Regelböcker / Trial

Trial

2024

För sökning i regelboken tryck: ctrl+f och sedan skriv sökord.

2.4.1

Förare med ålder t.o.m. 11 år får endast framföra mc med max 80cc

2.4.2

MC max 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 12 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.4.4

För deltagande i Ungdomsklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 125cc

2.4.5

För deltagande i Juniorklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

5.6.2.1 Individuellt

600:-

5.6.2.2 Klubblag

300:-/förare

5.6.2.3 Märkeslag

300:-/förare

Om särskilda förmåner ingår i anmälningsavgiften kan Svemo medge att högre avgifter tillämpas.

6.6.1.2 Vid tävling då start sker med individuell starttid

Start sker med avstängd motor i ordningsföljd enligt lottdragning.

Tidsmellanrummet mellan startande ska vara minst 60 sekunder, med undantag för lagtävling då alla lagets medlemmar får starta samtidigt med god marginal till nästa lag. Varje förare ska anmäla sig hos startern minst fem minuter före sin start.

6.8.1.4

Förare kan anmäla 1 st minder per tävling. Det är tillåtet att låna andra förare eller minder vid behov i sektionerna. I samband med att föraren går i mål, har minder möjlighet att behålla västen och avsluta tävlingen i samband med att tävlingens sista förare går i mål.

6.8.5.1

Föraren får före körning till fots studera sektionen. Regler för deltagande i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM. Det är inte tillåtet för andra än förarna och funktionären att befinna sig i sektion. Minder kan be om tillstånd från observatören för att gå in i sektion för att ”säkra” föraren. Minder ska alltid vara iförd hjälm då den befinner sig i sektion samt följa paragraf 2.7 klädsel.

8 Bilaga B – REGLER SENIOR-SM, JUNIOR- SM, UNGDOMS-SM OCH 80-CUP I TRIAL

8.1 TÄVLINGAR

Målsättningen är att Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup genomförs över sex deltävlingar.

8.2.2

Junior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Junior-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Junior-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 21 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

8.2.3

Ungdoms-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Ungdoms-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Ungdom-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 80 125cc

8.2.3.1

80 Cup är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i SVEMO Trial 80cc-cup krävs av Svemo utfärdad licens.

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 85cc

8.3.2

Ungdoms-SM minst 28 sektioner vid 2 varv eller minst 30 sektioner vid 3 varv.

8.3.2.1

80-Cup minst 20 sektioner vid 2 varv.

8.3.3

Sektionerna ska förläggas i terräng med mestadels naturliga hinder.

8.3.4

Portarnas färger:

Klass Senior-SMRöd
Klass Junior-SMBlå
Klass Ungdoms-SMBlå
Klass 80 CupGrön

8.4.1

Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

8.5.1

Anmälan om deltagande i Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup görs genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

8.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup vara kr 500:- per förare.

8.7 SENIOR-SM/JUNIOR-SM/UNGDOMS-SM/80 CUP-poäng

8.7.1

De 45 bäst placerade förarna i Senior-SM, Junior-SM och Ungdoms-SM erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Senior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på röd följt av blå, grön och vit.

I Junior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I Ungdoms-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I 80 Cup placeras förarna efter svårighetsgrad med början på grön följt av vit.

8.7.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Senior-SM röd, blå, grön och vit. Junior-SM blå, grön och vit.

I Ungdoms-SM blå, grön och vit erhåller alla förare pris.  

80 Cup grön och vit erhåller alla förare pris.  

9.2.2

Dam-SM ska starta med inbördes ordning av svårighetsgraderna vit, grön och blå.

9.4.1

Dam-SM minst 28 sektioner 2 varv eller 30 sektioner 3 varv.

9.4.3

Portarnas färger:

Dam-SMBlå, Grön, Vit

9.7 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Dam-SM- tävling vara 500:- per förare.

9.8.1

De 45 bäst placerade förarna i Dam-SM-klass erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Dam-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå, grön följt av vit.

9.8.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Dam- SM blå, grön respektive vit.

10.4 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska vara 300:- per lagdeltagare.

11.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för 40+ RM vara max 400 500 kr.

13.2.11.2

Stöd med motorcykeln anses föreligga om någon del av maskinen (med undantag för däcken och hasplåten) lutar mot något.

Notering: stöd med motorcykeln betyder att den står helt stilla.

1 ALLMÄNT

1.1 Ändamål

Ändamålet med sporten är att utan ”fotning” eller främmande hjälp framföra motorcykeln i krävande terräng.

Ändamålet med reglementet är att under tävling och träning optimera det idrottsliga utbytet, den sportsliga rättvisan och säkerheten.

1.2 Jury

1.2.1

Senior-SM/Dam-SM/Junior-SM/Ungdoms-SM/40+RM och Lag-SM ska genomföras med enmansjury (Svemo supervisor).

1.2.2

Nationella tävlingar som inte ingår i något mästerskap (se 1.2.1) kan genomföras utan Svemo supervisor under förutsättning att:

 • Tävlingsledaren innehar Svemo tävlingsledarlicens för trial.
 • Vid tävlingar utan Svemo supervisor avgörs protester av tävlingsledaren.

2 FÖRARE, PASSAGERARE OCH MINDER

2.1 Förarlicenser

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Nordisk Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkförd i Sverige.

Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7.

Olycksfall ingår i licensen. Se försäkringsinfo i NT eller www.svemo.se.

2.1.1

Deltagare i trialtävling ska inneha förarlicens ”Trial” med undantag för klubbtävlingar (bilaga till NT).

2.1.2

Förare indelas i licensklasserna Guldhjälm, Klubb, Ungdom, Bas, Junior, Senior och Elit.

2.1.2.1

Guldhjälmslicens utfärdas t o m det år föraren fyller 11 år. För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att delta med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.2

Ungdomslicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 12 t o m det år under vilket föraren fyller 16 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.3

Baslicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävling och Enklare tävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.4

Klubblicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.5

Juniorlicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 17 år t o m det år föraren fyller 21 år.

Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.6 Seniorlicens

Seniorlicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 22 år t o m 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.. Se NT 6.1.1 Förare.

2.1.2.7

Elitlicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 15 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.7.1

De 10 förare som tagit flest Senior-SM-poäng i föregående års Senior-SM erhåller elitlicens.

2.1.2.7.2

Samtliga licenser förutom Klubb-, Bas- och Guldhjälmslicens kan uppgraderas att vara giltiga internationellt.

2.1.2.9

Minder ska inneha nationell licens eller minderlicens och minderlicens utfärdas till person över 18 år. Licensen går att uppgradera till Internationell.

2.2 Internationell mästerskapslicens

2.2.1

Förare kan ansöka om internationell mästerskapslicens (EM/VM) under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

 • Har uppnått ålder angiven i reglerna till FIM Europe och FIM
 • Innehar av Svemo utfärdad giltig årslicens.

2.3 Körkort

För att köra mc utanför inhägnat område krävs alltid giltigt körkort för mc.

2.4 Maskinklasser

2.4.1

Förare med ålder t.o.m. 11 år får endast framföra mc med max 80cc

2.4.2

MC max 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 12 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.4.3

MC över 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 15 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.4.4

För deltagande i Ungdomsklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 125cc

2.4.5

För deltagande i Juniorklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

2.4.6

För tävlingar på allmän väg, gäller krav som är fastställda i Svensk Trafiklagstiftning.

2.5

Särskilda bestämmelser för förare med Ungdoms- och Guldhjälmslicens.

2.5.1 Vårdnadshavare

Vid träning och tävling ska förare under 18 år vara åtföljd av förälder eller annan vuxen person som föräldern sätter i sitt ställe. Förälder (motsvarande) ska vara medlem i Svemo-ansluten klubb samt äga kännedom om gällande regler och bestämmelser.

Han/hon är dessutom ansvarig för att förarens maskin och personliga utrustning är i reglementsenligt skick. Förälder (motsvarande) har att rätta sig efter gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott häremot kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. Vårdnadshavare ska vid anmälan till tävling underteckna anmälan för förare under 18 år.

2.5.2

Vid tävling kan vårdnadshavare tävla i samma tävling som barnet.

Vårdnadshavaren skall då i anmälan på tävlingsplatsen ange kontaktinformation i form av namn och telefonnummer till annan myndig person närvarande på tävlingsplatsen.

2.6 Tävlingsnummer, nationella tävlingar

2.6.1

Föraren ska vara försedd med väl synligt bröst- och ryggnummer av mjukt och hållbart material ifrån underlaget tydligt avvikande färg. Nummer kan också placeras på motorcykel då detta är godkänt av arrangören. Vid deltagande i mästerskapsklasser och cup-klasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.6.2

För Elitklassen Senior-SM rött gäller att tävlingsnumren i samband med SM-tävling ska överensstämma med förarens slutplacering i föregående års Senior-SM.

Om någon eller några av de förare som enligt föregående år tilldelats fasta tävlingsnummer inte deltar i tävlingen får vederbörandes nummer inte användas för annan startande.

2.7 Klädsel

Förare, passagerare och minder ska bära:

2.7.1

Hjälm, som uppfyller Svemo minimumkrav enligt NT 8.1, ska användas.

2.7.2

Vadskaftade läderstövlar eller gummistövlar med stålinlägg.

2.7.3

Skyddsklädsel med långa ärmar.

2.7.4

Handskar täckande hela handen inklusive fingrarna.

2.7.5

Ryggskydd, som uppfyller Svemo minimum krav enligt NT 8.3, ska användas.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1 och A3 resp. grupp B1 kan tillåtas delta i trialtävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser

3.1.1.1 Solomotorcyklar A1

KlassÖver ccMax cc
El
8085
13001300

3.1.1.2 Sidvagnsmotorcyklar B1

Ingen klassindelning tillämpas.

3.1.2 Bestämmelser vid tävling på allmän väg

I tävling deltagande fordon ska vara utrustade i enlighet med gällande svenska trafikförfattningar.

3.1.3 Däck

3.1.3.1

Däcksfabrikat och typ får fritt väljas.

3.1.3.2

Förändringar i form av sajpning får inte förekomma.

3.1.3.3

Ingen form av slirskydd som dubbar eller kedjor får användas.

3.1.4 Ljudnivå och ljudmätning

Ljudmätning ska ske enligt metoden 2 METER MAX, se NT 13.4.1.

Högsta tillåtna ljudnivå för 2-takt är 102dB(A) vid besiktning och 103dB(A) under och efter tävling. Högsta tillåtna ljudnivå för 4-takt är 105dB(A) vid besiktning och 106dB(A) under och efter tävling.

3.1.5 Bromsar

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende väl fungerande bromsar verkande på vardera fram- och bakhjul.

Bromsskivor med skarpa kanter typ sågtandning är förbjudna.

Bromsskivor ska vara försedda med extra skydd av plast. Det främre skyddet ska täcka hela bromskivan. Det bakre skyddet ska täcka delar av bromsskivan.

3.1.6 Stänkskärmar

3.1.6.1 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 100 grader av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens främsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon vara mellan 45 och 60 grader, mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.1.6.2 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon inte överstiga 55 grader mätt i hjulets bakre, övre kvadrant.

3.1.6.3 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm.

3.1.7 Styre

Styrets bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm. Vid användande av ”fågelpinne” ska denna vara försedd med mjuk beklädnad. Om inte styret är försett med ”fågelpinne” ska det finnas skydd som täcker styrhållarna.

3.1.8 Kedjeskydd

Det ska vid främre drevet finnas skydd som förhindrar att man fastnar mellan drev och kedja.

Ska finnas på bakre drevet placerat för att förhindra att man fastnar mellan bakre drevet och nederdelen av kedjan.

3.1.9 Kortslutning

Motorcykeln ska vara utrustad med en kortslutningsknapp som är kopplad via band eller liknande till förarens handled (dödmansgrepp), som bryter strömmen till tändningen så fort föraren lämnar fordonet. Denna ska vara kopplad till föraren hela tiden föraren framför fordonet.

3.1.10 Bakdrev

Bakdrevet ska vara helt täckt av ett plastskydd alternativt ska drevet vara utan hål.

3.2 Särskilda bestämmelser för fordon grupp B1

3.2.1 Minimidimensionerna på sidvagnsplattformen ska vara:

3.2.1.1

Längd– 1350 mm
Bredd vid sits– 300 mm
Bredd över nos mätt från främsta punkt75 mm – 150 mm

3.2.1.2

Vagnens översida måste vara täckt till en längd av minst 450 mm från vagnens främsta punkt

3.2.1.3

Karossens översida måste i sin bakersta punkt vara minst 300 mm bred och denna punkt ska befinna sig minst 375 mm över sidvagnsplattformen.

3.2.1.4

Avståndet mellan plattformens översida och karossen, mätt 75 mm från vagnens främsta punkt måste vara minst 150 mm.

3.2.1.5

Minimiavståndet från vagnens yttersta punkt i sidled, inklusive stänkskärm, till sätets insida, mätt i rät vinkel mot maskinens längdriktning ska vara 400 mm.

3.2.2 Drivning

Motorcykel får framdrivas endast genom kraftöverföring till bakhjul.

3.3 Drivmedel

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT får användas.

3.4 Försäkring

Varje förare är personligen ansvarig för att den motorcykel med vilken tävlings- deltagandet sker utanför inhägnat område, är trafikförsäkrad i enlighet med för Sverige gällande bestämmelser.

3.5 Miljömatta

För samtliga motorcyklar som placeras i depån, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt vid all trialverksamhet. Storleken på miljömattan ska vara minimum 160×100 cm. Se även NT.

4 TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsområdet ska uppfylla kraven i Svemo miljöpolicy.

4.1 Tävlingsbana (inhägnat område)

Tävlingsbana där oregistrerat fordon deltager, får endast anordnas i enlighet med SR 5.3.

4.1.1 Längd

Banans totala längd (körsträcka) bör vara minst 10 km om inte tävlingens karaktär motiverar kortare sträcka. Om flera varv körs bör banslingans längd inte understiga 3 km.

4.1.2 Svårighetsgrad

Sektionerna ska vara av varierad svårighetsgrad. Tävlingens status ska bestämma högsta svårighetsgrad. T.ex. SM-tävlingar har hög status = varierad hög svårighets grad. Bredd- tävlingar har lägre status = varierad lägre svårighetsgrad.

TR ska innehålla uppgift om tävlingens svårighetsgrad.

4.1.3

Transportsträckor ska endast köras i en riktning. Där möten dock måste förekomma ska säkerhetsåtgärder vidtagas, t.ex. delning av väg/stig med plastband.

4.1.4 Banmarkering av transportsträcka

Typ av banmarkering ska offentliggöras vid startplatsen. Banans transportsträcka ska markeras efter ett för hela tävlingen likartat system enligt följande:

Pilarna ska vara vattenfasta och utförda i väl synlig färg.

Pilningen kan kompletteras med avspärrningsband av plast etc, samt utefter stigar och i terräng med snitslar eller liknande.

4.1.5

Varningsmärke av två korslagda pilar placeras vid eventuella farliga passager.

4.1.6 Banmarkering av kontrollsektion och delsektion.

4.1.6.1

Om sidomarkering utföres av plastband ska dessa fastsättas så att töjning undvikes. Plastband ska så långt det är möjligt placeras 30 cm ovanför backen.

4.1.7 Skyltning av kontrollsektion och delsektion.

Dessa sektioner markeras med skyltar av minimistorlek 20×20 cm på båda sidorna av banan. På dessa skyltar ska meddelas sektionens nummer vilket anges med siffror i numerisk följd. Gula eller vita skyltar med svart ”S”, en på vardera sidan av banan, markerar kontrollsektionens slut.

4.1.8 Klassdelning i kontrollsektion

Olika klasser ska skiljas genom att man i sektionerna sätter upp två pilar som bildar en ”port”. Avståndet mellan pilarna ska vara minst 120 cm.

Föraren ska passera genom samtliga portar för sin klass.

5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR

5.1 Tillstånd

Förutom tävlingstillstånd från Svemo krävs för varje tävling skriftliga tillstånd från tillståndsgivande myndighet samt från berörda markägare och privata väghållare.

5.2 Enklare tävlingar

Se bilaga Enklare tävling.

5.3 Tävling med oregistrerade fordon

Sådan tävling får endast anordnas på plats som är att hänföra till inhägnat område enligt gällande Trafiklagstiftning och för vilket godkännande erhållits av polismyndighet och under förutsättning att Svemo-banlicens finnes.

5.4 Starttid och startmellanrum

5.4.1 Starttid

Tid för första start anges i tilläggsregler. Starttider ska anslås så tidigt som möjligt på tävlingsdagen.

5.5 Tilläggsregler (TR)

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om:

5.5.1

Skilda spår används för olika förarklasser.

5.5.2

Tidsbegränsningen och körtidens längd.

5.5.3

Särskiljeförfarande

5.5.4

Antal varv och antal sektioner.

5.5.5

Startförfarande

5.5.6

Hur eventuella lag ska vara sammansatta.

5.6 Anmälningar

5.6.1 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.6.2 Avgifter

Vid alla tävlingar gäller normalt följande högsta anmälningsavgifter:

5.6.2.1 Individuellt

600:-

5.6.2.2 Klubblag

300:-/förare

5.6.2.3 Märkeslag

300:-/förare

Om särskilda förmåner ingår i anmälningsavgiften kan Svemo medge att högre avgifter tillämpas.

5.6.3 Efteranmälningsavgift

Om efteranmälningsavgift ska tas ut ska detta anges i tilläggsreglerna.

5.7 Lag

5.7.1 Sammansättning

5.7.1.1

Lagtävlan kan anordnas för klubb- och märkeslag.

5.7.2 Minsta antal

Lagtävlan kan endast anordnas om minst 3 lag i klassen startar.

5.8 Tävlingsbana

5.8.1 Kontrollsektion

5.8.1.1

Kontrollsektionerna ska vara så många att en säker differentiering av förarnas skicklighet kan beräknas erhållas.

5.8.1.2

Kontrollsektion bör förläggas till terräng där naturliga hinder försvårar förarnas körning.

5.8.1.3

Kontrollsektion kan ha en eller flera delsektioner.

5.9 Tidsbegränsning

För varje tävling ska fastställas en tidsbegränsning, d.v.s. en körtid inom vilken förarna har att fullborda tävlingssträckan. Som minimivärden vid uträkning av denna tidsbegränsning gäller:

Varv 1 – 7 minuter per sektion
Varv 2 – 6 minuter per sektion
Varv 3 – 5 minuter per sektion

En körtid som motsvarar 20 km/tim för hela banan.

Förutom körtiden ska en prickbelastad respittid på 20 minuter tillämpas vid för sen ankomst till mål.

5.9.1

För lagtävlan räknas förutom körtiden en prickbelastad respittid på 20 minuter vid för sen ankomst för varje enskild förare i laget”

5.10 Särskiljeförfarande

För att skilja i övrigt lika prickbelastade förare kan anordnas speciella skiljeprov under förutsättning att metod för genomförandet och bedömningen noggrant anges i TR.

6 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

6.1 Säkerhet

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation måste i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas. Startplatsen ska vara utrustad med förbandslåda. Se även bilaga A i detta SR.

6.1.1 Sjukvård

Se bilaga A.

6.2 Byte av förare, passagerare och/eller maskin

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare, passagerare och/eller maskin under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid före första start.

6.3 Maskinbesiktning

6.3.1 Besiktning före tävling

Vid tävling med registrerat fordon är föraren ansvarig att gällande skattekvitto samt registreringsbevis finns med och att fordonet är i trafikdugligt skick.

Om stickprovsbesiktning används bör ca 1/3 av fordonen besiktigas.

6.4 Träning

Träning i kontrollsektion är förbjuden efter det att sektionen märkts ut eller delgetts förarna enligt 6.5.

6.5 Offentliggörande av bana

Tävlingssträckan ska delges förarna senast 1 timma före första start genom en på startplatsen uppsatt karta med uppgift om körriktning och kontrollsektioners läge och antal, samt antal varv. För deltagande i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

6.6 Start och startanmälan

6.6.1 Start från tävlings begynnelsepunkt

6.6.1.1

Typ av startförfarande ska anges i tilläggsreglerna för tävlingen.

6.6.1.2 Vid tävling då start sker med individuell starttid

Start sker med avstängd motor i ordningsföljd enligt lottdragning.

Tidsmellanrummet mellan startande ska vara minst 60 sekunder, med undantag för lagtävling då alla lagets medlemmar får starta samtidigt med god marginal till nästa lag. Varje förare ska anmäla sig hos startern minst fem minuter före sin start.

6.6.1.3 Vid tävling där det är samlad start

Förarna erhåller startkortet vid anmälan.

Tävling startar vid angiven tidpunkt och sektionerna körs i valfri ordning.

6.6.2 Start för körning i kontrollsektion

6.6.2.1

Start sker med igångsatt motor.

6.7 Försummad start

6.7.1

Tävlande som försummar sin starttid från tävlings begynnelsepunkt eller efter obligatoriskt uppehåll, startar efter övriga tävlande i förarklassen eller på eventuellt vakant plats i klassen om inte förseningen överstiger 20 minuter, i vilket senare fall föraren inte tillåts starta. Prickbelastning för försummad start se punkt 6.15.

6.7.2

Vid starten antecknas i stationsprotokollet och på den tävlandes tidkort dels tidpunkt för den försenade startanmälan, dels den nytilldelade starttiden.

6.7.3

Tid mellan startanmälan och nytilldelad starttid medför ingen prickbelastning.

6.8 Tävlingskörning

6.8.1 Besättning

6.8.1.1

En och samma förare ska framföra fordonet under hela tävlingen.

6.8.1.2

På solomotorcykel får endast föraren färdas.

6.8.1.3

Besättningen på sidvagnsmotorcykel utgörs av föraren och en passagerare som ska medfölja under hela tävlingen.

6.8.1.4

Förare kan anmäla 1 st minder per tävling. Det är tillåtet att låna andra förare eller minder vid behov i sektionerna. I samband med att föraren går i mål, har minder möjlighet att behålla västen och avsluta tävlingen i samband med att tävlingens sista förare går i mål.

6.8.2 Tävlandes uppträdande

Tävlande som uppträder osportsligt eller opassande i eller vid sektion kan tilldömas 5 prickar extra och/eller uteslutas ur tävlingen.

6.8.2.1

Förare och fordon som inte uppfyller reglementet vid körning i sektion skall tilldömas 5 prickar extra.

6.8.3 Passagerares befogenheter

Passagerare äger rätt att vara förare behjälplig vid reparationer, ekipagets upptagande ur dike etc, men får inte överta förarens funktioner under körning.

6.8.4 Trafikbestämmelser

6.8.4.1

Tävlande ska, vid körning utanför inhägnat område, följa bestämmelser enligt gällande trafikförfattningar.

6.8.4.2

Tävlande är skyldig att följa de anvisningsskyltar, exempelvis stoppmärken, som satts upp genom tävlingsledningens försorg.

6.8.4.3

Fordon som under tävling skadas så att det inte längre uppfyller Vägtrafikkungörelsens bestämmelser ska sättas i författningsenligt skick innan tävlandet fortsätts. Funktionär som upptäcker fel enligt föregående, ska göra den tävlande uppmärksam på felet samt meddela att rapport kommer att ingå till tävlingsledningen om ekipaget fortsätter tävlingen innan felet åtgärdats. Brott mot bestämmelser enligt 6.8.4.1-3 medför uteslutning.

6.8.5 Körning i kontrollsektion

6.8.5.1

Föraren får före körning till fots studera sektionen. Regler för deltagande i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM. Det är inte tillåtet för andra än förarna och funktionären att befinna sig i sektion. Minder kan be om tillstånd från observatören för att gå in i sektion för att ”säkra” föraren. Minder ska alltid vara iförd hjälm då den befinner sig i sektion samt följa paragraf 2.7 klädsel.

6.8.5.2

Om en förares minder går in i sektionen utan tillstånd kan föraren bli tilldömd 5 prick i denna sektionen.

6.8.5.3

Endast en förare i sänder tillåts köra i kontrollsektion.

6.8.6 Observation

Fordon står under observation för prickbedömning från det framhjulsaxeln passerar in i kontrollsektionen eller delsektionen tills samma axel passerar ut ur kontroll sektion eller delsektion. Följer delsektion utan avbrott på föregående, är föraren oavbrutet under observation.

6.8.7 Avbrytande av tävling

Tävlande som utgår ur tävlingen, ska via direktkontakt eller per telefon, snarast möjligt meddela tävlingsledningen eller någon av dess funktionärer detta. Av tävlingsledningen utfärdade bestämmelser ska därvid noggrant följas.

Brott häremot medför att den tävlande ådömes bestraffning.

6.8.8 Tidsberäkning

Pågående tidsenhet räknas som hel. T.ex. klockan anses vara 10.50 ända till dess klockan slår över till 10.51. Vid målgång ska timme, minut och sekund noteras på klippkortet.

6.8.9 Obligatoriskt uppehåll

Om ett obligatoriskt uppehåll är inlagt i tävling måste förare stanna på platsen hela den i TR angivna tiden för uppehållet, vare sig han är försenad eller inte.

6.9 Olyckstillbud

6.9.1

Påträffar tävlande person som råkat ut för olycksfall, d.v.s. kroppsskada, under sådana omständigheter att hjälp erfordras, ska den tävlande efter bästa förmåga bistå den skadade och vidta de åtgärder som han anser nödvändiga.

6.9.2

Den tid som går åt för hjälp enligt 6.9.1 ska liksom de närmare omständigheterna kring olycksfallet uppges för tävlingsledningen på heder och samvete och ska om möjligt styrkas av vittnen. Juryn kan därefter räkna bort den tid som avsatts för hjälpen, från körtiden.

6.10 Förändring av tävlingsbana

Förändringar av tävlingsbanan, t.ex. genom slopande av kontrollsektion, sedan den en gång offentliggjorts, ska av tävlingsledningen skriftligen delges varje förare.

6.11 Upplysningar till tävlande

Ev. upplysningar som tävlingsledningen önskar delge tävlande under pågående tävling ska göras skriftligt varefter föraren genom kvittering godkänner att han tagit del av meddelandet.

6.12 Prisbedömning

Varje grupp samt maskin- och förarklass enligt TR prisbedöms för sig. Motionsklass utgör, då den förekommer, alltid en särskild klass med separat prisbedömning.

6.12.1 Villkor för prisbedömning

För att prisbedömas ska tävlande på samma fordon ha kört den föreskrivna tävlingssträckan inom angiven tid, samt därvid ha försökt passera samtliga kontrollsektioner med tillhörande delsektioner i rätt ordning och riktning. Förare som förlorar sitt klippkort under tävling anses därmed ha utgått ur tävlingen.

6.12.2 Bedömningsdefinitioner

6.12.2.1

Fotning = 1 prick

Anses föreligga om:

Föraren med någon del av kroppen eller fordonet, (med undantag av däck, skydds plåt och ram under motorn) avsiktligt stöder sig mot marken, träd eller dylikt.

6.12.2.2

Stopp = 5 prick

Anses föreligga om:

6.12.2.2.1

Fordonet rör sig bakåt då förare fotar eller tar stöd utifrån.

6.12.2.2.2

Föraren lämnar fordonet (har båda fötterna i marken på samma sida eller bakom fordonet).

6.12.2.2.3

Föraren tar fysiskt emot främmande hjälp vid körning i sektion.

6.12.2.2.4

Föraren eller fordonet bryter uppsatta sidomarkeringar och sektionsskyltar.

6.12.2.2.5

Fordonet vid körning i sektionen korsar sitt eget spår med båda hjulen så att en ”ögla” uppstår.

6.12.2.2.6

Styret vidrör marken i samband med omkullkörning.

6.12.2.2.7

Motorn stannar samtidigt som föraren fotar eller fordonet med någon del (förutom däcken) vidrör marken.

6.12.2.2.8

Föraren rör, med hand/händer en annan del av fordonet än styret, när han fotar, samtidigt som fordonet står still.

6.12.2.2.9

Fordonets fram- eller bakaxel i någon riktning passerar en tänkt linje till en port tillhörande ett annat spår.

6.12.2.2.10

Föraren kör på en port eller det som håller porten så att domaren är tvungen att rätta upp den.

6.12.2.2.11

Fordonet vid körning med sidvagnsmotorcykel upphör att röra sig framåt i sektionens längdriktning.

6.12.2.2.12

Passageraren fotar vid körning med sidvagnsmotorcykel.

6.13 Prisbedömning på grundval av prickbelastning

Grund för all prisbedömning utgör enligt 6.15 erhållen prickbelastning samt eventuella skiljeprovsresultat.

6.13.1 Lika resultat

Om två eller flera förare har erhållit samma antal prickar placeras den före som:

6.13.1.1

Kört största antalet delsektioner prickfritt.

6.13.1.2

Kört största antalet delsektioner med en pricks belastning.

6.13.1.3

Kört största antalet delsektioner med två prickars belastning.

6.13.1.4

Kört största antalet delsektioner med tre prickars belastning.

6.13.1.5

Skulle förare, trots tillämpning av 6.13.1.1-4 inte kunna särskiljas placeras den före som har den kortaste körtiden. På tävling som inte är SM kan annat särskiljningsförfarande beslutas av arrangör.

6.14 Prisbedömning av lag

Prisbedömning av lag sker enligt 6.13.1.1-5 i tillämpliga delar och i enlighet med de detaljbestämmelser som kan finnas införda i TR.

6.15 Uträkning av prickbelastning

Vid uträkning av prickbelastning gäller följande:

6.15.1 Tidsprickar

För missad starttid1 prick/min.
Mer än 20 min. för sent till startUtesluten
För sen ankomst i mål1 prick/min.
Mer än 20 min. för sent i målUtesluten

6.15.2 Trialprickar

Felfri0 prick
Fotning en gång1 prick
Två fotningar2 prickar
Fotning fler än 2 gånger3 prickar
Stopp5 prickar
Osportsligt uppträdande m.m.5 prickar extra
Grovt osportsligt uppträdandeUteslutning
Missad sektion20 prickar

Endast det grövsta felet prickbelastas i varje delsektion. Dock kan osportsligt uppträdande ge ytterligare prickbelastning. Samtliga erhållna prickar sammanräknas för slutresultat.

6.16 Offentliggörande av resultatlista

6.16.1

Snarast möjligt och senast en dag efter tävlingen ska tävlingsarrangören offentliggöra en resultatlista, vilket ska ske på tid och plats som i förväg meddelats förarna. Från tidpunkten för detta offentliggörande räknas tidsfristen för protester.

6.16.2

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt 6.16.1 har arrangören skyldighet att snarast sända en kopia av listan till varje anmälare och förare i tävlingen. Resultatlista som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl 12.00 dagen efter det den postats, från vilken tidpunkt tidsfristen för protester räknas. Förutom enligt 6.16.1 alt. 6.16.2 bör arrangör under tävling anslå preliminärt detaljprotokoll i den takt förarnas resultat räknas ut av sekretariatet.

6.17 Offentliggörande av prisprotokoll

6.17.1

Sedan protesttiden utgått och juryn behandlat ev inkomna protester, anslås ett av juryn undertecknat prisprotokoll. Juryns beslut med anledning av ev protester anses härigenom delgivet de tävlande.

6.17.2

Om resultat meddelas de tävlande enligt 6.16.2 åligger det tävlingsarrangören att, om efter protest någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, tillställa varje anmälare och förare i tävlingen en kopia av det justerade prisprotokollet.

6.18 Priser

Prisers värde ska stå i proportion till antal anmälda förare och lag samt till anmälningsavgifternas storlek.

6.18.1

Om lagtävling anordnas ska lagpris utdelas till anmälare efter i princip samma grunder som gäller för individuell tävling. Dessutom bör priser eller plaketter utdelas till lagmedlemmarna i de lag som erhåller lagpris.

6.19 Prisutdelning

Prisutdelning får äga rum tidigast efter det att resultatlista offentliggjorts och ska ske senast inom en månad efter tävlingen eller, om protest/vädjan mot resultat föreligger, senast en månad efter det att meddelande om beslut om protest/vädjoärendet erhållits.

6.20 Tidsfrist för protester

6.20.1

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska, såvida inte absoluta hinder föreligger enligt juryns mening, inges skriftligen inom 30 minuter efter tävlingens avslutande.

6.20.2

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 6.16.1 ska vara ingiven inom 30 minuter efter offentliggörandet av listan.

6.20.3

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 6.16.2 ska vara ingiven senast fem dagar efter offentliggörandet.

7 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap vid Trial 2024

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

8 Bilaga B – REGLER SENIOR-SM, JUNIOR- SM, UNGDOMS-SM OCH 80-CUP I TRIAL

8.1 TÄVLINGAR

Målsättningen är att Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup genomförs över sex deltävlingar.

8.2 DELTAGARE

8.2.1

Senior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Senior-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

8.2.2

Junior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Junior-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Junior-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 21 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

8.2.3

Ungdoms-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Ungdoms-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Ungdom-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 80 125cc

8.2.3.1

80 Cup är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i SVEMO Trial 80cc-cup krävs av Svemo utfärdad licens.

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 85cc

8.2.4

Klasserna ska lottas var för sig i startlistan.

Mästerskapsklasserna ska starta efter cup-klasserna med inbördes ordning: Ungdom-SM Junior-SM, Senior-SM med respektive svårighetsgrad vit, grön, blå och röd.

8.2.5

Förarna ska vara försedda med tävlingsvästar som tillhandahålles av Svemo.

8.3 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla följande antal endelade sektioner:

8.3.1

Senior-SM/Junior-SM minst 28 sektioner vid 2 varv eller minst 30 sektioner vid 3 varv.

8.3.2

Ungdoms-SM minst 28 sektioner vid 2 varv eller minst 30 sektioner vid 3 varv.

8.3.2.1

80-Cup minst 20 sektioner vid 2 varv.

8.3.3

Sektionerna ska förläggas i terräng med mestadels naturliga hinder.

8.3.4

Portarnas färger:

Klass Senior-SMRöd
Klass Junior-SMBlå
Klass Ungdoms-SMBlå
Klass 80 CupGrön

8.4 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION

8.4.1

Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

8.4.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

8.4.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

8.4.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

8.4.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

8.5 ANMÄLNINGAR

8.5.1

Anmälan om deltagande i Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup görs genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

8.5.2

Byte av klass efter att anmälningstiden gått ut får göras mot erläggande av efteranmälningsavgift.

8.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup vara kr 500:- per förare.

8.7 SENIOR-SM/JUNIOR-SM/UNGDOMS-SM/80 CUP-poäng

8.7.1

De 45 bäst placerade förarna i Senior-SM, Junior-SM och Ungdoms-SM erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Senior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på röd följt av blå, grön och vit.

I Junior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I Ungdoms-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I 80 Cup placeras förarna efter svårighetsgrad med början på grön följt av vit.

8.7.2

Förare som erhållit lika stor prickbelastning och inte heller kunnat särskiljas genom i TR för tävlingen givna regler, delar lika den av dem sammanlagt erövrade poängsumman, så att t.ex. en mellan två förare delad förstaplacering ger (50 + 47)/2 = 48,5 poäng.

8.7.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Senior-SM röd, blå, grön och vit. Junior-SM blå, grön och vit.

I Ungdoms-SM blå, grön och vit erhåller alla förare pris.  

80 Cup grön och vit erhåller alla förare pris.  

8.8 SLUTRESULTAT

8.8.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje förare samtliga resultat från deltävlingarna.

8.8.2

Om två eller flera förare vid resultatsammanräkningen enligt 8.8.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

8.8.3

Skulle förarna inte heller enligt pkt 8.8.2 kunna särskiljas placeras den främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

8.9 MÄSTERSKAPSTECKEN

8.9.1 Senior-SM

8.9.1.1

Slutsegraren i Senior-SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.

8.9.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).

8.9.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

8.9.2 Junior-SM

8.9.2.1

Slutsegraren i Junior-SM erhåller:

 • RFs lilla Junior-SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo Junior-SM-diplom

8.9.2.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

8.9.2.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

8.9.3 Ungdoms-SM

8.9.3.1

Slutsegraren i Ungdoms-SM erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo Ungdoms-SM-diplom.

8.9.3.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)

8.9.3.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

9 Bilaga C – REGLER DAM-SM I TRIAL

9.1 TÄVLINGAR

Målsättningen är att Dam-SM genomförs över minst en deltävling.

9.2 DELTAGARE

9.2.1

Dam-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Dam-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

9.2.2

Dam-SM ska starta med inbördes ordning av svårighetsgraderna vit, grön och blå.

9.3 MASKINER

9.3.1

Dam-SM arrangeras i en maskinklass max 1300cc.

För framförande av fordon gäller åldersgränser enligt punkt 2.5 Ålder i Specialreglemente Trial.

9.4 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla följande antal endelade sektioner:

9.4.1

Dam-SM minst 28 sektioner 2 varv eller 30 sektioner 3 varv.

9.4.2

Sektionerna ska förläggas i terräng med naturliga hinder.

9.4.3

Portarnas färger:

Dam-SMBlå, Grön, Vit

9.5 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION

9.5.1

Dam-SM ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

9.5.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

9.5.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

9.5.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

9.5.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

9.6 ANMÄLNINGAR

9.6.1

Anmälan om deltagande i Dam-SM ska ske genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

9.7 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Dam-SM- tävling vara 500:- per förare.

9.8 Dam-SM-poäng

9.8.1

De 45 bäst placerade förarna i Dam-SM-klass erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Dam-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå, grön följt av vit.

9.8.2

Förare som erhållit lika stor prickbelastning och inte heller kunnat särskiljas genom i TR för tävlingen givna regler, delar lika den av dem sammanlagt erövrade poängsumman, så att t.ex. en mellan två förare delad förstaplacering ger (50 + 47)/2 = 48,5 poäng.

9.8.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Dam- SM blå, grön respektive vit.

9.9 SLUTRESULTAT

9.9.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje förare samtliga resultat från deltävlingarna.

9.9.2

Om två eller flera förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

9.9.3

Skulle förarna inte heller enligt pkt 9.9.2 kunna särskiljas placeras den främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

9.10 MÄSTERSKAPSTECKEN

9.10.1 Dam-SM

9.10.1.1

Slutsegraren i Dam-SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.

9.10.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).

9.10.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

10 Bilaga D – REGLER FÖR LAG-SM I TRIAL

10.1 ALLMÄNT

Lag-SM ska avgöras vid minst en tävling som ej får köras tillsammans med individuella SM.

10.2 DELTAGARE

10.2.1

Lag-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. Det är även tillåtet för utländska klubblag att deltaga, men dessa kan inte kvalificera sig för medaljer i lag-SM.

10.2.2

Tävlingen körs i en klass där förarna väljer valfritt spår i varje sektion

10.2.3

Två eller flera klubbar kan efter ansökan slå sig ihop för att kunna bilda ett lag i lag-SM. Namnet på laget ska innehålla klubbarnas namn. Sammansatta lag kan inte kvalificera sig för medaljer i lag-SM.

10.3 MASKINER OCH LAGSAMMANSÄTTNING

10.3.1

Lag-SM arrangeras i en maskinklass – max 1300cc.

10.3.2

Varje till Svemo ansluten klubb har rätt att anmäla ett eller flera lag. Varje lag får bestå av max 5 förare.

10.4 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska vara 300:- per lagdeltagare.

10.5 ANMÄLAN

Ska vara arrangören tillhanda senast 15 dagar före tävlingen. Anmälan till Lag-SM görs lagvis genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

10.6 TÄVLINGSBANA

10.6.1

Det ska finnas tre olika spår i varje sektion med varierad svårighetsgrad.
Blå port betyder 0 prick
Grön port betyder 1 prick
Vit port betyder 2 prick

10.6.2

Förarna får i varje sektion välja valfri portfärg. Förarna är tvungna att köra samma portfärg genom hela sektionen.

10.6.3

Sektionerna ska läggas av arrangören och godkännas av Svemo grensektion utsedd person.

10.6.4

Träning i markerade sektioner är förbjuden. Brott mot detta medför uteslutning.

10.7 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION

10.7.1

Lag-SM ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

10.7.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

10.7.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

10.7.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

10.7.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

10.8 PRICKBEDÖMNING

10.8.1

Förare som väljer att köra blå port i en sektion startar med 0 prick och räknar prickar enligt punkt 6.15 i specialreglementet trial.

10.8.2

Förare som väljer att köra grön port i en sektion startar med 1 prick.

 • Vid en fotning får föraren två prick
 • Vid två eller flera fotningar får föraren tre prick
 • Om föraren kör 5 prick, enligt definition under punkt 6.12.2.2 i specialreglementet trial, får föraren 5 prick i sektionen.

10.8.3

Förare som väljer att köra vit port i en sektion startar med 2 prick.

 • Vid en eller flera fotningar får föraren tre prick
 • Om föraren kör 5 prick, enligt definition under punkt 6.12.2.2 i specialreglementet trial, får föraren 5 prick i sektionen.

10.8.4

Tidsprickar räknas enligt punkt 6.15.1 under Tävlingars genomförande.

Samtliga tidsprickar från alla förare i laget läggs samman och tillföres lagets trialprickar och eventuella andra straff.

10.9 STARTORDNING

10.9.1

Startordning sker genom lottning av arrangören

10.9.2

Samtliga lag startar i sektion nummer 1 och kör sektionerna i nummerordning.

10.9.3

Samtliga deltagare i laget startar samtidigt. Lagen startar med 5 minuters mellanrum

10.10 SLUTRESULTAT

10.10.1

I varje sektion räknas de tre bästa resultaten.

10.10.2 Lika resultat

Om två eller flera lag har samma antal prickar placeras det lag först som:

10.10.2.1

Kört största antalet sektioner prickfritt enligt 10.10.1.

10.10.2.2

Kört största antalet sektioner med en pricks belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.3

Kört största antalet sektioner med två prickars belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.4

Kört största antalet sektioner med tre prickars belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.5

I den sista sektionen haft den lägsta prickbelastningen enligt 10.10.1

Skulle inte detta skilja klubbarna åt, placeras det klubb först som i den näst sist körda sektionen haft den lägsta prickbelastningen o.s.v..

10.10.2.6

Skulle klubbar trots tillämpning av 10.10.2.1-5 inte kunna särskiljas placeras den klubben före har den kortaste körtiden på sista förare i mål.

10.10.3

Om Lag-SM körs med flera deltävlingar erhåller lagen poäng enligt följande vid respektive deltävling:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

10.10.3.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje lags samtliga resultat från deltävlingarna.

10.10.3.2

Om två eller flera lag vid resultatsammanräkningen enligt 10.10.3.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

10.10.3.3

Skulle lagen inte heller enligt pkt 10.10.3.2 kunna särskiljas placeras det lag främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer lagen åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

10.11 MÄSTERSKAPSTECKEN

10.11.1

Lagpriser skall utdelas av arrangören enligt SR 6.18. Segrande klubb erhåller dessutom:

 • RFs stora SM-tecken
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

10.11.1.1

Deltagare tillhörande segrande klubb erhåller:

 • RFs små SM-tecken
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons) – tilldelas även lagledaren.

10.11.2

Klubbar som erövrat andra respektive tredje plats samt dessa klubbars deltagare och lagledare, erhåller motsvarande Svemo-medalj i silver (vitmetall) respektive brons.

10.12 AVLYSNING AV DELTÄVLING

Om färre än fyra lag startar avskrivs mästerskapet.

10.13 FUNKTIONÄRER

Varje startande lag ska hålla med funktionärer till en sektion.

11 Bilaga E – REGLER FÖR 40+ RM

11.1 ALLMÄNT

40+ RM ska avgöras vid en tävling.

11.2 DELTAGARE

11.2.1

40+ RM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation.

11.2.2

För deltagande i 40+ RM krävs av att föraren fyller minst 40 år under året.

11.3 MASKINER

40+ RM arrangeras i en maskinklass – max 1300cc.

11.4 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla minst följande antal sektioner:

11.4.1

40+ RM – 20 sektioner.

11.4.2

Sektionerna ska förläggas i terräng med naturliga hinder.

11.4.3

Portarnas färger:

40+ RMBlå, Grön, Vit

11.5 ANMÄLNINGAR

11.5.1

Anmälan om deltagande i 40+ RM ska göras genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

11.5.2

För deltagande i 40+ RM ska födelsedatum anges på anmälningssedeln.

11.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för 40+ RM vara max 400 500 kr.

11.7 SLUTRESULTAT

11.7.1

Om förare som erhållit lika stor prickbelastning inte kunnat särskiljas genom i SR givna regler, ska särskiljas genom omkörning i en sektion, är det fortfarande lika körs ännu en sektion osv tills av görande har skett.

11.8 MÄSTERSKAPSTECKEN

11.8.1 40+ RM

11.8.1.1

Slutsegraren i 40+ RM erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo 40+ RM-diplom.

11.8.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).

11.8.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

11.9 DELTAGANDE AV FÖRARE SOM INTE TÄVLAR OM 40+ RM

11.9.1

I 40+ RM-tävling äger även andra förare än de som uppfyller fordringarna enligt 2.1-2.2 rätt att deltaga.

11.9.2

Om förare som inte uppfyller kraven enligt 2.1-2.2 deltar tävlingen bortses dessa förares resultat då.

12 Bilaga F – REGLER FÖR ENKLARE TÄVLING

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla trialsporten i samarbete, men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

12.1 TÄVLINGEN

12.1.1

Vid enklare tävling får det inte upptas några entréavgifter.

12.1.2

Antalet deltagare begränsas till max 100 startande.

12.1.3

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Trialsektion.

12.1.4

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Trialsektion.

12.1.5

Tävling som inte uppfyller kraven för enklare tävling ska sökas som nationell/ internationell tävling.

12.1.6

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och på internet under förutsättning att tillståndsavgift och eventuell banlicens inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

12.1.7

Klubb får arrangera max en tävling per dag.

12.1.8

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte onkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

12.1.9

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

12.2 ARRANGÖREN SKA:

12.2.1 Rutiner vid ansökan om Enklare tävling

 • Ansöka om tävling till Svemo via Svemo TA (Svemo Tävlingsadministrationssystem)
 • Ange tävlingsledaren med giltig tävlingsledarlicens i trial.
 • Betala erhållen tillståndsavgift och eventuell banlicens före tävling.

Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT alternativt se www.svemo.se

12.2.2

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

12.2.3

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt SR Trial.

12.2.4

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med SR Trial.

12.2.5 Efter avslutad tävling

 • Senast fem dagar efter tävling ska tävlingsledaren skriva tävlingsrapporten i Svemo TA för att avsluta tävling.

12.2.6

Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn och klubb.

12.3 FÖRARE SKA:

12.3.1

Föraren ska vid efterfrågan kunna uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för trial i licensklasserna Guldhjälm, Ungdom, Bas, Junior, Senior och Elit.

13 SPECIALREGLEMENTE FÖR X-TRIAL

DEFINITION AV X-TRIAL

En tävling med konstgjorda sektioner inom ett begränsat område där förarens skicklighet bedöms och bestraffas. En tidsbegränsning för delar av, eller hela banan finns vanligtvis.

13.1 NATIONELL X-TRIAL

13.1.1 Allmänt

Svemo har fastställt detta regelverk för nationella X-Trial tävlingar. En tävling inkluderar:

 • Teknisk och administrativ kontroll
 • Tävlingen
 • Prisutdelning

13.1.2 Jury

Tävlingen ska genomföras med enmansjury (Svemo Domare)

13.1.2.1

Tilläggsreglerna skrivs enligt bilaga. Publiceringen av tilläggsreglerna ska ske enligt Svemo NT.

13.1.3 Banan

Banan ska märkas upp inom ett fysiskt avgränsat område och bestå av sektioner och neutrala zoner.

13.1.4 Sektioner

Varje sektion ska vara tydligt numrerad och i nummerföljd.

Sektionerna får endast köras av en förare åt gången med undantag för sektioner som markerats som parallellsektion.

13.1.4.1

Sektionerna ska ha avgränsningar som är tydligt definierade.

13.1.4.2

Neutrala zoner

13.1.5 Tidsbegränsning och kontroll

En maximal körtid för hela banan, en grupp av sektioner eller en sektion får anges.

13.1.6 Träning och besiktning i sektionerna

Ett träningspass där alla förare tillåts prova varje sektion kan tillåtas.

13.1.7 Administration

13.1.7.1 Förare

13.1.7.1.1

Minimiålder för att få delta i nationella X-Trial tävlingar är från det år föraren fyller 12 år.

13.1.7.1.2

Tävlingen är öppen för förare med licens för Trial utfärdad av till FIM ansluten federation.

13.1.7.2

Om deltagarantalet är begränsat måste det maximala antalet startande och metoden för val av deltagare vara angivet i tilläggsreglerna.

13.1.7.2.1

En förare som är anmäld till en tävling men inte lämnar godtagbart återbud till arrangören kan anmälas till förbundsbestraffning. En förare som lämnar tävlingen utan godkännande av tävlingsledaren kan dömas till tävlingsbestraffning.

13.1.7.3

Startordningen för varje varv ska bestämmas genom lottning om inte annat anges i tilläggsreglerna.

13.1.7.4

Varje förare kan vara tvingad att bära en tävlingsväst med startnummer eller namn.

13.1.8 Tekniskt

13.1.8.1

Den tekniska besiktningen av motorcykeln ska hållas på tävlingsplatsen.

13.1.8.2

Rengöring av motorcykeln med högtryckstvätt eller vattenslang är ej tillåtet på en inomhustävling.

13.1.8.3

Det är obligatoriskt för föraren att använda godkänd hjälm samt i SR Trial övrig fastställd klädsel och utrustning

13.1.9 Bedömning

13.1.9.1

Om det finns en tidsbegränsning måste det i tilläggsreglerna anges hur bestraffning för överdrag av tid ska ske om en förare misslyckas med att genomföra körning inom tidsbegränsningen.

13.1.9.2

I enlighet med regler angivna i 13.2.10.2

13.1.10 Definitioner

I enlighet med regler angivna i 13.2.11

FÖRKLARINGAR:

Force Majeure:Oförutsedda händelser bortom kontroll som orsakar
omöjlighet att genomföra åtaganden.
Konstaterat faktum:Det finns ett ”konstaterat faktum” när en regelöverträdelse
sker under överinseende av en funktionär. Konstaterandet sker i funktionärens bedömning och bestraffas i enlighet med definitionerna i regelverket.

13.2 SVEMO X-TRIAL SVENSKA MÄSTERSKAPEN

13.2.1 Allmänt

Svemo har etablerat Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen i enlighet med reglerna i NT och SR Trial. Utöver detta gäller följande:

13.2.1.1 Svemo standard för arrangörer

13.2.1.1.1 Sektioner

13.2.1.1.2

Konstruktionen av alla sektioner ska vara helt färdiga senast 6 timmar innan tävlingens starttid. Svemo domaren ska inspektera sektionerna och bedöma säkerhet, svårighetsnivåer samt längd på sektion. Arrangören ska tillse att material och personal finns tillgängligt för att utifrån Svemo domarens beslut direkt ändra utformningen i samband med inspektionen.

13.2.1.1.3

Sektionerna ska vara väl förankrade och får ej gunga eller röra sig.

13.2.1.1.4

Sektionerna ska vara tydligt avgränsade och varje sektion väl markerade med numret i nummerföljd. Starten av sektionen ska ha tydliga siffror som anger numret och slutet ska ha tydliga skyltar som visar slutet.

13.2.1.1.5

Minimibredden på ett hinder ska vara 90 cm när höjden överstiger 200 cm

13.2.1.1.6

Underlaget som sektionerna placerats på ska vara torrt och vara av ett material som inte är halkigt.

13.2.1.1.7

Användande av elektrisk fotocell för att avgöra vem som vinner på parallellsektion rekommenderas.

13.2.1.1.8

Personal som ska sköta administrativa och tekniska kontroller ska finnas tillgängliga på sina platser senast 3 timmar innan tävlingens start.

13.2.1.1.9

Tidsschemat för tävlingen ska arrangören lämna in som förslag till Trialsektionen som efter godkännande ska anslås i tilläggsreglerna för tävlingen.

13.2.1.1.10

Start och stopp plats godkänns av Svemo domaren.

13.2.1.1.11

Arrangören bör upplåta el-uttag och sanitära anläggningar med avskilda ytor för män och kvinnor (dusch och toaletter), sopkärl samt miljöstation i anslutning till depån.

13.2.1.1.12

Ett träningsområde bör finnas och tillhandahållas av arrangören så att förarna kan träna och värma upp.

13.2.1.1.13

Det bör finnas ett rum exklusivt avsett för pressen och ett rum för förarmöten.

13.2.1.1.14

Tävlingar som ingår i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen ska nämna i sin annonsering och i all dokumentation den officiella benämningen på tävlingen.

13.2.1.1.15

Det ska vara en sektionsdomare och en assisterande sektionsdomare på X-Trial.

Sektionsdomarna ska ha en av Svemo Trialsektion definierad klädsel så att förare och publik tydligt kan identifiera dessa som sektionsdomare.

Sektionsdomaren ska minimum inneha av Svemo utfärdad tävlingsfunktionärslicens.

För varje sektion bör det finnas någon som ansvarar för att visa på en skylt bestraffningen för föraren.

13.2.1.1.16

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation ska i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas. Startplatsen ska vara utrustad med förbandslåda.

Se även sjukvårdsdokument Bilaga A.

13.2.1.1.17

Arrangör/promotor ska bekosta resa och övernattning för Svemo domaren och eventuellt andra funktionärer som behövs för tävlingens genomförande.

13.2.1.2

Det maximala antalet deltävlingar för ett år är 6 st.

13.2.1.3

Tilläggsreglerna (TR) ska skrivas enligt standardmallen i dessa specialregler Namnet på en mästerskapssponsor samt tävlingssponsorerna ska nämnas i tilläggsreglerna.

TR ska publiceras på svenska men kan också publiceras på engelska. TR ska administreras genom Svemo TA enligt gällande rutiner. Ansökan om godkännande av TR ska göras senast två månader innan tävlingsdatum om inget annat avtalats med Svemo trialsektion.

13.2.1.4

Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen kan kopplas till en kontrakterad mästerskapssponsor.

13.2.1.5

Tävlingen inkluderar en kvalificering (XQ) och X-Trial (XT).

Kvalificering (XQ):

Kvalificeringens format ska godkännas av Trialsektionen och framgå i tilläggsreglerna. Följande punkter ska efterlevas:

 • Minimum 4 sektioner som ska köras 2 varv
 • Endast en förare i taget

Efter kvalificeringen ska det vara 6 förare kvalificerade till X-Trial (XT).

X-Trial (XT)

Semifinal: De 6 förarna ska köra parallellsektionen. Paren blir 6-5, 4-3, 2-1 utifrån placeringen i XQ. En efter en och sektion för sektion, ska förarna därefter köra fyra vanliga sektioner. De fyra bästa förarna kvalificeras till finalen.

Final: De 4 förarna kör parallellsektionen 3 gånger så att alla kör mot alla. Paren blir 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3 utifrån placeringen efter semifinalen. En efter en och sektion för sektion, ska förarna därefter köra tre vanliga sektioner. Slutligen räknas poäng och bestraffning från semifinal och final ihop för att avgöra slutresultatet.

13.2.2 Organisation av tävling

Tävlingen övervakas av Svemo utsedd Svemo domare som endast är ansvarig inför Svemo.

Svemo domaren har rätt att på sitt eget initiativ eller på begäran av arrangören eller tävlingsledaren att senarelägga starten av tävlingen för att förbättra underlaget eller sektionerna, att i förtid stoppa eller avbryta delar av eller hela tävlingen på grund av akuta säkerhetsrisker eller någon form av force majeure.

Protester och vädjan (överklagan) ska följa Svemo NT.

Alla beslut fattade av Svemo domaren för tävlingen såväl som resultaten ska publiceras så snart som möjligt. Alla beslut ska publiceras på svenska och på engelska vid tillfällen där utländska förare deltar.

13.2.2.1

Följande funktionärer ska inneha gällande funktionärslicens utfärdad av Svemo.

 • Svemo domare
 • Tävlingsledare
 • Sektionsdomare

13.2.2.2

En utsedd funktionär för tävlingen, sektionsdomaren inkluderad, får ej vara en förare, sponsor eller minder deltagande i tävlingen.

13.2.2.3

Den tekniskt ansvarige, utsedd av arrangören, ska verifiera att maskiner och utrustning är i överensstämmelse med Svemo NT och SR Trial.

13.2.2.4

Tävlingsledaren ansvarar för ett effektivt genomförande av tävlingen och tävlingsledarens huvudsakliga ansvar är:

Försäkra att sektionerna är i bästa skick, att alla funktionärer är på plats och redo att utföra sitt uppdrag och att tillse så att säkerhets- medicinsk- och kontrollservice är i tjänst.

Verifiera identiteten på förarna, rätt numrering på motorcyklarna och att det inte föreligger hinder för att föraren ska kunna delta i tävlingen, t.ex avstängning, eller något annat skäl som förbjuder åkning.

Att förskjuta starten på tävlingen på grund av akut säkerhetsåtgärd eller annat skäl av force majeure eller fortsatta förbättringar av sektionerna. Stoppa tävlingen i förtid eller avbryta delar av eller hela tävlingen.

Att förhindra en förare eller motorcykel att starta eller besluta om densammes tillbakadragande från tävlingen om denne anser att en sådan aktion är nödvändig av säkerhetsskäl.

Att tillse att alla gällande reglementen efterlevs och respekteras samt utdöma tävlingsbestraffningar, som meddelas till Svemo domaren.

Att besluta om att en person förvisas från lokalen och området efter att ha vägrat lyda order från en funktionär i beslutsposition.

Att meddela Svemo domaren alla beslut som ska tas eller är tagna samt alla mottagna protester adresserade till honom.

Att samla alla rapporter från tidtagare, andra funktionärer samt all annan nödvändig information för att sammanställa sin rapport till Svemo domaren och att få det slutliga resultat godkänt.

13.2.2.5

Utsedda tidtagare ska vara kompetenta att använda utrustningen för tidtagning som finns på tävlingen.

13.2.2.6

Den miljöansvarige ansvarar för alla miljöaspekter och ska huvudsakligen tillse följande:

Att Svemo´s riktlinjer och regler för miljö efterlevs.

Ha tillgång till all information rörande tävlingen och ha möjlighet före, under samt efter tävlingen att lämna rekommendationer till Svemo domaren om alla aspekter om möjligt skadliga miljökonsekvenser.

Ha rätt att deltaga alla informationsmöten

Sammanställa en rapport utifrån Miljörevisionsprotokoll- tävling på tillfällig anläggning som ska överlämnas till Svemo domaren.

13.2.2.7

Tidsschema för funktionärer ska utformas av arrangören tillsammans med tilläggsreglerna.

13.2.2.8

Ett möte ska hållas mellan arrangör, Svemo domaren, lokal promotor och tävlingsledaren.

13.2.2.9

Svemo säkerhetsgrupp på plats ska bestå av Svemo domaren, tävlingsledaren och banansvarig. Säkerhetsgruppen ska besöka sektionerna tillsammans med förare och deras Minders för att kontrollera säkerheten, och om det är nödvändigt, be arrangören att modifiera. Fler kan delta i bankontrollen efter att ha bjudits in av Svemo domaren.

13.2.3 Tävling

Tävlingen ska bestå av kvalificering (XQ) och X-Trial (XT) om inte särskilda skäl föreligger.

13.2.4 Sektioner

Varje sektion ska vara tydligt numrerad i nummerföljd och väl uppmärkt med skyltar som visar vart start och slut är.

Alla sektioner ska avslutas på marken.

En maskin anses vara i sektion från det att framaxeln passerar en tänkt linje mellan startskyltarna tills samma axel passerar stoppskyltar.

Antal sektioner
XQ (Kvalificering): antalet och typ av sektioner ska framgå i tilläggsreglerna.

XT (X-Trial):

Semifinal – en parallellsektion och fyra vanliga sektioner Final – en parallellsektion och tre vanliga sektioner

En sektion (vanlig eller parallellsektion) får köras båda vägarna

Sektionerna får endast köras med en förare åt gången med undantag för parallellsektion

13.2.4.1

Bredden på en sektion kan reduceras genom att placera ut portar. I detta fallet ska en förare passera genom porten.

På alla ställen i en sektion där bredden understiger 150 cm och där det av säkerhetsskäl behövs en minder är det obligatoriskt att det finns speciella plattformar för denna att vara placerade på.

Om en sektionsmarkering går sönder eller flyttas ska detta åtgärdas innan nästa förare får köra.

Alla sektioner som byggts upp i en läktare på en arena eller likvärdig byggnad ska det finnas en säkerhetszon som är avspärrad på minimum 3 meter mellan sektion och publik.

13.2.4.2

Sektioner utformade som parallellsektion ska vara minst 4 meter bred, uppdelad i två separata spår med en tydlig gräns mellan utan att vara åtskilda.

Förarna ska starta sida vid sida och färdas i samma riktning.

Det är obligatoriskt att ha en starter eller startanordning framför förarna för att signalera starten.

13.2.4.3

Kvalificeringen (XQ) ska innehålla minst fyra vanliga sektioner som ska köras två varv. X-Trial (XT) ska innehålla 7 vanliga sektioner och en parallellsektion.

I det fall force majeure inträder kan Svemo domaren på sitt eget initiativ eller på begäran av tävlingsledaren ändra på antalet sektioner.

Alla sektioner ska passeras i turordning med en förare åt gången med undantag för sektioner klassificerade som parallellsektion.

13.2.4.4

Allmänt – Om en sektion skadas när en förare kör, är det Svemo domaren som beslutar om skadan är av sådant slag att föraren ska få ett nytt försök.

Om en skadad sektion ej kan återställas och ingen förare har genomfört något försök att köra i den ska den strykas ur tävlingen och förarna ska ej prickbelastas för den.

Kvalificering (XQ) – Om kvalificeringen är baserad på en tidsbegränsning över ett flertal sektioner ska tiden stoppas och föraren ska genomföra resterande sektioner i bestämd ordning. När föraren är klar ska denne efter Svemo domaren beslut köra sektionen i fråga om den reparerats och tidsberäkningen återställas.

Om sektionen ej kan repareras ska den strykas för samtliga förare utan att dom prickbelastas och tiden ska för samtliga förare kortas av med 1 minut.

X-Trial (XT) – Sektionen lämnas under tiden den repareras, och under överinseende av Svemo Stage manager fortsätter samtliga förare på nästkommande sektioner.

När sektionen reparerats ska alla förare som ej kört den genomföra sin åkning.

13.2.5 Tidsbegränsning och kontroll

En maxtid för att genomföra hela banan, en grupp av sektioner eller en sektion ska beräknas. Tiden bör räknas med ett elektroniskt system och bör vara synligt för föraren under hela bansträckningen.

Alla förare som står på väntplatsen ska vara redo på att åka till en sektion på angiven tid.

Om en förare inte är beredd att starta i en angiven sektion kan tiden startas i dennes frånvaro.

A – Om det finns en tidsbegränsning för hela banan eller en grupp sektioner, ska tiden starta när föraren passerar startlinjen och stoppas när stopplinjen passeras.

B – Om det finns en tidsbegränsning i en specifik sektion, ska tiden startas när föraren passerar sektionens startlinje och stoppas när slutlinjen passeras.

Under X-Trial (XT) rekommenderas en tidsbegränsning per varje vanlig sektion.

Beslut om tidsbegränsningar under X-Trial (XT) tas av tävlingsledaren i samråd med Svemo domaren efter kvalificeringen (XQ)

13.2.6 Träning och besiktning i sektionerna

Träning i sektionerna är ej tillåtet med undantaget om tävlingsledaren tillåter detta efter konsultation med domaren. I detta fall ska alla förare ges samma möjlighet att träna.

Förarna tillåts inspektera sektionerna innan tävlingen börjar (se tidsschema).

13.2.7 Förarmöte

Förarmöte ska ske innan tävlingen. Detta bör hållas i ett rum i närhet av tävlingsarenan. Förarna och deras minder, tävlingsledaren, Svemo domaren och en representant för tävlingsorganisationen ska delta.

Andra kan inbjudas till mötet av Svemo domaren. Mötet ska ske direkt efter bankontrollen. Om en förare inte deltar i mötet kan denne tilldelas tävlingsbestraffning i form av straffavgift.

13.2.8 Administration

13.2.8.1 Förare

13.2.8.1.1

Minimiålder för förare deltagande i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen är från det år föraren fyller 14 år.

13.2.8.1.2

Tävlingen är öppen för förare med licens för Trial utfärdad av Svemo.

13.2.8.2

Inbjudan ska finnas ute senast två månader innan tävlingen.

Förarna ska vara på tävlingsplatsen dagen innan tävlingen. Dock kan tävlingsledningen godkänna senare ankomst.

Finnes begränsning på antal startande ska detta anges i tilläggsreglerna.

Om antal anmälda överstiger max antal förare görs urvalet av Svemo Trialsektion tillsammans med eventuell promotor.

13.2.8.2.1

En förare som är anmäld till tävlingen och inte lämnat godtagbart återbud till arrangören eller som lämnar tävlingen utan tillåtelse från tävlingsledaren kan dömas till straffavgift (tävlingsbestraffning) på SEK 1000:-.

13.2.8.2.2

En förare som inte deltar i en deltävling som han anmälts till och utan godkännande, samma dag, dagen innan eller nästkommande dag deltar i en annan tävling kan dömas till straffavgift (tävlingsbestraffning) på SEK 2000:- samt anmälas till förbundsbestraffning.

13.2.8.3 Startordning

13.2.8.3.1 Kvalificering (XQ)

Startordningen i kvalificeringen fastställs enligt TR.

13.2.8.3.2 X-Trial (XT)

Semifinal:
Omvänd ordning jämfört med resultatet från kvalificeringen för de berörda förarna (för parallellsektion, se paragraf 13.2.1.5).

Final:
Omvänd ordning jämfört med resultatet från semifinal (för parallellsektion, se paragraf 13.2.1.5).

13.2.8.3.3 Kvalificerade förare

Samtliga förare deltar i kvalificeringen. De 6 bästa förarna går vidare och deltar i X-Trial (XT).

Om en kvalificerad förare inte kan starta i X-Trial (XT) tas dennes plats av näste förare i placeringen av kvalificeringen.

Beslutet att ersätta en förare ska tas av Svemo domaren och tävlingsledaren. Dock, innan något beslut tas, är det av vikt att ha ett signerat dokument från den medicinskt ansvarige.

13.2.8.4

En förare vars sponsor konkurrerar med tävlingssponsor och/eller mästerskaps- sponsorn, är garanterad att få visa namn/logotyp på sin sponsor.

Utformningen på kläderna som förarna använder under tävlingen med platser reserverade för Svemo (logotyp och sponsorer) bestäms årsvis och meddelas förarna av Svemo Trialsektion.

Om en förare inte godkänner ovanstående förutsättningar är denne tvungen att acceptera en lösning föreslagen av Svemo Trialsektion eller den lokala arrangören.

Bryter föraren mot denna regel kan tävlingsledaren besluta att föraren inte äger rätt till några prispengar.

13.2.8.5

Det är obligatoriskt för registrerade minders att stanna på de anvisade platserna utan att beträda inhägnaden förutom då deras förare ska köra en sektion.

En registrerad minder (en per förare max) ska ha fyllt minst 18 år och vara innehavare av minimum en minderlicens eller baslicens för Trial via Svemo eller av till FIM ansluten federation.

Det är obligatoriskt för minder att använda en godkänd hjälm när de är i inhägnaden för att hjälpa sin förare. Det är även obligatoriskt att minder använder minderväst.

13.2.9 Tekniskt

13.2.9.1

Besiktningen av motorcykeln ska ske på samma plats som tävlingen. Förarna är skyldiga att anmäla sig för teknisk säkerhetskontroll. Motorcykel och hjälm besiktigas.

Under hela tävlingens gång är föraren skyldig att motorcykeln uppfyller de tekniska kraven.

En förare vars motorcykel anses, eller kan komma att anses, vara en orsak till fara kan uteslutas ur tävlingen.

Svemo X-Trial tävlingar är öppna för motorcyklar i enlighet med SR Trial. Motorcykeln behöver ej vara utrustad med fram och baklyse, tuta eller hastighetsmätare. Motorcykeln behöver ej heller vara inregistrerad.

13.2.9.2

Rengöring med högtryckstvätt eller vattenslang är ej tillåtet vid inomhus tävlingar.

13.2.9.3

Det är obligatoriskt för föraren att använda godkänd hjälm och övrig klädsel i enlighet med SR Trial.

Föraren ska bära ryggskydd som uppfyller Svemo minimum krav enligt NT 8.3.

13.2.9.4

I händelse av tekniska incidenter har föraren lov att byta till en annan maskin. Ingen extra tid tilldelas för motorcykelbyte.

13.2.10 Bestraffning

13.2.10.1

Tidsbestraffning är som följer: 1 prick för varje påbörjad 30 sek utöver stipulerad tid.

Max tid med tidsbestraffning under kvalificeringen(XC) är 5 minuter över max tilldelad tid. Vid överskriden maxtid får föraren 5 prick i återstående sektioner och ska avsluta varvet. Föraren får fortsätta tävlingen.

Under X-Trial (XT), ska tiden för varje förare noteras av tidtagaren.

13.2.10.2 Prickbestraffning

Vanlig sektion:

Felfri0 prick
Fotning eller stöd en gång1 prick
Fotning eller stöd två gånger2 prick
Fotning eller stöd tre gånger3 prick
Fotning eller stöd mer än tre gånge5 prick
Stopp5 prick

I DE FALL SEKTIONSDOMAREN ÄR TVEKSAM TILL BESTRAFFNINGEN SKA FÖRAREN GYNNAS

Den högsta bestraffningen enligt ovan är det maximala som ska tilldelas. Men bestraffning definierad enligt nedan ska adderas utöver detta.

Parallell sektion:

När en sektion är en parallellbana där två förare kör samtidigt ska följande bestraffningar användas och läggas till förarens total beräkning tillsammans med eventuella tidstillägg.

Parallellsektionen ska bedömas som en vanlig sektion för respektive förare. Därtill sker bestraffning enligt följande:

Första förare i mål0 prick
Andra förare i mål1 prick
Gemensam målgång med samma prickkörs om igen
Gemensam målgång med olika prick0 prick till båda
Båda förarna misslyckas (5 prick)0 prick till båda

Maximalt 5 prick per sektion tilldelas, inkluderat tidsbestraffningen och extraprick ges föraren.

Tilldelad bestraffning av sektionsdomaren som bekräftas av tävlingsledaren ska bedömas vara ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär.

13.2.10.3

Följande tävlingsbestraffningar kan utdömas av tävlingsledaren och rapporteras till Svemo domaren som skriver in dessa i sin rapport:

Osportsligt uppträdande mot funktionärUteslutning ur tävlingen
Förare eller minder lämnar väntplatsen utan tillståndSEK 500:-/tillfälle
En minder går in i sektion utan hjälmSEK 500:-/tillfälle
Förare/minder som inte följer order från TävlingsledareSEK 500:-/tillfälle

13.2.11 Definitioner

13.2.11.1

En fotning anses föreligga om någon del av föraren tar i marken, föraren lutar mot ett hinder oavsett om maskinen färdas framåt eller ej.

13.2.11.2

Stöd med motorcykeln anses föreligga om någon del av maskinen (med undantag för däcken och hasplåten) lutar mot något.

Notering: stöd med motorcykeln betyder att den står helt stilla.

13.2.11.3

Stopp anses föreligga om:

A – Föraren fotar samtidigt som motorcykeln rör sig bakåt.
Notering: om en förare fotar vid stillastående eller rörelse framåt ska det ej bedömas som stopp.

B – Föraren lämnar maskinen.

C – Motorcykeln korsar sektionsmarkering på marken med något hjul, motorcykeln passerar på fel sida om en sektionsmarkering innan framhjulsaxeln passerat stoppskylten, eller kör på en yta som ej är tillåten av tävlingsledaren under banbesiktningen.

D – Föraren eller hans motorcykel förstör, flyttar, river ned eller kör över eller ovanpå en port/markering innan framhjulsaxeln passerat stoppskylten.

E – Föraren eller motorcykeln får hjälp från utomstående. F Motorcykeln gör ett komplett cirkel i sektionen.

G – Framhjulsaxeln passerar startlinjen efter att ha startat. H Styret tar i marken.

I – Motorstopp samtidigt som föraren har en fot i marken.

J – Motorstopp samtidigt som maskinen har stöd mot något med undantag för däck och hasplåt.

K – När framhjulet inte passerar en port innan bakhjulet.

L – Föraren kör en sektion utan att bära bandet till kortslutningsknappen runt handleden.

13.2.12 Resultat och klassificering

Resultaten baseras på förare med lägst mängd prick, tidsbestraffning inkluderat.

13.2.12.1

Placerade förare erhåller mästerskapspoäng i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen enligt placering utifrån följande skala:

20 poäng1:a
15 poäng2:a
12 poäng3:a
9 poäng4:a
6 poäng5:a
5 poäng6:a
3 poäng7:a
2 poäng8:a
1 poäng9:a
1 poäng10:a

Förare som deltar i kvalificeringen (XQ) men ej går vidare till semifinal erhåller poäng baserat på sin placering i XQ.

Förare som elimineras efter semifinalen placeras som 5:a och 6:a enligt resultaten i semifinalen.

Förare i finalen placeras i de fyra första platserna, där pricken från semifinal och final adderas ihop.

Förare som kvalificerat sig till semifinal eller final men ej deltar erhåller poäng enligt den kvalifikationsplacering som den ersättande föraren hade.

Varje resultat från deltävlingarna i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen räknas ihop till ett slutgiltigt resultat efter sista deltävlingen.

13.2.12.2

Mästerskapspoängen erhållna vid varje deltävling i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen räknas ihop till en slutlig poäng vid sista deltävlingen.

13.2.13 Förtida avslut av tävling

Om en deltävling avbryts i förtid av Svemo domaren kan det ej köras om.

Om en deltävling avbryts innan alla förare avklarat minst hälften av totala antalet sektioner i semifinalen ska deltävlingen strykas ur mästerskapet.

Om en deltävling avbryts vid senare tillfälle, ska Svemo domaren avgöra hur tävlingen ska räknas eller strykas i mästerskapet eller deklarera resultat och priser rätteligen i enlighet med omständigheterna.

13.2.14 Särskiljning

13.2.14.1 Kvalificeringen (XQ)

Särskiljning vid lika prickbelastning i kvalificeringen avgörs enligt följande: De berörda förarna möts i en sektion som bestämts under förarmötet

Om de berörda förarna kör på samma prick vinner snabbaste tid.

13.2.14.2 X-Trial (XT)

Semifinal:
Särskiljning vid lika prickbelastning i semifinal avgörs genom placering i kvalificeringen.

Final:
Särskiljning vid lika prickbelastning för 1:a plats mellan 2 förare avgörs genom parallellsektion

Särskiljning vid lika prickbelastning för 1:a plats mellan flera förare, sämst placerade i kvalificeringen blir 3:a eller 4:a. De två bästa möts i parallellsektion.

Särskiljning vid lika prickbelastning för övriga placeringar avgörs genom placering i kvalificeringen.

13.2.14.3

Särskiljning vid lika poäng i slutet av mästerskapet avgörs genom flest segrar.

Om inte heller detta kan särskilja förarna avgörs det genom flest andra placeringar, flest tredjeplaceringar osv. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den sista deltävlingen osv.

13.2.15 Priser och prissummor

13.2.15.1 Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen utmärkelser

13.2.15.1.1

Slutsegraren i SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare) Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.

13.2.15.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).

13.2.15.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.

13.2.15.2 Priser och prissummor vid varje deltävling

Total prissumma ska vara minst 15.000 SEK. Alla förare som kvalificerat sig till XT ska ha del av prissumman. Prispengar står arrangör/promotor för.

13.2.15.2.1

Prisutdelnings ceremonin ska genomföras omedelbart efter att den siste föraren går i mål. Till prisutdelningen rekommenderas att det finns en attraktivt dekorerad prispall väl synligt för publiken.

De tre första förarna ska ha pokal och en annan lämplig gåva.

De tre först placerade förarna tillsammans med av tävlingsledaren inbjudna övriga förare kan deltaga i en kort presskonferens direkt efter prisutdelning.

Om en förare är frånvarande vid prisutdelningen eller presskonferensen utan tillstånd från tävlingsledaren utdöms en straffavgift (tävlingsbestraffning) om SEK 500:-.

Arrangören av den sista deltävlingen ska arrangera en prisutdelning för att kora de tre först placerade i årets mästerskap.

13.2.15.2.2

Utbetalning av prissummor till förarna sker genom arrangörens försorg. Svemo har inget ansvar i detta. Betalning ska ske i SEK.

Prissummorna ska utbetalas i slutet av varje tävling eller enligt överenskommelse med förarna, överföras till en bank utvald av förarna senast 15 dagar efter tävlingen.

I fall en tävling avslutas tidigare eller avbryts (helt eller delvis) ska domaren besluta om storleken på prissumman som ska utbetalas till förarna med arrangören närvarande.

13.2.16 Tidsfrist för protester

Reger för protester och vädjan återfinns i Svemo NT.

13.2.16.1

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska skriftligt inges inom 10 minuter efter avslutande av respektive sektion/varv.

13.2.16.2

Protest mot resultatlista ska vara ingiven inom 10 minuter efter offentliggörande av listan.

Förslag till tidsschema för Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen:

Tid
XQ = Kvalificering startar

XQ -4 timmar och 30 minuterMöte med arrangören
XQ -4 timmarFörarmöte (Svemo domaren, tävlingsledare och förare)
Direkt efter Inspektion av sektioner (Svemo domaren, tävlingsledare och förare)
XQ -2 timmarAdministrativ och teknisk kontroll
XQKvalificeringen startar
XT =Trial startar
XT + 90 minuterAvslutning med prisutdelning
1 ALLMÄNT
1.1 Ändamål

Ändamålet med sporten är att utan ”fotning” eller främmande hjälp framföra motorcykeln i krävande terräng.

Ändamålet med reglementet är att under tävling och träning optimera det idrottsliga utbytet, den sportsliga rättvisan och säkerheten.

1.2 Jury
1.2.1

Senior-SM/Dam-SM/Junior-SM/Ungdoms-SM/40+RM och Lag-SM ska genomföras med enmansjury (Svemo supervisor).

1.2.2

Nationella tävlingar som inte ingår i något mästerskap (se 1.2.1) kan genomföras utan Svemo supervisor under förutsättning att:

 • Tävlingsledaren innehar Svemo tävlingsledarlicens för trial.
 • Vid tävlingar utan Svemo supervisor avgörs protester av tävlingsledaren.
2 FÖRARE, PASSAGERARE OCH MINDER
2.1 Förarlicenser

Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Nordisk Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkförd i Sverige.

Se fullständiga regler gällande licenser i NT 7.

Olycksfall ingår i licensen. Se försäkringsinfo i NT eller www.svemo.se.

2.1.1

Deltagare i trialtävling ska inneha förarlicens ”Trial” med undantag för klubbtävlingar (bilaga till NT).

2.1.2

Förare indelas i licensklasserna Guldhjälm, Klubb, Ungdom, Bas, Junior, Senior och Elit.

2.1.2.1

Guldhjälmslicens utfärdas t o m det år föraren fyller 11 år. För förare som har Guldhjälmslicens sker automatisk uppklassning till Ungdomslicens till det kalenderår föraren fyller 12 år. Föraren har möjlighet att delta med Guldhjälmslicens det år föraren fyller 12 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.2

Ungdomslicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 12 t o m det år under vilket föraren fyller 16 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.3

Baslicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 15 år och gäller endast för Träning, Klubbtävling och Enklare tävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.4

Klubblicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 12 år och gäller endast Träning och Klubbtävling. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.5

Juniorlicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 17 år t o m det år föraren fyller 21 år.

Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.6 Seniorlicens

Seniorlicens utfärdas fr o m det år föraren fyller 22 år t o m 64 år. Förare över högsta ålder ska i samband med licensköp fylla i en digital hälsodeklaration för att erhålla tävlingslicens. Förekommer ”ja”-svar på någon av frågorna, krävs läkarintyg (Svemos framtagna blankett), som skickas in till Svemo Licensavdelning.. Se NT 6.1.1 Förare.

2.1.2.7

Elitlicens utfärdas att gälla fr o m det år föraren fyller 15 år. Licensen löses via Svemo TA.

2.1.2.7.1

De 10 förare som tagit flest Senior-SM-poäng i föregående års Senior-SM erhåller elitlicens.

2.1.2.7.2

Samtliga licenser förutom Klubb-, Bas- och Guldhjälmslicens kan uppgraderas att vara giltiga internationellt.

2.1.2.9

Minder ska inneha nationell licens eller minderlicens och minderlicens utfärdas till person över 18 år. Licensen går att uppgradera till Internationell.

2.2 Internationell mästerskapslicens
2.2.1

Förare kan ansöka om internationell mästerskapslicens (EM/VM) under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

 • Har uppnått ålder angiven i reglerna till FIM Europe och FIM
 • Innehar av Svemo utfärdad giltig årslicens.
2.3 Körkort

För att köra mc utanför inhägnat område krävs alltid giltigt körkort för mc.

2.4 Maskinklasser
2.4.1

Förare med ålder t.o.m. 11 år får endast framföra mc med max 80cc

2.4.2

MC max 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 12 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.4.3

MC över 125cc får framföras av förare fr o m det år föraren fyller 15 år. För deltagande i mästerskapsklasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.4.4

För deltagande i Ungdomsklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 125cc

2.4.5

För deltagande i Juniorklass krävs:

 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

2.4.6

För tävlingar på allmän väg, gäller krav som är fastställda i Svensk Trafiklagstiftning.

2.5

Särskilda bestämmelser för förare med Ungdoms- och Guldhjälmslicens.

2.5.1 Vårdnadshavare

Vid träning och tävling ska förare under 18 år vara åtföljd av förälder eller annan vuxen person som föräldern sätter i sitt ställe. Förälder (motsvarande) ska vara medlem i Svemo-ansluten klubb samt äga kännedom om gällande regler och bestämmelser.

Han/hon är dessutom ansvarig för att förarens maskin och personliga utrustning är i reglementsenligt skick. Förälder (motsvarande) har att rätta sig efter gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott häremot kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. Vårdnadshavare ska vid anmälan till tävling underteckna anmälan för förare under 18 år.

2.5.2

Vid tävling kan vårdnadshavare tävla i samma tävling som barnet.

Vårdnadshavaren skall då i anmälan på tävlingsplatsen ange kontaktinformation i form av namn och telefonnummer till annan myndig person närvarande på tävlingsplatsen.

2.6 Tävlingsnummer, nationella tävlingar
2.6.1

Föraren ska vara försedd med väl synligt bröst- och ryggnummer av mjukt och hållbart material ifrån underlaget tydligt avvikande färg. Nummer kan också placeras på motorcykel då detta är godkänt av arrangören. Vid deltagande i mästerskapsklasser och cup-klasser i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

2.6.2

För Elitklassen Senior-SM rött gäller att tävlingsnumren i samband med SM-tävling ska överensstämma med förarens slutplacering i föregående års Senior-SM.

Om någon eller några av de förare som enligt föregående år tilldelats fasta tävlingsnummer inte deltar i tävlingen får vederbörandes nummer inte användas för annan startande.

2.7 Klädsel

Förare, passagerare och minder ska bära:

2.7.1

Hjälm, som uppfyller Svemo minimumkrav enligt NT 8.1, ska användas.

2.7.2

Vadskaftade läderstövlar eller gummistövlar med stålinlägg.

2.7.3

Skyddsklädsel med långa ärmar.

2.7.4

Handskar täckande hela handen inklusive fingrarna.

2.7.5

Ryggskydd, som uppfyller Svemo minimum krav enligt NT 8.3, ska användas.

3 TÄVLINGSFORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Endast fordon tillhörande kategori 1, grupp A1 och A3 resp. grupp B1 kan tillåtas delta i trialtävlingar.

3.1.1 Indelning i klasser
3.1.1.1 Solomotorcyklar A1
KlassÖver ccMax cc
El
8085
13001300
3.1.1.2 Sidvagnsmotorcyklar B1

Ingen klassindelning tillämpas.

3.1.2 Bestämmelser vid tävling på allmän väg

I tävling deltagande fordon ska vara utrustade i enlighet med gällande svenska trafikförfattningar.

3.1.3 Däck
3.1.3.1

Däcksfabrikat och typ får fritt väljas.

3.1.3.2

Förändringar i form av sajpning får inte förekomma.

3.1.3.3

Ingen form av slirskydd som dubbar eller kedjor får användas.

3.1.4 Ljudnivå och ljudmätning

Ljudmätning ska ske enligt metoden 2 METER MAX, se NT 13.4.1.

Högsta tillåtna ljudnivå för 2-takt är 102dB(A) vid besiktning och 103dB(A) under och efter tävling. Högsta tillåtna ljudnivå för 4-takt är 105dB(A) vid besiktning och 106dB(A) under och efter tävling.

3.1.5 Bromsar

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende väl fungerande bromsar verkande på vardera fram- och bakhjul.

Bromsskivor med skarpa kanter typ sågtandning är förbjudna.

Bromsskivor ska vara försedda med extra skydd av plast. Det främre skyddet ska täcka hela bromskivan. Det bakre skyddet ska täcka delar av bromsskivan.

3.1.6 Stänkskärmar
3.1.6.1 Främre stänkskärm

Skärmen ska täcka minst 100 grader av framhjulets omkrets. Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens främsta punkt och horisontalplanet ska, vid fullt belastat fordon vara mellan 45 och 60 grader, mätt i hjulets främre, övre kvadrant.

3.1.6.2 Bakre stänkskärm

Vinkeln mellan en linje dragen från hjulaxelns centrum till stänkskärmens bakersta punkt och horisontalplanet får, vid obelastat fordon inte överstiga 55 grader mätt i hjulets bakre, övre kvadrant.

3.1.6.3 Fotstöd

Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm och ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm.

3.1.7 Styre

Styrets bredd ska vara minst 600 mm och får inte överstiga 850 mm. Vid användande av ”fågelpinne” ska denna vara försedd med mjuk beklädnad. Om inte styret är försett med ”fågelpinne” ska det finnas skydd som täcker styrhållarna.

3.1.8 Kedjeskydd

Det ska vid främre drevet finnas skydd som förhindrar att man fastnar mellan drev och kedja.

Ska finnas på bakre drevet placerat för att förhindra att man fastnar mellan bakre drevet och nederdelen av kedjan.

3.1.9 Kortslutning

Motorcykeln ska vara utrustad med en kortslutningsknapp som är kopplad via band eller liknande till förarens handled (dödmansgrepp), som bryter strömmen till tändningen så fort föraren lämnar fordonet. Denna ska vara kopplad till föraren hela tiden föraren framför fordonet.

3.1.10 Bakdrev

Bakdrevet ska vara helt täckt av ett plastskydd alternativt ska drevet vara utan hål.

3.2 Särskilda bestämmelser för fordon grupp B1
3.2.1 Minimidimensionerna på sidvagnsplattformen ska vara:
3.2.1.1
Längd– 1350 mm
Bredd vid sits– 300 mm
Bredd över nos mätt från främsta punkt75 mm – 150 mm

3.2.1.2

Vagnens översida måste vara täckt till en längd av minst 450 mm från vagnens främsta punkt

3.2.1.3

Karossens översida måste i sin bakersta punkt vara minst 300 mm bred och denna punkt ska befinna sig minst 375 mm över sidvagnsplattformen.

3.2.1.4

Avståndet mellan plattformens översida och karossen, mätt 75 mm från vagnens främsta punkt måste vara minst 150 mm.

3.2.1.5

Minimiavståndet från vagnens yttersta punkt i sidled, inklusive stänkskärm, till sätets insida, mätt i rät vinkel mot maskinens längdriktning ska vara 400 mm.

3.2.2 Drivning

Motorcykel får framdrivas endast genom kraftöverföring till bakhjul.

3.3 Drivmedel

Endast handelsbränsle enligt bestämmelser i NT får användas.

3.4 Försäkring

Varje förare är personligen ansvarig för att den motorcykel med vilken tävlings- deltagandet sker utanför inhägnat område, är trafikförsäkrad i enlighet med för Sverige gällande bestämmelser.

3.5 Miljömatta

För samtliga motorcyklar som placeras i depån, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt vid all trialverksamhet. Storleken på miljömattan ska vara minimum 160×100 cm. Se även NT.

4 TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsområdet ska uppfylla kraven i Svemo miljöpolicy.

4.1 Tävlingsbana (inhägnat område)

Tävlingsbana där oregistrerat fordon deltager, får endast anordnas i enlighet med SR 5.3.

4.1.1 Längd

Banans totala längd (körsträcka) bör vara minst 10 km om inte tävlingens karaktär motiverar kortare sträcka. Om flera varv körs bör banslingans längd inte understiga 3 km.

4.1.2 Svårighetsgrad

Sektionerna ska vara av varierad svårighetsgrad. Tävlingens status ska bestämma högsta svårighetsgrad. T.ex. SM-tävlingar har hög status = varierad hög svårighets grad. Bredd- tävlingar har lägre status = varierad lägre svårighetsgrad.

TR ska innehålla uppgift om tävlingens svårighetsgrad.

4.1.3

Transportsträckor ska endast köras i en riktning. Där möten dock måste förekomma ska säkerhetsåtgärder vidtagas, t.ex. delning av väg/stig med plastband.

4.1.4 Banmarkering av transportsträcka

Typ av banmarkering ska offentliggöras vid startplatsen. Banans transportsträcka ska markeras efter ett för hela tävlingen likartat system enligt följande:

Pilarna ska vara vattenfasta och utförda i väl synlig färg.

Pilningen kan kompletteras med avspärrningsband av plast etc, samt utefter stigar och i terräng med snitslar eller liknande.

4.1.5

Varningsmärke av två korslagda pilar placeras vid eventuella farliga passager.

4.1.6 Banmarkering av kontrollsektion och delsektion.
4.1.6.1

Om sidomarkering utföres av plastband ska dessa fastsättas så att töjning undvikes. Plastband ska så långt det är möjligt placeras 30 cm ovanför backen.

4.1.7 Skyltning av kontrollsektion och delsektion.

Dessa sektioner markeras med skyltar av minimistorlek 20×20 cm på båda sidorna av banan. På dessa skyltar ska meddelas sektionens nummer vilket anges med siffror i numerisk följd. Gula eller vita skyltar med svart ”S”, en på vardera sidan av banan, markerar kontrollsektionens slut.

4.1.8 Klassdelning i kontrollsektion

Olika klasser ska skiljas genom att man i sektionerna sätter upp två pilar som bildar en ”port”. Avståndet mellan pilarna ska vara minst 120 cm.

Föraren ska passera genom samtliga portar för sin klass.

5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tillstånd

Förutom tävlingstillstånd från Svemo krävs för varje tävling skriftliga tillstånd från tillståndsgivande myndighet samt från berörda markägare och privata väghållare.

5.2 Enklare tävlingar

Se bilaga Enklare tävling.

5.3 Tävling med oregistrerade fordon

Sådan tävling får endast anordnas på plats som är att hänföra till inhägnat område enligt gällande Trafiklagstiftning och för vilket godkännande erhållits av polismyndighet och under förutsättning att Svemo-banlicens finnes.

5.4 Starttid och startmellanrum
5.4.1 Starttid

Tid för första start anges i tilläggsregler. Starttider ska anslås så tidigt som möjligt på tävlingsdagen.

5.5 Tilläggsregler (TR)

Förutom enligt NT fastställda punkter ska i TR finnas uppgift om:

5.5.1

Skilda spår används för olika förarklasser.

5.5.2

Tidsbegränsningen och körtidens längd.

5.5.3

Särskiljeförfarande

5.5.4

Antal varv och antal sektioner.

5.5.5

Startförfarande

5.5.6

Hur eventuella lag ska vara sammansatta.

5.6 Anmälningar
5.6.1 Klasstillhörighet

En motorcykel tillhörande en viss klass får endast anmälas i den mån ifrågavarande klass förekommer och får endast tävla i denna klass.

5.6.2 Avgifter

Vid alla tävlingar gäller normalt följande högsta anmälningsavgifter:

5.6.2.1 Individuellt

600:-

5.6.2.2 Klubblag

300:-/förare

5.6.2.3 Märkeslag

300:-/förare

Om särskilda förmåner ingår i anmälningsavgiften kan Svemo medge att högre avgifter tillämpas.

5.6.3 Efteranmälningsavgift

Om efteranmälningsavgift ska tas ut ska detta anges i tilläggsreglerna.

5.7 Lag
5.7.1 Sammansättning
5.7.1.1

Lagtävlan kan anordnas för klubb- och märkeslag.

5.7.2 Minsta antal

Lagtävlan kan endast anordnas om minst 3 lag i klassen startar.

5.8 Tävlingsbana
5.8.1 Kontrollsektion
5.8.1.1

Kontrollsektionerna ska vara så många att en säker differentiering av förarnas skicklighet kan beräknas erhållas.

5.8.1.2

Kontrollsektion bör förläggas till terräng där naturliga hinder försvårar förarnas körning.

5.8.1.3

Kontrollsektion kan ha en eller flera delsektioner.

5.9 Tidsbegränsning

För varje tävling ska fastställas en tidsbegränsning, d.v.s. en körtid inom vilken förarna har att fullborda tävlingssträckan. Som minimivärden vid uträkning av denna tidsbegränsning gäller:

Varv 1 – 7 minuter per sektion
Varv 2 – 6 minuter per sektion
Varv 3 – 5 minuter per sektion

En körtid som motsvarar 20 km/tim för hela banan.

Förutom körtiden ska en prickbelastad respittid på 20 minuter tillämpas vid för sen ankomst till mål.

5.9.1

För lagtävlan räknas förutom körtiden en prickbelastad respittid på 20 minuter vid för sen ankomst för varje enskild förare i laget”

5.10 Särskiljeförfarande

För att skilja i övrigt lika prickbelastade förare kan anordnas speciella skiljeprov under förutsättning att metod för genomförandet och bedömningen noggrant anges i TR.

6 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Säkerhet

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation måste i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas. Startplatsen ska vara utrustad med förbandslåda. Se även bilaga A i detta SR.

6.1.1 Sjukvård

Se bilaga A.

6.2 Byte av förare, passagerare och/eller maskin

Tävlingsledaren har rätt att medge byte av förare, passagerare och/eller maskin under förutsättning att de nödvändiga kvalifikationerna i enlighet med för tävlingen gällande regler finns. Sådant byte är dock endast tillåtet intill 60 minuter före fastställd tid före första start.

6.3 Maskinbesiktning
6.3.1 Besiktning före tävling

Vid tävling med registrerat fordon är föraren ansvarig att gällande skattekvitto samt registreringsbevis finns med och att fordonet är i trafikdugligt skick.

Om stickprovsbesiktning används bör ca 1/3 av fordonen besiktigas.

6.4 Träning

Träning i kontrollsektion är förbjuden efter det att sektionen märkts ut eller delgetts förarna enligt 6.5.

6.5 Offentliggörande av bana

Tävlingssträckan ska delges förarna senast 1 timma före första start genom en på startplatsen uppsatt karta med uppgift om körriktning och kontrollsektioners läge och antal, samt antal varv. För deltagande i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM.

6.6 Start och startanmälan
6.6.1 Start från tävlings begynnelsepunkt
6.6.1.1

Typ av startförfarande ska anges i tilläggsreglerna för tävlingen.

6.6.1.2 Vid tävling då start sker med individuell starttid

Start sker med avstängd motor i ordningsföljd enligt lottdragning.

Tidsmellanrummet mellan startande ska vara minst 60 sekunder, med undantag för lagtävling då alla lagets medlemmar får starta samtidigt med god marginal till nästa lag. Varje förare ska anmäla sig hos startern minst fem minuter före sin start.

6.6.1.3 Vid tävling där det är samlad start

Förarna erhåller startkortet vid anmälan.

Tävling startar vid angiven tidpunkt och sektionerna körs i valfri ordning.

6.6.2 Start för körning i kontrollsektion
6.6.2.1

Start sker med igångsatt motor.

6.7 Försummad start
6.7.1

Tävlande som försummar sin starttid från tävlings begynnelsepunkt eller efter obligatoriskt uppehåll, startar efter övriga tävlande i förarklassen eller på eventuellt vakant plats i klassen om inte förseningen överstiger 20 minuter, i vilket senare fall föraren inte tillåts starta. Prickbelastning för försummad start se punkt 6.15.

6.7.2

Vid starten antecknas i stationsprotokollet och på den tävlandes tidkort dels tidpunkt för den försenade startanmälan, dels den nytilldelade starttiden.

6.7.3

Tid mellan startanmälan och nytilldelad starttid medför ingen prickbelastning.

6.8 Tävlingskörning
6.8.1 Besättning
6.8.1.1

En och samma förare ska framföra fordonet under hela tävlingen.

6.8.1.2

På solomotorcykel får endast föraren färdas.

6.8.1.3

Besättningen på sidvagnsmotorcykel utgörs av föraren och en passagerare som ska medfölja under hela tävlingen.

6.8.1.4

Förare kan anmäla 1 st minder per tävling. Det är tillåtet att låna andra förare eller minder vid behov i sektionerna. I samband med att föraren går i mål, har minder möjlighet att behålla västen och avsluta tävlingen i samband med att tävlingens sista förare går i mål.

6.8.2 Tävlandes uppträdande

Tävlande som uppträder osportsligt eller opassande i eller vid sektion kan tilldömas 5 prickar extra och/eller uteslutas ur tävlingen.

6.8.2.1

Förare och fordon som inte uppfyller reglementet vid körning i sektion skall tilldömas 5 prickar extra.

6.8.3 Passagerares befogenheter

Passagerare äger rätt att vara förare behjälplig vid reparationer, ekipagets upptagande ur dike etc, men får inte överta förarens funktioner under körning.

6.8.4 Trafikbestämmelser
6.8.4.1

Tävlande ska, vid körning utanför inhägnat område, följa bestämmelser enligt gällande trafikförfattningar.

6.8.4.2

Tävlande är skyldig att följa de anvisningsskyltar, exempelvis stoppmärken, som satts upp genom tävlingsledningens försorg.

6.8.4.3

Fordon som under tävling skadas så att det inte längre uppfyller Vägtrafikkungörelsens bestämmelser ska sättas i författningsenligt skick innan tävlandet fortsätts. Funktionär som upptäcker fel enligt föregående, ska göra den tävlande uppmärksam på felet samt meddela att rapport kommer att ingå till tävlingsledningen om ekipaget fortsätter tävlingen innan felet åtgärdats. Brott mot bestämmelser enligt 6.8.4.1-3 medför uteslutning.

6.8.5 Körning i kontrollsektion
6.8.5.1

Föraren får före körning till fots studera sektionen. Regler för deltagande i SM, se under Regler Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Dam-SM. Det är inte tillåtet för andra än förarna och funktionären att befinna sig i sektion. Minder kan be om tillstånd från observatören för att gå in i sektion för att ”säkra” föraren. Minder ska alltid vara iförd hjälm då den befinner sig i sektion samt följa paragraf 2.7 klädsel.

6.8.5.2

Om en förares minder går in i sektionen utan tillstånd kan föraren bli tilldömd 5 prick i denna sektionen.

6.8.5.3

Endast en förare i sänder tillåts köra i kontrollsektion.

6.8.6 Observation

Fordon står under observation för prickbedömning från det framhjulsaxeln passerar in i kontrollsektionen eller delsektionen tills samma axel passerar ut ur kontroll sektion eller delsektion. Följer delsektion utan avbrott på föregående, är föraren oavbrutet under observation.

6.8.7 Avbrytande av tävling

Tävlande som utgår ur tävlingen, ska via direktkontakt eller per telefon, snarast möjligt meddela tävlingsledningen eller någon av dess funktionärer detta. Av tävlingsledningen utfärdade bestämmelser ska därvid noggrant följas.

Brott häremot medför att den tävlande ådömes bestraffning.

6.8.8 Tidsberäkning

Pågående tidsenhet räknas som hel. T.ex. klockan anses vara 10.50 ända till dess klockan slår över till 10.51. Vid målgång ska timme, minut och sekund noteras på klippkortet.

6.8.9 Obligatoriskt uppehåll

Om ett obligatoriskt uppehåll är inlagt i tävling måste förare stanna på platsen hela den i TR angivna tiden för uppehållet, vare sig han är försenad eller inte.

6.9 Olyckstillbud
6.9.1

Påträffar tävlande person som råkat ut för olycksfall, d.v.s. kroppsskada, under sådana omständigheter att hjälp erfordras, ska den tävlande efter bästa förmåga bistå den skadade och vidta de åtgärder som han anser nödvändiga.

6.9.2

Den tid som går åt för hjälp enligt 6.9.1 ska liksom de närmare omständigheterna kring olycksfallet uppges för tävlingsledningen på heder och samvete och ska om möjligt styrkas av vittnen. Juryn kan därefter räkna bort den tid som avsatts för hjälpen, från körtiden.

6.10 Förändring av tävlingsbana

Förändringar av tävlingsbanan, t.ex. genom slopande av kontrollsektion, sedan den en gång offentliggjorts, ska av tävlingsledningen skriftligen delges varje förare.

6.11 Upplysningar till tävlande

Ev. upplysningar som tävlingsledningen önskar delge tävlande under pågående tävling ska göras skriftligt varefter föraren genom kvittering godkänner att han tagit del av meddelandet.

6.12 Prisbedömning

Varje grupp samt maskin- och förarklass enligt TR prisbedöms för sig. Motionsklass utgör, då den förekommer, alltid en särskild klass med separat prisbedömning.

6.12.1 Villkor för prisbedömning

För att prisbedömas ska tävlande på samma fordon ha kört den föreskrivna tävlingssträckan inom angiven tid, samt därvid ha försökt passera samtliga kontrollsektioner med tillhörande delsektioner i rätt ordning och riktning. Förare som förlorar sitt klippkort under tävling anses därmed ha utgått ur tävlingen.

6.12.2 Bedömningsdefinitioner
6.12.2.1

Fotning = 1 prick

Anses föreligga om:

Föraren med någon del av kroppen eller fordonet, (med undantag av däck, skydds plåt och ram under motorn) avsiktligt stöder sig mot marken, träd eller dylikt.

6.12.2.2

Stopp = 5 prick

Anses föreligga om:

6.12.2.2.1

Fordonet rör sig bakåt då förare fotar eller tar stöd utifrån.

6.12.2.2.2

Föraren lämnar fordonet (har båda fötterna i marken på samma sida eller bakom fordonet).

6.12.2.2.3

Föraren tar fysiskt emot främmande hjälp vid körning i sektion.

6.12.2.2.4

Föraren eller fordonet bryter uppsatta sidomarkeringar och sektionsskyltar.

6.12.2.2.5

Fordonet vid körning i sektionen korsar sitt eget spår med båda hjulen så att en ”ögla” uppstår.

6.12.2.2.6

Styret vidrör marken i samband med omkullkörning.

6.12.2.2.7

Motorn stannar samtidigt som föraren fotar eller fordonet med någon del (förutom däcken) vidrör marken.

6.12.2.2.8

Föraren rör, med hand/händer en annan del av fordonet än styret, när han fotar, samtidigt som fordonet står still.

6.12.2.2.9

Fordonets fram- eller bakaxel i någon riktning passerar en tänkt linje till en port tillhörande ett annat spår.

6.12.2.2.10

Föraren kör på en port eller det som håller porten så att domaren är tvungen att rätta upp den.

6.12.2.2.11

Fordonet vid körning med sidvagnsmotorcykel upphör att röra sig framåt i sektionens längdriktning.

6.12.2.2.12

Passageraren fotar vid körning med sidvagnsmotorcykel.

6.13 Prisbedömning på grundval av prickbelastning

Grund för all prisbedömning utgör enligt 6.15 erhållen prickbelastning samt eventuella skiljeprovsresultat.

6.13.1 Lika resultat

Om två eller flera förare har erhållit samma antal prickar placeras den före som:

6.13.1.1

Kört största antalet delsektioner prickfritt.

6.13.1.2

Kört största antalet delsektioner med en pricks belastning.

6.13.1.3

Kört största antalet delsektioner med två prickars belastning.

6.13.1.4

Kört största antalet delsektioner med tre prickars belastning.

6.13.1.5

Skulle förare, trots tillämpning av 6.13.1.1-4 inte kunna särskiljas placeras den före som har den kortaste körtiden. På tävling som inte är SM kan annat särskiljningsförfarande beslutas av arrangör.

6.14 Prisbedömning av lag

Prisbedömning av lag sker enligt 6.13.1.1-5 i tillämpliga delar och i enlighet med de detaljbestämmelser som kan finnas införda i TR.

6.15 Uträkning av prickbelastning

Vid uträkning av prickbelastning gäller följande:

6.15.1 Tidsprickar
För missad starttid1 prick/min.
Mer än 20 min. för sent till startUtesluten
För sen ankomst i mål1 prick/min.
Mer än 20 min. för sent i målUtesluten
6.15.2 Trialprickar
Felfri0 prick
Fotning en gång1 prick
Två fotningar2 prickar
Fotning fler än 2 gånger3 prickar
Stopp5 prickar
Osportsligt uppträdande m.m.5 prickar extra
Grovt osportsligt uppträdandeUteslutning
Missad sektion20 prickar

Endast det grövsta felet prickbelastas i varje delsektion. Dock kan osportsligt uppträdande ge ytterligare prickbelastning. Samtliga erhållna prickar sammanräknas för slutresultat.

6.16 Offentliggörande av resultatlista
6.16.1

Snarast möjligt och senast en dag efter tävlingen ska tävlingsarrangören offentliggöra en resultatlista, vilket ska ske på tid och plats som i förväg meddelats förarna. Från tidpunkten för detta offentliggörande räknas tidsfristen för protester.

6.16.2

Om resultatlista av någon anledning inte kan offentliggöras enligt 6.16.1 har arrangören skyldighet att snarast sända en kopia av listan till varje anmälare och förare i tävlingen. Resultatlista som offentliggörs på detta sätt, anses ha nått de tävlande kl 12.00 dagen efter det den postats, från vilken tidpunkt tidsfristen för protester räknas. Förutom enligt 6.16.1 alt. 6.16.2 bör arrangör under tävling anslå preliminärt detaljprotokoll i den takt förarnas resultat räknas ut av sekretariatet.

6.17 Offentliggörande av prisprotokoll
6.17.1

Sedan protesttiden utgått och juryn behandlat ev inkomna protester, anslås ett av juryn undertecknat prisprotokoll. Juryns beslut med anledning av ev protester anses härigenom delgivet de tävlande.

6.17.2

Om resultat meddelas de tävlande enligt 6.16.2 åligger det tävlingsarrangören att, om efter protest någon ändring skett så att prisprotokollet inte överensstämmer med resultatlistan, tillställa varje anmälare och förare i tävlingen en kopia av det justerade prisprotokollet.

6.18 Priser

Prisers värde ska stå i proportion till antal anmälda förare och lag samt till anmälningsavgifternas storlek.

6.18.1

Om lagtävling anordnas ska lagpris utdelas till anmälare efter i princip samma grunder som gäller för individuell tävling. Dessutom bör priser eller plaketter utdelas till lagmedlemmarna i de lag som erhåller lagpris.

6.19 Prisutdelning

Prisutdelning får äga rum tidigast efter det att resultatlista offentliggjorts och ska ske senast inom en månad efter tävlingen eller, om protest/vädjan mot resultat föreligger, senast en månad efter det att meddelande om beslut om protest/vädjoärendet erhållits.

6.20 Tidsfrist för protester
6.20.1

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska, såvida inte absoluta hinder föreligger enligt juryns mening, inges skriftligen inom 30 minuter efter tävlingens avslutande.

6.20.2

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 6.16.1 ska vara ingiven inom 30 minuter efter offentliggörandet av listan.

6.20.3

Protest mot resultatlista offentliggjord enligt 6.16.2 ska vara ingiven senast fem dagar efter offentliggörandet.

7 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap vid Trial 2024

(Tryck på bilden för att öppna i ny flik)

8 Bilaga B – REGLER SENIOR-SM, JUNIOR- SM, UNGDOMS-SM OCH 80-CUP I TRIAL
8.1 TÄVLINGAR

Målsättningen är att Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup genomförs över sex deltävlingar.

8.2 DELTAGARE
8.2.1

Senior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Senior-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

8.2.2

Junior-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Junior-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Junior-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 21 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 1300cc

8.2.3

Ungdoms-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Ungdoms-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

För deltagande i Ungdom-SM krävs även:

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 80 125cc
8.2.3.1

80 Cup är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i SVEMO Trial 80cc-cup krävs av Svemo utfärdad licens.

 • Att föraren fyller högst 16 år under året
 • Maskinstorleken är begränsad till 85cc

8.2.4

Klasserna ska lottas var för sig i startlistan.

Mästerskapsklasserna ska starta efter cup-klasserna med inbördes ordning: Ungdom-SM Junior-SM, Senior-SM med respektive svårighetsgrad vit, grön, blå och röd.

8.2.5

Förarna ska vara försedda med tävlingsvästar som tillhandahålles av Svemo.

8.3 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla följande antal endelade sektioner:

8.3.1

Senior-SM/Junior-SM minst 28 sektioner vid 2 varv eller minst 30 sektioner vid 3 varv.

8.3.2

Ungdoms-SM minst 28 sektioner vid 2 varv eller minst 30 sektioner vid 3 varv.

8.3.2.1

80-Cup minst 20 sektioner vid 2 varv.

8.3.3

Sektionerna ska förläggas i terräng med mestadels naturliga hinder.

8.3.4

Portarnas färger:

Klass Senior-SMRöd
Klass Junior-SMBlå
Klass Ungdoms-SMBlå
Klass 80 CupGrön
8.4 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION
8.4.1

Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

8.4.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

8.4.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

8.4.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

8.4.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

8.5 ANMÄLNINGAR
8.5.1

Anmälan om deltagande i Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och 80 Cup görs genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

8.5.2

Byte av klass efter att anmälningstiden gått ut får göras mot erläggande av efteranmälningsavgift.

8.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Senior-SM, Junior-SM, Ungdom-SM och 80 Cup vara kr 500:- per förare.

8.7 SENIOR-SM/JUNIOR-SM/UNGDOMS-SM/80 CUP-poäng
8.7.1

De 45 bäst placerade förarna i Senior-SM, Junior-SM och Ungdoms-SM erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Senior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på röd följt av blå, grön och vit.

I Junior-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I Ungdoms-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå följt av grön och vit.

I 80 Cup placeras förarna efter svårighetsgrad med början på grön följt av vit.

8.7.2

Förare som erhållit lika stor prickbelastning och inte heller kunnat särskiljas genom i TR för tävlingen givna regler, delar lika den av dem sammanlagt erövrade poängsumman, så att t.ex. en mellan två förare delad förstaplacering ger (50 + 47)/2 = 48,5 poäng.

8.7.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Senior-SM röd, blå, grön och vit. Junior-SM blå, grön och vit.

I Ungdoms-SM blå, grön och vit erhåller alla förare pris.  

80 Cup grön och vit erhåller alla förare pris.  

8.8 SLUTRESULTAT
8.8.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje förare samtliga resultat från deltävlingarna.

8.8.2

Om två eller flera förare vid resultatsammanräkningen enligt 8.8.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

8.8.3

Skulle förarna inte heller enligt pkt 8.8.2 kunna särskiljas placeras den främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

8.9 MÄSTERSKAPSTECKEN
8.9.1 Senior-SM
8.9.1.1

Slutsegraren i Senior-SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.
8.9.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).
8.9.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
8.9.2 Junior-SM
8.9.2.1

Slutsegraren i Junior-SM erhåller:

 • RFs lilla Junior-SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo Junior-SM-diplom
8.9.2.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)
8.9.2.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
8.9.3 Ungdoms-SM
8.9.3.1

Slutsegraren i Ungdoms-SM erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo Ungdoms-SM-diplom.
8.9.3.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall)
8.9.3.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
9 Bilaga C – REGLER DAM-SM I TRIAL
9.1 TÄVLINGAR

Målsättningen är att Dam-SM genomförs över minst en deltävling.

9.2 DELTAGARE
9.2.1

Dam-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. För att erhålla poäng i Dam-SM krävs av Svemo utfärdad licens.

9.2.2

Dam-SM ska starta med inbördes ordning av svårighetsgraderna vit, grön och blå.

9.3 MASKINER
9.3.1

Dam-SM arrangeras i en maskinklass max 1300cc.

För framförande av fordon gäller åldersgränser enligt punkt 2.5 Ålder i Specialreglemente Trial.

9.4 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla följande antal endelade sektioner:

9.4.1

Dam-SM minst 28 sektioner 2 varv eller 30 sektioner 3 varv.

9.4.2

Sektionerna ska förläggas i terräng med naturliga hinder.

9.4.3

Portarnas färger:

Dam-SMBlå, Grön, Vit
9.5 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION
9.5.1

Dam-SM ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

9.5.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

9.5.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

9.5.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

9.5.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

9.6 ANMÄLNINGAR
9.6.1

Anmälan om deltagande i Dam-SM ska ske genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

9.7 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för Dam-SM- tävling vara 500:- per förare.

9.8 Dam-SM-poäng
9.8.1

De 45 bäst placerade förarna i Dam-SM-klass erhåller vid varje tävling poäng enligt följande:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv

I Dam-SM placeras förarna efter svårighetsgrad med början på blå, grön följt av vit.

9.8.2

Förare som erhållit lika stor prickbelastning och inte heller kunnat särskiljas genom i TR för tävlingen givna regler, delar lika den av dem sammanlagt erövrade poängsumman, så att t.ex. en mellan två förare delad förstaplacering ger (50 + 47)/2 = 48,5 poäng.

9.8.3

Vid respektive deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Dam- SM blå, grön respektive vit.

9.9 SLUTRESULTAT
9.9.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje förare samtliga resultat från deltävlingarna.

9.9.2

Om två eller flera förare vid resultatsammanräkningen enligt 9.9.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

9.9.3

Skulle förarna inte heller enligt pkt 9.9.2 kunna särskiljas placeras den främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

9.10 MÄSTERSKAPSTECKEN
9.10.1 Dam-SM
9.10.1.1

Slutsegraren i Dam-SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare)
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.
9.10.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).
9.10.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
10 Bilaga D – REGLER FÖR LAG-SM I TRIAL
10.1 ALLMÄNT

Lag-SM ska avgöras vid minst en tävling som ej får köras tillsammans med individuella SM.

10.2 DELTAGARE
10.2.1

Lag-SM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation. Det är även tillåtet för utländska klubblag att deltaga, men dessa kan inte kvalificera sig för medaljer i lag-SM.

10.2.2

Tävlingen körs i en klass där förarna väljer valfritt spår i varje sektion

10.2.3

Två eller flera klubbar kan efter ansökan slå sig ihop för att kunna bilda ett lag i lag-SM. Namnet på laget ska innehålla klubbarnas namn. Sammansatta lag kan inte kvalificera sig för medaljer i lag-SM.

10.3 MASKINER OCH LAGSAMMANSÄTTNING
10.3.1

Lag-SM arrangeras i en maskinklass – max 1300cc.

10.3.2

Varje till Svemo ansluten klubb har rätt att anmäla ett eller flera lag. Varje lag får bestå av max 5 förare.

10.4 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska vara 300:- per lagdeltagare.

10.5 ANMÄLAN

Ska vara arrangören tillhanda senast 15 dagar före tävlingen. Anmälan till Lag-SM görs lagvis genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

10.6 TÄVLINGSBANA
10.6.1

Det ska finnas tre olika spår i varje sektion med varierad svårighetsgrad.
Blå port betyder 0 prick
Grön port betyder 1 prick
Vit port betyder 2 prick

10.6.2

Förarna får i varje sektion välja valfri portfärg. Förarna är tvungna att köra samma portfärg genom hela sektionen.

10.6.3

Sektionerna ska läggas av arrangören och godkännas av Svemo grensektion utsedd person.

10.6.4

Träning i markerade sektioner är förbjuden. Brott mot detta medför uteslutning.

10.7 TIDSBEGRÄNSNING I SEKTION
10.7.1

Lag-SM ska genomföras med en tidsgräns i sektionerna på 1 minut och 30 sekunder.

10.7.2

Om en förare ej genomför sektionen inom denna tidsgräns prickbelastas denne med 5 prick för denne sektionen.

10.7.3

Funktionären startar tidtagningen när framaxeln på förarens fordon passerar linjen mellan skyltarna vid sektionens början.

10.7.4

Om framaxeln på fordonet ej har passerat linjen mellan slutskyltarna inom tidsbegränsningen ska funktionären blåsa en lång signal.

10.7.5

Tidtagningen och bedömningen är ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär (se NT 15.1.1.3).

10.8 PRICKBEDÖMNING
10.8.1

Förare som väljer att köra blå port i en sektion startar med 0 prick och räknar prickar enligt punkt 6.15 i specialreglementet trial.

10.8.2

Förare som väljer att köra grön port i en sektion startar med 1 prick.

 • Vid en fotning får föraren två prick
 • Vid två eller flera fotningar får föraren tre prick
 • Om föraren kör 5 prick, enligt definition under punkt 6.12.2.2 i specialreglementet trial, får föraren 5 prick i sektionen.
10.8.3

Förare som väljer att köra vit port i en sektion startar med 2 prick.

 • Vid en eller flera fotningar får föraren tre prick
 • Om föraren kör 5 prick, enligt definition under punkt 6.12.2.2 i specialreglementet trial, får föraren 5 prick i sektionen.
10.8.4

Tidsprickar räknas enligt punkt 6.15.1 under Tävlingars genomförande.

Samtliga tidsprickar från alla förare i laget läggs samman och tillföres lagets trialprickar och eventuella andra straff.

10.9 STARTORDNING
10.9.1

Startordning sker genom lottning av arrangören

10.9.2

Samtliga lag startar i sektion nummer 1 och kör sektionerna i nummerordning.

10.9.3

Samtliga deltagare i laget startar samtidigt. Lagen startar med 5 minuters mellanrum

10.10 SLUTRESULTAT
10.10.1

I varje sektion räknas de tre bästa resultaten.

10.10.2 Lika resultat

Om två eller flera lag har samma antal prickar placeras det lag först som:

10.10.2.1

Kört största antalet sektioner prickfritt enligt 10.10.1.

10.10.2.2

Kört största antalet sektioner med en pricks belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.3

Kört största antalet sektioner med två prickars belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.4

Kört största antalet sektioner med tre prickars belastning enligt 10.10.1.

10.10.2.5

I den sista sektionen haft den lägsta prickbelastningen enligt 10.10.1

Skulle inte detta skilja klubbarna åt, placeras det klubb först som i den näst sist körda sektionen haft den lägsta prickbelastningen o.s.v..

10.10.2.6

Skulle klubbar trots tillämpning av 10.10.2.1-5 inte kunna särskiljas placeras den klubben före har den kortaste körtiden på sista förare i mål.

10.10.3

Om Lag-SM körs med flera deltävlingar erhåller lagen poäng enligt följande vid respektive deltävling:

Plac12345678910111213141516osv
Poäng50474543414039383736353433323130osv
10.10.3.1

Sedan samtliga tävlingar genomförts sammanräknas för varje lags samtliga resultat från deltävlingarna.

10.10.3.2

Om två eller flera lag vid resultatsammanräkningen enligt 10.10.3.1 uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand andraplaceringar o.s.v. från samtliga genomförda tävlingar.

10.10.3.3

Skulle lagen inte heller enligt pkt 10.10.3.2 kunna särskiljas placeras det lag främst som i den sist arrangerade tävlingen uppnått bästa resultatet. Om inte heller detta skiljer lagen åt räknas resultatet från den näst sista tävlingen o.s.v..

10.11 MÄSTERSKAPSTECKEN
10.11.1

Lagpriser skall utdelas av arrangören enligt SR 6.18. Segrande klubb erhåller dessutom:

 • RFs stora SM-tecken
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom
10.11.1.1

Deltagare tillhörande segrande klubb erhåller:

 • RFs små SM-tecken
 • Svemo medalj i guld (förgylld brons) – tilldelas även lagledaren.
10.11.2

Klubbar som erövrat andra respektive tredje plats samt dessa klubbars deltagare och lagledare, erhåller motsvarande Svemo-medalj i silver (vitmetall) respektive brons.

10.12 AVLYSNING AV DELTÄVLING

Om färre än fyra lag startar avskrivs mästerskapet.

10.13 FUNKTIONÄRER

Varje startande lag ska hålla med funktionärer till en sektion.

11 Bilaga E – REGLER FÖR 40+ RM
11.1 ALLMÄNT

40+ RM ska avgöras vid en tävling.

11.2 DELTAGARE
11.2.1

40+ RM är öppet för förare med licens för trialtävlingar utfärdad av till FIM ansluten federation. Förare från federation utanför de nordiska länderna ska tillsammans med anmälan ha starttillstånd från sin federation.

11.2.2

För deltagande i 40+ RM krävs av att föraren fyller minst 40 år under året.

11.3 MASKINER

40+ RM arrangeras i en maskinklass – max 1300cc.

11.4 TÄVLINGSBANA

Tävlingsbana måste totalt innehålla minst följande antal sektioner:

11.4.1

40+ RM – 20 sektioner.

11.4.2

Sektionerna ska förläggas i terräng med naturliga hinder.

11.4.3

Portarnas färger:

40+ RMBlå, Grön, Vit

11.5 ANMÄLNINGAR
11.5.1

Anmälan om deltagande i 40+ RM ska göras genom Svemos tävlingsadministrationssystem (TA).

11.5.2

För deltagande i 40+ RM ska födelsedatum anges på anmälningssedeln.

11.6 ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften ska för 40+ RM vara max 400 500 kr.

11.7 SLUTRESULTAT
11.7.1

Om förare som erhållit lika stor prickbelastning inte kunnat särskiljas genom i SR givna regler, ska särskiljas genom omkörning i en sektion, är det fortfarande lika körs ännu en sektion osv tills av görande har skett.

11.8 MÄSTERSKAPSTECKEN
11.8.1 40+ RM
11.8.1.1

Slutsegraren i 40+ RM erhåller:

 • Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo 40+ RM-diplom.
11.8.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).
11.8.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
11.9 DELTAGANDE AV FÖRARE SOM INTE TÄVLAR OM 40+ RM
11.9.1

I 40+ RM-tävling äger även andra förare än de som uppfyller fordringarna enligt 2.1-2.2 rätt att deltaga.

11.9.2

Om förare som inte uppfyller kraven enligt 2.1-2.2 deltar tävlingen bortses dessa förares resultat då.

12 Bilaga F – REGLER FÖR ENKLARE TÄVLING

Verksamheten har som mål att kunna arrangera mindre lokala tävlingar på ett enklare sätt samt att ge de klubbar och ledare som vill prova nya grepp en möjlighet att göra det. Genom att i botten använda ett sunt förnuft på rätt sätt och visa hänsyn mot omgivning och deltagare, hoppas vi kunna utveckla trialsporten i samarbete, men, även en förenklad tävlingsform kräver regler.

12.1 TÄVLINGEN
12.1.1

Vid enklare tävling får det inte upptas några entréavgifter.

12.1.2

Antalet deltagare begränsas till max 100 startande.

12.1.3

Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Trialsektion.

12.1.4

Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Trialsektion.

12.1.5

Tävling som inte uppfyller kraven för enklare tävling ska sökas som nationell/ internationell tävling.

12.1.6

Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och på internet under förutsättning att tillståndsavgift och eventuell banlicens inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

12.1.7

Klubb får arrangera max en tävling per dag.

12.1.8

Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte onkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

12.1.9

Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

12.2 ARRANGÖREN SKA:
12.2.1 Rutiner vid ansökan om Enklare tävling
 • Ansöka om tävling till Svemo via Svemo TA (Svemo Tävlingsadministrationssystem)
 • Ange tävlingsledaren med giltig tävlingsledarlicens i trial.
 • Betala erhållen tillståndsavgift och eventuell banlicens före tävling.

Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT alternativt se www.svemo.se

12.2.2

Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

12.2.3

Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt SR Trial.

12.2.4

Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med SR Trial.

12.2.5 Efter avslutad tävling
 • Senast fem dagar efter tävling ska tävlingsledaren skriva tävlingsrapporten i Svemo TA för att avsluta tävling.
12.2.6

Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn och klubb.

12.3 FÖRARE SKA:
12.3.1

Föraren ska vid efterfrågan kunna uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för trial i licensklasserna Guldhjälm, Ungdom, Bas, Junior, Senior och Elit.

13 SPECIALREGLEMENTE FÖR X-TRIAL

DEFINITION AV X-TRIAL

En tävling med konstgjorda sektioner inom ett begränsat område där förarens skicklighet bedöms och bestraffas. En tidsbegränsning för delar av, eller hela banan finns vanligtvis.

13.1 NATIONELL X-TRIAL
13.1.1 Allmänt

Svemo har fastställt detta regelverk för nationella X-Trial tävlingar. En tävling inkluderar:

 • Teknisk och administrativ kontroll
 • Tävlingen
 • Prisutdelning
13.1.2 Jury

Tävlingen ska genomföras med enmansjury (Svemo Domare)

13.1.2.1

Tilläggsreglerna skrivs enligt bilaga. Publiceringen av tilläggsreglerna ska ske enligt Svemo NT.

13.1.3 Banan

Banan ska märkas upp inom ett fysiskt avgränsat område och bestå av sektioner och neutrala zoner.

13.1.4 Sektioner

Varje sektion ska vara tydligt numrerad och i nummerföljd.

Sektionerna får endast köras av en förare åt gången med undantag för sektioner som markerats som parallellsektion.

13.1.4.1

Sektionerna ska ha avgränsningar som är tydligt definierade.

13.1.4.2

Neutrala zoner

13.1.5 Tidsbegränsning och kontroll

En maximal körtid för hela banan, en grupp av sektioner eller en sektion får anges.

13.1.6 Träning och besiktning i sektionerna

Ett träningspass där alla förare tillåts prova varje sektion kan tillåtas.

13.1.7 Administration
13.1.7.1 Förare
13.1.7.1.1

Minimiålder för att få delta i nationella X-Trial tävlingar är från det år föraren fyller 12 år.

13.1.7.1.2

Tävlingen är öppen för förare med licens för Trial utfärdad av till FIM ansluten federation.

13.1.7.2

Om deltagarantalet är begränsat måste det maximala antalet startande och metoden för val av deltagare vara angivet i tilläggsreglerna.

13.1.7.2.1

En förare som är anmäld till en tävling men inte lämnar godtagbart återbud till arrangören kan anmälas till förbundsbestraffning. En förare som lämnar tävlingen utan godkännande av tävlingsledaren kan dömas till tävlingsbestraffning.

13.1.7.3

Startordningen för varje varv ska bestämmas genom lottning om inte annat anges i tilläggsreglerna.

13.1.7.4

Varje förare kan vara tvingad att bära en tävlingsväst med startnummer eller namn.

13.1.8 Tekniskt
13.1.8.1

Den tekniska besiktningen av motorcykeln ska hållas på tävlingsplatsen.

13.1.8.2

Rengöring av motorcykeln med högtryckstvätt eller vattenslang är ej tillåtet på en inomhustävling.

13.1.8.3

Det är obligatoriskt för föraren att använda godkänd hjälm samt i SR Trial övrig fastställd klädsel och utrustning

13.1.9 Bedömning
13.1.9.1

Om det finns en tidsbegränsning måste det i tilläggsreglerna anges hur bestraffning för överdrag av tid ska ske om en förare misslyckas med att genomföra körning inom tidsbegränsningen.

13.1.9.2

I enlighet med regler angivna i 13.2.10.2

13.1.10 Definitioner

I enlighet med regler angivna i 13.2.11

FÖRKLARINGAR:

Force Majeure:Oförutsedda händelser bortom kontroll som orsakar
omöjlighet att genomföra åtaganden.
Konstaterat faktum:Det finns ett ”konstaterat faktum” när en regelöverträdelse
sker under överinseende av en funktionär. Konstaterandet sker i funktionärens bedömning och bestraffas i enlighet med definitionerna i regelverket.
13.2 SVEMO X-TRIAL SVENSKA MÄSTERSKAPEN
13.2.1 Allmänt

Svemo har etablerat Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen i enlighet med reglerna i NT och SR Trial. Utöver detta gäller följande:

13.2.1.1 Svemo standard för arrangörer
13.2.1.1.1 Sektioner
13.2.1.1.2

Konstruktionen av alla sektioner ska vara helt färdiga senast 6 timmar innan tävlingens starttid. Svemo domaren ska inspektera sektionerna och bedöma säkerhet, svårighetsnivåer samt längd på sektion. Arrangören ska tillse att material och personal finns tillgängligt för att utifrån Svemo domarens beslut direkt ändra utformningen i samband med inspektionen.

13.2.1.1.3

Sektionerna ska vara väl förankrade och får ej gunga eller röra sig.

13.2.1.1.4

Sektionerna ska vara tydligt avgränsade och varje sektion väl markerade med numret i nummerföljd. Starten av sektionen ska ha tydliga siffror som anger numret och slutet ska ha tydliga skyltar som visar slutet.

13.2.1.1.5

Minimibredden på ett hinder ska vara 90 cm när höjden överstiger 200 cm

13.2.1.1.6

Underlaget som sektionerna placerats på ska vara torrt och vara av ett material som inte är halkigt.

13.2.1.1.7

Användande av elektrisk fotocell för att avgöra vem som vinner på parallellsektion rekommenderas.

13.2.1.1.8

Personal som ska sköta administrativa och tekniska kontroller ska finnas tillgängliga på sina platser senast 3 timmar innan tävlingens start.

13.2.1.1.9

Tidsschemat för tävlingen ska arrangören lämna in som förslag till Trialsektionen som efter godkännande ska anslås i tilläggsreglerna för tävlingen.

13.2.1.1.10

Start och stopp plats godkänns av Svemo domaren.

13.2.1.1.11

Arrangören bör upplåta el-uttag och sanitära anläggningar med avskilda ytor för män och kvinnor (dusch och toaletter), sopkärl samt miljöstation i anslutning till depån.

13.2.1.1.12

Ett träningsområde bör finnas och tillhandahållas av arrangören så att förarna kan träna och värma upp.

13.2.1.1.13

Det bör finnas ett rum exklusivt avsett för pressen och ett rum för förarmöten.

13.2.1.1.14

Tävlingar som ingår i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen ska nämna i sin annonsering och i all dokumentation den officiella benämningen på tävlingen.

13.2.1.1.15

Det ska vara en sektionsdomare och en assisterande sektionsdomare på X-Trial.

Sektionsdomarna ska ha en av Svemo Trialsektion definierad klädsel så att förare och publik tydligt kan identifiera dessa som sektionsdomare.

Sektionsdomaren ska minimum inneha av Svemo utfärdad tävlingsfunktionärslicens.

För varje sektion bör det finnas någon som ansvarar för att visa på en skylt bestraffningen för föraren.

13.2.1.1.16

Arrangör ska svara för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling och vid varje tävling ska det finnas särskilt utsedd säkerhetschef. Omfattningen av säkerhets- och sjukvårdsorganisation ska i förväg bedömas av arrangören, beroende på tävlingens storlek och uppläggning och de riskfaktorer som kan finnas. Startplatsen ska vara utrustad med förbandslåda.

Se även sjukvårdsdokument Bilaga A.

13.2.1.1.17

Arrangör/promotor ska bekosta resa och övernattning för Svemo domaren och eventuellt andra funktionärer som behövs för tävlingens genomförande.

13.2.1.2

Det maximala antalet deltävlingar för ett år är 6 st.

13.2.1.3

Tilläggsreglerna (TR) ska skrivas enligt standardmallen i dessa specialregler Namnet på en mästerskapssponsor samt tävlingssponsorerna ska nämnas i tilläggsreglerna.

TR ska publiceras på svenska men kan också publiceras på engelska. TR ska administreras genom Svemo TA enligt gällande rutiner. Ansökan om godkännande av TR ska göras senast två månader innan tävlingsdatum om inget annat avtalats med Svemo trialsektion.

13.2.1.4

Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen kan kopplas till en kontrakterad mästerskapssponsor.

13.2.1.5

Tävlingen inkluderar en kvalificering (XQ) och X-Trial (XT).

Kvalificering (XQ):

Kvalificeringens format ska godkännas av Trialsektionen och framgå i tilläggsreglerna. Följande punkter ska efterlevas:

 • Minimum 4 sektioner som ska köras 2 varv
 • Endast en förare i taget

Efter kvalificeringen ska det vara 6 förare kvalificerade till X-Trial (XT).

X-Trial (XT)

Semifinal: De 6 förarna ska köra parallellsektionen. Paren blir 6-5, 4-3, 2-1 utifrån placeringen i XQ. En efter en och sektion för sektion, ska förarna därefter köra fyra vanliga sektioner. De fyra bästa förarna kvalificeras till finalen.

Final: De 4 förarna kör parallellsektionen 3 gånger så att alla kör mot alla. Paren blir 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3 utifrån placeringen efter semifinalen. En efter en och sektion för sektion, ska förarna därefter köra tre vanliga sektioner. Slutligen räknas poäng och bestraffning från semifinal och final ihop för att avgöra slutresultatet.

13.2.2 Organisation av tävling

Tävlingen övervakas av Svemo utsedd Svemo domare som endast är ansvarig inför Svemo.

Svemo domaren har rätt att på sitt eget initiativ eller på begäran av arrangören eller tävlingsledaren att senarelägga starten av tävlingen för att förbättra underlaget eller sektionerna, att i förtid stoppa eller avbryta delar av eller hela tävlingen på grund av akuta säkerhetsrisker eller någon form av force majeure.

Protester och vädjan (överklagan) ska följa Svemo NT.

Alla beslut fattade av Svemo domaren för tävlingen såväl som resultaten ska publiceras så snart som möjligt. Alla beslut ska publiceras på svenska och på engelska vid tillfällen där utländska förare deltar.

13.2.2.1

Följande funktionärer ska inneha gällande funktionärslicens utfärdad av Svemo.

 • Svemo domare
 • Tävlingsledare
 • Sektionsdomare
13.2.2.2

En utsedd funktionär för tävlingen, sektionsdomaren inkluderad, får ej vara en förare, sponsor eller minder deltagande i tävlingen.

13.2.2.3

Den tekniskt ansvarige, utsedd av arrangören, ska verifiera att maskiner och utrustning är i överensstämmelse med Svemo NT och SR Trial.

13.2.2.4

Tävlingsledaren ansvarar för ett effektivt genomförande av tävlingen och tävlingsledarens huvudsakliga ansvar är:

Försäkra att sektionerna är i bästa skick, att alla funktionärer är på plats och redo att utföra sitt uppdrag och att tillse så att säkerhets- medicinsk- och kontrollservice är i tjänst.

Verifiera identiteten på förarna, rätt numrering på motorcyklarna och att det inte föreligger hinder för att föraren ska kunna delta i tävlingen, t.ex avstängning, eller något annat skäl som förbjuder åkning.

Att förskjuta starten på tävlingen på grund av akut säkerhetsåtgärd eller annat skäl av force majeure eller fortsatta förbättringar av sektionerna. Stoppa tävlingen i förtid eller avbryta delar av eller hela tävlingen.

Att förhindra en förare eller motorcykel att starta eller besluta om densammes tillbakadragande från tävlingen om denne anser att en sådan aktion är nödvändig av säkerhetsskäl.

Att tillse att alla gällande reglementen efterlevs och respekteras samt utdöma tävlingsbestraffningar, som meddelas till Svemo domaren.

Att besluta om att en person förvisas från lokalen och området efter att ha vägrat lyda order från en funktionär i beslutsposition.

Att meddela Svemo domaren alla beslut som ska tas eller är tagna samt alla mottagna protester adresserade till honom.

Att samla alla rapporter från tidtagare, andra funktionärer samt all annan nödvändig information för att sammanställa sin rapport till Svemo domaren och att få det slutliga resultat godkänt.

13.2.2.5

Utsedda tidtagare ska vara kompetenta att använda utrustningen för tidtagning som finns på tävlingen.

13.2.2.6

Den miljöansvarige ansvarar för alla miljöaspekter och ska huvudsakligen tillse följande:

Att Svemo´s riktlinjer och regler för miljö efterlevs.

Ha tillgång till all information rörande tävlingen och ha möjlighet före, under samt efter tävlingen att lämna rekommendationer till Svemo domaren om alla aspekter om möjligt skadliga miljökonsekvenser.

Ha rätt att deltaga alla informationsmöten

Sammanställa en rapport utifrån Miljörevisionsprotokoll- tävling på tillfällig anläggning som ska överlämnas till Svemo domaren.

13.2.2.7

Tidsschema för funktionärer ska utformas av arrangören tillsammans med tilläggsreglerna.

13.2.2.8

Ett möte ska hållas mellan arrangör, Svemo domaren, lokal promotor och tävlingsledaren.

13.2.2.9

Svemo säkerhetsgrupp på plats ska bestå av Svemo domaren, tävlingsledaren och banansvarig. Säkerhetsgruppen ska besöka sektionerna tillsammans med förare och deras Minders för att kontrollera säkerheten, och om det är nödvändigt, be arrangören att modifiera. Fler kan delta i bankontrollen efter att ha bjudits in av Svemo domaren.

13.2.3 Tävling

Tävlingen ska bestå av kvalificering (XQ) och X-Trial (XT) om inte särskilda skäl föreligger.

13.2.4 Sektioner

Varje sektion ska vara tydligt numrerad i nummerföljd och väl uppmärkt med skyltar som visar vart start och slut är.

Alla sektioner ska avslutas på marken.

En maskin anses vara i sektion från det att framaxeln passerar en tänkt linje mellan startskyltarna tills samma axel passerar stoppskyltar.

Antal sektioner
XQ (Kvalificering): antalet och typ av sektioner ska framgå i tilläggsreglerna.

XT (X-Trial):

Semifinal – en parallellsektion och fyra vanliga sektioner Final – en parallellsektion och tre vanliga sektioner

En sektion (vanlig eller parallellsektion) får köras båda vägarna

Sektionerna får endast köras med en förare åt gången med undantag för parallellsektion

13.2.4.1

Bredden på en sektion kan reduceras genom att placera ut portar. I detta fallet ska en förare passera genom porten.

På alla ställen i en sektion där bredden understiger 150 cm och där det av säkerhetsskäl behövs en minder är det obligatoriskt att det finns speciella plattformar för denna att vara placerade på.

Om en sektionsmarkering går sönder eller flyttas ska detta åtgärdas innan nästa förare får köra.

Alla sektioner som byggts upp i en läktare på en arena eller likvärdig byggnad ska det finnas en säkerhetszon som är avspärrad på minimum 3 meter mellan sektion och publik.

13.2.4.2

Sektioner utformade som parallellsektion ska vara minst 4 meter bred, uppdelad i två separata spår med en tydlig gräns mellan utan att vara åtskilda.

Förarna ska starta sida vid sida och färdas i samma riktning.

Det är obligatoriskt att ha en starter eller startanordning framför förarna för att signalera starten.

13.2.4.3

Kvalificeringen (XQ) ska innehålla minst fyra vanliga sektioner som ska köras två varv. X-Trial (XT) ska innehålla 7 vanliga sektioner och en parallellsektion.

I det fall force majeure inträder kan Svemo domaren på sitt eget initiativ eller på begäran av tävlingsledaren ändra på antalet sektioner.

Alla sektioner ska passeras i turordning med en förare åt gången med undantag för sektioner klassificerade som parallellsektion.

13.2.4.4

Allmänt – Om en sektion skadas när en förare kör, är det Svemo domaren som beslutar om skadan är av sådant slag att föraren ska få ett nytt försök.

Om en skadad sektion ej kan återställas och ingen förare har genomfört något försök att köra i den ska den strykas ur tävlingen och förarna ska ej prickbelastas för den.

Kvalificering (XQ) – Om kvalificeringen är baserad på en tidsbegränsning över ett flertal sektioner ska tiden stoppas och föraren ska genomföra resterande sektioner i bestämd ordning. När föraren är klar ska denne efter Svemo domaren beslut köra sektionen i fråga om den reparerats och tidsberäkningen återställas.

Om sektionen ej kan repareras ska den strykas för samtliga förare utan att dom prickbelastas och tiden ska för samtliga förare kortas av med 1 minut.

X-Trial (XT) – Sektionen lämnas under tiden den repareras, och under överinseende av Svemo Stage manager fortsätter samtliga förare på nästkommande sektioner.

När sektionen reparerats ska alla förare som ej kört den genomföra sin åkning.

13.2.5 Tidsbegränsning och kontroll

En maxtid för att genomföra hela banan, en grupp av sektioner eller en sektion ska beräknas. Tiden bör räknas med ett elektroniskt system och bör vara synligt för föraren under hela bansträckningen.

Alla förare som står på väntplatsen ska vara redo på att åka till en sektion på angiven tid.

Om en förare inte är beredd att starta i en angiven sektion kan tiden startas i dennes frånvaro.

A – Om det finns en tidsbegränsning för hela banan eller en grupp sektioner, ska tiden starta när föraren passerar startlinjen och stoppas när stopplinjen passeras.

B – Om det finns en tidsbegränsning i en specifik sektion, ska tiden startas när föraren passerar sektionens startlinje och stoppas när slutlinjen passeras.

Under X-Trial (XT) rekommenderas en tidsbegränsning per varje vanlig sektion.

Beslut om tidsbegränsningar under X-Trial (XT) tas av tävlingsledaren i samråd med Svemo domaren efter kvalificeringen (XQ)

13.2.6 Träning och besiktning i sektionerna

Träning i sektionerna är ej tillåtet med undantaget om tävlingsledaren tillåter detta efter konsultation med domaren. I detta fall ska alla förare ges samma möjlighet att träna.

Förarna tillåts inspektera sektionerna innan tävlingen börjar (se tidsschema).

13.2.7 Förarmöte

Förarmöte ska ske innan tävlingen. Detta bör hållas i ett rum i närhet av tävlingsarenan. Förarna och deras minder, tävlingsledaren, Svemo domaren och en representant för tävlingsorganisationen ska delta.

Andra kan inbjudas till mötet av Svemo domaren. Mötet ska ske direkt efter bankontrollen. Om en förare inte deltar i mötet kan denne tilldelas tävlingsbestraffning i form av straffavgift.

13.2.8 Administration
13.2.8.1 Förare
13.2.8.1.1

Minimiålder för förare deltagande i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen är från det år föraren fyller 14 år.

13.2.8.1.2

Tävlingen är öppen för förare med licens för Trial utfärdad av Svemo.

13.2.8.2

Inbjudan ska finnas ute senast två månader innan tävlingen.

Förarna ska vara på tävlingsplatsen dagen innan tävlingen. Dock kan tävlingsledningen godkänna senare ankomst.

Finnes begränsning på antal startande ska detta anges i tilläggsreglerna.

Om antal anmälda överstiger max antal förare görs urvalet av Svemo Trialsektion tillsammans med eventuell promotor.

13.2.8.2.1

En förare som är anmäld till tävlingen och inte lämnat godtagbart återbud till arrangören eller som lämnar tävlingen utan tillåtelse från tävlingsledaren kan dömas till straffavgift (tävlingsbestraffning) på SEK 1000:-.

13.2.8.2.2

En förare som inte deltar i en deltävling som han anmälts till och utan godkännande, samma dag, dagen innan eller nästkommande dag deltar i en annan tävling kan dömas till straffavgift (tävlingsbestraffning) på SEK 2000:- samt anmälas till förbundsbestraffning.

13.2.8.3 Startordning
13.2.8.3.1 Kvalificering (XQ)

Startordningen i kvalificeringen fastställs enligt TR.

13.2.8.3.2 X-Trial (XT)

Semifinal:
Omvänd ordning jämfört med resultatet från kvalificeringen för de berörda förarna (för parallellsektion, se paragraf 13.2.1.5).

Final:
Omvänd ordning jämfört med resultatet från semifinal (för parallellsektion, se paragraf 13.2.1.5).

13.2.8.3.3 Kvalificerade förare

Samtliga förare deltar i kvalificeringen. De 6 bästa förarna går vidare och deltar i X-Trial (XT).

Om en kvalificerad förare inte kan starta i X-Trial (XT) tas dennes plats av näste förare i placeringen av kvalificeringen.

Beslutet att ersätta en förare ska tas av Svemo domaren och tävlingsledaren. Dock, innan något beslut tas, är det av vikt att ha ett signerat dokument från den medicinskt ansvarige.

13.2.8.4

En förare vars sponsor konkurrerar med tävlingssponsor och/eller mästerskaps- sponsorn, är garanterad att få visa namn/logotyp på sin sponsor.

Utformningen på kläderna som förarna använder under tävlingen med platser reserverade för Svemo (logotyp och sponsorer) bestäms årsvis och meddelas förarna av Svemo Trialsektion.

Om en förare inte godkänner ovanstående förutsättningar är denne tvungen att acceptera en lösning föreslagen av Svemo Trialsektion eller den lokala arrangören.

Bryter föraren mot denna regel kan tävlingsledaren besluta att föraren inte äger rätt till några prispengar.

13.2.8.5

Det är obligatoriskt för registrerade minders att stanna på de anvisade platserna utan att beträda inhägnaden förutom då deras förare ska köra en sektion.

En registrerad minder (en per förare max) ska ha fyllt minst 18 år och vara innehavare av minimum en minderlicens eller baslicens för Trial via Svemo eller av till FIM ansluten federation.

Det är obligatoriskt för minder att använda en godkänd hjälm när de är i inhägnaden för att hjälpa sin förare. Det är även obligatoriskt att minder använder minderväst.

13.2.9 Tekniskt
13.2.9.1

Besiktningen av motorcykeln ska ske på samma plats som tävlingen. Förarna är skyldiga att anmäla sig för teknisk säkerhetskontroll. Motorcykel och hjälm besiktigas.

Under hela tävlingens gång är föraren skyldig att motorcykeln uppfyller de tekniska kraven.

En förare vars motorcykel anses, eller kan komma att anses, vara en orsak till fara kan uteslutas ur tävlingen.

Svemo X-Trial tävlingar är öppna för motorcyklar i enlighet med SR Trial. Motorcykeln behöver ej vara utrustad med fram och baklyse, tuta eller hastighetsmätare. Motorcykeln behöver ej heller vara inregistrerad.

13.2.9.2

Rengöring med högtryckstvätt eller vattenslang är ej tillåtet vid inomhus tävlingar.

13.2.9.3

Det är obligatoriskt för föraren att använda godkänd hjälm och övrig klädsel i enlighet med SR Trial.

Föraren ska bära ryggskydd som uppfyller Svemo minimum krav enligt NT 8.3.

13.2.9.4

I händelse av tekniska incidenter har föraren lov att byta till en annan maskin. Ingen extra tid tilldelas för motorcykelbyte.

13.2.10 Bestraffning
13.2.10.1

Tidsbestraffning är som följer: 1 prick för varje påbörjad 30 sek utöver stipulerad tid.

Max tid med tidsbestraffning under kvalificeringen(XC) är 5 minuter över max tilldelad tid. Vid överskriden maxtid får föraren 5 prick i återstående sektioner och ska avsluta varvet. Föraren får fortsätta tävlingen.

Under X-Trial (XT), ska tiden för varje förare noteras av tidtagaren.

13.2.10.2 Prickbestraffning

Vanlig sektion:

Felfri0 prick
Fotning eller stöd en gång1 prick
Fotning eller stöd två gånger2 prick
Fotning eller stöd tre gånger3 prick
Fotning eller stöd mer än tre gånge5 prick
Stopp5 prick

I DE FALL SEKTIONSDOMAREN ÄR TVEKSAM TILL BESTRAFFNINGEN SKA FÖRAREN GYNNAS

Den högsta bestraffningen enligt ovan är det maximala som ska tilldelas. Men bestraffning definierad enligt nedan ska adderas utöver detta.

Parallell sektion:

När en sektion är en parallellbana där två förare kör samtidigt ska följande bestraffningar användas och läggas till förarens total beräkning tillsammans med eventuella tidstillägg.

Parallellsektionen ska bedömas som en vanlig sektion för respektive förare. Därtill sker bestraffning enligt följande:

Första förare i mål0 prick
Andra förare i mål1 prick
Gemensam målgång med samma prickkörs om igen
Gemensam målgång med olika prick0 prick till båda
Båda förarna misslyckas (5 prick)0 prick till båda

Maximalt 5 prick per sektion tilldelas, inkluderat tidsbestraffningen och extraprick ges föraren.

Tilldelad bestraffning av sektionsdomaren som bekräftas av tävlingsledaren ska bedömas vara ett faktum konstaterat av en ansvarig funktionär.

13.2.10.3

Följande tävlingsbestraffningar kan utdömas av tävlingsledaren och rapporteras till Svemo domaren som skriver in dessa i sin rapport:

Osportsligt uppträdande mot funktionärUteslutning ur tävlingen
Förare eller minder lämnar väntplatsen utan tillståndSEK 500:-/tillfälle
En minder går in i sektion utan hjälmSEK 500:-/tillfälle
Förare/minder som inte följer order från TävlingsledareSEK 500:-/tillfälle
13.2.11 Definitioner
13.2.11.1

En fotning anses föreligga om någon del av föraren tar i marken, föraren lutar mot ett hinder oavsett om maskinen färdas framåt eller ej.

13.2.11.2

Stöd med motorcykeln anses föreligga om någon del av maskinen (med undantag för däcken och hasplåten) lutar mot något.

Notering: stöd med motorcykeln betyder att den står helt stilla.

13.2.11.3

Stopp anses föreligga om:

A – Föraren fotar samtidigt som motorcykeln rör sig bakåt.
Notering: om en förare fotar vid stillastående eller rörelse framåt ska det ej bedömas som stopp.

B – Föraren lämnar maskinen.

C – Motorcykeln korsar sektionsmarkering på marken med något hjul, motorcykeln passerar på fel sida om en sektionsmarkering innan framhjulsaxeln passerat stoppskylten, eller kör på en yta som ej är tillåten av tävlingsledaren under banbesiktningen.

D – Föraren eller hans motorcykel förstör, flyttar, river ned eller kör över eller ovanpå en port/markering innan framhjulsaxeln passerat stoppskylten.

E – Föraren eller motorcykeln får hjälp från utomstående. F Motorcykeln gör ett komplett cirkel i sektionen.

G – Framhjulsaxeln passerar startlinjen efter att ha startat. H Styret tar i marken.

I – Motorstopp samtidigt som föraren har en fot i marken.

J – Motorstopp samtidigt som maskinen har stöd mot något med undantag för däck och hasplåt.

K – När framhjulet inte passerar en port innan bakhjulet.

L – Föraren kör en sektion utan att bära bandet till kortslutningsknappen runt handleden.

13.2.12 Resultat och klassificering

Resultaten baseras på förare med lägst mängd prick, tidsbestraffning inkluderat.

13.2.12.1

Placerade förare erhåller mästerskapspoäng i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen enligt placering utifrån följande skala:

20 poäng1:a
15 poäng2:a
12 poäng3:a
9 poäng4:a
6 poäng5:a
5 poäng6:a
3 poäng7:a
2 poäng8:a
1 poäng9:a
1 poäng10:a

Förare som deltar i kvalificeringen (XQ) men ej går vidare till semifinal erhåller poäng baserat på sin placering i XQ.

Förare som elimineras efter semifinalen placeras som 5:a och 6:a enligt resultaten i semifinalen.

Förare i finalen placeras i de fyra första platserna, där pricken från semifinal och final adderas ihop.

Förare som kvalificerat sig till semifinal eller final men ej deltar erhåller poäng enligt den kvalifikationsplacering som den ersättande föraren hade.

Varje resultat från deltävlingarna i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen räknas ihop till ett slutgiltigt resultat efter sista deltävlingen.

13.2.12.2

Mästerskapspoängen erhållna vid varje deltävling i Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen räknas ihop till en slutlig poäng vid sista deltävlingen.

13.2.13 Förtida avslut av tävling

Om en deltävling avbryts i förtid av Svemo domaren kan det ej köras om.

Om en deltävling avbryts innan alla förare avklarat minst hälften av totala antalet sektioner i semifinalen ska deltävlingen strykas ur mästerskapet.

Om en deltävling avbryts vid senare tillfälle, ska Svemo domaren avgöra hur tävlingen ska räknas eller strykas i mästerskapet eller deklarera resultat och priser rätteligen i enlighet med omständigheterna.

13.2.14 Särskiljning
13.2.14.1 Kvalificeringen (XQ)

Särskiljning vid lika prickbelastning i kvalificeringen avgörs enligt följande: De berörda förarna möts i en sektion som bestämts under förarmötet

Om de berörda förarna kör på samma prick vinner snabbaste tid.

13.2.14.2 X-Trial (XT)

Semifinal:
Särskiljning vid lika prickbelastning i semifinal avgörs genom placering i kvalificeringen.

Final:
Särskiljning vid lika prickbelastning för 1:a plats mellan 2 förare avgörs genom parallellsektion

Särskiljning vid lika prickbelastning för 1:a plats mellan flera förare, sämst placerade i kvalificeringen blir 3:a eller 4:a. De två bästa möts i parallellsektion.

Särskiljning vid lika prickbelastning för övriga placeringar avgörs genom placering i kvalificeringen.

13.2.14.3

Särskiljning vid lika poäng i slutet av mästerskapet avgörs genom flest segrar.

Om inte heller detta kan särskilja förarna avgörs det genom flest andra placeringar, flest tredjeplaceringar osv. Om inte heller detta skiljer förarna åt räknas resultatet från den sista deltävlingen osv.

13.2.15 Priser och prissummor
13.2.15.1 Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen utmärkelser
13.2.15.1.1

Slutsegraren i SM erhåller:

 • RFs stora SM-tecken (utdelas endast till Svemo-licensierad förare) Svemo medalj i guld (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom.
13.2.15.1.2

Andrapristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i silver (vitmetall).
13.2.15.1.3

Tredjepristagaren erhåller:

 • Svemo medalj i brons.
13.2.15.2 Priser och prissummor vid varje deltävling

Total prissumma ska vara minst 15.000 SEK. Alla förare som kvalificerat sig till XT ska ha del av prissumman. Prispengar står arrangör/promotor för.

13.2.15.2.1

Prisutdelnings ceremonin ska genomföras omedelbart efter att den siste föraren går i mål. Till prisutdelningen rekommenderas att det finns en attraktivt dekorerad prispall väl synligt för publiken.

De tre första förarna ska ha pokal och en annan lämplig gåva.

De tre först placerade förarna tillsammans med av tävlingsledaren inbjudna övriga förare kan deltaga i en kort presskonferens direkt efter prisutdelning.

Om en förare är frånvarande vid prisutdelningen eller presskonferensen utan tillstånd från tävlingsledaren utdöms en straffavgift (tävlingsbestraffning) om SEK 500:-.

Arrangören av den sista deltävlingen ska arrangera en prisutdelning för att kora de tre först placerade i årets mästerskap.

13.2.15.2.2

Utbetalning av prissummor till förarna sker genom arrangörens försorg. Svemo har inget ansvar i detta. Betalning ska ske i SEK.

Prissummorna ska utbetalas i slutet av varje tävling eller enligt överenskommelse med förarna, överföras till en bank utvald av förarna senast 15 dagar efter tävlingen.

I fall en tävling avslutas tidigare eller avbryts (helt eller delvis) ska domaren besluta om storleken på prissumman som ska utbetalas till förarna med arrangören närvarande.

13.2.16 Tidsfrist för protester

Reger för protester och vädjan återfinns i Svemo NT.

13.2.16.1

Protest mot fel eller oegentligheter under tävling ska skriftligt inges inom 10 minuter efter avslutande av respektive sektion/varv.

13.2.16.2

Protest mot resultatlista ska vara ingiven inom 10 minuter efter offentliggörande av listan.

Förslag till tidsschema för Svemo X-Trial Svenska Mästerskapen:

Tid
XQ = Kvalificering startar

XQ -4 timmar och 30 minuterMöte med arrangören
XQ -4 timmarFörarmöte (Svemo domaren, tävlingsledare och förare)
Direkt efter Inspektion av sektioner (Svemo domaren, tävlingsledare och förare)
XQ -2 timmarAdministrativ och teknisk kontroll
XQKvalificeringen startar
XT =Trial startar
XT + 90 minuterAvslutning med prisutdelning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning