Regelböcker / Roadracing

Roadracing

2024

1.3 Träningsledare

RR

En träningsledare skall vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom. Träningsledaren ska inneha lägst tävlingsfunktionärslicens för Roadracing samt ha genomgått Svemo Träningsledarutbildning och finnas med på Svemos hemsida.

En träningsledare skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsledaren får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

2.1.3

RR

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens Svemo licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass (undantag: noteringar 1, 2 och 3 nedan).

Klass/kubikÅlderLicens
SSP 30013-23 årUngdom /Junior (se not. 1)
SSP 30024 årSenior
Moto3/125GP13 årJunior / Senior / Elit
Moto3 Standard13 årJunior / Senior / Elit
251 – 399cc13 årJunior / Senior / Elit (se not. 3)
400-600cc16 årJunior / Senior / Elit
400-600cc, 4cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-675cc, 3cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-749cc, 2cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>600cc, 4cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>675cc, 3cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>749cc, 2cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
MCS (Sidvagn)17 årJunior / Senior / Elit
Classic klass 2, 2B och 314 årJunior / Senior / Elit / Classic
Övriga Classic-klasser16 årJunior / Senior / Elit / Classic
Supermono16 årJunior / Senior / Elit

Noteringar:

 1. Förare som under föregående kalenderår tävlat med minst minimotolicens i ett flertal tävlingar kan ansöka om att få tävla från 12 år. Ansökan skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavaren.
 • Under innevarande kalenderår kan förare som uppnått rätt ålder för elitklass även prova att tävla i Open 600/1000. Förare ska till nästa kalenderår besluta om att kvarstå i SSP 300 eller byta till elitklass.
 • Eventuell nedklassning från högre fordonsklass till SSP 300 beslutas av Svemo Roadracing. Ansökan om nedklassning skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavare.
 • Innehavare av elitlicens som är inom juniorålder (fr.o.m. året föraren fyller 13 år t.o.m. året föraren fyller 23 år) får köra klassen SSP 300 på sin elitlicens. Detta är tillåtet för att ge unga förare möjlighet till att utvecklas.

2. Förare som är uppklassad till Elitklass eller har tävlat i SSP 300 minst ett kalenderår får tävla i 600cc från 15 år. Svemo Roadracing beslutar efter ansökan från förare och vårdnadshavare om föraren ska tävla i Open 600 eller Supersport 600 (inkl. beslut om eventuell nedklassning). Förare som tävlat i Supersport 600 minst ett kalenderår får från 16 år tävla i Superbike.

3. Kawasaki 400 4cyl från 15 år.

2.2.1 Skinnställ för racing

RR
 • Fr.o.m. 2024 är användande av airbagställ/airbagväst obligatoriskt, förutom för Classic Roadracing som är undantagna säsongen 2024.
 • För prova-på gäller inte kravet på airbagställ/airbagväst.
 • Skinnstället ska vara helt, både i material, sömmar och dragkedjor.
 • Perforering av delar på skinnstället är godkänt om stället levererats så från tillverkaren.
 • Skinnstället ska innehålla CE-godkända skydd för axlar, armbågar och knän alternativt att dessa skydd finns separat i annan skyddsutrustning som används.
 • Skinnstället ska sitta tight och ha en god passform.
 • Materialet närmast huden får inte smälta eller skada huden vid kraftig värme.
 • Skinnställ som kan delas med dragkedja rekommenderas ej, men är godkänd om dragkedjan är fäst i skinnställets yttermaterial och inte i fodret.
 • Dragkedja ska vara stängd under träning och tävling.

Någon av nedan symboler skall finnas någonstans i godkänt airbagställ (gäller endast vid inbyggd airbag, ej väst):

2.2.4 Ryggskydd med ryggskena (enligt NT)

RR
 • Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, ex. foam och ett kraftfördelande skal av ex. plast.
 • Ryggskyddet ska vara tillräckligt långt så att det täcker hela ryggen.
 • Bröstplatta rekommenderas men ersätter inte ryggskyddet.
 • Ryggskydd ska minst vara av Klass/Level 1 för ryggskydd fast monterade i airbagställ eller airbagväst som bärs innanför ställ. Används airbagväst utanpå skinnställ krävs ryggskydd av lägst Klass/Level 2.

3.3.1 Transponder

RR

Alla tävlande måste ha en egen transponder avsedd för Roadracing, monterad på sin motorcykel för korrekt tidtagning.

 • Tidtagningstranspondern ska vara monterad på motorcykeln med därtill avsett fäste enligt tillverkarens beskrivning, inga snabbfästen.
 • Det är förarens ansvar att denna transponder är monterad och fungerar korrekt vid alla träningar, tidskvalificeringar och tävlingsheat.
 • Om förare inte skaffat egen transponder eller att den ordinarie inte fungerar kan sådan oftast hyras av arrangören mot avgift.

4.2 Depåtystnad

RR

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

6.9.1 Filmning

RR

Inspelningar från onboardkameror och publika inspelningar kan räknas som bevismaterial i ett protestärende. Det är tävlingsjuryn som bestämmer vilket bevismaterial som används.

8.1.1.1 TEKNISKA REGLER NEXT GENERATION (NG)

RR

Punkt 8.1.1.1 till punkt 8.1.1.4 gäller NG exklusivt.

NEXT GENERATION HOMOLOGISERADE MC.

Nedan mc som homologiserades av FIM med chassinummer som börjar enligt nedan tabell är av FIM och Svemo godkända och tänkta att köra i Supersport, Next Generation och Open 600.

8.2.6 Framgaffel

RR

Fritt. Även styrkrona är fri.

8.2.7 Svingarm bak

RR

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning samt position i svingarmen.
 • Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål.
 • Länkar och utväxling ska vara som original.

8.2.10 Bromsar

RR
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas.
 • Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad mc. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Bromsok och i dessa ingående delar är fritt.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Montering av extra styrluftskanaler till bromsar är tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras. Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåtna.

9.2.1 Begränsning i motorstorlek

RR
cccyl.takt (t)
Open 600395-6504cyl.4t
400-6753cyl.4t
400-7502cyl.4t
Open 1000651-11054cyl.4t
751-13251-2cyl.4t

9.3.19.1

RR

För Endurance klassen gäller svart nummerbotten med vita siffror. För Stafett-klassen valfri kombination, men ska vara tydligt läsbart. Outlines är inte tillåtet. Besiktningens bedömning gäller.

9.3.21.1 Träningsschema/Kvalificering

RR

Kvaltiden för Endurance är 45 minuter. Samtliga teamets förare måste delta i kvalet. För tävlingar utan kval bestäms startordningen av slutresultatet från föregående tävling, därefter efter betald tävlingsavgift.

9.3.46 Poängberäkning

RR

Poäng beräknas enligt följande för Endurance (SEC, Stafett):
Startpoäng: Start från grid = 1 poäng.
Racepoäng = 1 poäng per aktiv timma, med aktiv timma skall minst 75% av 60min vara ute på banan och inte i depån. Tiden mäts mellan varje hel timma.
Målpoäng = 1 poäng.
Placeringspoäng: Placering i race enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 11 poäng9:e 7 poäng13:e 3 poäng
2:a 20 poäng6:e 10 poäng10:e 6 poäng14:e 2 poäng
3:e 16 poäng7:e 9 poäng11:e 5 poäng15:e 1 poäng
4:e 13 poäng8:e 8 poäng12:e 4 poäng

9.3.48.1 Rödflaggning under Code 50

RR

Om heat rödflaggas under Code 50 (för ex. mycket långa saneringar på stor del av banan, otjänligt väder eller liknande) skall alla förare, i den ordningen de befinner sig i på banan, köra in i bandepån och stanna i fastlane, där alla MC står under Parc Fermé-regel. Det är vid detta tillfälle enbart tillåtet att kontrollera däcktryck, använda stöd samt montera däckvärmare.

Förare som redan befinner sig i bandepån får fortsätta att justera sin MC, men får inte ansluta till de MC som står i fastlane.

Tävlingsledare meddelar när det är 5 minuter kvar till omstart, och förare skall då vara beredda att köra ut på banan under Code 50 i den ordning de befann sig på banan innan röd flagga/ljus visades. När 5 minuter passerat sker utsläpp med alla förare på rad, och bandepån stängs därefter. Förare som inte lämnat bandepån innan rödflaggningen skalla stanna kvar i den samma.

På banan visas Code 50 på posteringarna till dess att förarna avverkat ett varv under Code 50, därefter ges grön flagg på huvudposteringen och racet återupptas med förarna på led. När alla förarna passerat och fått grön flagg vid huvudposteringen öppnar bandepåutfarten för de förare som finns kvar i bandepån.

9.4.4 Motorcykel

RR

Endast Aprilia RS 660 från årsmodell 2020 och framåt är tillåtna.

Endast delar som funnits originalmonterade på en Aprilia RS 660 är tillåtna att användas.

Serien körs på enhetsdäck, Dunlop från Västerås Däck.

Man får dock byta till delar som suttit originalmonterade på andra årsmodeller än den årsmodell motorcykeln är så länge de suttit originalmonterade på en Aprilia RS 660.

Inga modifieringar av motorcykeln är tillåtna bortsett från följande:

 • Styre och styrpinnar, valfritt.
 • Kåpbeklädnad, det är tillåtet att byta ut de yttre kåporna av plast och kåpglas enligt kapitel 3 i SR, de ska likna original i utseende.
 • Slip-on (ljuddämpare), valfri (avgassystem fritt efter kollektor).
 • Fjädrar, cartridge får bytas men original yttre fjäderbensrör och konstruktion får ej modifieras. Stötdämpare bak är fritt att byta.
 • Fotpinnar (rear sets), valfritt.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Fälgar får bytas till icke original om dimensionerna är samma som originalfälgarna (kompositfälgar är ej tillåtet).
 • Bromsar fram får ej modifieras, bromsar bak är fritt. ABS får kopplas ur mekaniskt, bromsbelägg och skivor är valfritt. Reglage för att anbringa bakbroms kan antingen vara fotopererad, handopererad eller i kombination. (Tumbroms är tillåten). Bromspump fram är fritt.
 • Motorskyddskåpor måste monteras.

I övrigt ska motorcykeln uppfylla reglerna för tävlingsfordon, kapitel 3 i SR. Däcken (Dunlop enligt promotorns avtal) kan endast köpas från Västerås Däck.

9.4.34 Poängberäkning

RR

Poäng beräknas enligt följande för Aprilia RS 660 Cup:

Placeringspoäng: Antal startande förare avgör hur många poäng som fördelas. Vid 10 startande får 1:a 10 poäng, 2:a 9 poäng, 3:a 8 poäng ner till 10:a 1 poäng. Det innebär att fler startande ger fler poäng att fördela men att alla som går i mål får poäng.

12 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Roadracing

RR

13.6.6.2 Code 50

RR

Se 6.12. I övrigt gäller även nedan:

 • Code 50 får endast tillämpas under högst 2 varv för ex. snabb bärgning av fordon. Bedöms situationen ta längre tid att hantera ska heatet istället rödflaggas enligt punkt 6.2.4.
 • Vid överträdelse av hastigheten eller omkörning under Code 50 bestraffa föraren vid kval genom att kvaltid strykes, vid race med uteslutning.

13.7.1 Poäng per heat

RR

Placeringspoäng i sprintrace enligt följande:

1:a 15 poäng5:e 9 poäng9:e 5 poäng
2:a 13 poäng6:e 8 poäng10:e 4 poäng
3:e 11 poäng7:e 7 poäng11:e 3 poäng
4:e 10 poäng8:e 6 poäng12:e – sista plats 2 poäng

Placeringspoäng i de längre racen enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 15 poäng9:e 11 poäng13:e 7 poäng17:e 3 poäng
2:a 23 poäng6:e 14 poäng10:e 10 poäng14:e 6 poäng18:e – sista plats 2 poäng
3:e 20 poäng7:e 13 poäng11:e 9 poäng15:e 5 poäng
4:e 17 poäng8:e 12 poäng12:e 8 poäng16:e 4 poäng

Detta innebär att alla som går i mål får poäng.

Samtliga förare kommer att synas i resultatlistan för respektive deltävling. Samtliga förare kan ta en pallplats och få pokal i en deltävling. Detta oavsett om föraren har giltig Svemolicens eller giltig licens i annat FIM-anslutet förbund.

14.1.11

RR

Bakljus: Motorcyklar i klasser som använder slicks/regndäck, ska vara försedda med ett rött bakljus. Det ska vara monterat vid besiktning men kan tas bort vid tävling i torrt väder. Ljuset ska slås på när tävlingsledaren så kräver. Ljusstyrkan ska vara likvärdig med en 10-15 W normal glödlampa eller 0,6-1,8 W LED. Ljuset ska vara fast, ej blinkande. Storleken på det lysande fältet ska vara minst 4cm2, t.ex. 2x2cm eller med en diameter av 2,25cm.

14.3.1.7

RR

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden. Max. enkel skiva fram (300 mm) om ej dubbla fanns på maskinen innan åldersgränsen. Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material. I klasserna upp t.o.m. 500 cc bör trumbroms prioriteras. I klassen över 500 cc tillåts dubbla skivor av typ som fanns att köpa som tillbehör över disk före 73. Skivorna får ej vara borrade, ventilerade slitsade eller flytande. Bromsok ska vara av modell som fanns inom tidsperioden och får ha max 2 kolvar. Tvåtaktare ska ha trumbromsar. På fyrtakt får trumbroms bytas mot skivbromsar både fram och bak.

Exempel på godkända bromsok:

 1. Brembo F05 och F08 (det tidiga svarta oket, typ Moto Guzzi T3. Both type with single M10 bleed valve and the one with two M6 bleed valves are allowed.)
 2. Yamaha (typ XS 650)
 3. Honda (typ CB 750, CB600, CB450 upp t.o.m 1972)
 4. Lockheed/AP; CP 2195 och CP 2696
 5. Dunstall (inkluderat i gaffelbenet)
 6. Grimeca; typen som ser ut som Lockheed-oken enligt ovan.

15.1.3 Icke Svemo ansluten arrangör av bankörning i samarbete med Svemo ansluten klubb

RR

Arrangör som samarbetar med Svemo ansluten klubb kan ta del av Svemos försäkringar om följande uppfylls:

 • Svemo ansluten klubb ska vara ansvarig för evenemanget.
 • Svemo-klubben ska utse träningsledare för evenemanget.
 • Miljö- och säkerhetskrav för banan ska följas.
 • Bemanningsplan för respektive Svemo-godkänd bana ska användas som en rekommendation. Licensierad Tävlingsledare/Träningsledare är ansvarig för att säkerheten bibehålls.
 • Svemo licensierade förare får endast träna i samma grupp som förare med Svemo prova-på licens under förutsättning att fordonet är registrerat för vägtrafik.

1 ALLMÄNT

RR

I detta specialreglemente för Roadracing refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR- specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www. svemo.se.

Svemo Roadracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Roadracing. Kontakt via e-post: roadracing@svemo.se.

Det som inte är specificerat i detta reglemente är inte tillåtet.

1.1 Tävlingsform

RR

Roadracingtävlingar arrangeras för solo- och sidvagnsmotorcyklar på slutna banor där ytbeläggningen motsvarar kraven för allmän trafik.

Tävlingsformer i Roadracing (lägsta till högsta nivå):

 • Klubbtävling
 • Nationell tävling
 • Internationell tävling
 • FIM-/FIM-Europe mästerskapstävling.

Se översikten ”Tävlingsformer Roadracing” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling)

1.2 Supervisor och jury

RR

Supervisor, grentekniker och jury har övervakande funktion under en tävling.

1.2.1 Vid SM-tävlingar ska en jury tjänstgöra

RR
 • Juryn ska bestå av minst 2 medlemmar med rösträtt samt en ordförande.
 • Samtliga medlemmar i juryn ska inneha minst tävlingsfunktionärslicens inom Roadracing.
 • Ordförande/Svemo supervisor ska vara utsedd av Svemo Roadracing.
 • Endast en delegat får tillhöra arrangerande klubb.
 • Vid tillsättande av juryn ska hänsyn tas till att det inte uppstår en jävsituation.
 • Juryn ska ha sitt första möte minst 90 minuter före första officiella kvalificering.

1.2.2

RR

För övriga nationella och internationella tävlingar kan Svemo Roadracing utse en supervisor.

1.3 Träningsledare

RR

En träningsledare skall vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom. Träningsledaren ska inneha lägst tävlingsfunktionärslicens för Roadracing samt ha genomgått Svemo Träningsledarutbildning och finnas med på Svemos hemsida.

En träningsledare skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsledaren får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.

2 FÖRARE OCH PASSAGERARE

RR

2.1 Förarlicens

RR
 • Förare som tränar eller tävlar ska inneha giltig roadracinglicens.
 • Vårdnadshavare till förare under 18 år ska vara närvarande när föraren tränar eller tävlar.
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha lägst giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.

2.1.1 Förarutbildning

RR
 • För att erhålla förarlicens Roadracing, helårslicens, eller tillfällig licens, krävs förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare både teoretiskt och praktiskt.
 • Svemo anslutna klubbar med roadracingverksamhet bjuder varje säsong in till förarutbildning. Föraren kontaktar en aktiv roadracingklubb för mer information om utbildning och medlemskap. Se även www.svemo.se (Roadracing) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Notera att förarutbildningsintyg endast gäller i 12 månader. Helårslicens ska tas ut inom 12 månader efter utfärdandet av förarutbildningsintyg, annars ska ny utbildning ske.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod, behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare. I samråd med Svemo Roadracing ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori med uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.

2.1.1.1 Motorcykel för uppkörning

RR

Gatregistrerad motorcykel eller motorcykel för bankörning kan användas för uppkörning (praktiskt prov i förarutbildningen). Motorcykeln ska fungera under alla väderförhållanden (kan föraren inte delta i uppkörningen, kan föraren inte få licens).

2.1.1.2 Svemo godkänd förarutbildare Roadracing

RR
 • Förarutbildares behörighet att examinera är giltig i två år, därefter krävs fortbildning vartannat år.
 • Föråkare som deltar i uppkörningen ska lägst inneha Svemo baslicens.
 • Förarutbildning ska ske på banor med giltig Svemo banlicens i Sverige.
 • Se www.svemo.se (Roadracing) för aktuella godkända förarutbildare Roadracing.

2.1.2 Licensklasser Roadracing

RR
Ungdomslicens12-16 år
Juniorlicens13-23 år
Seniorlicens24-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Elitlicens14-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Classiclicens16-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Baslicens15 år
Parad16 – 69 år(med hälsodeklaration fr.o.m 70 år. Parad är uppvisning vid Classic- tävlingar, giltig endast i Sverige.)

För Paradlicens ska kopia på giltigt körkort sändas till Svemo.

Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

2.1.2.1 Att välja rätt licens

RR

Ungdomslicens
Giltig i klassen SSP 300. Giltig även för minimoto. Se SR minimoto för detaljer.

Junior-/ Seniorlicens
Giltigt i alla tävlingsklasser, förutom SM-klasserna Supersport 600 och Superbike. Licensen väljs efter förarens ålder. Licenserna gäller även i Classic Roadracing, och i minimoto. Se SR minimoto för detaljer.

Classiclicens
Gäller för deltagande i Classic Roadracing-tävlingar. Licensen gäller även i minimoto. För klassen Supermono gäller licenskategorier för modern roadracing (Junior, Senior, Elit).

Elitlicens
Förare som deltar i SM-klasserna ska ha elitlicens. Licensen gäller även i minimoto.

Baslicens
Baslicens (årslicens) gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling i roadracing och för träning i minimoto.

Tillfällig licens
Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna krävs en helårslicens för tävling.

Prova-På-Licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

2.1.2.2 Nationell/internationell licens

RR
 • Ungdoms-, Junior- och Senior- och passagerarlicens är nationella licenser.
  Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla grundförsäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige.
 • Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.
 • Baslicensen gäller endast i Sverige, kan ej kompletteras med internationellt tillägg.
 • Classic- och Elitlicens är nationella/internationella licenser, internationellt tillägg ingår
 • Eventuella FIM-licenser kan tillkomma vid tävling upptagna i FIM-kalenderarna.

2.1.3

RR

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens Svemo licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass (undantag: noteringar 1, 2 och 3 nedan).

Klass/kubikÅlderLicens
SSP 30013-23 årUngdom /Junior (se not. 1)
SSP 30024 årSenior
Moto3/125GP13 årJunior / Senior / Elit
Moto3 Standard13 årJunior / Senior / Elit
251 – 399cc13 årJunior / Senior / Elit (se not. 3)
400-600cc16 årJunior / Senior / Elit
400-600cc, 4cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-675cc, 3cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-749cc, 2cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>600cc, 4cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>675cc, 3cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>749cc, 2cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
MCS (Sidvagn)17 årJunior / Senior / Elit
Classic klass 2, 2B och 314 årJunior / Senior / Elit / Classic
Övriga Classic-klasser16 årJunior / Senior / Elit / Classic
Supermono16 årJunior / Senior / Elit

Noteringar:

 1. Förare som under föregående kalenderår tävlat med minst minimotolicens i ett flertal tävlingar kan ansöka om att få tävla från 12 år. Ansökan skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavaren.
 • Under innevarande kalenderår kan förare som uppnått rätt ålder för elitklass även prova att tävla i Open 600/1000. Förare ska till nästa kalenderår besluta om att kvarstå i SSP 300 eller byta till elitklass.
 • Eventuell nedklassning från högre fordonsklass till SSP 300 beslutas av Svemo Roadracing. Ansökan om nedklassning skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavare.
 • Innehavare av elitlicens som är inom juniorålder (fr.o.m. året föraren fyller 13 år t.o.m. året föraren fyller 23 år) får köra klassen SSP 300 på sin elitlicens. Detta är tillåtet för att ge unga förare möjlighet till att utvecklas.

2. Förare som är uppklassad till Elitklass eller har tävlat i SSP 300 minst ett kalenderår får tävla i 600cc från 15 år. Svemo Roadracing beslutar efter ansökan från förare och vårdnadshavare om föraren ska tävla i Open 600 eller Supersport 600 (inkl. beslut om eventuell nedklassning). Förare som tävlat i Supersport 600 minst ett kalenderår får från 16 år tävla i Superbike.

3. Kawasaki 400 4cyl från 15 år.

2.1.4 Uppklassning

RR
 • Uppklassning från Junior/Senior till Elitlicens sker efter ansökan till Svemo Roadracing av förare och vårdnadshavare.
 • Svemo Roadracing kan under säsongen besluta om automatisk uppklassning baserat på resultat och hastighet.
 • Svemo Roadracing tar ställning till varje ansökan individuellt.
 • Förare på totalplaceringar 1 till 4 i avslutad Openserie klassas automatiskt upp till elitförare. Efter uppklassning erhåller föraren elitlicens.
 • Deltagandet i första tävlingen i elitklassen under löpande säsong sker enligt Wildcard principen (se 2.1.6). Under första tävlingen i elitklassen kan föraren delta utan elitlicens; föraren anmäler sig direkt till arrangören.

2.1.5 Nedklassning

RR
 • Förare med Elitlicens som under tre på varandra följande kalenderår inte innehaft helårslicens, förlorar sin behörighet att ta ut en Elitlicens. Efter ansökan om uppklassning till Svemo Roadracing kan Elitlicens beviljas.
 • Önskar föraren nedklassning, skickas ansökan om detta till Svemo Roadracing för beslut.
 • Automatisk nedklassning kan ske löpande under säsong, om en förare har visat en utveckling som gör att föraren klassar in i en icke-elitklass. Resultat och hastighet kommer att vara faktorer för Svemo Roadracing beslut om automatisk nedklassning under säsong.

2.1.6 Wildcard till elitklass

RR
 • Junior/seniorförare som på de tre senaste tävlingarna har ett poängsnitt på 8 poäng eller mer kan, i mån av plats, vid ett tillfälle per kalenderår prova på att tävla i elitklass, och får då ett så kallat wildcard.
 • Ansökan om wildcard, med uppgift om vilken tävling och klass som önskas, skickas till sportkoordinator för Roadracing. Sportkoordinatorn tar emot ansökan och skapar turordningslista för respektive klass/tävling. Förare som får denna möjlighet kan inte tävla i junior/seniorklass vid samma tillfälle.
 • Arrangör har rätt att begränsa antalet wildcards vid ett och samma tillfälle.
 • Wildcard kan inte sökas för finalhelgen i årets SM-serie. Vill en förare köra en elitklass under finalhelgen, ska föraren ansöka om uppklassning till elit hos Svemo Roadracing.

2.1.7 Starttillstånd vid tävling utomlands

RR
 • Vid träning eller tävling utomlands är det förarens ansvar att se till att inneha giltigt starttillstånd från Svemo och giltig licens.
 • Ett generellt starttillstånd finns på samtliga internationella licenser.
 • Licensen är digital och finns i förarens profil i Svemo TA.
 • Föraren kontaktar Svemos licensavdelning eller sportkoordinatorn om särskilt tillstånd erfordras, eller om frågor i samband med tävlingsanmälan uppstår.
 • Föraren rekommenderas att kontrollera att träning/tävling är sanktionerad av respektive lands FIM-anslutna förbund, så att Svemos licensförsäkring gäller.

2.1.8 Fasta startnummer

RR
 • Förare som i föregående års SM-slutresultat kom på placering 1-3, har rätt till tävlingsnummer 1-3 i samma klass under kommande säsong. Svensk Mästare får nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplatsen får nummer 2 respektive 3.
 • Ansökan om positionsnummer 1–3 som tävlingsnummer skickas per mail till sportkoordinatorn.
 • Övriga tävlingsnummer väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA.
 • Förare som deltagit i Classic Roadracings Nordiska Mästerskap och i föregående års slutresultat kom på placering 1-10, har rätt till tävlingsnummer 1-10 i samma klass under kommande säsong. Classic Nordisk Mästare får nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplatsen får nummer 2 respektive 3 o.s.v.
 • Ansökan om positionsnummer 1–10 som tävlingsnummer i berörda Classic-klasser skickas per mail till sportkoordinatorn.

Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.

 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer i önskad klass.
 • Åtta veckor efter annonsering är det möjligt för förare i Classic att fritt boka startnummer.
 • Det är inte tillåtet att boka nummer i klasser man inte avser tävla i.
 • Tävlande ansvarar för att startnummer finns på motorcykeln enligt gällande regler (se avsnitt Tävlingsfordon och bränsle i detta SR).
 • Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna men ej tävlat i klassen det senaste kalenderåret mister sin rätt till sitt/sina bokade startnummer.

2.2 Klädsel- och skyddsutrustning

RR
 • Kontroll av utrustning sker i samband med säkerhetsbesiktning.
 • Klädsel och skyddsutrustningen ska besiktas på föraren, för att även kunna kontrollera passformen.
 • Klädsel och skyddsutrustning får inte ha lagats med tejp eller liknande material.

Följande klädsel och skyddsutrustning ska av säkerhetsskäl alltid användas vid framförande av motorcykel:

2.2.1 Skinnställ för racing

RR
 • Fr.o.m. 2024 är användande av airbagställ/airbagväst obligatoriskt, förutom för Classic Roadracing som är undantagna säsongen 2024.
 • För prova-på gäller inte kravet på airbagställ/airbagväst.
 • Skinnstället ska vara helt, både i material, sömmar och dragkedjor.
 • Perforering av delar på skinnstället är godkänt om stället levererats så från tillverkaren.
 • Skinnstället ska innehålla CE-godkända skydd för axlar, armbågar och knän alternativt att dessa skydd finns separat i annan skyddsutrustning som används.
 • Skinnstället ska sitta tight och ha en god passform.
 • Materialet närmast huden får inte smälta eller skada huden vid kraftig värme.
 • Skinnställ som kan delas med dragkedja rekommenderas ej, men är godkänd om dragkedjan är fäst i skinnställets yttermaterial och inte i fodret.
 • Dragkedja ska vara stängd under träning och tävling.

Någon av nedan symboler skall finnas någonstans i godkänt airbagställ (gäller endast vid inbyggd airbag, ej väst):

2.2.2 Skinnhandskar utformade för racing

RR
 • Handskarna ska vara i skinn och vara hela, både i material, sömmar och stängningsanordning.
 • Handskarna ska ha ett slitskydd på ovansidan, vara så långa att de går omlott med skinnstället och ha en i övrigt god passform.

2.2.3 Stövlar utformade för racing

RR
 • Stövlarna ska vara i skinn/lädermaterial och vara hela, både i material, sömmar och dragkedjor/ knäppen.
 • Stövlarnas delar får inte vara av gnistbildande material.
 • Stövlarna ska ge ett bra skydd för vristen.

2.2.4 Ryggskydd med ryggskena (enligt NT)

RR
 • Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, ex. foam och ett kraftfördelande skal av ex. plast.
 • Ryggskyddet ska vara tillräckligt långt så att det täcker hela ryggen.
 • Bröstplatta rekommenderas men ersätter inte ryggskyddet.
 • Ryggskydd ska minst vara av Klass/Level 1 för ryggskydd fast monterade i airbagställ eller airbagväst som bärs innanför ställ. Används airbagväst utanpå skinnställ krävs ryggskydd av lägst Klass/Level 2.

2.2.5 Hjälm som uppfyller de allmänna hjälmbestämmelser NT bilaga D

RR
 • Snabbfäste enligt standarden i allmänna hjälmbestämmelser är tillåtet.
 • Hjälmen ska vara hel. Större skrapskador eller skador genom lacklagret är ej tillåtet på hjälmen. Hjälm som tappat sin stabilitet eller fått uppenbara skador i skyddsmaterialet är ej godkänd.
 • Hjälmen ska vara av glasfiber-, kolfiber- eller kevlarmaterial. Plasthjälm är ej tillåtet.
 • Hjälmkamera eller annan egen utförd modifiering av hjälmens lacklager är ej tillåtet. Omlackering av hjälm ska ske hos auktoriserad hjälmlackerare i enlighet med tillverkarens krav.
 • Hjälmen ska ha en tight passform och inte kunna vrida sig på huvudet. Rekommenderat användande av tävlingshjälm är max 3 år. Hjälm äldre än 10 år från tillverkningsdatum är inte tillåtet.
 • Hjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåtet.
 • Hjälm med integrerat solvisir är inte tillåten.

Om någon av de följande skadorna finns på hjälmen är den inte tillåten att använda:

 • Skador genom ytterhöljets lack/gelcoat som skadat den underliggande strukturen är ej tillåtet.
 • Hjälm som är strukturellt instabil när den utsätts för tryck av tummar/händer är ej tillåten.
 • Strukturell skada i form av intryckningar/krackeleringar i innanmätets stötupptagande material är ej tillåtet.

2.2.6

RR

Ytterligare skyddsutrustning såsom nackkrage, bröstplatta m.m. får användas.

2.3 Personlig ID-bricka

RR

Under träning och tävling ska föraren alltid bära en personlig ID-bricka runt halsen. Detta för att snabbt kunna identifiera föraren i fall av en olycka, och för att kunna påbörja rätt sjukvård så fort som möjligt.

 • ID-brickan ska visa förarens för- och efternamn och födelsenummer (fyra sista siffror rekommenderas, men inget krav) permanent, som t e x genom gravyr.
 • Brickans mått: minst 20 mm stor i diameter eller längd, max. 50 mm i längd. Mäter två sidor 50 mm vardera, får de andra två sidor maximalt mäta 25 mm vardera.
 • Brickan ska vara av hållbart material och den ska ha en jämn form med rundade, mjuka kanter. Spetsiga former och vassa, ojämna kanter är förbjudna.
 • Brickan ska fästas runt halsen med ett material som inte innebär en skaderisk för föraren vid olycka.
 • Brickan ska godkännas vid säkerhetsbesiktningen av personlig utrustning vid tävling eller träning. Vid tveksamheter ska brickan godkännas av cheftekniker.
 • Personlig ID-bricka används ej i classic roadracing.

2.4 Doping – generellt

RR

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Se även NT.

3 FORDON OCH BRÄNSLE

RR

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

RR

Motorcykeln finns närmare beskriven i vad som gäller för respektive tävlingsklass i SR. Elmotorcyklar får köras i den klass som Svemo Roadracing anser att den passar bäst i med hänsyn taget till fart, utförande etc. Förare till elmotorcykel ansöker till Svemo Roadracing om klassindelning. Ansökan ska innehålla alla nödvändiga tekniska specifikationer så att Svemo Roadracing kan göra klassindelning och sätta tekniska krav.

3.1.1 MC-ID

RR

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett senast 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www.svemo.se (Roadracing).

För classic roadracing gäller maskinkort, se Bilaga C för mer information.

3.1.2 Utformning av startnummer på motorcykeln

RR

Motorcykeln ska vara försedd med tre skyltar som visar startnumret.

 • En ska anbringas framtill, de två andra ska anbringas väl synliga längs med var sida av motorcykeln. Startnummer ska vara väl synliga för publik och funktionärer.
 • Så kallad ”outliner” för siffror är ej godkänt.
 • Siffror får ej sitta ihop. Motorcykel där siffror sitter ihop utan mellanrum enligt bilaga H, blir ej godkänd.
 • Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.
KlassBottenfärgSifferfärg
Moto3/125GPSvartVit
Moto3 StandardSvartGul
Supersport 600VitBlå
SuperbikeVitSvart
SSP 300VitBlå
Open 600RödVit
Open 1000RödVit
R7 CupBlåVit
RS 660 CupFritt
ElmotorcyklarGulSvart

Färger enligt RAL-färgkarta:
RAL grön 6024
RAL röd 3020
RAL vit 9010
RAL svart 9017
RAL vit 9010
RAL blått 5017
RAL gult 1018

För mått av siffror och sifferbotten se bilaga H.

Observera att sifferbotten ska vara hel och enligt mått i bilaga H.

3.1.3 Ljuddämpning, alla klasser

RR

Kravet är enligt respektive banas miljökrav, dock max 95 dB(A) i förbifart.

Obs! Vid överskridande tas motorcykeln av banan och åtgärd ska vidtas innan ny körning får ske.

 • Tillåten ljudnivå fastställs ytterst enligt lokala miljöföreskrifter och Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsport (NFS 2004:16).
 • Svemos, FIM Europes och FIM:s regler syftar till att begränsa omgivningspåverkan och klara myndighetskrav.
 • Ljudnivå ska hållas vid all körning på bana. – Ljudmätning sker enligt manual för ljudmätning i roadracing, se www.svemo.se (Roadracing, Dokument & blanketter) för aktuell version.
 • Det är alltid banans/anläggningens kalibrerade mätutrustning som gäller.
 • Moto3 Standard ska ha enhetsljuddämpare anpassade för att klara av miljökraven med max 95 dB(A) i förbifart.
 • Förare rekommenderas att montera ljuddämpare med större volym än vad som är föreskrivet för den aktuella motorcykeln, för att få ner bullret, eller använda ett dubbelt ljuddämparsystem.
 • Att klä luftburkens utsida, airduktens utsida och om möjligt tankens undersida med ljuddämpande material kan också var för sig, påverka ljudet i positiv riktning, då det är motorcykelns totala ljudbild som mäts.

3.1.3.1

RR

Ljuddämpare får skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakre punkt. Detta kallas för ”bruten siluett”.

 • Alla ingående detaljer monteras på ett säkert sätt.
 • Det är tillåtet att montera extra ljuddämpare för att minska ljudnivån.
 • Vid besiktning märker teknikerpersonal upp ljuddämparen med eller utan dB-killer. Om försämrad förändring är genomförd vid efterkontroll blir föraren utesluten.

3.1.4 Ram

RR

Ram ska vara original, ramens chassinummer ska vara läsbart.

3.1.4.1 Kryssad ram

RR

På en kryssad ram (en ram där chassinumret är makulerat) ska man ändå kunna läsa hela chassinumret. Ram där chassinumret inte kan läsas (t.ex. chassinumret är helt eller delvis bortslipat) får inte användas. Syftet är att även en kryssad ram ska kunna spåras, för att säkerställa att den inte är stulen.

3.1.4.2 Rambyte

RR

Vid byte av ram till en reservdelsram stämplas det gamla chassinumret in efter att styrhuvudet på den gamla ramen har skurits av. Kort på detta bifogas vid en MC-ID ansökan, för att få den godkänd.

3.1.5 Färdbroms

RR

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på två hjul.

 • Bromsskivor ska vara av järnhaltigt material.
 • Bromsledningar ska vara betryggande fastsatta vid motorcykeln. Vid fästpunkterna ska mellanlägg av mjukt material anbringas för att undvika nötning.
 • Bromsokens infästningsbultar ska vara låsta. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten. Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.
 • Bromsvätska får bytas.
 • Bromsskyddsbygel för handtagsreglaget ska vara monterad.
 • ABS får kopplas ur, dess ECU demonteras. Rotor för ABS får ersättas, tas bort eller modifieras.

3.1.6 Fotstöd och reglage

RR

Fotpinnar:

 • Ska ha en diameter av minst 16 mm.
 • Ytterändarna ska vara rundade med en radie av minst 8 mm.
 • Fotpinnar ska vara av fast eller återfjädrande konstruktion. Fast monterade fotpinnar ska vara utrustade med en ändplugg av plast, aluminium eller liknande material.
 • De måste vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.
 • Övriga reglage ska formas rundade i ändarna.
 • Obelastad motorcykel måste kunna lutas minst 50 grader från vertikalplanet utan att annan del än däcken kommer i kontakt med marken. Markfrigången ska vara minst 100 mm vid obelastat fordon, undantag: sidvagn, se skiss i bilaga F.

Reglage:

 • Motorcykeln ska vara försedd med stoppknapp på styret för att stanna motor. Knappen ska kunna nås från styret utan att handen måste lyftas.
 • Gasreglage ska vara av självåtergående konstruktion.
 • Befintlig returvajer får inte demonteras.
 • Reparation genom svetsning av legering på handtagen är förbjuden.

3.1.7 Kåpbeklädnad

RR

Kåpbeklädnaden ska:

 • Skydda föraren och medtävlare från vassa eller heta delar av motorcykeln.
 • Hindra spridning av delar från motorcykeln vid haveri eller omkullkörning.
 • Vara väl fäst vid motorcykel och vara av plast eller kompositmaterial.

3.1.8 Motorblock och motorkåpor

RR
 • Motorkåpor som kan orsaka oljespill vid en omkullkörning ska skyddas med extra skydd. Skydden måste täcka minst 1/3 del av kåpan, inga vassa eller skarpa kanter är tillåtet.
 • Original motorkåpor kan förses med ytterligare skydd genom svetsning.
 • Kåpor får bytas till eftermarknadsprodukt men ska vara i kraftigare utförande än original. Gäller alla 4-takts motorer.

3.1.9 Fälgar, däck och innerslangar

RR
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Det är förbjudet att ändra det av tillverkaren framställda däckmönstret.
 • Ventilhatten (av metall eller plast) ska vara försedd med gummipackning.
 • Däckvärmare får användas.

3.1.10 Styrstång

RR
 • Styrstångens bredd ska vara minst 450 mm.
 • Styrstångens handtag får inte vara längre än 150 mm och de ska vara monterade i styrstångens ytterändar.
 • Om styrdämpare monterats får den inte fungera som styrstopp.
 • Styrstången får inte ha öppna rörändar, ändarna ska vara rundade.
 • Förarens hand måste gå fri mellan tank och styrstång vid fullt styrutslag.

3.1.11 Bränsletank

RR

Bränsleuppsamlare, avsedd att uppsamla bränslespill från luftningsanordningar mm är obligatorisk. Minsta storlek på bränsleuppsamlare är 250 ml. Tanklock ska vara så konstruerat att bränsle inte kan läcka ut vid omkullkörning.

3.1.12 Oljeuppsamlare/uppsamlingskärl för kylvätska

RR
 • Uppsamlingskärl för olja och kylvätska som kan komma ur motor och/eller transmission är obligatorisk.
 • Totala uppsamlingskapaciteten för bränsle, olja och kylvätska ska vara minst 0,5 liter. För 4-takts-motorer ska den undre kåpan vara konstruerad så att halva mängden olja och kylvätska hålls kvar i kåpan vid ett motorhaveri, och inte hamnar på asfalten. Denna konstruktion kallas för ”båt”.
 • Konstruktionen ska ha minst 1 hål i framkant med min. 25 mm i diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om motorcykeln tillverkas utan underkåpa ska en sådan monteras. Det är ej tillåtet att istället för plugg använda tejp för att täcka hålet i båten.

3.1.12.1 Oljeslangar

RR

Oljeslangar får bytas men ska ha pressade eller gängade anslutningar och skruvas fast. Banjobultarna ska låsas med låstråd. OBS! Slangklämmor tillåts inte.

3.1.13 Drivmedel

RR

För aktuella regler och normer, se Svemo NT, kapitel 10. Etanolbränsle, E85, är inte tillåtet. Eventuella undantag framgår av reglerna under respektive klass.

3.1.14 Tankning

RR

Vid tankning ska motorn vara avstängd. Vid brott mot denna regel bestraffas föraren med uteslutning från tävlingen. Tankning ska ske på en godkänd miljömatta, se Svemo NT.

3.1.15 Kylvätska

RR

Endast tillsatsmedel för smörjning och korrosionsskydd får tillsättas. OBS! Glykol är inte tillåtet.

3.1.16 Kedja

RR
 • Nitad kedja är rekommenderad, eventuellt kedjelås ska säkras.
 • Kedjeskydd, så kallad hajfena, som förhindrar klämskador mellan bakdrev och kedja ska finnas monterat på svingarmens undersida.
 • För motorcyklar med stödrör under svingarm kan detta användas i stället för hajfena. På tävling fattas beslut kring detta av chefstekniker.

3.1.17 Svingarm

RR

Hållare för depåstöd får monteras men ska vara rundade och utan vassa kanter.

3.1.18 Skruvförband

RR
 • Standardskruvar får bytas till annat material, men titan är inte tillåtet.
 • Styrka och brottgräns för ändrade skruvar ska vara som original eller starkare.
 • Bultar får borras endast för användande av låstråd. Bultar och skruvar får inte borras i syfte att göra densamma lättare.
 • För kåpor får snabbskruvar användas.
 • Aluminiumbultar/skruvar får endast användas på icke-bärande skruvförband.
 • Aluminiumskruvar får ej användas till hjul- och motorfäste/upphängning. Eventuella avsteg framgår av regler för respektive klass.

3.1.19 Låsning av vissa muttrar, skruvar

RR

Alla enskilda skruvar och muttrar som kan förorsaka oljespill om de lossnar, ska vara låsta med låstråd. Låstråden ska vara rostfri, glödgad och av blankdragen kvalitet, och inte tunnare än 0,7 mm.

3.1.20 Registreringsnummerplåtar

RR

Registreringsnummerplåt och dess fäste får inte finnas monterad på tävlingsfordon.

3.1.21 Hastighetsmätardrivning, hjuldistanser och ryckutjämnare

RR
 • Hastighetsmätardrivning får demonteras och ersättas med distans.
 • Inga modifieringar får göras på axlar och infästningar.
 • Det är inte tillåtet att modifiera bromsokens infästningar, varken fram eller bak.
 • För att hålla hjuldistanserna på plats får modifieringar på dessa göras.

3.1.22 Lamp- och reflexglas

RR

Eventuella lampglas och reflexglas ska avlägsnas eller skyddstejpas. Strålkastarglas får dock endast demonteras om kåpinklädnad monteras framför strålkastarhuset.

3.1.23 Passagerarfotstöd, sido- och centralstöd

RR

Eventuella passagerarfotstöd ska liksom sido- och centralstöd demonteras.

3.1.24

RR

Samtliga motorcyklar med elektrisk bensinpump ska vara försedda med en kontakt som vid eventuell omkullkörning stänger bensinpump och bryter tändningen inom en sekund. Kontroll av denna anordning kan ske när som helst under träning och efter tävling.

3.1.25 Regnlampa

RR

Alla motorcyklar ska ha en fungerande regnlampa med rött ljus monterad baktill på motorcykeln. Regnlampan ska kunna tändas oavsett var på banan man befinner sig när det är deklarerat wet race.

Lampan ska överensstämma med följande:

 • Ska lysa parallellt med motorcykelns centerlinje räknat i färdriktning, se bild nedan.
 • Ska vara väl synlig bakifrån med minst 15 graders vinkel åt båda håll räknat ifrån centerlinjen.
 • Ska vara monterad längst bak efter sitsen, se bild nedan.
 • Lampans styrka ca 10-15w vid led gäller 0,6-1,8w.
 • Lampans mått ska vara min 4 cm², ex: rektangulär 4 x 1 cm, cirkulär 2.25 cm i diameter.
 • Endast fast sken, inga blinkande lampor är tilllåtna.
 • Blinkande lampa är endast tillåtet i pitlane ihop med pitlimiter.
 • Inga batterilampor är godkända, endast 12v från motorcykelns batteri är godkänt, undantag Moto3/125GP och Classic roadracing.
 • Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.

3.2 Restriktioner beträffande vikt, växel- och cylinderantal

RR

Eventuella restriktioner vad avser vikt, antal växellägen och cylinderantal finns angivet under respektive klass.

3.3 Transponder, Laptimer, Telemetri och Dataloggning

RR

3.3.1 Transponder

RR

Alla tävlande måste ha en egen transponder avsedd för Roadracing, monterad på sin motorcykel för korrekt tidtagning.

 • Tidtagningstranspondern ska vara monterad på motorcykeln med därtill avsett fäste enligt tillverkarens beskrivning, inga snabbfästen.
 • Det är förarens ansvar att denna transponder är monterad och fungerar korrekt vid alla träningar, tidskvalificeringar och tävlingsheat.
 • Om förare inte skaffat egen transponder eller att den ordinarie inte fungerar kan sådan oftast hyras av arrangören mot avgift.

3.3.2 Laptimer, onboardkamera och annan elektronisk utrustning

RR

Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och säkrade på sådant sätt att de inte kan lossna från motorcykeln.

 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning och godkännas för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälmkamera är förbjudet.

3.3.3 Telemetri & Dataloggning

RR

Telemetri (trådlös överföring av mätdata från motorcykel till depå i realtid) är inte tillåten. Radiokommunikation mellan förare och teampersonal är inte tillåten. Positionering i realtid är tillåten för samtliga klasser.

4 TÄVLINGS- OCH TRÄNINGSOMRÅDE

RR

4.1 Tävlings- och träningsbana

RR
 • Banan ska uppfylla krav ställda av myndighet samt av Svemo.
 • För varje område, inklusive bana, bandepå, publikområde, parkeringsdepå och parkeringsområde ska finnas av Svemo utfärdad banlicens.
 • Bemanningsplan ska användas som en rekommendation för antal funktionärer vid respektive bana.
 • Träningsledare/tävlingsledare ansvarar för att bibehålla säkerheten vid träning och tävling.

Banlicensen indelas i fem olika kategorier:

Klass A: Internationella tävlingar (Krav för SM, NM, EM, VM).

Klass B: Nationella tävlingar (gäller även internationella tävlingar i Classic, Endurance, SSP 300, Open, Moto3/125GP, Aprilia RS 660 Cup och Yamaha R7 Cup).

Klass C: Klubbtävlingar/publikfria tävlingar.

Klass D: Uppvisning, tävlingsfria evenemang sanktionerade av Svemo. Klass E: Endast träning.

Svemo banlicens grundar sig på FIM:s och FIM Europes standard för Roadracingbanor, med nationella anpassningar godkända av Svemo banbesiktare.

4.1.1 Parkeringsdepå

RR
 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon, max 7 km/h.
 • Det ska finnas depåplats för servicefordon/teamfordon, tält, och motorcyklar för varje anmäld förare.
 • Vid uppställning och service av motorcykel i parkeringsdepå ska denna vara parkerad på miljömatta med minimimått 160 x 100 x 0,5 cm som har kapacitet att hålla minst 1 liter och har tät undersida. Se även Svemo NT.
 • Notera att miljömatta krävs vid såväl tävling som träning. Miljömatta ska användas under motorcykel och elverk.
 • Att inte använda miljömatta medför bestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas gäller uteslutning.(Se Svemo NT).
 • Djur ska vara kopplade och hållas på ett sådant sätt att de inte stör motorcyklar på väg till och från banan.

4.1.1.1 Brandsäkerhet

RR
 • All form av användande av öppen låga ska ske restriktivt med hög säkerhet. Arrangören kan hänvisa till avskild plats. Detta gäller även grillning och all form av svetsningsarbete.
 • All form av användande av öppen låga är förbjuden i bandepån. Detta gäller även rökning.

4.1.1.2 Ordning och tvätt av fordon

RR
 • Det åligger förare och/eller teamchef att hålla rent och städat vid sin depåplats. Placering av team utanför parkeringsdepå kan ske om detta inte åtlyds.
 • Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.

4.1.2 Bandepå

RR
 • Ska finnas enligt banlicens.
 • Högsta hastighet i bandepå är 50km/h.
 • Tillträde förbjuds i bandepå för minderåriga under 12 år, barnvagnar, cyklar, ATV och hundar.
 • Team- och beachflaggor är inte tillåtna.
 • Överträdelse medför bestraffning enligt NT, SR eller tilläggsregler (TR).

4.1.2.1

RR

Bandepå ska innehålla det antal depåplatser som minst svarar mot maximiantal startande motorcyklar enligt banlicens.

4.2 Depåtystnad

RR

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

4.3 Startområde

RR

Enligt banlicens som utfärdas, med beaktande av särskild instruktion.

4.3.1 Startområde

RR

Startlinjen ska förläggas till en rak bansträcka av minst 250 m längd enligt följande:

Minsta bredd:10 m.
Placering:Minst 50 m före första kurva och, om startlinjen också är mållinje, minst 50 m efter sista kurvan före startlinjen.
Uppställningsmarkeringar:Startpositionerna ska vara en linje på 80 x 8 cm och
målad med vit slirfri färg.
Placering:Startuppställningen ska vara förskjuten, både i sidled och djupled på gridden för att bakomvarande förare alltid ska ha fri bana framför sig. Pole position placeras till vänster om första kurva är en högerkurva och tvärtom. Antal startande, startled och startlinjer utmärks i banbesiktningsprotokoll. För måttangivelser och uppställning se bilaga I.

4.4 Sluten Depå (parc fermé) (gäller endast vid tävling)

RR

Avspärrat depåområde med bevakning till vilket tillstånd för tillträde endast ges speciellt avdelade funktionärer och förare då de avlämnar eller hämtar motorcyklar. Max en mekaniker/motorcykel vid uppställning. Denne väntar på tillåtelse från tekniker för att komma in i Parc Fermé. Arrangör ansvarar endast för motorcyklar till 30 minuter efter officiell anslagen resultatlista.

5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR

RR

5.1 Tävlingsansökan

RR

Arrangör ansöker om tävlingstillstånd via Svemo TA. Statustävlingar som SM och RM ska ansökas till Svemo Roadracing (roadracing@svemo.se) via särskild blankett.

5.2 Maximalt antal startande

RR

Det maximala antalet startande i träning och tävling är enligt Svemo utfärdad banlicens.

5.3 Tilläggsregler (TR)

RR

Tilläggsregler laddas upp i Svemo TA för respektive tävling. Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Roadracing).

5.4 Tävlingsanmälan (avanmälan, återbud)

RR

5.4.1 Anmälan

RR

Anmälan till tävlingen öppnas när tilläggsreglerna är godkända. Föraren ska anmäla sig till tävling i Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald. Giltig förarlicens ska alltid kunna uppvisas vid incheckning till tävlingen.

5.4.2 Begränsning av antal heat

RR

En förare får anmäla sig till flera heat samma tävlingsdag, endast under förutsättning att heatens sammanlagda körsträcka inte överstiger 500 km.

5.4.3 Återbud

RR

Om återbud ej lämnats i tid enligt tilläggsreglerna, tillfaller anmälningsavgiften arrangören i sin helhet.

5.4.4 Avanmälan

RR

Förare som väljer att avbryta tävlingshelgen har skyldighet att meddela detta till Tävlingsledaren

6 TÄVLINGAR OCH TRÄNINGARS GENOMFÖRANDE

RR

6.1 Säkerhet/miljö

RR

Vid all verksamhet på bana krävs ansvarig ledare:

 • vid tävlingsverksamhet Tävlingsledare med för året giltig licens.
 • vid träningsverksamhet Tävlingsledare eller person med Svemo träningsledarutbildning för Roadracing, lista på dessa finns på hemsidan, www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-roadracing.
 • Bemanningsplan som är bilaga till banbesiktningsprotokoll utfärdat av Svemo banbesiktare ska användas som en rekommendation för antal funktionärer vid respektive bana.
 • Träningsledare/tävlingsledare ansvarar för att bibehålla säkerheten vid träning och tävling.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).

6.1.1 Sjukvårdberedskap (minimikrav)

RR

Generellt gäller regler för sjukvård enligt Svemo NT och respektive banas bemanningsplan och krav. Se bilaga A för sjukvårdsberedskap i Roadracing för träning och tävling.

Kommunikation ska finnas upprättad mellan akutsjukvårds- och ambulanspersonal samt tävlingsledning och verkställande funktionärer.

6.1.2 Brandförsvar

RR
 • Funktionär med ansvar för brandförsvar ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.3
 • Om elmotorcykel deltar i tävlingen är det funktionär med ansvar för brandförsvar som ska tillse att det på alla banposteringar finns banfunktionär med kännedom om elmotorcykels funktion och de faror en havererad motorcykel kan innebära för omgivningen.
 • Erforderligt antal funktionärer speciellt avdelade och klädda i heltäckande klädsel för brandförsvar ska svara för brandskydd.

6.1.2.1 Utrustning

RR

Erforderligt antal brandsläckare placerade utmed banan samt vid start/mål.

Se banbesiktningsprotokoll och bemanningsplan för erforderligt antal brandsläckare.

6.1.3 Bevakning /Säkerhet

RR
 • Funktionär med ansvar för bevakning/säkerhet ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.2.
 • Erforderligt antal funktionärer och ordningsvakter, ska placeras ut på platser där publik kan befaras beträda område till vilket de inte äger tillträde.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).

6.1.4 Chefsfunktionär

RR

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer. Exempel på chefsfunktionärer är: chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

6.1.5 Faktafunktionär

RR

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

 • Startfunktionär
 • Ljudmätare

6.1.6 Miljö

RR

Svemos regler för miljö ska följas. Se Svemo NT och SPAR för regler och miljöpolicy.

6.2 Flaggsignaler

RR

På varje del av banan kan ges flaggsignaler av funktionär, vilka förare omedelbart ska åtlyda. Ljussignaler kan ersätta flaggsignaler, deras placering och funktion ska förklaras både i tilläggsreglerna och vid förarmöte.

6.2.1 Officiella signaler

RR

Flaggor och ljussignaler som används på träning och tävling ska ha samma betydelse.

6.2.2 Flaggstorlek

RR

Flaggstorlek ska vara minimum 80 x 100 cm.

6.2.3 Flaggsignaler vid huvudpostering

RR

Dessa flaggor får enbart användas av tävlingsledaren eller särskilt delegerad personal.

NationsflaggaStartflagga i nationens färger
Svart och vitrutigflaggaMålflagga eller signal om träningspass slut.
Röd flagga hållen stillaFår inte passeras, kan också användas vid pitlane- exit.
Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer. Vita siffror mot svart botten.Angiven förare ska åka in i bandepån. Ohörsamhet att följa detta medför uteslutning efter 3:e passeringen.
Vid sammanslagning av klasser ska det tydligt framgå vilken förare och vilken klass som svartflaggningen gäller.
Svart flagga med fylld orange cirkel diam. 40cm.Visad tillsammans med förares tävlingsnummer. Vita siffror mot svart botten.
Informerar berörd förare att han/hon har mekaniskt eller fel på personlig utrustning som kan orsaka skada för sig själv och/eller andra. Föraren måste lämna banan omedelbart på ett säkert sätt och ställa sig i en säker zon.

6.2.4 Flaggor som används på posteringar:

RR
Röd flagga svängandeVisas på alla posteringar och informerar förarna om att tävling eller träning avbrutits. Förare ska omedelbart under stor försiktighet och
långsamt tempo ta sig till bandepå, för att invänta vidare information. När röd flagga visas gäller omkörningsförbud. Signaleras efter beslut av tävlingsledaren.
Röd flagga stillaStillahållande röd flagga får ej passeras. Hålls normalt vid utsläpp eller vid startlinje. Röd stillahållen flagga ska visas ute vid asfalten längs banan vid tillbud som ej kan/får passeras. Signaleras efter beslut av tävlingsledaren.
Gul flagga svängandeVisas på en postering, så kallad kortflaggning (tävlingsledare kan beordra långflaggning. Hinder på eller vid sidan av banan, var beredd stanna.
Omkörning förbjuden till dess grön flagga passerats eller nästkommande postering även om den är obemannad. Omkörning av mycket långsammare förare är tillåten om denna har brutit tävling eller träningspass och är på väg till
bandepå. Förare ska då indikera detta med tydligt uppsträckt arm.
Gul flagga med röda ränder, stillahållenFörsämrat väggrepp på banan.
Grön flaggaBanan klar. Grön flagga hålls stilla, detta för att tydliggöra skillnaden mot röd flagga.
Vit flagga svängandeLångsamtgående fordon i omedelbar närhet.
Kan även visas om en förare leder sin motorcykel längs banan vid till exempel Endurance-tävling. Visas på två posteringar före det långsamtgående fordon som föranleder flaggningen.
Blå flagga svängandeOmkörning. Blå flagga informerar föraren att denne snart kommer att passeras av ett eller flera snabbare ekipage.

6.3 Bestraffning vid gul- och rödflagg (-signal)

RR
 • Vid gul- och rödflaggning gäller omkörningsförbud.
 • Föraren måste sakta ned och vara beredd att stanna. Avslag ska göras så att varvtiden ökar med minst 3 sekunder.

Se även punkt 6.2.4 angående Flaggsignaler.

Ignorerar föraren gulflagg/signal och kör om medtävlande, resulterar detta i följande:

 • På träning: straffavgift
 • Under kvalifikation: förarens samtliga kvaltider stryks
 • Vid tävling: föraren utesluts.

Ignorerar föraren och passerar stillahållen rödflagg/signal resulterar detta i uteslutning.

6.4 Down is out

RR
 • Avser när båda däcken har lämnat marken och/eller föraren släpper styret med båda händerna vid krasch eller olyckssituation.
 • Down is out betyder att föraren inte får fortsätta träning/warm-up/kvalificering/heat, utan ska om möjligt förflytta sig från banan skyndsamt samt följa funktionärs anvisningar.
 • Förare ska uppsöka sjukvård för kontroll och godkännande innan föraren får fortsätta delta i tävlingen. Tävlingsledning har rätt att kräva sjukvårdsansvarigs godkännande innan förare får fortsätta körning.
 • Motorcykeln ska ombesiktigas och godkännas innan tävling återupptas.
 • Vid träning har föraren ansvar för att motorcykeln är säker, för att fullfölja träningen.

6.5 Reparationer och tankning under pågående träning/heat

RR

Endast i bandepå, och mitt för tilldelad bandepåplats, får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling.

 • Undantag kan göras efter tävlingsledarens beslut.
 • All reparation och tankning ska ske på en godkänd miljömatta, se Svemo NT för regler.
 • Det är inte tillåtet att stanna motorcykeln i fastlane, tävlingsledaren beslutar om bestraffning.
 • Under hela den tid som motorcykeln är föremål för bandepåtjänst ska motorn vara avstängd. Brott mot detta kan medföra bestraffning.

6.6 Regler för träning

RR
 • Träningsledaren ansvarar för uppdelning av deltagare i lämpliga grupper, beroende på förarnas erfarenhet och motorcykel.
 • Träning ska bedrivas utan tävlingsmoment dvs. deltagare startar en och en eller med visst avstånd mellan varandra, eller på annat lämpligt sätt, så att momentet blir individuellt. (Undantag: startträning.)
 • Träning ska ske på permanenta banor eller på tillfälliga platser som är godkända av en Svemo banbesiktare. Vid behov av råd i dessa frågor ska arrangören kontakta en av Svemo banbesiktare för Roadracing.
 • Vid träning är klädsel och skyddsutrustning enligt SR 2.2 och 2.3 obligatorisk för samtliga förare och passagerare.
 • Fordonssäkerhet och ljuddämpning enligt SR kapitel 3 ska följas.

Se bilaga D i detta SR för regler kring prova-på och bankörning.

6.6.1 Träning i samband med tävling

RR

För att få starta i tävlingsheat ska förare och i förekommande fall, passagerare, ha fullbordat minst 5 hela varv. Tävlingsledaren äger rätt att själv besluta om lägre krav för rutinerade förare. Träning sker i grupper enligt schema publicerad i tävlingens tilläggsregler (TR) och/ eller PM.

6.7 Regler för tävling

RR

Svemoansluten klubb arrangerar tävling enligt gällande regler (SR Roadracing 5, Svemo NT, SPAR och aktuell SM-manual).

6.7.1 Förarsammanträde

RR

Genomförande av och deltagande på förarmöte är obligatoriskt.

6.7.2 Säkerhetsbesiktning

RR

Säkerhetsbesiktning är obligatorisk. Föraren ska medta följande:

 • komplett skyddsutrustning som föraren avser att använda under tävlingen, skyddsutrustningen ska besiktas på föraren.
 • personlig ID-bricka enligt 2.3
 • motorcykel som föraren avser att använda under tävlingen.
 • MC-ID Card (maskinkort för Classic MC)
 • motorcykelns underdel/kåpa ska kunna demonteras på begäran för kontroll.

6.7.3 Kontrollmärken

RR

Efter godkänd besiktning anbringar teknikerpersonalen ett godkännandemärke på kåpan, väl synligt för funktionärer vid utsläppet. Även ljuddämpare och hjälmar märks efter godkänd kontroll.

6.7.3.1

RR

Godkännandemärken måste finnas kvar på motorcykel och hjälm under hela tävlingen. Om ett godkännandemärke av någon anledning avlägsnas, t ex genom att del av motorcykeln byts ut, måste ombesiktning ske före nästa start. Vid krasch ska teknikerpersonalen avlägsna godkännandemärket innan motorcykeln återlämnas till föraren eller teampersonal.

6.7.3.2

RR

Innan föraren anmäler sig till besiktning ska godkännandemärken från föregående tävling avlägsnas.

6.7.3.3

RR

Uppgift om för tävling gällande kontrollmärken ska av arrangören lämnas till tävlingsledare/ Svemo supervisor.

6.7.4 Startförfarande

RR
 • Masstart ska tillämpas.
 • Start sker med gående motor (undantag Endurance).
 • Placeringen på startlinjen avgörs av träningstiderna. Så kallad pole position anges i TR.
 • Oavsett att förarna startar från olika positioner bakom startlinjen i banans längdriktning anses samtliga ha startat från startlinjen.
 • Sighting lap, inte obligatoriskt
 • Warm Up lap, inte obligatoriskt
 • Start kan ske med flagga eller ljussignal
 • Under de sista två minuter före start får inom startområdet endast de tävlande och för starten nödvändiga funktionärer befinna sig.

6.7.4.1

RR

Normal startprocedur

Förare ska infinna sig i rätt tid och på rätt plats för att starta sighting lap. Om förare kommer för sent till utsläpp och utfarten är stängd äger föraren rätt att starta warm-up lap från depån. Alternativt kan föraren leda ut sin motorcykel till grid före start av warm-up lap.

 • Ljudsignal 2 minuter innan utsläpp öppnar.
 • Ljudsignal när utsläppet från bandepå öppnar.
 • Utsläpp är öppet 2 minuter.

Wet Race

 • Vid regn eller blött underlag ska en skylt med WET RACE visas vid utsläpp enligt beslut från tävlingsledaren.
 • Om skylt med WET RACE visas kommer inte racet att avbrytas på grund av ändrad väderlek.
 • Det kan dock ske andra säkerhetsmässiga incidenter som gör att racet måste brytas.
 • Om Wet Race blir aktuellt och alla träningspass körts på torr bana ska 2 extra sighting lap köras. Racedistansen ska därefter minskas med lika många varv.

Startplattan

 • Vid startlinjen posteras en funktionär med röd flagga för att stoppa förarna vid sighting laps slut.
 • Den sista posteringen före start och mål ska ha svängande gul flagga för uppmärksamma förarna på att sighting lap är slut och att uppställning för warm-up lap ska ske.

Startled

 • Vid varje startled kan finnas en faktafunktionär (krav för SM-klasser) som visar förarna till rätt startposition.
 • Vid varje startled ska det finnas en funktionär som sträcker sin arm i luften för att markera att detta startled är klart.
 • När samtliga faktafunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled en grön flagga till TL och starter.

Vid regn:

 • Om det börjar regna ska en skylt med WET RACE visas.
 • Förarna har 10 minuter på sig att byta däck och göra de justeringar som behövs för ändrat väderförhållande.
 • När 1-minutersskylten visas, får endast en mekaniker finnas kvar (två för 4-taktsmotorcyklar) för att hjälpa föraren att starta.
 • Media och för starten erforderliga funktionärer får stanna kvar.
 • Allt arbete ska vara avslutat och ev. däckvärmare ska vara avlägsnade från däck i bandepå.
 • Om arbetet med motorcykel inte är klart ska motorcykel flyttas till bandepå där arbetet får färdigställas.
 • Motorcykel och förare ska vara flyttade från grid senast en minut före start av warm-up lap. Föraren ska i så fall starta från bandepå.

Tekniska problem

Förare som får tekniskt problem på sighting lap får återvända till bandepå för att reparera i detta fall ska förare starta warm-up från bandepå.

1-minutersskylten

 • 1 minut innan start av warm-up lap ska samtlig personal lämna gridden förutom en mekaniker (två för 4-taktsmotorcykel).
 • Mekanikerna ska fortast möjligt hjälpa förare att starta motorcykeln, ingen medveten fördröjning av start får ske.

30-sekundersskylten

 • Vid 30-sekunders skylten ska även mekaniker lämna gridden.

Warm-up lap

 • Warm-up lap startas med grön flagga eller grönt ljus.

Utfarten stängs

 • 30-sekunder efter Warm-up laps start ska bandepåns utfart stängas med röd flagga/ rött ljus.

Tekniska problem på Warm-up lap

 • Om förare får problem under warm-up lap äger föraren rätt att uppsöka bandepå för reparation av motorcykel men ska i så fall starta från bandepå men först när samtliga förare passerat.
 • Förare äger rätt att starta från bandepå tills dess ledare passerat startlinjen efter sitt första varv.
 • Detta ska skötas av tävlingsledaren eller av tävlingsledare utsedd ansvarig funktionär.
 • Om förare är framme på gridden efter warm-up lap, först när övriga förare redan är klara, ska denne starta sist eller göra start från bandepå.

Startposition

 • Vid återkomsten till startplattan efter warm-up ska förare återta sin respektive startposition.
 • Faktafunktionärerna kan visa en skylt med startledets nummer.
 • När startledet är komplett sänker funktionären skylten.
 • Inga arbeten eller fördröjningar av starten får göras.
 • När alla står på rätt plats och fältet är samlat visar återigen kontrollanterna detta med att resa en hand så att sista funktionären kan visa grön flagga till startern eller tävlingsledaren.

Start

 • Funktionär som står på startlinjen med en röd flagga tar sig bort från sin position och går till sidan av banan.
 • Nu ska röda lampor tändas och starten sker när de röda lamporna släcks, 2 till 5 sekunder efter att de tänts.

6.7.4.2 Delayed start

RR
 • Om problem dyker upp på startplattan som kan äventyra säkerheten vid start ska ett blinkande eller roterande gult ljus tändas.
 • Skylt med texten ”delayed start” ska visas.
 • Samtliga förare ska stänga av sina motorer och invänta omstart.
 • Omstart sker från 1-minutskylt och ett nytt warm-up lap ska köras.
 • Racedistansen minskas därefter med 1 varv från den racedistans som tidigare meddelats.

6.7.4.3 Start med nationsflagga

RR
 • När funktionären framför startgridden, med den röda flaggan gått till sidan av banan håller startern upp sin arm för att indikera för startfältet att start snart ska ske.
 • Sedan sänker startern långsamt ner armen.
 • Därefter ska startern inom 1-5 sekunder hastigt, föra startflaggan (nationsflaggan) som startern hållit dold bakom benen nerifrån och upp för att indikera att starten skett.

6.7.5 Tävlingskörning

RR

6.7.5.1 Sidvagnspassagerares placering på motorcykel

RR

Sidvagnspassageraren ska huvudsakligen befinna sig på avsedd plats på sidvagnen.

6.7.5.2 Omkörning

RR
 • Tävlande som håller på att bli omkörd av annan, får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.
 • Tävlande, som kör om annan tävlande, får inte skära in i medtävlarens bana så att denne hindras.
 • Omkörning inom bandepån, samt omkörning under gul eller röd flagga medför bestraffning.

6.7.5.3 Långsamt körande förare

RR
 • Långsamt körande förare kan svartflaggas av tävlingsledaren om föraren bedöms som en säkerhetsrisk.
 • Tävlingsledaren kan fatta beslut, utifrån ett säkerhetsperspektiv, efter träning om långsamt körande förare får starta i tävlingen.

6.7.5.4 Avbrytande av tävling

RR
 • Förare som avser bryta tävling får, såvida föraren inte stoppats av funktionär, på egen risk fortsätta i körriktningen till depå. Detta dock endast under förutsättning att motorcykeln därvid inte utgör fara för övriga tävlande.
 • Långsam transport mot bandepån ska markeras med uppsträckt hand, eller på annat tydligt sätt.
 • Förare som får stopp på banan, ska omedelbart förflytta sig själv och motorcykeln från banan, eller om detta är omöjligt, placera motorcykeln på den sida av banan där den utgör minsta olägenhet för medtävlare.
 • Om stopp sker i kurva, och det inte är möjligt att förflytta motorcykeln från banan, ska den skjutas bort från kurvan i körriktningen.

6.7.5.5 Tjuvstart

RR
 • Flyttas motorcykeln under den tid som startlampan är tänd, utdöms 20 sekunders tidstillägg för tjuvstart.
 • Tidstillägget visas i resultatlistan.
 • Skylt ska visas vid huvudposteringen vid tjuvstart.
 • Skylten ska vara minst 800 x 600 mm och bereda plats för 5 rader och 5 förares startnummer.
 • Skylten ska visas för både de förare som fått tidstillägg och förarnas teampersonal.
 • Skylt för tjuvstart ska visas i 3 varv.

6.7.5.6 Omstart

RR
 • Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävlingsheat. Om 3 varv eller mindre har fullföljts av ledande förare, sker omstart av heatet för samtliga förare.
 • Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen, avrundat nedåt till närmaste heltal, räknas som genomfört. Resultat enligt ställningen förarna emellan, sista gången samtliga förare passerade mållinjen.
 • Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart. Resultat från omstartsheatet räknas som slutresultat, ingen sammanslagning av heat genomförs. Griddpositioner för omstarts baseras enligt ställning förarna emellan varvet innan heatet avbröts.
 • Vid omstart ska antalet varv för omstartsheat, efter beslut av tävlingsledaren, minskas till minimum 2/3 av det ursprungliga antalet varv, avrundat uppåt till närmaste heltal. Vid omstart måste minst 5 varv genomföras, såvida inte distansen blir mer än den ursprungliga, då ska heatet istället räknas som avslutat.

Ex. Tävlingsheat på 24 varv: om rödflagg visas efter 9 varv, ska omstartsheatet vara 2/3 av 24 varv = 16 varv, minus 9 redan körda varv = 7 varv. Om rödflagg istället visas efter 13 varv, skulle 2/3 av 24 varv, minus 13 redan körda varv, generera 3 återstående varv, men blir istället 5 varv vilket är minimum antal varv för omstartsheatet.

 • Omstart av heat bör om möjligt genomföras inom 20 minuter.
 • Om omstart har skett på grund av rödflagg, ska föraren som har orsakat rödflaggssituationen uteslutas från omstart.
 • Om heatet har stoppats på grund av rödflagg, så ska föraren som har orsakat rödflaggssituationen uteslutas från resultatlistan.
 • Tjuvstart som sker av samma förare vid både ordinarie start och omstart innebär uteslutning från resultatet.

6.7.6 Slutresultat

RR
 • Den deltagare i ett heat, som efter att ha fullbordat fastställt antal varv först passerar mållinjen och ges målflagg, är segrare i heatet.
 • Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat.
 • Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av föreskrivet antal varv eller om denna beräkning inte ger ett helt tal, ett antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet.
 • Desamma gäller förare som går i mål senare än 5 minuter efter segraren om banvarvet är mer än 2500 meter, eller vid kortare banvarv, senare än 2 minuter efter segraren.
 • Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

6.7.7 Poäng per heat

RR

Den enligt resultatet bäst placerade föraren, oavsett nation, erhåller 25 poäng och de därnäst följande, 20, 16, 13, 11, 10, 9,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, och 1 poäng.

6.7.8 Poäng i serie

RR

Efter att samtliga tävlingar inom en serie har genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare. Den enligt resultatet bäst placerade förare erhåller 25 poäng och de därnäst följande, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, och 1 poäng.

6.7.9 Lika poäng

RR
 • Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o s v.
 • Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.
 • Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p g a att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o s v avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

6.8 Publicering av resultat

RR
 • Slutresultat för en tävling/heat räknas som officiella och godkända resultat 30 minuter efter att resultatlistan anslagits. Detta under förutsättning att inga protester finns, och att ingen teknisk efterkontroll pågår.
 • Vid protest och teknisk efterkontroll räknas resultatlistan som officiell 30 minuter efter ny anslagen resultatlista.
 • Resultatlistor ska vara godkända av supervisor och/eller jury.

För krav på innehåll, se NT.

6.9 Protest

RR

Protest mot såväl poängberäkning som placering mm ska inlämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift, 500 kr, i enlighet med Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).

6.9.1 Filmning

RR

Inspelningar från onboardkameror och publika inspelningar kan räknas som bevismaterial i ett protestärende. Det är tävlingsjuryn som bestämmer vilket bevismaterial som används.

6.10 Bestraffning

RR

Bestraffning sker enligt NT kap.14. Straffavgift enligt Svemo NT kan i Roadracing maximalt uppgå till 10 000 SEK per förseelse.

6.11 Supervisorns/tävlingsledarens åtagande efter tävling

RR
 • Supervisorn ska senast 5 dagar efter avslutad tävling skriva in sin tävlingsrapport för respektive tävling i Svemo TA. Supervisorn skriver dessutom in eventuella skadade förare i sin tävlingsrapport.
 • Genom att skriva tävlingsrapporten, godkänner supervisorn resultat för tävlingen som finns uppladdat på Svemo TA.
 • Finns det juryprotokoll och andra underlag från tävlingen, så ska supervisorn ladda upp även dessa för respektive tävling på Svemo TA.
 • Upptäcker supervisorn något fel på banan, så ska supervisorn informera banbesiktaren och Svemo Roadracing.
 • Vid tävlingar utan supervisor är dessa åtaganden tävlingsledarens.
 • Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med till exempel hjärnskakning.

6.12 Code 50

RR
 • Code 50 kan användas i stället för rödflaggning. Det signaleras från samtliga posteringar samtidigt, antingen via flaggning, ljussignal eller skylt, vilket meddelas på förarmöte.
 • Code 50 innebär att de tävlande sänker hastigheten till 50 km/h, utan att tvärnita.
 • När Code 50 upphör signaleras det via grön flagga samtidigt på samtliga posteringar.
 • Under Code 50 är det förbjudet att göra en ride-through genom depån.
 • Som ride-through definieras att köra genom bandepån utan att stanna.
 • Code 50 kan signaleras med ”VSC” (Virtual Safety Car) vid användning av ljussystem för flaggsignaler.

7 REGLER FÖR GENOMFÖRANDE AV SVENSKT MÄSTERSKAP

RR

Se bilaga B för Regler SM Roadracing.

8 TEKNISKA REGLER FÖR SVENSKA MÄSTERSKAPSKLASSER

RR

Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

Tekniska regler för SM-klasser är enligt följande FIM-regler/internationella regler:

 • Supersport + Next Generation (NG) (FIM Supersport Championships Regulations)
 • Superbike (FIM European Superstock 1000 Cup Technical Regulations RR029T)

Följande undantag för Sverige i klasserna Supersport 600 och Superbike:

 • bakram är fri.
 • blipper får användas.
 • inget krav på tankfoam
 • inget krav på original insugningstrattar och -gummi
 • inget krav på originalfälgar. Eftermarknadsfälgar är fria att välja, de får dock inte vara av kompositmaterial. Dimension på fälgar ska vara som homologiserad.
 • kylare och oljekylare får bytas till icke-original
 • endast en minimivikt per klass (i FIM gäller olika minimivikter, se respektive regler)

8.1 Supersport 600 och Next Generation (NG)

RR

Inga ändringar utöver nedan nämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM.

8.1.1 Begränsning i motorstorlek

RR

600 cc- 750 cc, fyrtakt, 2 cylindrar.

500 cc- 675 cc, fyrtakt, 3 cylindrar.

400 cc- 650 cc, fyrtakt, 4 cylindrar.

8.1.1.1 TEKNISKA REGLER NEXT GENERATION (NG)

RR

Punkt 8.1.1.1 till punkt 8.1.1.4 gäller NG exklusivt.

NEXT GENERATION HOMOLOGISERADE MC.

Nedan mc som homologiserades av FIM med chassinummer som börjar enligt nedan tabell är av FIM och Svemo godkända och tänkta att köra i Supersport, Next Generation och Open 600.

8.1.1.2

RR

Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

Svemo kan vid en sådan ändring dels titta på de svenska förutsättningarna och dels söka stöd i FIM Supersport 600 + Next Generation (NG)(FIM Supersport championchips regulations 2022).

8.1.1.3

RR

MC skall anpassas och uppfylla hela SR kap 3.

8.1.1.4

RR
 • Motor och MC skall vara som homologiserad MC.
 • ECU skall vara original men får “flashas”.
 • Fjädring får bytas men enbart till sådana delar som är uppräknade i ”FIM Approved list” för respektive motorcykel.

8.1.2 Siffror och bottenfärg

RR

Se punkt 3.1.2.

8.1.3 Originalskick

RR

Om inget annat anges nedan i detta regelverk ska motorcykeln vara utrustad som i original för landsvägskörning. Motorcykeln ska vara som original, framifrån, bakifrån och i profil från båda sidor. Undantag för ljuddämpningen.

8.1.4 Minimivikt

RR
 • Vid kontrollvägning efter tidsträning och tävling tillåts ingen avvikelse från nedanstående minimivikter.
 • Före kontrollvägning får ingen vikt, varken i fast eller flytande form, tillföras motorcykeln.
 • Montering av ballast är tillåtet, men ska vara fast monterat.
 • Användning av ballast är tillåtet för att ej underskrida minimivikten. Anordningen ska kunna uppvisas vid besiktning, där tekniker har möjlighet att bekräfta hållfastheten.
 • Ballasten ska vara tillverkat av solid metall, fastsatt på ett säkert sätt och monterad antingen via en adapter eller direkt i ramen alternativt i motorn, med minst 2 stålbultar (min. 8 mm diameter, min hållfasthet 8,8). Andra likvärdiga tekniska lösningar ska godkännas av Svemo tekniker.
 • Vid eventuell kontroll efter tidsträningspass och tävling ska motorcykel vägas i det skick den passerar mållinjen.

Minimivikt enligt följande:

MCMinimivikt MCMjuk maxvikt (a)Ekipagevikt (b)
Ducati Panigale V2 (1)161 kg173 kg242 kg
Honda CBR600RR161 kg 173 kg 242 kg
Kawasaki ZX-6R161 kg 173 kg 242 kg
Kawasaki ZX-636R (2)161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3 800 (1)161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3 Superveloce (1)161 kg 173 kg 242 kg
Suzuki GSX-R600161 kg 173 kg 242 kg
Suzuki GSX-R750 (3)161 kg 173 kg 242 kg
Triumph 675R161 kg 173 kg 242 kg
Triumph ST765RS (1)161 kg 173 kg 242 kg
Yamaha YZF-R6161 kg 173 kg 242 kg
 • a, Uppnår eller överskrider enbart MC mjuk maxvikt, behöver inte ekipagevikten uppnås. MC får inte vid något tillfälle understiga minimivikt MC.
 • b, Ekipagevikt MC+förare.
 • (1) Supersport Next Generation
 • (2) 2023
 • (3) Utvärderas och kan komma att ändras.

8.1.5 Huvudram och bakram

RR

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.

8.1.6 Framgaffel

RR

Framgaffel ska vara original som homologiserad motorcykel.

 • Originaldelar i gaffelbenen får modifieras.
 • Ventiler, dämpare och gaffelfjädrar får bytas.
 • Övre gaffelbenslocken får bytas eller modifieras så att justering av fjäderförspänning kan göras utifrån.
 • Gaffelns ytbehandling får ändras.
 • Dammskydd får tas bort.
 • Övre och undre gaffelkronor ska vara original.
 • Ride-height får ändras.
 • Styrdämpare får monteras eller modifieras.
 • Gaffelolja får bytas.

8.1.7 Svingarm

RR

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning i svingarmen för att underlätta hjulbyte (fast montering). Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål. Länkar och utväxling ska vara som original.

8.1.8 Bakre stötdämpare

RR
 • Stötdämpare bak får bytas till annat fabrikat.
 • Ride-height får ändras med hjälp av stöt-dämpare eller dess infästning.
 • Infästningar i ram och svingarm ska vara som original.
 • Länksystem ska vara som homologiserad mc.

8.1.9 Fälgar

RR
 • Fälgar får bytas till icke-original.
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel.
 • Hjuldistanser får bytas eller modifieras för att hålla dessa på plats.
 • Drivning till hastighetsmätare får demonteras och ersättas med distans.

8.1.10 Bromsar

RR
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas. Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad mc. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Bromsok och i dessa ingående delar är fritt, dock ska dess placering och infästning vara som original och överensstämma med homologisering. Adapterplattor för att ändra hålbilden vid montage av ok är ej tillåtet. Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Montering av extra kylluftskanaler till bromsar är ej tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras.
 • Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåten.

8.1.11 Däck

RR
 • Fritt val av slicks- och regndäck.
 • Mönstrade däck är tillåtet.
 • Enhetsdäck kan införas efter diskussion med leverantörer och Svemo. Inga sådana avtal kan slutas utan Svemos tillstånd.

8.1.12 Fotpinnar

RR
 • Fotpinnar och fotpinneplattor får bytas men original infästningspunkter ska användas.
 • Fotpinnar får vara fasta eller fällbara.
 • Fasta fotpinnar ska vara tillverkade i mjukt gnistfritt material och ha en diameter på minst 16 millimeter.
 • Om fällbara fotpinnar används ska de vara automatiskt återgående.

8.1.13 Styre och reglage

RR
 • Styre får bytas, ändras och flyttas från original infästningspunkt.
 • Gashandtag måste återgå automatiskt.
 • Knapp för stopp av motor måste sitta på styret och ska kunna nås utan att handen flyttas från styret.
 • Broms- och kopplingsgrepp får bytas.
 • Kopplingspump ska vara original.

8.1.14 Kåpor

RR

Kåpa ska likna original i utseende.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Motorcykel utan kåpor får ej förses med sådana. Endast underkåpa enligt punkt 3.1.12 får monteras.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.

8.1.15 Bränsletank

RR

Tanken ska vara i originalutförande. Tanklock får bytas. Tankens sidor får kläs med skyddsmaterial tillverkat av komposit. Tank ska i övrigt uppfylla 3.1.11.

8.1.16 Sadel

RR

Sadel får bytas men ska likna original.

8.1.17 Kabelstam

RR

Kabelstam får bytas.

8.1.18 Batteri

RR

Batteri får bytas, men mc ska gå att starta med egen startmotor efter träning och/eller tävling.

8.1.19 Kylare och oljekylare

RR
 • Kylare får bytas och extra kylare får monteras.
 • Kylfläktar får demonteras.
 • Inga fästen får läggas till eller tas bort.
 • Inga modifieringar får göras på ram eller strömlinjeinklädnad.
 • Kylarslangar får bytas.
 • Extra fläktar får monteras, men siluetten på mc får inte ändras.
 • Värmeväxlare får demonteras eller modifieras.
 • Termostat och termostathus får demonteras eller modifieras.
 • Expansionstank får bytas och flyttas.
 • Oljekylare får monteras, modifieras och extra oljekylare får monteras.

8.1.20 Luftbox

RR
 • Luftbox ska vara original.
 • Luftfilter får bytas eller demonteras.
 • Luftspjäll får demonteras eller sättas ur funktion.
 • Luftbox ska vara så konstruerad att ett slutet ventilationssystem uppnås och att minsta volym för oljespill är 1000 cc.
 • Samtliga evakueringsslangar som kan förorsaka oljespill ska ledas till Luftboxen.
 • Direkt atmosfärisk ventilation är förbjuden.

8.1.21 Insprutning/Bränsleförsörjning

RR
 • Bränslepump och bränsletrycksregulator får bytas.
 • Spridare får bytas.
 • Insugstrattar och insugsgummin får bytas.
 • Spjäll och spjällhus får inte ändras.
 • Variabla insugningstrattar får inte eftermonteras.
 • Kontrollenhet för förändring av bränsletillförsel är tillåtet.
 • Elektroniskt styrda gasspjäll, ‘ride-by-wire’, får endast användas om den homologiserade motorcykeln är utrustad med det.
 • Bränsleledningar får bytas och snabbkopplingar får monteras.
 • Bränslefilter får monteras.
 • Bränslekran ska vara original.

8.1.22 Transmission, koppling, växellåda

RR
 • Kraftöverföring får ändras.
 • Växellåda fri, antal växlar som homologiserad mc.
 • Blipper är tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Interna delar får bytas för ändring av växellägenas riktning.
 • Koppling och slirkoppling är fri för alla modeller.
 • Lameller, stålskivor och fjädrar får bytas men antalet ska vara lika med homologiserad motorcykel.

8.1.23 Tändning/motorstyrning

RR
 • Tändstift får bytas.
 • Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras.
 • Kablar får bytas.
 • Tändspolar ska vara original.
 • Tändningsrotor och/eller tändpulsgenerator får bytas eller modifieras.

8.1.24 Generator och startmotor

RR

Startmotor ska fungera normalt, och ska alltid gå att starta motorn med närhelst tekniker eller chefstekniker så anbefaller. Generator ska vara som på homologiserad motorcykel, inkopplad och förse batteriet med laddström.

8.1.25 Cylindrar och cylindertopp

RR
 • Cylindertopp: Fritt
 • Topplockspackning får bytas.
 • Ventiler ska vara original.
 • Insug och avgaskanaler: Fritt
 • Cylindrar: Slagvolym skall vara som homologiserad MC. Vid haveri, kontakta chefstekniker.

8.1.26 Kamaxel och kamdrev

RR

Fritt.

8.1.27 Vevaxel

RR

Fritt.

8.1.28 Oljeförsörjning

RR

Tryckledningar ska vara anslutna med pressade eller gängade kopplingar. Samtliga pluggar som kan orsaka oljespill ska säkras enligt Svemo SR och FIM säkerhetsreglementen. Detta gäller även oljefilter och värmeväxlare.

8.1.29 Vevstakar

RR

Fritt.

8.1.30 Kolvar och kolvbult

RR

Skall vara original.

8.1.31 Infästningar/skruvförband

RR

Se 3.1.8.

8.1.32 Avgassystem

RR

Avgassystemet får bytas i sin helhet. Antalet utloppsrör får ändras. Max ljud enligt SR 3.1.3.

8.1.33 Vevhus och motorkåpor

RR
 • Kåpan över framdrev får modifieras eller demonteras för att underlätta drevbyte.
 • Sprängskydd för kedjan får monteras.
 • Kåpa över torrkoppling får modifieras för bättre kylning.

8.1.34 Tillåtna ändringar

RR

Följande får bytas eller demonteras:

 • Instrument och kabelstam till instrument.
 • Hastighetsmätare.
 • Kylfläkt med vidhängande kabel.
 • Tändningslås och kabel.
 • Elektronisk startspärr.
 • Skruvade/bultade delar på bakram.
 • Lager får bytas.
 • Avgasrening får demonteras.
 • Luftspjäll i luftintag på kåpan.

Följande ska finnas monterad:

 • Strömbrytare som stänger bränslepump och tändning vid eventuell krasch ska monteras.

Följande ska demonteras:

 • Samtliga glas och reflektorer.
 • Blinkers
 • Signalhorn.
 • Hållare till registreringsskylt.
 • Passagerarfotpinnar.
 • Handtag till passagerare.
 • Parkeringsstöd. Fast monterad (svetsad) infästning på ram får inte tas bort.

8.2 Superbike

RR

Inga ändringar utöver nedan nämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM, bortsett från kubikantal där vi valt att tillåta 1105cc. Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

8.2.1 Allmänt

RR

Klassen körs med följande kategori motorcyklar:

651cc-1105cc4-cylindrar4-takt
751cc-1200cc2-cylindrar4-takt
751cc-1000cc3-cylindrar4-takt

8.2.2 Siffror och bottenfärg

RR

Se SR 3.1.2.

8.2.3 Minimivikt

RR

Minimivikt är 170kg inklusive kyl- och bromsvätska, motor-/transmissionsolja, startbatteri och bränsletank, samt bränsle.

 • Vid kontrollvägning efter tidsträning och tävling tillåts ingen avvikelse från ovanstående minimivikt.
 • Före kontrollvägning får ingen vikt, varken i fast eller flytande form, tillföras motorcykeln.
 • Montering av ballast är tillåtet men ska vara fast monterat.
 • Användning av ballast är tillåtet för att ej underskrida minimivikten. Anordningen ska kunna uppvisas vid besiktning, där tekniker har möjlighet att bekräfta hållfastheten.
 • Ballasten ska vara tillverkat av solid metall, fastsatt på ett säkert sätt och monterad antingen via en adapter eller direkt i ramen alternativt i motorn, med minst 2 stålbultar (min. 8 mm diameter, min hållfasthet 8,8). Andra likvärdiga tekniska lösningar måste godkännas av Svemo tekniker.
 • Vid eventuell kontroll efter tidsträningspass och tävling ska motorcykel vägas i det skick den passerar mållinjen.

Minimivikt enligt följande:

MCVikt mc
Alla motorcyklar170 kg

8.2.4 Däckbegränsning

RR

Slicks och regndäck får användas utan begränsning.

8.2.5 Ram

RR

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.

8.2.6 Framgaffel

RR

Fritt. Även styrkrona är fri.

8.2.7 Svingarm bak

RR

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning samt position i svingarmen.
 • Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål.
 • Länkar och utväxling ska vara som original.

8.2.8 Stötdämpare bak

RR

Får bytas till annat fabrikat. Ride height får ändras med hjälp av stötdämpare eller dess infästning.

8.2.9 Fälgar

RR
 • Fälgar får bytas till icke original.
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel.

8.2.10 Bromsar

RR
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas.
 • Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad mc. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Bromsok och i dessa ingående delar är fritt.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Montering av extra styrluftskanaler till bromsar är tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras. Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåtna.

8.2.11 Fotpinnar

RR
 • Fotpinnar och fotpinneplattor får bytas men original infästningspunkter ska användas
 • Växelriktning får ändras.
 • Växellådan ska förutom ev. åtgärd för att ändra växelriktning vara original som homologiserad motorcykel.

8.2.12 Styre och reglage

RR
 • Styre får bytas, ändras och flyttas från original infästningspunkt.
 • Gashandtag ska återgå automatiskt.
 • Knapp för stopp av motor måste sitta på styret och ska kunna nås utan att handen flyttas från styret.
 • Broms- och kopplingsgrepp får bytas.
 • Kopplingspump ska vara original.

8.2.13 Kåpor

RR

Kåpa ska likna original i utseendet.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • För underkåpa se SR 3.1.12
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.

8.2.14 Bränsletank

RR

Tanklock får bytas. Tankens sidor får kläs med skyddsmaterial tillverkat av komposit. Tank ska i övrigt uppfylla 3.1.11.

8.2.15 Sadel

RR

Sadel får bytas.

8.2.16 Kabelstam

RR

Kabelstam får bytas eller ändras. Generator ska leverera ström till batteri.

8.2.17 Batteri

RR

Storlek, typ, antal och placering får ändras.

8.2.18 Vatten och oljekylare

RR
 • Extra kylare för olja och vatten får monteras, men profil ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Extra hållare får monteras för detta ändamål.
 • Kylslangar och rör får bytas.
 • Kylfläkt och dess kabel får demonteras eller monteras.
 • Givare och sensorer får demonteras.
 • Termostat får bytas eller demonteras.
 • Kylarlock får bytas.

8.2.19 Luftbox

RR
 • Luftboxen får modifieras men inte bytas.
 • Luftfilter får bytas eller demonteras.
 • Luftbox ska vara så konstruerad att ett slutet ventilationssystem uppnås. Samtliga evakueringsslangar som kan förorsaka oljespill ska ledas till Luftboxen.
 • Direkt atmosfärisk ventilation är förbjuden. Samtliga genomföringar ska tätas.

8.2.20 Insprutning/Bränsletillförsel

RR

Insugstrattar och anslutning mellan injektor och cylindertopp är fri.

 • Modifiering av bränslepump eller på tryckregulator är tillåten.
 • Insugningstrattar och insugsgummin får bytas.
 • Spridare får bytas.
 • Spjäll och spjällhus får inte ändras.
 • Eprom får bytas.
 • Kontrollenhet för förändring av bränsletillförsel är tillåtet. Ytterligare kontrollenheter för att ändra bränsle/luft blandning får användas om det ansluts med originalkopplingar.
 • Klaffar, vars funktion är att förändra bränsle/luftblandningen får tas bort.
 • Bränsleledningar får bytas och snabbkopplingar får monteras.
 • Bränslefilter får monteras.
 • Bränslekran ska vara original.

8.2.21 Cylindrar och topplock

RR
 • Topplock: Fritt
 • Topplockspackning får bytas.
 • Ventiler ska vara original.
 • Insug och avgaskanaler är fritt.
 • Cylindrar: Slagvolym skall vara som på homologiserad MC. Vid haveri, kontakta chefstekniker.

8.2.22 Kamaxel och kamdrev

RR

Fritt.

8.2.23 Vevaxel

RR

Fritt.

8.2.24 Vevstakar

RR

Fritt.

8.2.25 Kolvar och kolvbult

RR

Skall vara original.

8.2.26 Vevhus och motorkåpor

RR

Kåpan över framdrev får modifieras eller demonteras för att underlätta drevbyte. Spräng- skydd för kedjan får monteras. Kåpa över torrkoppling får modifieras för bättre kylning.

8.2.27 Infästningar och skruvförband

RR

Se 3.1.18.

8.2.28 Kraftöverföring, koppling, växellåda

RR
 • Växellåda fri men antal växlar som på homologiserad MC.
 • Blipper är tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Kraftöverföring får ändras.
 • Koppling och slirkoppling är fri för alla modeller.

8.2.29 Tändning/motorstyrning

RR

Tändstift får bytas. Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras. Kablar får bytas. Tändspolar ska vara original.

8.2.30 Elsystem

RR

Strömbrytare som stänger bensinpump och tändning vid ev. krasch ska vara monterad

8.2.31 Avgassystem

RR

Avgassystem får bytas i sin helhet. Max ljudnivå mätt enligt Svemo SR och NT.

8.2.32 Tillåtna ändringar

RR

Följande får bytas eller demonteras:

 • Instrument och kabelstam till instrument.
 • Hastighetsmätare.
 • Kylfläkt med vidhängande kabel.
 • Tändningslås och kabel.
 • Elektronisk startspärr.
 • Skruvade delar på bakram.
 • Lager får bytas.
 • Avgasrening får demonteras.
 • Luftspjäll i luftintag på kåpan.

Följande ska finnas monterad:

 • Strömbrytare som stänger bränslepump och tändning vid eventuell krasch ska monteras.

Följande ska demonteras:

 • Samtliga glas och reflektorer.
 • Blinkers
 • Signalhorn.
 • Hållare till registreringsskylt.
 • Passagerarfotpinnar.
 • Handtag till passagerare.
 • Parkeringsstöd. Fast monterad (svetsad) infästning på ram får inte tas bort.

9 ÖVRIGA KLASSER

RR

För icke-mästerskapsklasser, vissa körs som cuper, kan sådana startas och avslutas inför en säsong. I SR framgår reglerna för de klasser som är aktuella. Övriga klasser ska vara enkla att starta, jämfört med mästerskapsklasser. De ska ha enklare regler, och ska utgå från förarnas önskemål. Huvudsyftet med klasserna är glädje och kamratskap. Klasserna kan ha klassponsorer, vars namn kan ingå i namnet för klassen, och i cupen om klassen körs som cup. Reglementet för klasserna kan ändras om osportsliga fördelar förekommer, och om säkerhetsaspekter kräver en ändring.

9.1 SSP 300 Riksmästerskap

RR

Inga ändringar utöver nedannämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM.

Följande undantag mot FIM, SSP 300:

 • Fälgar
 • Bromspump
 • Tankfoam
 • Snabbgas
 • Quick-shifter
 • Styre
 • KTM 390 max 320 diameter bromsskiva

9.1.1 Startfält

RR

Vid fullt startfält ska ungdomar och juniorer ha företräde före seniorer.

9.1.2 Motorcykel

RR

Klassen kommer att vara baserad på motorcyklar sålda i Europa som A2-klassade motorcyklar. Svemo Roadracing har rätt att bestämma vilka motorcyklar som ska vara tillåtna i denna klass.

Följande motorcyklar tillåts: (Listan kan ändras när som helst av Svemo Roadracing).

Honda CBR 500R
Kawasaki Ninja 300 (EX 300A/D/F)
Kawasaki Ninja 400 (EX 400G/H/J)
Yamaha YZF –R3 2019 (Euro 3 och 4)
KTM RC 390 (får byggas om till RC 390R med KTM originaldelar)
KTM RC 390R

Svemo reserverar sig rätten att använda viktutjämning för motorcyklar i denna klass för att bibehålla jämnheten mellan motorcyklarna.

9.1.3 Siffror och bottenfärg

RR

Se punkt 3.1.2.

9.1.4 Originalskick

RR

Utseendet på en SUPERSPORT 300 motorcykel framifrån, från sidan och bakifrån måste (utan där det i reglementet finns undantag) vara enligt det homologiserade utseendet (original från tillverkaren).

9.1.5 Minimivikter

RR

Minimivikten och ekipagevikt för motorcyklarna I test/träning/tävling är:

Användandet av ballast är tillåtet för att komma över minimivikten.

Minimivikt enligt följande:

MCVikt mcKombinerad förare+mc
Honda CBR 500R147 kg210 kg
Kawasaki Ninja 300133 kg200 kg
Kawasaki Ninja 400137 kg210 kg
KTM RC 390/390R133 kg202 kg
Yamaha YZF-R3 (alla)137 kg204 kg

9.1.5.1 Varvtalsbegränsning

RR

Varvtalsbegränsning krav från 2020.

Kawasaki Ninja 30013 000 rpm
Kawasaki Ninja 40010 350 rpm
Yamaha YZF-R3A (alla)13 300 rpm
KTM RC 39011 150 rpm
KTM RC 390R11 150 rpm
Honda CBR 50010 000 rpm

Slumpmässig varvtalskontroll kan ske när som helst.

9.1.6 Huvudram och bakram

RR
 • Ramen måste vara originalmonterad och homologiserad del, ingen modifiering tillåten.
 • Hål förborras bara för att fästa godkända komponenter (ex kåpfästen, styrdämpare, sensorer o.s.v.)
 • Huvudram och sving får skyddas med delar tillverkade i kompositmaterial. Skydden ska följa ramens och svingens konstruktion och utseende.
 • Kraschskydd kan monteras på ramen med hjälp av befintliga punkter eller pressas in i axelns ändar.
 • Fästet för sidostödet får avlägsnas.
 • Ingenting annat får adderas eller tas bort från huvudramen.
 • Alla motorcyklar måste ha ett synligt chassinummer från tillverkaren på ramen.
 • Motorfästen och plåtar måste vara som original av tillverkaren för den homologiserade motorcykeln.
 • Främre subram/kåpfästen kan bytas eller ändras, men användningen av titan och carbon (eller liknande kompositmaterial) är förbjuden.

9.1.6.1 Bakram

RR

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men, inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.

9.1.7 Framgaffel

RR

Framgaffel ska vara original som homologiserad motorcykel.

 • Originaldelar i gaffelbenen får modifieras.
 • Ventiler, dämpare och gaffelfjädrar får bytas.
 • Övre gaffelbenslocken får bytas eller modifieras så att justering av fjäderförspänning kan göras utifrån.
 • Gaffelns ytbehandling får ändras.
 • Dammskydd får tas bort.
 • Övre och undre gaffelkronor ska vara original.
 • Ride-height får ändras.
 • Styrdämpare får monteras eller modifieras.
 • Gaffelolja får bytas.
 • Ingen elektronisk fjädring får användas.

9.1.8 Svingarm

RR

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning i svingarmen för att underlätta hjulbyte (fast montering). Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål.
 • Länkar och utväxling ska vara som original.
 • ABS-fäste får tas bort på Kawasaki 400.

9.1.9 Bakre stötdämpare

RR
 • Stötdämpare bak får bytas till annat fabrikat.
 • Ride-height får ändras med hjälp av stötdämpare eller dess infästning.
 • Infästningar i ram och svingarm ska vara som original.
 • Länksystem ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Ingen elektronisk fjädring får användas.

9.1.10 Fälgar

RR

Fälgar får bytas till icke-original. Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet. Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel. Hjuldistanser får bytas eller modifieras för att hålla dessa på plats. Drivning till hastighetsmätare får demonteras och ersättas med distans.

9.1.11 Bromsar

RR
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas. KTM 390 se undantag.
 • Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad motorcykel. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Bromsok samt deras placering och infästning ska vara original och överensstämma med homologisering. Undantag enligt paragraf 8.2.10.
 • Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Montering av extra kylluftskanaler till bromsar är ej tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras.
 • Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintat med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåten.

9.1.12 Däck

RR
 • Fritt.
 • Max bredd på däck: 160 mm bak, 120 mm fram.

9.1.13 Fotpinnar

RR
 • Fotpinnar kan bytas ut och flyttas, men hängare/fästen måste monteras i sina ursprungliga rammonteringspunkter.
 • Fotreglage, växel och bakbroms måste förbli manuellt manövrerad med fot och/eller tumbroms.
 • Fotpinnar kan vara fastmonterade eller en vikningstyp som måste innehålla en enhet för att återställa dem till normalt läge.

9.1.14 Styre och reglage

RR
 • Handtag kan bytas ut.
 • Handtag och handreglage kan flyttas.
 • Gashandtaget måste återgå automatiskt när den inte hålls av handen. Snabbgas får monteras.
 • Koppling och bromshandtag kan bytas ut efter en eftermarknadsmodell. En justering till bromshandtaget är tillåten.
 • Tillåtet att använda övre styrkrona från KTM 390R.

9.1.15 Kåpor

RR

Kåpa ska likna original i utseende.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Motorcykel utan kåpor får ej förses med sådana. Endast underkåpa enligt punkt 3.1.12 får monteras.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.

9.1.16 Bränsletank

RR

Bränsletanken ska vara original. Tanklock får bytas.

9.1.17 Sadel

RR

Sits, sittyta kan bytas ut.

9.1.18 Kabelstam

RR

Kabelstam får bytas.

9.1.18.1 Dataloggning

RR

Dataloggning är fri men endast följande signaler får loggas:
– Position och hastighet från GPS
– Motorvattentemperatur (water)
– Lambdasensorsignal
– TPS-signal
– Motorvarvtal
– Bakhjulshastighet
– Framhjulshastighet
– Bromstryck fram
– Bromstryck bak
– Fjädringsposition fram
– Fjädringsposition bak

9.1.19 Batteri

RR

Batteri får bytas, men motorcykel ska starta med egen startmotor efter träning och/eller tävling.

9.1.20 Kylare

RR
 • Skyddande nät får monteras framför olje- och/eller vattenkylare.
 • Rör och slangar till och från motorn kan ändras, men systemet måste vara oförändrat. Catch-tank kan ändras men måste fästas på ett säkert sätt.
 • Kylfläkt och kabeldragning kan tas bort. Termiska omkopplare, vattentemperaturgivare och termostat kan avlägsnas inuti kylsystemet.
 • Kylarlock är fritt.
 • En extra vattenkylare kan monteras men utseendet på motorcykeln sedd framifrån, bakifrån och i profil får inte ändras. Extra monteringsfästen till den extra kylaren är tillåtna.
 • Original vattenkylare får modifieras eller bytas ut.

9.1.21 Luftbox

RR
 • Luftboxen måste vara original och ingen modifiering är tillåten. Se bilaga J.
 • Luftfilter får modifieras eller bytas ut, men inte tas bort och det måste vara monterat i originalposition.
 • Alla genomföringar i luftboxen ska tätas.
 • Alla motorcyklar ska ha ett slutet vevhusventilationssystem. Alla oljeledningar måste vara anslutna, ska passera genom en catchtank för olja och uteslutande tömmas i luftboxen.
 • Inget värmeskydd får läggas till i luftboxen.

9.1.22 Insprutning

RR
 • Sekundärt gasspjäll får tas bort eller fixeras i öppet läge och elektroniken får kopplas ur eller tas bort.
 • Den sekundära gasspjällsaxelen måste vara på plats.
 • Alla delar av de variabla insugstrattarna (om det finns på den homologiserade motorcykeln) måste finnas och fungera exakt som homologiserad. Variabla insugstrattar får inte monteras om den inte finns på den homologiserade motorcykeln.
 • Luft och luft/bränsle blandning får enbart passera till bränslekammaren genom insprutningsbryggan.
 • Elektroniskt kontrollerade bränsleventiler, kallade ”ride by wire” kan bara användas om den homologiserade motorcykeln är utrustad med samma system.
 • Mjukvara får inte förändras och ursprunglig design måste bibehållas.
 • Kawasaki 400 (EX400 G/H/J) ska ha en restriktorbricka monterad mellan insprutningsbryggan och toppen. Brickan tillhandahålls av Svemo.

9.1.23 Bränsletillförsel

RR
 • Snabbkopplingar får användas.
 • Bränslerör för ventilation får bytas.
 • Bränslefilter får monteras.

9.1.24 Transmission, koppling, växellåda

RR
 • Kopplingssystem (våt eller torr) måste vara som homologiserad.
 • Lameller och stålskivor får bytas men antalet ska vara lika med homologiserad motorcykel.
 • Kopplingsfjädrar får bytas.
 • Kopplingskorgen (yttre) måste vara originalmonterad och av homologiserade delar, men får förstärkas.
 • Den ursprungliga kopplingens inre sammansättning kan modifieras eller ersättas av en eftermarknadskoppling. Slirkoppling är tillåten.

Transmission/växellåda måste vara originalmonterade och av homologiserade delar.

Ingen modifiering tillåten med följande undantag:

 • Quickshift för uppväxling är tillåtet.
 • Nedväxlingssystem (blipping) är inte tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Främre kedjeskydd får modifeieras eller demonteras.
 • Kedjesydd får demonteras.

9.1.25 Tändning/motorstyrning

RR

Tändstift får bytas. Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras. Kablar får bytas. Tändspolar ska vara original.

Tändlåset kan flyttas, bytas ut eller tas bort. Batteri är fritt.

9.1.26 Generator och startmotor

RR
 • Generator, alternator och elstart måste vara originalmonterade och av homologiserade delar, ingen modifiering tillåten.
 • Statorn måste vara placerad i sin originalposition och inte vara offsetting.
 • El-starten måste fungera normalt och ska alltid kunna starta motorn.

9.1.27 Motor

RR

Topplockspackning kan bytas, cylinderfotspackning ska vara original, i övrigt ska motorn vara som homologiserad motorcykel. Bara normalt underhåll beskrivet i tillverkarens servicemanual är tillåtet.

De yttre fästena på kamkåpan kan ersättas av plåtar.

9.1.28 Kamaxel och kamdrev

RR
 • Kamdreven kan vara slitsade för att möjliggöra justering av timing.
 • Pressade kamdrev kan bytas ut med en justerbar kåpa och kugghjul.
 • Kamkedja och kamkedjesträckare måste vara originalmonterad med homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.

9.1.29 Vevhus och växellådskåpa

RR

Måste vara originalmonterade och av homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.

9.1.30 Oljepump och slangar

RR

Oljepump och slangar måste vara originalmonterade och av homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.

9.1.31 Avgassystem

RR

Avgasrör och ljuddämpare får modifieras eller bytas.

9.1.32 Antal motorcyklar

RR

Endast en motorcykel per förare får besiktigas in under en tävlingshelg.

9.2 Open 600 och 1000

RR

Open 600 och Open 1000 är klasser för de förare som har som ambition att bli elitförare. Open är uppdelat i två klasser utifrån kubikstorlek på motorerna. För samtliga motorcyklar i Open-klasserna gäller reglerna för tävlingsfordon (kapitel 3 i SR Roadracing).

I Open 600 är det även tillåtet att köra med Next Generation MC enligt SR 8.1.1.1 – SR 8.1.1.4.

9.2.1 Begränsning i motorstorlek

RR
cccyl.takt (t)
Open 600395-6504cyl.4t
400-6753cyl.4t
400-7502cyl.4t
Open 1000651-11054cyl.4t
751-13251-2cyl.4t

9.2.2 Förarlicenser

RR

Junior eller Seniorlicens. Se kapitel 2.1.3 för åldersgränser (licens och motorcyklar).

9.3 Endurance

RR

Endurance betyder ”uthållighet”. Endurance-klasserna är långloppsklasser.

9.3.1 Seriekoordinator

RR

Under det år Endurance-serie körs, utser Svemo en seriekoordinator.

9.3.2 Bana

RR

Arrangemanget ska köras på av Svemo godkänd bana för roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation.

9.3.3 Supervisor och eventuell Jury

RR

Tillsätts enligt SR.

9.3.4 Tävlingsledare

RR

Tillsätts av arrangören och ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för roadracing.

9.3.5 Motorcykel

RR

Endurance (Svenska Endurance Cupen – SEC, Stafett). Alla fyrtakts motorcyklar över 500 cc. Fri trimning.

9.3.6 Klasser

RR

Svenska Endurance Cupen (SEC), Stafett. I SEC delar teamets förare på en motorcykel.

I Stafett används minst 2 och max 3 motorcyklar, samma antal som antalet förare. Transponder flyttas mellan motorcyklarna.

9.3.7 Transponder

RR

Varje team ska förse motorcykeln med egen transponder för tidtagning. Saknar team transponder kan den hyras av arrangör. Motorcykeln ska ha nummerskyltar enligt SR.

9.3.8 Framdrivning

RR

Motorcykeln får bara drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig gravitation.

9.3.9 Ljud/Ljuddämpare

RR

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser. För mer information se 3.1.3.

9.3.10 MC-ID CARD

RR

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett senast 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www.svemo.se (Roadracing).

9.3.11 Max tillåten tankvolym

RR

Max tillåten tankvolym på motorcyklar i SEC är 24 liter. Max tillåten tankvolym i Stafett ska vara som original på berörd modell. Inga modifieringar av tankvolymen är tillåten.

9.3.12 Team

RR

Teamnamnet ägs av den som är lagledare. Teamet registreras i Svemo TA.

9.3.13 Licens

RR

SEC, Stafett: Elit, Senior eller Junior.

Tillfällig licens gäller endast i Sverige. För åldersgränser samt licenser se kapitel 2 i SR.

9.3.14 Teamsammansättning

RR

Varje motorcykel körs av ett team på 2 eller 3 förare. Teamet har rätt att under säsongen använda sig av sammanlagt 5 förare per säsong. Det är fritt att välja vilka förare som kör varje enskilt lopp.

9.3.14.1

RR

Samtliga förare i teamet ska ha en armbindel med färg enligt följande:

 • Förare 1 Vit armbindel
 • Förare 2 Röd armbindel
 • Förare 3 Blå armbindel

Armbindeln ska sitta på den arm som är synlig från tidtagningen.

9.3.15 Serieregistrering

RR

Alla lag ska registreras av seriekoordinator innan anmälan via Svemo TA kan göras.

9.3.16 Startavgift/Serieavgift

RR

Serieavgift kan bestämmas av seriekoordinator inför varje säsong. Startavgift enligt TR för respektive tävling.

9.3.17 Återbud

RR

Återbud ska lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för återbud ska anges i tilläggsregler för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt att av föraren kräva en avgift på motsvarande startavgiften.

9.3.18 Deltagande i evenemang

RR

Ett team anses ha deltagit i tävlingen efter att deltagit i minst ett träningspass.

9.3.19 Startnummer

RR

Startnummer ansöks via seriekoordinator i samband med registrering av lag.

9.3.19.1

RR

För Endurance klassen gäller svart nummerbotten med vita siffror. För Stafett-klassen valfri kombination, men ska vara tydligt läsbart. Outlines är inte tillåtet. Besiktningens bedömning gäller.

9.3.20 Krav för evenemang som körs under mörker

RR

Om ett evenemang körs under mörker gäller FIM:s reglemente för denna paragraf.

9.3.21 Schema (enligt TR för respektive arrangemang)

RR

9.3.21.1 Träningsschema/Kvalificering

RR

Kvaltiden för Endurance är 45 minuter. Samtliga teamets förare måste delta i kvalet. För tävlingar utan kval bestäms startordningen av slutresultatet från föregående tävling, därefter efter betald tävlingsavgift.

9.3.21.2 Kvalificering

RR

Endurance, Stafett: Genomsnitt av samtliga förares bästa varvtid.

9.3.22 Startgrid

RR

Enligt kvalresultat.

9.3.23 Tillstånd att Starta

RR

Tillstånd att starta har endast team som kvalat in.

9.3.24 Tid/Distans

RR

Tid: Racet måste minimum vara 4 timmar.

Distans: Racet måste minimum vara 400 km.

9.3.25 Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

RR

För race i flera heat, är startgridden som följer:

För första heat: enlig kvalificering.

För följande heat: enligt den aktuella placeringen i racet.

9.3.26 Körtid

RR

Inbördes ordning som förarna kör är fritt. Ingen förare får köra mer än 2 timmar i ett körpass. Har förare utnyttjat sin maximala körtid på 2 timmar måste förare ha 1 timmes vila innan föraren får köra igen. Förarbyte får endast ske i teamets tilldelade depåplats. Om förare överskrider max körtid bestraffas teamet med 2 minuter Stop and Go.

9.3.27 Förare som kört omkull

RR
 • Förare som kört omkull ska omedelbart köra in i bandepån och ska ovillkorligen besöka medicinsk ansvarig för tillstånd att fortsätta delta i racet.
 • Om förare fortsätter tävla utan att gå i depå efter omkullkörning bestraffas teamet med 2 min Stop and Go.
 • Fortsätter förare köra till målflagg uppnås bestraffas teamet med 10 minuter tidstillägg
 • Teamets övriga förare kan fortsätta racet så snart förare eller motorcykel som varit omkull tagit sig in i bandepå.

9.3.28 Bestraffning under Race

RR

Om bestraffning delas ut under race ska teamet meddelas om detta.

9.3.29 Depåstopp

RR

Varje team ska märka ut sin depåplats med startnummer. Justeringar, reparationer och förarbyte är endast tillåtet i respektive teams depåplats.

9.3.30 Stopp på banan

RR
 • Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta motorcykeln i säkerhet så föraren inte är till hinder för andra förare.
 • Föraren får reparera motorcykeln med det denne har tillgängligt.
 • Om föraren vill ta den tillbaka till depån får denne skjuta motorcykeln i färdriktning.
 • För att snabbare nå depån är det tillåtet att ta genvägar.
 • Vid stopp framför depån är det tillåtet att skjuta in motorcykeln mot färdriktningen genom depåutfarten.
 • Det är tillåtet för förare att ta hjälp av funktionär för att starta motorcykeln.

9.3.31 Byte av delar

RR

Under tävling är det tillåtet att byta ut delar på motorcykeln, undantaget ram och motorblock.

9.3.32 Neutralisering av Race

RR

Tävlingsledaren reserverar sig rätten att när som helst använda Code 50 under träning och tävling för att neutralisera ett lopp. Reglemente för Code 50 gäller, se SR punkt 9.3.48.

9.3.33 Tankning/Tankdepå

RR

Tankning får endast ske på särskilt av arrangör anvisat område.

 • I anvisat tankområde ska en ruta märkas upp med måtten 3 x 2 meter.
 • Vid tankning får endast förare, 1 spillvakt och 1 tankningspersonal befinna sig inom denna ruta. Brandpersonal ska stå beredd omedelbart utanför denna ruta med brandsläckare redo för brandbekämpning.
 • Tankpersonal och spillvakt ska ha flamsäkra kläder, handskar och balaklava.
 • Brandsläckaren ska vara kontrollerad och godkänd, godkännandet får ej vara äldre än ett år.
 • Tankutrustning ska vara slutna och så beskaffad att bensinspill undviks.
 • Miljömatta ska användas vid tankning.
 • Tankutrustning får ej vara trycksatt.
 • Tankutrustning och bensindunkar ska vara märkta med teamets nummer.
 • Varje team får endast ha bränsle för en tankning i tankdepån.
 • Används snabbtanklock av återfjädrande typ, får ej tankfoam användas.
 • Motorcykel ska stå på stöd vid tankning.
 • Förare får ej sitta på motorcykeln vid tankning.
 • Förare får tanka iklädd i skinnställ, hjälm och handskar.

9.3.34 Bränsledepå

RR

Arrangör ska iordningställa en bränsledepå i anslutning till tankdepån för teamen att ställa sitt bränsle i. Tankutrustning får ej fyllas på i bandepån/boxar, detta ska göras i tankdepån.

9.3.35 Startprocedur

RR
 • I det fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat.
 • 10 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.
 • 5 minuter före start stängs bandepån. Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepå.
 • På gridden ställs motorcyklarna upp diagonalt 45 graders linje med 2 meters lucka vid kanten med motorn avstängd. Varje motorcykel hålls av en assistent. Föraren ställer sig på motsatt sida av banan. Start sker med ljus eller flagga (specificeras i TR).
 • Start: Förare springer över till sin motorcykel. Föraren ska själv starta sin motorcykel, ingen assistans är tillåten. Om förare inte kan starta sin motorcykel kan Tävlingsledaren med hjälp av grön flagga tillåta assistans med att skjuta igång motorcykeln så snart Tävlingsledaren bedömer det säkert.

9.3.36 Stop & Go Procedur

RR
 • Förare som får Stop & Go under race ska stanna i Stop & Go area.
 • Motorcykeln ska stå helt still och stängas av.
 • Var Stop & Go area är beläget ska anges i ”TR”.
 • Förare måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h).
 • Vid överträdelse av hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.
 • Efter att Teamet meddelats, visas Stop & Go skylt med startnummer vid huvudpostering. Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg.
 • För varje ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut.
 • Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på kvaltiden. Snabbaste team först.
 • En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area. Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area) under Stop & Go, ett stopp medför ett nytt Stop & Go.
 • I de fall arrangören inte har kunnat verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir teamet belagt med två varvs avdrag.

9.3.37 Beteende under träning och tävling

RR

Beteende under träning och tävling Förare måste:

 • respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.
 • köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande och deltagare för fara.
 • alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen ska motorcykeln parkeras på säkert ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin motorcykel ska den inte köras tillbaka till bandepån.

 • Tävlingsledning ska snarast meddelas om teamets avsikt att bryta träningen/tävlingen.
 • Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå ska försäkra sig om att göra det så långt ifrån raceline som möjligt.
 • Förare får inte köra eller skjuta motorcykeln mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå utan att det sker under övervakning av funktionär.

9.3.38 Bestraffning

RR
Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning2 min. Stop & Go
Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under tävling samt vid Code 502 min. Stop & Go
Omkörning under gulflagg2 min. Stop & Go
Bensinspill och oaktsamhet vid tankning2 min. Stop & Go
Mekande och förarbyte vid tankning2 min. Stop & Go
Överskridande av ljudnivå 95dB(A)2 min. Stop & Go
För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, (vid 3 st överträdelser utesluts teamet)4-8 min

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2 varvs avdrag.

9.3.39 Avslut av Race och Resultat

RR

9.3.40.1 Race över distans

RR

För race med angiven distans ska de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål.

9.3.40.2 Race över tid

RR

Om ej klocka finns vid huvudpostering som räknar ner Racetiden ska de sista 10 minuterna räknas ner med tavla. Målflaggning sker när ledaren fullbordat tiden. När målflaggan visas stängs bandepån med röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra ut på banan. Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare ska blåflagg visas i samband med målflaggning.

9.3.41 Målgång

RR

Resultat baseras på ordningen förare passerar mållinjen och antalet fullbordade varv. För att anses ha gått i mål måste förare passera mållinje på banan, (inte i bandepån). Mållinje måste passeras senast 4 minuter efter vinnaren och föraren måste vara i kontakt med sin motorcykel.

9.3.42 Resultatlista

RR

Resultatlista ska innehålla följande information:

 • Teamets namn.
 • Startnummer.
 • Fabrikat på motorcykel.
 • Antal fullbordade varv.
 • Anmälare.

9.3.43 För tidigt avslutat Heat

RR

9.3.43.1 Rödflaggning av race

RR

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

9.3.43.2 Mindre än 3 varv

RR

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla team får starta. Motorcykel får repareras eller bytas. Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

9.3.43.3 Mer än 3 varv

RR

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla Team får starta som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på motorcyklarna, det är däremot tillåtet att montera däckvärmare. Alla motorcyklar ska stå i ”Parc Fermé”, även de som är i depå för tankning, däckbyte eller reparation. Kan inte motorcykeln flyttas ska den bevakas av funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas halva poäng ut. Det är tillåtet att montera däckvärmare på motorcykeln som befinner sig i parc fermé.

9.3.43.4 Mer än 2/3

RR

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

9.3.44 Omstart av avbrutet Heat

RR

9.3.44.1 Tid för omstart

RR

Om omstart sker ska det göras snarast möjligt, förutsatt att banans kondition tillåter det. Så snart förarna återvänt till bandepån ska Tävlingsledaren meddela ny starttid, omstart bör ske inom 30 minuter efter att rödflagg visats.

9.3.44.2 Ny startuppställning

RR

Ny startuppställning ska presenteras för teamen innan omstart får ske.

9.3.45 Efterkontroll

RR

Tävlingsledare, supervisor och av Svemo utsedd tekniker kan besluta om efterkontroll av motorcykeln.

9.3.46 Poängberäkning

RR

Poäng beräknas enligt följande för Endurance (SEC, Stafett):
Startpoäng: Start från grid = 1 poäng.
Racepoäng = 1 poäng per aktiv timma, med aktiv timma skall minst 75% av 60min vara ute på banan och inte i depån. Tiden mäts mellan varje hel timma.
Målpoäng = 1 poäng.
Placeringspoäng: Placering i race enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 11 poäng9:e 7 poäng13:e 3 poäng
2:a 20 poäng6:e 10 poäng10:e 6 poäng14:e 2 poäng
3:e 16 poäng7:e 9 poäng11:e 5 poäng15:e 1 poäng
4:e 13 poäng8:e 8 poäng12:e 4 poäng

9.3.47 Priser

RR

Priser Endurance (SEC, Stafett): 3 pokaler till respektive team på platserna 1 – 3 i de 2 olika klasserna. Totalt 6 platser.

Serieseger berättigar till inteckning i vandringspokal, som utdelas i samband med årets sista race. Denna pokal återlämnas till seriekoordinator innan nästkommande års sista tävling. 5 inteckningar i vandringspriset medför att man får behålla pokalen permanent.

9.3.48 Code 50

RR

Se 6.12. I övrigt gäller även nedan:

 • Under Code 50 är det inte möjligt att ta eventuella bestraffningar, som Stop & Go. Se 9.3.38.
 • I övrigt är det tillåtet att byta förare, tanka, göra reguljära depåstopp.

9.3.48.1 Rödflaggning under Code 50

RR

Om heat rödflaggas under Code 50 (för ex. mycket långa saneringar på stor del av banan, otjänligt väder eller liknande) skall alla förare, i den ordningen de befinner sig i på banan, köra in i bandepån och stanna i fastlane, där alla MC står under Parc Fermé-regel. Det är vid detta tillfälle enbart tillåtet att kontrollera däcktryck, använda stöd samt montera däckvärmare.

Förare som redan befinner sig i bandepån får fortsätta att justera sin MC, men får inte ansluta till de MC som står i fastlane.

Tävlingsledare meddelar när det är 5 minuter kvar till omstart, och förare skall då vara beredda att köra ut på banan under Code 50 i den ordning de befann sig på banan innan röd flagga/ljus visades. När 5 minuter passerat sker utsläpp med alla förare på rad, och bandepån stängs därefter. Förare som inte lämnat bandepån innan rödflaggningen skalla stanna kvar i den samma.

På banan visas Code 50 på posteringarna till dess att förarna avverkat ett varv under Code 50, därefter ges grön flagg på huvudposteringen och racet återupptas med förarna på led. När alla förarna passerat och fått grön flagg vid huvudposteringen öppnar bandepåutfarten för de förare som finns kvar i bandepån.

9.4 Aprilia RS 660 Cup

RR

RS 660 Cup är en enhetsserie där alla motorcyklar är av samma modell.

9.4.1 Seriekoordinator

RR

Under det år RS 660 Cup körs utser Svemo en seriekoordinator.

9.4.2 Bana

RR

Arrangemanget ska köras på en av Svemo godkänd bana för roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation och Svemo Roadracing.

9.4.3 Tävlingsledare

RR

Tillsätts av arrangören och ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för roadracing.

9.4.4 Motorcykel

RR

Endast Aprilia RS 660 från årsmodell 2020 och framåt är tillåtna.

Endast delar som funnits originalmonterade på en Aprilia RS 660 är tillåtna att användas.

Serien körs på enhetsdäck, Dunlop från Västerås Däck.

Man får dock byta till delar som suttit originalmonterade på andra årsmodeller än den årsmodell motorcykeln är så länge de suttit originalmonterade på en Aprilia RS 660.

Inga modifieringar av motorcykeln är tillåtna bortsett från följande:

 • Styre och styrpinnar, valfritt.
 • Kåpbeklädnad, det är tillåtet att byta ut de yttre kåporna av plast och kåpglas enligt kapitel 3 i SR, de ska likna original i utseende.
 • Slip-on (ljuddämpare), valfri (avgassystem fritt efter kollektor).
 • Fjädrar, cartridge får bytas men original yttre fjäderbensrör och konstruktion får ej modifieras. Stötdämpare bak är fritt att byta.
 • Fotpinnar (rear sets), valfritt.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Fälgar får bytas till icke original om dimensionerna är samma som originalfälgarna (kompositfälgar är ej tillåtet).
 • Bromsar fram får ej modifieras, bromsar bak är fritt. ABS får kopplas ur mekaniskt, bromsbelägg och skivor är valfritt. Reglage för att anbringa bakbroms kan antingen vara fotopererad, handopererad eller i kombination. (Tumbroms är tillåten). Bromspump fram är fritt.
 • Motorskyddskåpor måste monteras.

I övrigt ska motorcykeln uppfylla reglerna för tävlingsfordon, kapitel 3 i SR. Däcken (Dunlop enligt promotorns avtal) kan endast köpas från Västerås Däck.

9.4.5 Transponder

RR

Varje förare ska förse motorcykeln med egen transponder för tidtagning. Saknar föraren transponder kan den hyras av arrangör.

9.4.6 Framdrivning

RR

Motorcykeln får endast drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig gravitation.

9.4.7 Ljud/Ljuddämpare

RR

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser.

9.4.8 MC-ID CARD

RR

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www. svemo.se (Roadracing).

9.4.9 Förare

RR

Föraren registrerar sig i Svemo TA.

9.4.10 Licens

RR

Helårslicens krävs för licensklasserna: Elit-, Senior och Junior. Tillfällig licens gäller endast i Sverige. För mer information gällande åldersgränser och licenser, se kapitel 2.

9.4.11 Serieregistrering

RR

Alla förare ska registreras av seriekoordinator innan anmälan via Svemo TA kan genomföras.

9.4.12 Startavgift/Serieavgift

RR

Serieavgift bestäms av seriekoordinator inför varje säsong. Startavgift enligt TR för respektive tävling.

9.4.13 Återbud

RR

Återbud ska lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för återbud ska anges i TR för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt att av föraren kräva en avgift motsvarande startavgiften.

9.4.14 Deltagande i evenemang

RR

En förare anses ha deltagit i tävlingen efter att ha deltagit i minst ett träningspass.

9.4.15 Startnummer

RR

Startnummer ansöks via seriekoordinator.

9.4.15.1

RR

För klassen gäller valfri nummerbotten med siffror i kontrasterande färg och ska vara tydligt läsbart. Besiktningens bedömning gäller. Bilaga H gäller.

9.4.16 Schema

RR

Enligt TR för respektive tävling

9.4.17 Startgrid

RR

Enligt kvalresultat, snabbast 1:a plats, näst snabbast 2:a plats o.s.v.

9.4.18 Tillstånd att starta

RR

Tillstånd att starta har endast förare som kvalat in.

9.4.19 Tid /Distans

RR

Tid: Racet är tidsatt till ca: 20-30 minuter.

Distans: Antal varv bestäms utifrån banans längd för att motsvara 20-30 min i så hög grad som möjligt i förhållande till de snabbaste varvtiderna i klassen.

9.4.20 Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

RR

Se SR 6.7.5.6, omstart och 6.7.6 för slutresultat.

9.4.21 Förare som kört omkull

RR

Förare som kört omkull är ute ur tävlingen, enligt 6.4

9.4.22 Bestraffning under Race

RR

Om bestraffning delas ut under race ska förare meddelas om detta.

9.4.23 Stopp på banan

RR

Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta motorcykeln i säkerhet så denne inte är till hinder för andra förare. Det är tillåtet för förare att ta hjälp av funktionär för att starta motorcykeln.

9.4.24 Neutralisering av Race

RR

Tävlingsledaren har möjlighet att när som helst under träning och tävling använda Code 50 för att neutralisera ett race, se punkt 6.12.

9.4.25 Startprocedur

RR

I de fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat. 5 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.

2 minuter före start stängs bandepån.

Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepån.

På gridden ställs motorcyklar upp i den ordning de har kvalat in till racet. Start sker med ljus eller flagga (specificeras i TR).

9.4.26 Stop & Go Procedur

RR

Förare som får Stop & Go under race ska stanna i Stop & Go area. Motorcykeln ska stå helt still och stängas av. Var Stop & Go area är beläget ska anges i TR.

Förare måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h). Vid överträdelse av hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.

Stop & Go skylt med startnummer visas vid huvudpostering. Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg. För varje ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut. Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på kvaltiden. Snabbaste föraren först. En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area.

Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area) under Stop & Go, ett stop medför ett nytt Stop & Go.

I det fall arrangören inte har kunnat verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir föraren belagd med två placeringars avdrag.

9.4.27 Beteende under träning och tävling

RR

Förare måste:

 • respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.
 • köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande eller deltagare för fara.
 • alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen ska motorcykeln parkeras på säkert ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin motorcykel ska den inte köras tillbaka till bandepån.

 • Tävlingsledning ska snarast meddelas om förarens avsikt att bryta träningen/ tävlingen.
 • Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå ska försäkra sig om att göra det så långt ifrån raceline som möjligt.
 • Förare får inte köra eller skjuta motorcykeln mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå utan att det sker under övervakning av funktionär.

Bestraffning

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning2 min. Stop & Go
Omkörning under gulflagg eller Code 502 min. Stop & Go
Bensinspill och oaktsamhet vid tankning2 min. Stop & Go
Överskridande av ljudnivå 95dB(A)2 min. Stop & Go
För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, (vid 3 st överträdelser utesluts teamet)4-8 min

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2 varvs avdrag.

9.4.29 Avslut av Race och Resultat

RR

9.4.30 Race över distans

RR

För race med angiven distans ska de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål. När målflaggan visas stängs bandepån med röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra ut på banan.

Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare ska blåflagg visas i samband med målflaggning.

Resultatlista

Ska innehålla följande information:

 • Förarens namn
 • Startnummer
 • Antal fullbordade varv
 • Placering
 • Ev. team (som innehar teamlicens)

9.4.32 Rödflaggning av race

RR

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

9.4.32.1 Mindre än 3 varv

RR

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla förare får starta. Motorcykel får repareras eller bytas.

Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

9.4.32.2 Mer än 3 varv

RR

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla förare får starta som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på motorcyklarna. Alla motorcyklar ska stå i ”Parc Fermé”, även de som är i depå för tankning, däckbyte eller reparation. Kan inte motorcykeln flyttas ska den bevakas av funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas poäng ut efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Det är tillåtet att montera däckvärmare på motorcykel som befinner sig i parc fermé.

9.4.32.3 Mer än 2/3

RR

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

9.4.33 Efterkontroll

RR

Tävlingsledare, supervisor och grentekniker kan besluta om efterkontroll av motorcykeln.

9.4.34 Poängberäkning

RR

Poäng beräknas enligt följande för Aprilia RS 660 Cup:

Placeringspoäng: Antal startande förare avgör hur många poäng som fördelas. Vid 10 startande får 1:a 10 poäng, 2:a 9 poäng, 3:a 8 poäng ner till 10:a 1 poäng. Det innebär att fler startande ger fler poäng att fördela men att alla som går i mål får poäng.

9.4.35 Priser

RR

Pokaler till respektive förare med placering 1–3. Förstaplats, andraplats och tredjeplats i serien belönas med pokaler. Det kan förekomma priser i form av produkter utöver plakett till platserna 1-6.

9.5 Yamaha R7 Cup

RR

R7 Cup är en egen enhetsklass. Motorcykeln som används är Yamaha YZF-R7.

9.5.1 Motorcykel

RR

De motorcyklar som får användas i ”R7 Cup” är YAMAHA YZF-R7 med GYTR-kit. I övrigt helt standard.

Obligatoriska R7 Cup-kit:

ARTIKELNUMMERBENÄMNING
BEB181A00000QSS (Quickshifter)
GYTABSEMUR70GYTR ABS eliminator R7
BEBFRACF1000GYTR YZF-R7 racekåpor
GYTRSCRNR600GYTR vindruta R7 R6 2017>
907983410100GYTR R7 Akrapovic helsystem
YA5850000000Öhlins bakstötdämpare R7 YA585
GYTFUELCAP00GYTR tanklock R1 R6 R3
GYTR7REARS00GYTR R7 fasta fotpinnar
GYTR70N0FFS0GYTR R7 on/off strömbrytare
BEBFFBRP0000Bromsskyddsbygel
BEBFSFIN0000Hajfena
GYTR STSPR700GYTR R7 styrstopp
GYTRBRAKLR70GYTR bromsslangar
BEBFGBEP0000GBR motorskyddskåpor set
BEBFGBEPWP00GBR R7 vattenpumpsskydd
MTSTLSKT01BRSafety wire lock bracket 3pc
BEBFSTPD0000Tankgrepp
GYTRBREZ0400Brembo Z04 racingbelägg
13S247137000Sits
GYTR7STICK00GYTR R7 dekalset

Tillbehör är inte krav.
Vid eventuell montering skall nedan uppräknade delar användas:

ARTIKELNUMMER BENÄMNING
BEBFRACFSP00GYTR R7 race sits
GYTFUCAPSC00GYTR racing tanklock R7 skruvat
GYTFUCAPTL00GYTR verktyg tanklock R-modell skruv
GYTR7RWCS000GYTR R7 snabbyte hjul
GYTSPACR7S00GYTR fixerade hjulspacers fram+bak
GYTRHDLBR100GYTR YSX-R1 racehandtagsset
GYTRHDLBRL00GYTR R1 racehandtag vänster
GYTRHDLBRR00GYTR R1 racehandtag höger
GYTRHDLBR600GYTR racehandtagsset R6
GYTRHDLRBR6STGYTR R6 reservhandtagspinne
GYTRBRGU0000GYTR bromsskyddsbygel
GYTR7REARSR0GYTR racing fast fotpinneplatta vänster
GYTR7REARSR0GYTR racing fast fotpinneplatta höger
BX4RSSPR0100GYTR racing reservfotpinne
BEBRFFBL0000Bromshandtag
B7NRFFCL0000Kopplingsgrepp
GYTR7FAXLP00GYTR hjulaxelskydd fram
2CRF71A00000Depåstödshakar
2CRFFRST0000Depåstöd fram
2CRFRRST1000Depåstöd bak
GYTRHBSWRR70GYTR R7 knappsats höger
GYTRHBSWLR70GYTS R7 knappsats vänster

9.5.2 Tävlingsform

RR

R7 körs i form av en cup. Minimiålder 15 år.

9.5.3 Chassi

RR

Ska vara standard.

9.5.4 Motor

RR

Inga modifikationer är tillåtna.

9.5.5 Elektronik & luftfilter

RR
 • ECU ska vara standard – ingen modifikation är tillåten.
 • Luftfilter ska vara Yamaha original.

9.5.6 Bromsar

RR
 • Endast Yamaha R7 originalbromsskivor fram och bak får användas.
 • Bromsbelägg får bytas till Brembo Z04.
 • Bromspump ska vara original.
 • Bromsslangar får bytas till stålomspunna av märket GYTR.
 • Bromsok får ej bytas.
 • Bromsvätska får bytas till valfritt.

9.5.7 Framgaffel och bakfjädring

RR

Framgaffel:
– Det är tillåtet att byta fjädrar samt olja i framgaffeln. Ej tillåtet att montera cartridge eller göra andra modifikationer.

Bakfjädring:
– Det är tillåtet att byta fjäder. Övriga modifikationer är ej tillåtna.

9.5.8 Drevning

RR

Drevning/utväxling får ändras. Förare får använda 520-kedja och drev av märke GYTR.

9.5.9 Fälgar

RR
 • Endast Yamaha originalfälgar tillåtna.
 • Flera reservfälgar är tillåtet.
 • Köp av begagnade originalfälgar är tillåtet.

9.5.10 Huvudram, bakram & sving

RR
 • Huvudram och sving ska vara i originalutförande och får inte ändras.

9.5.11 Kylare/kylsystem

RR

Kylare och kylsystem ska vara original. Kylare får inte innehålla glykol.

9.5.12 Däck

RR

Man får endast använda däck av märket Michelin. Under en tävlingshelg får endast två set torrdäck användas. Dessa två set torrdäck köps på plats under helgen av Michelin. Ingen begränsning på antal regndäck.

Däcken kommer att vara märkta för att kunna kontrolleras. Bryter man mot detta stryks man från resultatlistan.

Dimensioner:
Torrdäck Power Cup 2:
Fram 120/70-17
Bak 180/55-17
Regndäck Power Rain.

9.5.13 Bränsle

RR

Handelsbränsle.

9.5.14 Startnummer

RR

Startnummerfärg blå, bottenfärg vit, enligt bilaga H.

9.5.15 Minimivikt

RR

Minimivikt för klassen är 165kg.

9.6 Moto3/125GP

RR

Klassen är öppen för motorcyklar med max 125 cc 2-t, max 1 cylinder (125GP) samt 250cc 4-t max 1 cylinder (Moto3).

9.6.1 Minimivikt

RR

Minimivikt för 125cc, 1 cylinder / 2-t är 136 kg.

Minimivikt för 250cc, 1 cylinder / 4-t är 149kg.

 • Detta innebär att förare med full säkerhetsutrustning tillsammans med motorcykel inte får underskrida minimivikten under något tillfälle under en tävling.
 • Det är alltid förarens ansvar att tillse att minimivikten överskrids, underskrids minimivikten under tävling eller tidskval diskvalificeras föraren från tävlingen.
 • Arrangören ska tillse att förare eller teampersonal inte kan öka vikten på något sätt innan kontrollvägning efter avslutat körpass sker.

9.6.2 Siffror och bottenfärg

RR

Se SR 3.1.2.

9.6.3 Framgaffel och bakfjädring

RR
 • Framgaffel är fri.
 • Bakfjädring är fri dock gäller att fjädringssystem måste vara av konventionell, passiv, mekanisk typ.
 • Aktiva och semi-aktiva fjädringssystem med eller utan elektronisk kontroll är förbjudna.
 • Fjädrar ska vara av järnbaserad legering.

9.6.4 Styrdämpare

RR

Styrdämpare är fri.

9.6.5 Däck och hjul

RR

Fälgdimension fram max 2.5” x 17”.

Fälgdimension bak max 3.5” x 17”.

 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Däck är fritt.

9.6.6 Elsystem

RR

Elsystem får modifieras eller bytas ut i sin helhet.

9.6.7 Batteri

RR

Batteri är fritt.

9.6.8 Kylare

RR

Oljekylare och kylare är fritt dock ska de rymmas innanför kåpan.

9.6.9 Airbox för Moto3 (4-takt)

RR

Luftfilter och airbox får modifieras dock ska anslutning mot förgasare/insprutning sluta tätt. Alla genomföringar i luftboxen ska tätas. Samtliga 4-t motorcyklar ska ha ett inkopplat, slutet vevhusventilationssystem.

9.6.10 Förgasare/insprutning

RR
 • Förgasare/insprutning är fri. Variabel längd på insugssystem, så kallat inlet-tract-system, är inte tillåtet.
 • Maximalt 2 bränsleinsprutare och 2 oberoende styreneheter är tillåtna.
 • Bränsletrycket får inte överstiga 5,0 bar.
 • Endast en gasreglageventil tillåts, vilken måste styras med enbart mekaniska medel (t.ex. vajer).
 • Inga andra rörliga enheter (utom bränsleinsprutare) är tillåtna i insugssystemet innan gasspjället.
 • Ingen annan mekanisk förbindelse mellan inlopps-och strypventilen tillåts. Justering av tomgång och motorbroms med hjälp av ett luft-bypass-system, som styrs av ECU, är tillåten.
 • Bränsleinjektorer måste vara monterade uppströms från motorns insugsventiler. Ej direktinsprutning i cylindrar.

9.6.11 Bränslesystem

RR

Bränsleledningar får bytas, snabbanslutningar får användas, bränslefilter får anslutas.

9.6.12 Cylindertopp och ventiler

RR

Cylindertopp är fri, för 4-t (Moto3) ska den vara av aluminiumlegering.

Pneumatiska eller hydrauliska ventilsystem liksom variabla ventilsystem är inte tillåtet.

9.6.13 Kamaxlar (4-takt)

RR

Kamaxlar måste vara av stållegering. Spännanordning för kamkedja eller kamrem får bytas eller modifieras. Kamdrivning är fri, dock får endast en kamkedja användas.

9.6.14 Vevaxel

RR

Vevaxel är fri men måste vara av stållegering.

9.6.15 Oljepump

RR

Oljepump är fri.

9.6.16 Cylinderbultar

RR

Cylinderbultar är fritt men måste vara av stål eller titanbaserad legering.

9.6.17 Kolvar, kolvringar, kolvbultar och clips

RR
 • Kolvar, kolvringar, kolvbultar och clips är fritt.
 • För 4-t (Moto3) gäller dock att kolven ska vara av aluminiumlegering med en maximal diameter av 81 mm.
 • Svagt ovala kolvar är tillåtna.
 • Kolvbult ska vara av stållegering.

9.6.18 Cylinder

RR

Cylinder är fritt dock gäller att materialet i huvudsak ska vara av aluminiumlegering.

9.6.19 Växellåda och transmission

RR

Utväxling liksom modifiering av växellådan är fritt dock maximalt sex växlar.

9.6.20 Koppling

RR

Koppling är fri dock får inte elektromekanisk eller elektrohydraulisk koppling användas.

9.6.21 Tändsystem, kontrollsystem

RR
 • Tändsystem och motorkontrollsystem är fritt dock får maximalt ett tändsystem finnas
 • System för dataloggning är fritt.
 • Traction control är ej tillåtet.

9.6.22 Generator och startmotor

RR

Generator och startmotor är fritt.

9.6.23 Moto3 Standard Cup

RR

Klassen är öppen för Honda NSF 250R typ MR03.

9.6.24 Minimivikt

RR
 • Minimivikt för motorcykel och förare är 145 kg.
 • Minimivikten kommer inte att tillämpas om motorcykelns vikt är 96 kg eller mer. Detta innebär att förare med full säkerhetsutrustning tillsammans med motorcykel inte får underskrida minimivikten under något tillfälle under en tävling.
 • Det är alltid förarens ansvar att se till att minimivikten överskrids.
 • Underskrids minimivikten under tidskval utesluts föraren från tidskvalet och får starta sist i tävlinsheatet förutsatt att minimivikten uppnåtts.
 • Underskrids minimivikten under tävling utesluts föraren från tävlingsheatet.
 • Arrangören ska se till att förare eller teampersonal inte kan öka vikten på något sätt innan kontrollvägning efter avslutat tidskval/tävlingsheat sker.
 • Montering av ballast är tillåtet men ska vara fast monterat.

9.6.25 Ram, framgaffel och bakfjädring

RR
 • Skydd i kompositmaterial för ram, och baksving får monteras.
 • Fästen för stöd får monteras på bakram.
 • Förlängd bakram får användas.
 • Framgaffel ska vara original.
 • Fjädrarna på de homologerade gafflarna får bytas eller modifieras.
 • De inre delarna i cartridge kan modifieras eller bytas ut. Externt får den inte ändras, förutom att lägga till hål, eller förstora befintliga hål. Det är tillåtet att eliminera befintliga delar av den homologerade cartridgen, men de eliminerade delarna kan inte bytas ut mot inte original.
 • Gaffelvätska är fri.
 • Bakstötdämpare ska vara original.
 • Bakfjäder får bytas.
 • Inre ventiler och kolv i hydraul komponenterna får bytas eller modifieras.
 • Den totala längden av bakre stötdämparen får maximalt vara 312 mm mätt mellan centrum av infästningarna.

9.6.26 Styrdämpare

RR

Styrdämpare är fri.

9.6.27 Däck och hjul

RR
 • Fälgdimension fram max 2.5” x 17”.
 • Fälgdimension bak max 3.5” x 17”.
 • Eftermarknadsfälgar är tillåtna, dock endast av aluminiumlegering.
 • Hjulaxlar, lager och hjuldistanser kan modifieras.
 • Enhetsdäck ska vara Bridgestone.

9.6.28 Bromsar

RR
 • Bromsskivor kan ersättas med eftermarknadsskivor som uppfyller följande krav:
 • Bromsskivor måste ha samma material som den homologerade skivan och bärare eller stål.
 • Frambromsskivans ytterdiameter måste vara mellan 290 mm och 300 mm, tjockleken är begränsad till max 5,5 mm.
 • Främre och bakre bromsok (fäste, hållare, upphängning) får bytas eller modifieras.
 • Monobloc-bromsok är förbjudet.
 • Kolvarna på den främre bromsoket är begränsade till 36 mm i diameter.
 • Främre och bakre huvudcylindern kan bytas med eftermarknaden produkter.
 • Behållare för främre och bakre bromsvätska kan bytas ut med eftermarknads produkter.

9.6.29 Motor

RR

Motor ska vara original.

Endast normalt underhåll som föreskrivs i tillverkarens servicemanual är tillåtet.

9.6.30 Växellåda, transmission och koppling

RR
 • Primär- och sekundärutväxling är fri.
 • Inga förändringar får göras i växellåda och koppling.
 • Quickshifter får monteras.

9.6.31 Styre och reglage

RR

Eftermarknadsdelar får användas

9.6.32 Tändsystem, ECU, kontrollsystem

RR

Mjukvara i ECU ska vara standard. Ändringar i inställningar får göras vad avser standardparametrar såsom tomgång, justering av insprutning.

9.6.33 Dataloggning

RR

Dataloggning är fri men endast följande signaler får loggas:

 • Position och hastighet från GPS
 • Motorvatten temperatur (water)
 • Lambdasensor signal
 • TPS-signal
 • Motorvarvtal
 • Bakhjulshastighet
 • Framhjulshastighet
 • Bromstryck fram
 • Bromstryck bak
 • Fjädringsposition fram
 • Fjädringsposition bak

9.6.34 Övriga tillåtna ändringar

RR

Följande får bytas eller ändras:

 • Bromsvätska, olja och oljefilter är fritt
 • Luftfilter
 • Bromsbelägg
 • Kåpglas
 • Kedja
 • Fotpinnar
 • Fotpinnsplattor, bromspedal och växelpedal

10 CLASSIC ROADRACING

RR

Tävlingsreglementet och maskinreglementet för Classic Racing hanteras av MCHK-Racing, enligt delegering från Svemo Roadracing. Se Bilaga C för ”Regler Classic Roadracing”. För Classic Roadracing kompletteras Svemo SR Roadracing med dessa regler.

11 SUPPORTKLASSER/-CUPER CLASSIC ROADRACING

RR

Supportklasser Classic Roadracing följer Svemo SR och NT. Classic-licens gäller. Supermono räknas som modern Roadracingklass och därmed gäller licenskategorier för modern Roadracing enligt Svemo SR 2.12 och 2.1.3.

11.1 Nordic Supermono (Classic Klass 9)

RR

Körs som nordisk cup vid nordiska Classic-evenemang. För tekniskt reglemente och kontakt se Nordic Supermono Assocation’s Facebook-sida.

11.2 Nordic 250GP Racing (Classic Klass 12)

RR

Körs som nordisk cup vid nordiska Classic-evenemang.

Kontakt för information och tekniska regler, se Classic Roadracing, bilaga C.

12 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Roadracing

RR

13 Bilaga B – REGLER FÖR SM ROADRACING

RR

13.1 TÄVLINGAR

RR

Svenskt mästerskap (SM) genomförs enligt dessa regler, SM-manual Roadracing för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Roadracing, som publiceras på www. svemo.se (Roadracing).

Vid SM-tävling i roadracing ska av Svemo Roadracing utsedd grentekniker och Supervisor närvara.

13.1.1 Antal deltävlingar och antal heat per tävling

RR

SM kan genomföras med det antal deltävlingar som beslutas av Svemo Roadracing. Deltävlingar kan vara en- eller tvådagarsevenemang. SM kan avgöras som direktavgörande tävling. Se information på www.svemo.se för aktuell säsong. I en SM-tävling ska tre tävlingsheat per klass köras och heat-resultat för varje klass ger poängtilldelning enligt punkt 7 i dessa SM-regler. SM-tävling ska innehålla ett längre heat, max 45 km, samt 2 kortare heat, max 30 km. Se SM-manual för aktuellt körschema.

Ett tävlingsheat som blir inställt av olika anledningar kommer inte att ersättas med ett nytt tävlingsheat.

13.1.2 Avlysande av tävling

RR

Svemo kan, tillsammans med tävlingsledning, och utan angivande av skäl, antingen direkt eller genom supervisorn, avlysa en eller flera klasser med SM-status i en SM-tävling under förutsättning att detta meddelas senast 7 dygn före tävling.

13.2 ARRANGÖR

RR

Arrangör av Svenskt Mästerskap i Roadracing ska följa gällande regler (SR/NT/SPAR) och av Svemo Roadracing framtagen SM-Manual. Se www.svemo.se för SM-manual.

13.2.1 Inbjudan och tilläggsregler (TR)

RR

TR ska senast 45 dagar innan tävling läggas in på Svemo TA för godkännande av utsedd Svemo Supervisor. När TR är godkända öppnas anmälan till tävlingen. TR laddas upp till Svemo TA för respektive tävling. Mall för TR som ska användas finns på www.svemo.se (Roadracing).

13.2.2 Program

RR

För varje SM ska program produceras. Program kan vara tryckt eller digitalt. I programmet ska, förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas uppgifter enligt NT. Anmälare (team/företagslicens) vilken anmält en förare till tävling, ska ha sitt namn i program, start-, kval- och resultatlista.

13.3 DELTAGARE

RR

SM är öppet för:

Svenska förare med av Svemo utfärdad årslicens enligt följande:

a) Elitlicens i någon av klasserna Supersport 600, Superbike

b) Förare med giltig licens från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha starttillstånd samt en licens med likvärdig licensklass enligt punkt a).

13.3.1 Minsta antal deltagare

RR

För att tävlingen ska godkännas som SM-deltävling gäller att minsta antalet är 10 anmälda och betalda 30 dagar innan tävlingen i respektive SM-klass.

13.4 KLASSER

RR

SM arrangeras i följande klasser:

 • Supersport 600 (Elitlicens)
 • Superbike (Elitlicens)

För tekniska krav på motorcykeln, se klassens tekniska reglemente i SR Roadracing, kapitel 8.

13.5 ANMÄLAN

RR

För samtliga tävlingar ska anmälan och betalning av träning och tävling ske genom Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälnings- och träningsavgiften är betald (30 dagar innan tävlingen). Giltig förarlicens ska alltid kunna uppvisas vid incheckning till tävlingen.

13.6 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE

RR

13.6.1 Allmänt

RR

Tävlingar genomförs enligt SR Roadracing, Svemo NT/ SPAR, aktuell SM-Manual samt tilläggsregler för respektive tävling.

13.6.1.1 Funktionärer

RR

Vid genomförande av SM-deltävling ska följande funktionärer vara tillsatta:

 • Supervisor, tillsätts av Svemo Roadracing
 • Grentekniker roadracing, tillsätts av Svemo Roadracing
 • Jury, tillsätts av arrangören, ledamöterna måste ha giltig funktionärslicens för roadracing
 • Tävlingsledare, innehavande giltig licens, som ansvarar för att samtliga funktionärer känner till, följer och arbetar enligt gällande reglementen och anvisningar.
 • Tidtagningsansvarig
 • Chefstekniker, innehavande giltig chefsteknikerlicens
 • Säkerhetsansvarig
 • Tävlingssekreterare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Miljöansvarig, ska ha genomgått Svemos miljöutbildning
 • Faktafunktionärer; ljudmätare, startledsfunktionärer, hastighetsmätare
 • Övriga funktionärer, se bemanningsplan för rekommendation. Tävlingsledaren ansvarar för detta.

Utöver dessa bör nedanstående utsedda funktionärer finnas:

 • Biträdande tävlingsledare
 • Mediaansvarig
 • Publikvärd
 • Depåansvarig
 • Startledsfunktionärer
 • Chefsfunktionärer i den omfattning som behövs.

13.6.2 Träning i samband med SM

RR

För att få starta i tävlingsheat ska förare och, i förekommande fall, passagerare, ha fullbordat minst 5 hela varv. Tävlingsledaren äger rätt att själv besluta om lägre krav för rutinerade förare. Träning sker i grupper enligt schema publicerad i tävlingens tilläggsregler (TR) och/ eller PM.

13.6.3 Teknisk efterkontroll (parc fermé)

RR

Teknisk efterkontroll genomförs i anslutning till avslutat heat i parc fermé. Visar det sig i den tekniska efterkontrollen att motorcykeln inte uppfyller gällande regler, så medför det automatisk uteslutning ur tävlingsheatet. Om motorcykel plomberas på förarens begäran och det vid efterkontroll visar sig att inget tekniskt varit felaktigt ska föraren återinföras i resultatlistan. Se 6.3.4 Plombering.

13.6.3.1 Våg

RR
 • Arrangör ska tillhandahålla godkänd våg.
 • Kalibreringsdokumentation ska finnas.
 • Den våg som arrangör tillhandahåller är officiell våg för arrangemanget.
 • För de klasser med restriktioner för vikt kan chefstekniker när som helst kräva vägning av motorcykeln.
 • Föraren är skyldig att utföra vägning enligt ovan. Om inte, kan föraren bli utesluten från tävlingsheat.
 • Kontrollen ska göras av motorcykeln som den passerar mållinjen och efter avflaggningsvarv till bandepå.

13.6.3.2 Ballast

RR

Användande av ballast för att nå viktgränser enligt respektive klass är tillåtet. Ballast ska vara säkert fastsatt i motor eller ram.

13.6.3.3 Bränsleprov

RR
 • Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk och Europeisk standard.
 • Provtagning sker genom att tappa 1 liter bränsle i två för ändamålet lämpliga kärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur.
 • Proverna ska sedan genom grentekniker eller supervisorns försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys.
 • Se separat instruktion för bränsleprovtagning, som tillhandahålles av Svemo supervisor.
 • Bränsleprov beordras samt bekostas av Svemo. Kostnad för provtagning kan krävas av förare vars bränsle befunnits otillåtet vid prov. Se punkt 15.1.7 i NT.
 • Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling och dessutom ska anmälan göras till förbundsbestraffning.

13.6.3.4 Plombering

RR
 • Efter beslut av Tävlingsledare eller Supervisor, eller vid inlämnad protest som inte kan kontrolleras på plats, kan motor plomberas för efterkontroll på av Svemo utsedd plats/ verkstad.
 • Vid plombering ska blankett ”plomberingskontroll” användas där det klart ska framgår vad kontrollen avser.
 • Bryts plombering innan kontroll utförts bestraffas förare genom uteslutning från gällande tävling.
 • I samband med avgörande av teknisk protest ska förlorande part ansvara för alla kostnader för såväl mätning, isärtagning samt återställande av uppmätt objekt (motor/motorcykel).

13.6.5 Byte av motorcykel

RR
 • Varje förare får endast besiktiga in en motorcykel per klass till tävlingen. Har föraren ytterligare motorcyklar får dessa inte förvaras i depåtält eller depåbox.
 • Tävlingsledaren eller den som denne utser, har rätt att medge byte av motorcykel endast om chefstekniker bedömt att ordinarie motorcykeln ej går att reparera och dömer ut den.
 • Reservmotorcykel får besiktigas in till tävlingen först efter att ordinarie motorcykel är utdömd av chefstekniker.
 • Utdömd motorcykel får ej förvaras i depåtält eller depåbox.
 • Delar får demonteras från utdömd motorcykel för att användas på annan motorcykel.

13.6.6 Tävlingskörning

RR

Enligt kapitel 6.7 ”Regler för tävling” i SR Roadracing.

13.6.6.1 Tävlingssträcka

RR

Min är 15 km, max 45 km.

13.6.6.2 Code 50

RR

Se 6.12. I övrigt gäller även nedan:

 • Code 50 får endast tillämpas under högst 2 varv för ex. snabb bärgning av fordon. Bedöms situationen ta längre tid att hantera ska heatet istället rödflaggas enligt punkt 6.2.4.
 • Vid överträdelse av hastigheten eller omkörning under Code 50 bestraffa föraren vid kval genom att kvaltid strykes, vid race med uteslutning.

13.7 SM-POÄNG OCH SLUTRESULTAT

RR

Endast den poängberäkning som är godkänd av Svemo, efter avslutad tävling och av supervisorn registrerad tävlingsrapport i Svemo TA, är officiell och avgörande. Supervisor kan dock meddela en preliminär poängställning efter varje heat.

13.7.1 Poäng per heat

RR

Placeringspoäng i sprintrace enligt följande:

1:a 15 poäng5:e 9 poäng9:e 5 poäng
2:a 13 poäng6:e 8 poäng10:e 4 poäng
3:e 11 poäng7:e 7 poäng11:e 3 poäng
4:e 10 poäng8:e 6 poäng12:e – sista plats 2 poäng

Placeringspoäng i de längre racen enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 15 poäng9:e 11 poäng13:e 7 poäng17:e 3 poäng
2:a 23 poäng6:e 14 poäng10:e 10 poäng14:e 6 poäng18:e – sista plats 2 poäng
3:e 20 poäng7:e 13 poäng11:e 9 poäng15:e 5 poäng
4:e 17 poäng8:e 12 poäng12:e 8 poäng16:e 4 poäng

Detta innebär att alla som går i mål får poäng.

Samtliga förare kommer att synas i resultatlistan för respektive deltävling. Samtliga förare kan ta en pallplats och få pokal i en deltävling. Detta oavsett om föraren har giltig Svemolicens eller giltig licens i annat FIM-anslutet förbund.

13.7.2 Poäng i SM-serie

RR

Efter att samtliga SM-deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare, som summeras i seriesammanställningen.

13.7.3 Lika poäng

RR

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.

Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p.g.a. att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

13.8 MÄSTERSKAPSTECKEN

RR

Efter avslutat mästerskap/mästerskapsserie utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan.

Svenska Mästerskapsklasser:
Supersport 600
Superbike

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral) under förutsättningen att slutsegraren innehar Svemo licens. Innehar slutsegraren licens av annan FIM-ansluten federation, delas RF-tecknet inte ut.
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons

14 Bilaga C – REGLER CLASSIC ROADRACING

RR

MCHK-RACING

MASKIN- OCH UTRUSTNINGSREGLEMENTE; 2024:1

Dessa regler gäller, om inte annat anges från januari 2024. Dessa regler och klassindelning är godkända av de nordiska länderna och gäller för Nordiska mästerskapet/cupen samt nationella mästerskap/cuper. Vad gäller klassindelning kan avsteg förekomma för FIM Europe Vintage Cup. I fall av tolkning så är det den engelskspråkiga utgåvan, som finns på www.mchk-racing.org, som anses vara originalet.

Upplysningar om klassindelning och allmänna regler lämnas av Per Holmström; 073-809 32 86. E-mail: maskin@mchk-racing.org

Upplysningar om maskinreglementet lämnas av MCHK-Racingsektionens Maskinkommitté:
Solo: Per Holmström: 073-809 32 86
MCS/Sidvagnar: Marcus Andersson.tel: 08-27 80 04

Innehåll

 1. Allmänna regler för Classic Roadracing. Tävling, Paradkörning och Banträffar.
 2. Maskinreglemente för banträffar och paradkörning.
 3. Maskinreglemente för Classic Roadracing (tävling).
 4. Maskinreglemente för Roadracing, Sidvagnar Klass 8 A, B, C och D.
 5. Maskinreglemente för Roadracing, klassen 7 A + 7B Period 3 t.o.m. – 79.
 6. Reglemente för Klass 7 C FORMULA 80-87
 7. Reglemente för klass 13; Classic Superbike och Classic Supersport
 8. Reglemente för klass 12a; GP 250 och 12b: GP 125

14.1 ALLMÄNNA REGLER FÖR CLASSIC ROADRACING. TÄVLING, PARADKÖRNING OCH BANTRÄFFAR.

RR

För Classic Roadracing kompletteras Svemo specialreglemente Roadracing med dessa regler.

Allmänt

Maskiner ska vara s.k. fabriksracer, produktionsracer eller maskiner byggda att likna racers från aktuell tidsperiod. Motorcykeln skall ha funnits tillgänglig på marknaden i Europa eller deltagit i tävlingsverksamhet i Europa före eller under de säsonger som anges i klassen samt MC därefter producerad i oförändrat skick.

Förtydligande av punkt 1.0.: En maskin i klassen <48 ska se ut som en racer från före 1948.

En maskin från 50-talet ska se ut som en racer från 50-talet. En maskin från 60-talet ska se ut som en racer från 60-talet. En maskin i klassen 7 ”Forgotten Era” t.o.m. -79 ska se ut som en racer mellan 1973-1979.

Maskiner med utseende från en viss tidsperiod men med någon eller några nyare delar kan inte klassas upp till en senare period och kommer sålunda inte att godkännas.

OBS! Det åligger ägaren att bevisa och dokumentera att maskin och ingående delar fanns tillgängliga inom tidsperioden.

Motorcykelns tillverkningsår ska i första hand bestämma i vilken klass den ska köras. Motorcykel som passar in i existerande klass bör inte förändras för att passa in i annan klass. Detta gäller särskilt produktions- och fabriksracers eftersom de har ett såpass stort historiskt värde. Det är godkänt att nytillverka ramar och att modifiera fabrikstillverkade ramar.

För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln; man får fritt kombinera ram och motor, dvs. kombinationen måste inte ha funnits under den aktuella tidsperioden. Maskinen ska vara iordningställd till en hög standard, såväl avseende säkerhet som utseende, för att kunna erhålla maskinkort. Om en maskin inte bedöms hålla acceptabel standard, kan maskinkort vägras eller dras in tills att den bedöms acceptabel.

Tips: Om Du är det minsta osäker, tag kontakt med maskinkommittén för rådfrågning, innan Du köper, bygger eller bygger om Din maskin.

OBS! Vid hastighetstävlingar gäller dessutom Svemos tävlingsreglemente. Följande detaljer måste vara utförda/uppfyllda enligt anvisningar. Personlig utrustning ska medföras vid besiktningen!

14.1.1

RR

Licens: Vid hastighetstävling krävs giltig roadracinglicens enligt åldersgräns i respektive klass. För paradkörning i samband med tävling krävs giltig roadracinglicens eller paradlicens.

14.1.2

RR

Hjälm: Godkänd enligt nordisk eller europeisk standard. ”Potthjälm” ej godkänd. Hjälmar av polykarbonat, lexan etc. får ej vara målade. Hjälmen ska vara felfri och oskadd. Chefstekniker äger rätt att underkänna (och omhändertas under tävlingshelgen) hjälm som ej uppfyller ovan nämnda krav. Hjälm av gångjärnstyp (typ BMW) är inte tillåten. Inbyggt solvisir ej tillåtet.

14.1.3

RR

Skinnställ: Ska vara godkänt för roadracing enligt nordisk- eller europeisk standard. Hel eller delad overall. Hel overall rekommenderas. Stället ska vara av god kvalitet. Ryggskydd ska användas. Skinnställ som kan delas med dragkedja rekommenderas ej, men är godkänd om dragkedjan är fäst i skinnställets yttermaterial och inte i fodret. Dragkedja ska vara stängd under träning och tävling.

14.1.4

RR

Stövlar: Av typ speciellt för mc-körning. Ej crosstövlar.

14.1.5

RR

Handskar: Av skinn.

14.1.6 Nummerbottnar och siffror

RR

14.1.6.1

RR

Nummerplåt: 230×280 mm

1 st fram, 1 st på varje sida av maskinen.

Färgerna ska vara enligt följande:

50 ccvit bottensvarta siffror
<175 ccsvart bottenvita siffror.
250 ccgrön bottenvita siffror. Även Forgotten Era < 250 cc
350 ccblå bottenvita siffror
500 ccgul bottensvarta siffror
500 – 750 ccvit bottensvarta siffror
Forgotten Era >250 ccröd bottenvita siffror.
Sidovagnarvit bottensvarta siffror*

*Alla sidvagnsklasser delar samma nummerserie. Sidvagnars startnummer ska även innehålla ett suffix visande vilken klass som motorcykeln tävlar i, t.ex. 10B, om cykeln har startnummer 10 och tävlar i klass 8B.

Vid tävling: färger och siffror enligt arrangörens tilläggsregler om dessa säger annat än ovan.

14.1.7

RR

Utseende: Maskinerna ska vara tidstypiskt lackerade, d.v.s. inte en massa blixtar eller annan grafitti-liknande lackering. Påklistrade dekaler som inte hör hemma i tidsperioden bör ej heller förekomma. Dekaler från ev. sponsorer accepteras.

14.1.8

RR

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.1.9

RR

Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.1.10

RR

Kedjeskydd: Motorcykel ska vara försedd med så kallad ”hajfena” fästad vid ram eller sving och täcka drev och kedja. Se bild

14.1.11

RR

Bakljus: Motorcyklar i klasser som använder slicks/regndäck, ska vara försedda med ett rött bakljus. Det ska vara monterat vid besiktning men kan tas bort vid tävling i torrt väder. Ljuset ska slås på när tävlingsledaren så kräver. Ljusstyrkan ska vara likvärdig med en 10-15 W normal glödlampa eller 0,6-1,8 W LED. Ljuset ska vara fast, ej blinkande. Storleken på det lysande fältet ska vara minst 4cm2, t.ex. 2x2cm eller med en diameter av 2,25cm.

14.1.12

RR

Oljeuppsamlare: Oljeuppsamlare är kravställt på alla motorcyklar med 4-taktsmotor. Uppsamlaren ska vara stadig och ha en säker fastsättning. Kapaciteten ska vara hälften av den totala vätskemängden (olja + kylvätska) i motor och växellåda. För torrsumpsmotorer är oljemängden i motor, satt till 0,3 liter. Uppsamlaren ska ha ett djup av minst 50 mm och ev öppningar ska sitta minst 50 mm över uppsamlarens botten. Uppsamlaren ska, i botten framtill, vara försedd med 2 st. hål med minst 25 mm diameter. Dessa ska normalt vara pluggade, men ska vid regn kunna öppnas om tävlingsledaren så kräver.

14.1.13

RR

Oljekylare: Oljekylare ska vara försedd med skydd för stenskott.

14.1.14 Bränsle

RR

För classic racing är det tillåtet att köra på E85.

14.1.15 Definition av MC:s tillverkningsår

RR

Med tillverkningsår avses tillverkningsåret för den nyaste av motor eller ram. Om väsentliga komponenter (t ex hjul, gaffel etc.) moderniserats vid senare tillfälle ska detta tillfälle räknas som årsmodell. Exempel: En maskin byggd 1934 och som moderniserats i början av 50-talet med plungerfjädring och teleskopgaffel ska betraktas som en 50-talsmaskin. En nybyggd kopia (replika) räknas som av samma tillverkningsår som originalet.

14.2 MASKINREGLEMENTE FÖR BANTRÄFFAR OCH PARADKÖRNING.

RR

En giltig förarlicens för roadracing eller parad är obligatorisk för deltagande i banträffar och paradkörning.

14.2.1

RR

Typ och ålder: Deltagande maskiner måste vara av racertyp (se punkt 1.0), överensstämma med den tidsperiod maskinen tillhör och maskiner till och med 1998 års modell är tillåtna. Fabriks och produktionsracers är tillåtna med en rullande 15 års gräns. För banträffar är även Supermono maskiner tillåtna.

För parad är maskinerna indelade i Parad 1 (”riktiga” racer och exklusiva och ovanliga maskiner) eller Parad 2 (vanliga och väl ombyggda ”vanliga” maskiner). Ange Parad 1 eller Parad 2 i maskinkortsansökan. För parad ska maskinerna vara välbyggda och uppfylla kraven enl. punkt 1.0

14.2.2

RR

Maskinkort: Erfordras vid paradkörning. Ej vid banträffar.

14.2.3

RR

Ram, sving: Original, replika eller nybyggd ram av tidstypiskt utseende. Fjädring fritt så länge den är tidstypisk. Centralfjädring endast på maskiner som ursprungligen var utrustade med sådana.

14.2.4

RR

Framgaffel: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden.

14.2.5

RR

Styrning: Typ av styre är fritt.

14.2.6

RR

Hjul: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden.

14.2.7

RR

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden. Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material.

14.2.8

RR

Däck: Dimensioner ska vara så nära standarddimensioner från aktuell tidsperiod som möjligt. Däcken måste vara i gott skick. Mönstrade däck ska ha ett mönsterdjup av minst 2,5 mm. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas. Slicks är inte tillåtet.

14.2.9

RR

Stötdämpare: Fjädring fritt så länge den är tidstypisk. Bakstötdämpare med utvändig behållare endast på maskiner som ursprungligen var utrustade med sådana.

14.2.10

RR

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av typ och modell som användes inom tidsperioden. Motorcykel får köras utan kåpa men ska då vara försedd med framskärm.

14.2.11

RR

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.2.12

RR

Motor: Tillverkad innan åldersgränsen eller utseendemässigt identisk med motor som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning.

14.2.13

RR

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.2.14

RR

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. se även punkt 1.12.

14.2.15

RR

Förgasare: Tidstypiskt utseende, f.ö. fritt.

14.2.16

RR

Tändning, nödstopp: Fritt (ev. i efterhand monterad elektronisk tändning ska döljas). Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.2.17

RR

Växellåda: Tidstypiskt utseende, f.ö. fritt.

14.2.18

RR

Transmission: Fritt. Om remdrivning användes ska denna döljas för insyn. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dylikt.

14.2.19

RR

Avgassystem: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning: Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.2.20

RR

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.2.21

RR

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.2.22

RR

Fotpinnar: Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm. Ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. Fotpinnarna ska vara av återfjädrande konstruktion. Fast monterade fotpinnar ska vara utrustade med en ändplugg av plast, aluminium eller liknande material. Enl. Svemo SR Roadracing punkt 3.1.6.

14.3 MASKINREGLEMENTE FÖR CLASSIC ROADRACING (TÄVLING).

RR

14.3.1 Solomaskiner 1948 – 1972. (Period 1 och 2)

RR

14.3.1.1

RR

Typ och ålder: Maskinen ska vara av race-typ och överensstämma med maskiner inom tidsperioden (se punkt 1.0.). Motorcykeln ska ha funnits tillgänglig på marknaden i Europa eller deltagit i tävlingsverksamhet i Europa före eller under säsongen -67 för 2-takt respektive -72 för 4-takt samt motorcykel därefter producerad i oförändrat skick. Om tävlingsledningen finner så lämpligt kan efterkrigsklassen delas in i period 1 (tillverkad senast 31/12-63) och i period 2 (fr.o.m. 1964 till ovan nämnda datum). 50 cc motorcykel ska ha varit tillgänglig på marknaden tävlingssäsongen -72 oavsett 2- eller 4-takt. I klass 5 (500 CC) endast 4-takt. 2-taktare i klass 2 som varit tillgängliga på marknaden under säsongerna 1968 till 1972 är tillåtna med en maximal cylindervolym av 125 cc. För dessa cyklar är enbart trumbroms tillåtet.

Under en testperiod av säsongerna 2023 och 2024 är 2-taktare som varit tillgängliga på marknaden under säsongerna 1968 till 1972 tillåtna i ”nästa” klass med större cylindervolym. Detta gäller för klasserna 3-6. Enbart trumbromsar är tillåtna på dessa cyklar.

Valfrihet gäller material i fälgar och typ av styre på maskiner från 1948 och fram till 1955. Maskiner från denna tid ska också tillåtas ett något mera standardmässigt utseende. För modifiering av ovan nämnda motorcyklar samt nybyggda gäller följande:

14.3.1.2

RR

Maskinkort: För start i tävling erfordras giltigt maskinkort. Maskinkort obligatoriskt även för förare från de övriga nordiska länderna. Inget maskinkort = Ingen start.

För testperioden enligt 3.1.1, ska maskinkorten knytas till den klass cykeln ska köras i och inte baserat på cylindervolymen.

14.3.1.3

RR

Ram, sving: Ska vara av rundrör i stil och typ som användes i Roadracing innan åldersgränsen. Svingarmen ska vara av rundrör, endast ett rör per sida. Det är godkänt att nytillverka ramar och att modifiera fabrikstillverkade ramar. Man får fritt kombinera ram och motor, dvs. kombinationen måste inte ha funnits under den aktuella tidsperioden. För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln; att man får fritt kombinera ram och motor som funnits under den aktuella tidsperioden.

14.3.1.4

RR

Framgaffel: Ska vara av typ och modell som användes inom tidsperioden. Mekanisk eller hydraulisk anti-dive, samt gaffelstabilisator s.k. ”vobbelstag” d.v.s. stag/fäste som förbinder undre gaffelbenen är ej tillåtna. Max. gaffelbensdiam. 35 mm. Var maskinen försedd med grövre gaffelben som original ska detta dokumenteras.

14.3.1.5

RR

*Styrning: Motorcykel ska vara försedd med Clipp-on styre. Valfrihet gäller typ av styre på maskiner från 1948 och fram till 1955. I övrigt se Svemo reglemente.

14.3.1.6

RR

Hjul, fälgar: Fälgar av aluminium med hög eller låg kant. Valfrihet gäller material i fälgar på maskiner från 1948 och fram till 1955. Hjulen ska vara trådekrade och av minsta dimension 18″. Fälgbredd max. VM 3 både fram och bak i alla klasser upp t.o.m. 500 cc. Över 500 cc fälgbredd fritt.

14.3.1.7

RR

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden. Max. enkel skiva fram (300 mm) om ej dubbla fanns på maskinen innan åldersgränsen. Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material. I klasserna upp t.o.m. 500 cc bör trumbroms prioriteras. I klassen över 500 cc tillåts dubbla skivor av typ som fanns att köpa som tillbehör över disk före 73. Skivorna får ej vara borrade, ventilerade slitsade eller flytande. Bromsok ska vara av modell som fanns inom tidsperioden och får ha max 2 kolvar. Tvåtaktare ska ha trumbromsar. På fyrtakt får trumbroms bytas mot skivbromsar både fram och bak.

Exempel på godkända bromsok:

 1. Brembo F05 och F08 (det tidiga svarta oket, typ Moto Guzzi T3. Both type with single M10 bleed valve and the one with two M6 bleed valves are allowed.)
 2. Yamaha (typ XS 650)
 3. Honda (typ CB 750, CB600, CB450 upp t.o.m 1972)
 4. Lockheed/AP; CP 2195 och CP 2696
 5. Dunstall (inkluderat i gaffelbenet)
 6. Grimeca; typen som ser ut som Lockheed-oken enligt ovan.

14.3.1.8

RR

Däck: Slicks får ej användas. Ej heller skurna slicks. Max. bredd i klass över 500 cc, fram 110 mm. bak 130 mm. Moderna typer av så kallade regndäck (speciellt framtagna regndäck för våt beläggning) är ej tillåtna. Däck ska vara enl. tillverkarens utförande. Extra mönster får ej skäras. Förbud mot användande av däckvärmare. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.3.1.9

RR

Stötdämpare: Utvändiga behållare ej tillåtna. Centralfjädring endast om maskinen var utrustad med detta innan åldersgränsen.

14.3.1.10

RR

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av stil och utseende som användes inom tidsepoken. Kåpor och sadlar får ej vara av modernt snitt, typ spetskåpor med mage. Motorcykel får köras utan kåpa men ska då vara försedd med framskärm. Bensintank av aluminium eller plast ska innehålla tank-foam (explosionshämmande material) vid all körning på bana.

14.3.1.11

RR

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.3.1.12

RR

Motor: Motorblock, cylinder och topp av typ som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning. Bearbetning och ändring av originaldelar liksom montering av tidstypiska tillbehör är tillåtet. Omborrning till kolvar i original överdimension tillåten utan att maskinen klassas upp även om cylindervolymen överskrider klassgränsen. Triumph T140 och Norton 850 motorblock samt andra motorblock tillverkade efter -67/72 men identiska med -67/72 godkänns. Norton 850 cc cylindrar är godkända, OBS! dock max 750 cc cylindervolym. Motor får över-/eller underborras och över-/eller understrokas för att köra i annan klass. Utseendet på motorn får inte ändras, men kylflänsar på originalcylinder och topplock får förlängas upp till 8 mm. Originalformen och tjockleken måste bibehållas. Detta gäller både för ändrade originaldelar och nytillverkade.

14.3.1.13

RR

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del).Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.3.1.14

RR

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/ växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimikapacitet 0,5 liter.

14.3.1.15

RR

Förgasare: Power jet, flatslide, accpump eller moderna tillbehörs smoothboreförgasare ej tillåtna undantaget Amal MK 2. Insprutning ej tillåten.

14.3.1.16

RR

Tändning, nödstopp: Fritt. Om ej original elektronisk tändning användes ska komponenterna döljas. Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.3.1.17

RR

Växellåda: Typ och modell som användes inom tidsperioden. Antal växlar och utväxlingar fritt.

14.3.1.18

RR

Transmission: Fritt. Om kuggremsdrift användes ska denna skyddas för insyn. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dyl.

14.3.1.19

RR

Avgassystem, ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.3.1.20

RR

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.3.1.21

RR

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.3.1.22

RR

Replikor: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.3.1.23

RR

Övrigt: Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.3.2 Tillägg för klass 1 före -48.

RR

14.3.2.1

RR

Generellt: Maskinen ska vara av race-typ och överensstämma med maskiner inom tidsperioden

14.3.2.2

RR

Ram, sving, framgaffel: Ska överensstämma med utseende inom tidsperioden. Hydrauliska dämpare får användas, dessa ska vara dolt monterade och enbart ha envägsdämpning. Senare tillverkade ramar/svingarmar är godkända om de dimensions och utseendemässigt överensstämmer med en motorcykel tillverkad före 1948. Nytillverkade delar ska synbart överensstämma med delar från denna period.

14.3.2.3

RR

Styre: Ska vara tillverkat i ett stycke.

14.3.2.4

RR

Hjul, fälgar och bromsar: Fälgbredd max WM 2 fram och WM 3 bak. Stål eller aluminiumfälgar godkänt. Min 19″ om ej annat satt original.

Ska överensstämma med tidsperioden Endast halvnav max 7″ bromstrumma gäller både fram och bak. Större dimension och/eller dubbelverkande bromsar är godkänt om det var originalmonterat.

14.3.2.5

RR

Tank, sadel, stänkskärmar och kåpa: Tank ska vara tidstypisk och tillverkad av metall, t.e x. aluminium eller stål. Motorcykel ska vara utrustad med solosadel av läder eller gummi och om så önskas bönpall. Ej så kallad ”limpa”, om det inte var originalmonterat.

Skärmar: Tidstypiskt utseende och tillverkade av metall, t.ex. aluminium eller stål. Kåpa: Endast så kallad Fly screen.

Nummerplåtar: Ska ej vara tillverkade av plast. Se avsnitt 1.6.

14.3.2.6

RR

Motor: Alla synliga delar ska falla inom tidsperioden. Fri trimning.

14.3.2.7

RR

Växellåda: Utvändigt före -48, BSA och Triumph pre-unit t.o.m. 1953 är godkända. Mindre avvikelser för infästningar och hastighetsmätardrivninar är godkänt. Växellänkage får ändras. 5 eller 6 växlade lådor är inte godkända om de inte var originalmonterade.

14.3.2.8

RR

Förgasare: Fram till och med 1960 års modell är godkänt.

14.3.2.9

RR

Transmission: Remdrivning kan godkännas om den är helt dold med tidstypisk transmissionskåpa.

14.3.2.10

RR

Reglage: Koppling, broms och gashandtag ska vara av tidstypiskt snitt. Gaswire får vara parallell med styret.

14.3.2.11

RR

Oljeuppsamlare: Uppsamlare (tråg) ska finnas under motor och växellåda.

14.3.3 Tillägg för klass 2B 50cc 1961- 1983.

RR

Ändring gällande uppdelning av klass 2b i en luftkyld och en vattenkyld klass. Grundregeln är att alla GP-cyklar inom tidsperioden upp t.o.m. 1983, oavsett om de är luftkylda eller vattenkylda är godkända att tävla med.

50 cc tävlingscyklar som är godkända att tävla med är indelade i tre kategorier:

14.3.3.1 Kategori 1 racer:

RR

Generellt gäller att en motorcykel är godkänd om den har under 50 kubiks epoken 1961-1983 deltagit i en nationell (motsvarande SM) eller internationell (EM/VM 50 cc roadracing tävling, detta under förutsättning att den är i samma utförande; utseende och specifikationer.

14.3.3.2 Kategori 2 racer:

RR

Replika av sådan är också godkänd om den överensstämmer i väsentliga delar som: Ram, motor, gaffel, tank, sits, kåpa, hjul och bromsar.

14.3.3.3 Kategori 3 racer:

RR

Om motorcykeln inte faller under texten ovan och är byggd utan förlaga gäller följande: Ta alltid kontakt med maskinkommittén eller klassrepresentanten innan du börjar bygga en maskin utan förlaga. Vad gäller delarna, utförande och detaljer som är tillåtna, gäller reglementet nedan. Motorcykeln ska vara byggd att efterlikna en epok inom perioden så t.e x. ett chassi från 60-talet ska inte förses med en motor eller kåpset från 80-talet. Denna kategori representerar de (flesta) 50 cc cyklarna som det tävlades med och som var byggda av privatförare, med ett stort antal kombinationer av motor och chassi.

14.3.3.4 Ram:

RR

Traditionell rundrörs, backbone, pressad stålram eller monocoqe. Balkramar byggd av 2 större profiler typ Honda RS-125 icke godkänd.

14.3.3.5 Hjul:

RR

18 eller 19 tums ekerhjul med stål eller aluminiumfälgar. Max tillåten fälgbredd före 1983 är 1,4” fram och 1,6” bak.

Alternativt: Gjutna magnesium eller aluminiumfälgar med ett utseende från rätt tidsepok.

14.3.3.6 Däck:

RR

Mönstrade däck avsedda för ändamålet. Max bredd 2.00 fram och 2.25 bak. Ej tillåtet: slicks, regndäck eller i efterhand skurna slicks.

14.3.3.7 Framgaffel:

RR

Teleskopgaffel med max 30 mm gaffelben.

Ej tillåtet: Hydraulisk antidive och uppsidedown gaffel. Styrdämpare av kolv, membram eller friktionstyp är tillåten. Den måste vara ”anonymiserad”: Alla logotyper eller namn ska vara borttagna. Färgen ska, för att bibehålla den klassiska looken, vara silver.

14.3.3.8 Baksving:

RR

Tillverkad av rund eller fyrkantsrör med dubbla stötdämpare eller centralt placerad enkeldämpare. Multi-link fjädring inte godkänt.

14.3.3.9 Motor:

RR

Alla motorer som deltagit i nationell (motsvarande SM) eller internationell (VM) 50 kubiks roadracingtävling t.o.m. säsongen 1983. Motorns huvuddelar (topp, cylinder och block) ska överensstämma med det som fanns t.o.m. 1983.

14.3.3.10

RR

Sidokåpor får modifieras eller tas bort, ombyggnad till slidmatning och torrkoppling är tillåtet.

14.3.3.11

RR

Fri inre trimning och delar från olika fabrikat får blandas. Växellådan får ha max 6 växlar (undantag racers och replikor enligt punkt 1.0 och 1.1), extern manuell överväxel tillåtet. Moderna cylindrar måste vara ”anonymiserad”: Alla logotyper eller namn ska vara borttagna. Färgen ska, för att bibehålla den klassiska looken, vara silver. Alternativt täckta med en tidsenlig kåpa för att bibehålla det klassiska utseendet.

Egenbyggd motor (t.ex. fräst ur aluminiumblock så kallad billet) ska vara replika.

14.3.3.12 Förgasare:

RR

Förgasaren kan ha rund eller platt trottel

Godkända rundtrottelförgasare: Mikuni typ VM, Dellorto eller Kehin. Godkända ”flatslide”förgasare: Lectron, Pekar/Lenkar och Gardner.

Pre 1983: Powerjet är godkänt Electronic Powerjet är inte godkänt. D-trottel inte godkänt (Keihin PWK och liknande.)

Reedventil är inte godkänt.

14.3.3.13 Kåpa, sadel, tank, reglage, clip-on:

RR

Ska ha funnits en förebild inom tidsperioden. Dekaler och lack ska ha ett tidstypiskt utseende.

Kolfiber ska vara övermålad med täckande färg. Fotpinnar m.m. enl. gällande tekniskt reglemente.

14.3.3.14 Tändning:

RR

Fritt. Dock bör moderna tändboxar och kablar mm. byggas in i lämpliga boxar alternativt gömmas, för att tidsenligt utseende eftersträvas.

Data logging och knacksensor ej tillåtet.

14.3.3.15

RR

Instrumentering: Fritt men tidsenlig dvs analoga instrument.

14.3.3.16 Bromsar:

RR

Ska vara av trum eller skivtyp och ha ett tidstypiskt utseende och storlek. ”Waveskivor” är ej tillåtet.

Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material och singelskiva får ha en maximal diameter av 230 mm, dubbelskivor max 200 mm diameter.

Bromsok: ska vara av klassisk modell, med max 2 kolvar och max kolvdiameter av 32 mm. Främre bromscylinder: ska ha cylinder parallell med styret, fabrikat fritt och integrerad vätskebehållare.

14.3.3.17

RR

Ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.3.3.18

RR

Avgassystem: Designen av avgassystemet är fri.

14.3.3.19

RR

Bränsle: Handelsbränsle.

14.3.3.20 Övrigt:

RR

Motorcykeln ska hålla en hög teknisk standard samt utförande på detaljer och färgsättning. Den minimalt tillåtna torrvikten är 55 kg. Eventuella lätthål ska vara placerade på ett klokt sätt. Borrning eller extrem lättning av fälgar, nav eller gaffelben är av säkerhetsskäl inte tillåtet.

Det som här inte nämnts eller uttryckligen godkänts är ej tillåtet. Utöver detta tilläggs reglemente för klass 2B så gäller

 • MCHK-R:s ALLMÄNNA MASKIN- OCH UTRUSTNINGSREGLEMENTET
 • Samt Svemos reglemente Roadracing.

14.4 MASKINREGLEMENTE FÖR ROAD-RACING, SIDVAGNAR KLASS 8 A, B, C OCH D.

RR

14.4.1

RR

Typ och ålder: Racermotorcykel med sidvagn ska utseende- och konstruktionsmässigt motsvara utförandet som gällde för tidsperioden t.o.m. -72. Replikor är tillåtna.

Klass 8A, -1972: Hjulstorlek fram och bak 16″ eller större. Fälgbredd max VM4. Motor max 500 cc för tvåtakt och 750 cc för fyrtakt, t.o.m. 1972.12.31.
Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1972. Sidvagnen måste vara ”framburkad”.

Klass 8B, -1972: Hjulstorlek fram och bak 10″, 12” eller 13” med en maximal bredd mot asfalten av 140 mm eller 5,5”. Slicks eller skurna slicks är inte tillåtna.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1000 cc för fyrtakt, t.o.m. 1972.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1972. Sidvagnen måste vara ”framburkad”.

Klass 8C, -1979: Hjulstorlek fram och bak max 13” av typ och modell som användes inom tidsperioden. Max fälgbredd 10” bak och 8” sida och fram.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1300 cc för fyrtakt, t.o.m. 1979.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1979. Sidvagnen kan vara ”fram eller bakburkad”.

Klass 8D, -1987: Hjulstorlek fram och bak max 13” av typ och modell som användes inom tidsperioden. Max fälgbredd 10” bak och 8” sida och fram.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1300 cc för fyrtakt, t.o.m. 1987.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1987. Sidvagnen måste vara ”bakburkad”.

14.4.2

RR

Maskinkort: För start i tävling erfordras giltigt maskinkort. Maskinkort obligatoriskt även för förare från de övriga nordiska länderna. Inget maskinkort = Ingen start.

14.4.3

RR

Ram: Om sidvagnen inte är integrerad med cykelramen ska den vara fäst till denna i minst 4 fästpunkter. I dessa får inte finnas något glapp eller spel. Dimensioner för ekipage: Maxbredd 1700 mm inkl. avgassystem. Minsta frigångshöjd obelastat ekipage 60 mm.

Klass 8A: Ska vara tillverkad av rör och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8B: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8C: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8D: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i design jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Replikor av maskiner, med dokumenterad racinghistoria är godkända även om de inte har en tidstypisk design.

14.4.4

RR

Framgaffel: Ska vara av bottenlänk eller teleskoputförande och av typ och modell som användes inom tidsperioden.

14.4.5

RR

Styrning: se Svemo reglemente. Styrning på sidvagnshjul är inte tillåtet. Styrdämpare är tillåtna.

14.4.6

RR

Hjul, fälgar: Utseende ska motsvara tidsperioden. Dimensioner se avsnitt 4.1.

14.4.7

RR

Bromsar: Ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. De ska vara utförda som två, av varandra oberoende system och verkande på minst två hjul. Dubbla bromsskivor fram är tillåtet. Installationen ska överensstämma med aktuell tidsperiod.

Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material. Bromsok ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod och får ha max. 2 kolvar. Enkelverkande tvåkolvscaliprar är ej tillåtna. Klass 8D; 4 kolvsok som användes inom tidsperioden är godkända.

14.4.8

RR

Däck, innerslang: Klass 8A och 8B: Ska vara mönstrade med minsta profildjup 1 mm. Slicks, skurna slicks eller regndäck är inte tillåtna. Däckvärmare är ej tillåtna. Klass 8C och 8D: Slicks, skurna slicks samt regndäck är tillåtna. Däckvärmare är ej tillåtna. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.4.9

RR

Fjädring: Ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Gummielent eller stötdämpare är godkända för bakhjulsfjädring.

14.4.10

RR

Kåpa: Kåpa ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Sidvagnshjul och fronten av plattformen ska vara täckta.

14.4.11

RR

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.4.12

RR

Motor: Fri invändig trimning.

14.4.13

RR

Oljepluggar och slangar: Alla oljepluggar, både avtappning och påfyllning, på motor, växellåda och ev. kardansving och -hus ska vara låsta med tråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.4.14

RR

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimum kapacitet 0,5 liter.

14.4.15 Förgasare:

RR

14.4.15.1

RR

klass 8A och B: Måste överensstämma med förgasare som användes under tidsperioden. Amal MK 2 tillåten.

14.4.15.2

RR

klass 8C och D: Måste överensstämma med vad som användes under tidsperioden. Insprutning endast tillåten om maskinen kördes med detta under perioden. Bränsletillförsel kan ske genom gravitation, mekanisk eller elektrisk pump.

14.4.16

RR

Tändning, nödstopp: Fritt, modern elektronisk tändning måste vara dold i klass 8A och B. Kontakt som bryter strömmen till tändning och ev. bensinpump om föraren ramlar av ska finnas. Rekommenderas att vara monterad på styret med snodd till armen.

14.4.17

RR

Växellåda: Typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Antal växlar max 6.

14.4.18

RR

Transmission: Om transmissionen är öppen, måste det finnas en skyddsanordning som hindrar förare och passagerare att komma i beröring med denna. Detta gäller även kardananslutning mellan växellåda och baksving. Belt är tillåten om den är dold. Endast ett drivhjul är tillåtet.

14.4.19

RR

Avgassystem, ljuddämpning: Ska vara riktade bakåt för klass 8A och B. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning: Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.4.20

RR

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ. Undantag: Desmondromisk funktion exempelvis Del´orto.

14.4.21

RR

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.4.22

RR

Replikor: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.4.23

RR

Övrigt: Maskinen ska vara i gott skick och preparerad för racing i enlighet med de generella reglerna för solomaskiner. Mellan bakhjul och sidvagn ska finnas ett skydd, som förhindrar att passageraren kommer i beröring med hjulet. Ekipaget ska göra två spår vid färd rakt fram.

14.5 MASKINREGLEMENTE FÖR ROAD-RACING, KLASSEN 7 A + 7B PERIOD 3 T.O.M. – 79.

RR

Klassen är indelad i: Klass A, maskiner >250, max 1300cc och klass B, maskiner < 250cc med tvåtaktsmotorer och < 500cc med fyrtaktsmotorer.

14.5.1

RR

Typ och ålder: Maskiner ska vara fabriksracer, produktionsracer eller vara byggda att likna racer från tidsperioden det handlar om (se punkt 1.0.) och följande gäller:

Klass 7A cyklar ska ha funnits tillgängliga under 1979 års säsong. Undantag för denna regel ang. årsmodeller:

Yamaha TZ250 G (1980) är tillåten då den anses likadan som TZ250 F (1979).

Yamaha TZ350 G (1980) and (H) är tillåtna då de anses likadana som TZ350 F (1979). Suzuki RG500 Mk V (1980) and Mk VI (1981) är tillåtna då de anses likadana som Mk IV (1979). MK VI är tillåten att användas med original anti dive.

Yamaha TZ500 G (1980) and H (1981) är tillåtna då de anses vara replikor av den prototyp som fabriken tävlade med I GP tävlingar under 1979.

Klass 7B cyklar ska ha funnits tillgängliga under 1980 års säsong.

4-taktsmotorcyklar baserade på gatmotorcyklar upp till 500 cc är tillåtna i denna klass. Maskinen måste ha funnits tillgänglig inom tidsperioden. Även maskiner utanför tidsperioden är godkända under förutsättning att det inte är några skillnader gentemot maskiner tillgängliga inom perioden.

Repliker av motorcykel enligt ovan är tillåtna. Motorcykel enl. svenskt SuperBike reglemente före 1980 ej tillåtna.

Motorcykelns tillverkningsår ska i första hand bestämma i vilken klass den ska köras. Motorcykel som passar in i existerande klass bör inte förändras för att passa in i annan klass. Detta gäller särskilt produktions och fabriks-racers eftersom de har ett såpass stort historiskt värde.

För modifiering av ovan nämnda motorcyklar samt nybyggda gäller följande.

14.5.2

RR

Maskinkort: Maskinkort erfordras för tävling och parad.

14.5.3

RR

Ram, sving: Stil och typ som användes innan åldersgränsen. För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln.

14.5.4

RR

Framgaffel: Ska vara av typ och modell som användes innan åldersgränsen. Mekanisk eller hydraulisk anti-dive är ej tillåtet.

14.5.5

RR

Styrning: Se Svemo reglemente.

14.5.6

RR

Hjul: Hjulen ska vara tidstypiska och av minsta dimension 18″. Vid trådekrade hjul fälgar av aluminium med hög eller låg kant.

14.5.7

RR

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande som användes innan åldersgränsen. Skivorna får ej vara ventilerade eller flytande och ska vara utförda i järnhaltigt material. Bromsoken ska vara av modell som fanns inom tidsperioden och får ha max. 2 kolvar. Enkelverkande bromsok med 2 kolvar är inte tillåtet.

Förtydligande: Halvflytande skivor av typ som fanns inom perioden är tillåtna. Borrade och slitsade skivor tillåts.

14.5.8

RR

Däck, innerslang: Slicks, slicks med skuret mönster eller regndäck är ej tillåtet i denna klass. Däckvärmare är ej tillåtet. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.5.9

RR

Stötdämpare: Länksystem i fjädringen ej tillåtet, om det inte varit originalmonterat.

14.5.10

RR

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av stil och utseende som fanns inom tidsperioden. Motorcykel ska vara försedd med kåpa.

14.5.11

RR

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.5.12

RR

Motor: Motorblock, cylinder och topp av typ som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning. Bearbetning och ändring av originaldelar liksom montering av tidstypiska tillbehör tillåten. Omborrning till kolvar i original överdimension tillåten utan att maskinen klassas upp även om cylindervolymen överskrider klassgränsen.

14.5.13

RR

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.5.14

RR

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/ växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimikapacitet 0,5 liter.

14.5.15

RR

Förgasare: Ska vara av typ som fanns tillgänglig inom perioden.

14.5.16

RR

Tändning, nödstopp: Fritt. Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.5.17

RR

Växellåda: Inga yttre elektriska hjälpmedel är tillåtna.

14.5.18

RR

Transmission: Fritt. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dyligt.

14.5.19

RR

Avgassystem, ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.5.20

RR

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.5.21

RR

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.5.22

RR

Repliker: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.5.23

RR

Övrigt: Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.6 REGLEMENTE FÖR KLASS 7 C FORMULA 80-87

RR

(Ingår för närvarande ej i FIM Europe Vintage Cup)

Detta reglemente administreras av CRS (Classic Racing Club) i Norge.

De svenska förare som ev. är intresserade av klassen får ta kontakt med den norska klubben för reglemente och maskinkort:
Classics Racing Club
Postboks 20
2322 Ridabu
Norge

Hemsida: www.crc.no

14.7 REGLEMENTE FÖR KLASS 13 CLASSIC SUPERBIKE

RR

Beskrivs i ett separat dokument. Detta reglemente administreras av CRC (Classic Racing Club) i Norge. Ändringar i reglerna beslutas på det Nordiska mötet. Hemsida: www.crc.no

14.8 REGLEMENTE FÖR KLASS 12a; GP 250 och 12b; GP 125

RR

14.8.1

RR

Typ och ålder: Klassen är öppen för tvåtakts Grand Prix maskiner (fabrikstillverkade tävlingsmotorcyklar; vanligtvis benämnda produktionsracers), från årsmodell 1986 till och med 2009.

Även 125 cc och 500 cc GP motorcyklar (i klass 12a) samt replikor av motorcyklar som deltog i GP-tävlingar under tidsperioden är tillåtna.

Sport-Production 250 cc motorcyklar är också tillåtna då sådana var tillåtna i klassen på nationell nivå fram till 2010.

Exempel på tillåtna motorcyklar:

250GP: Aprilia RSV250, RSW250, Yamaha TZ250, Honda RS250.

Sport-Production 250SP: Aprilia RS250, Yamaha TZR250, Honda NSR250, Suzuki RGV250.

125GP: Yamaha TZ125, Honda RS125, Aprilia RSW125. 500GP: Suzuki RGV500, Honda RS500V, Yamaha YZR500.

14.8.2

RR

Nummerbottnar och siffror:

125GP: Svart botten, vita siffror.

250GP and 250SP: Grön botten, vita siffror.

500GP: Gul botten, vita siffror.

14.8.3

RR

Motor: Fri trimming med teknik som fanns inom perioden.

125GP: maximum 125cc, en cylinder.

250GP and SP: 126-250cc, maximum två cylindrar.

500GP: 256-500cc, maximum fyra cylindrar.

14.8.5

RR

Vikt:

125GP: >135kg med förare

250GP and SP: >100kg torr

500GP: >130kg torr.

14.8.6

RR

Växellåda: Maximalt sex växlar.

14.8.7

RR

Styrning och chassie: Prototyp regler; Modifieringar som gjordes/fanns inom tidsperioden är tillåtna.

14.8.8

RR

Bromsar: Huvudcylindrar och bromsok ska vara av typ som fans inom tidsperioden. Kolfiberskivor är ej tillåtna.

14.8.9

RR

Hjul och däck: 17 tums slicks, regndäck och sportdäck av bandagstyp är tillåtna. Kolfiberfälgar är inte tillåtna.

14.8.10

RR

Avgassystem: Modifiering av avgassystem är fritt. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.8.11

RR

Reglage: Fritt

14.8.12

RR

Kåpor: Ska ha samma utseende som de som användes inom tidsperioden. Modifieringar tillåtna, se kapitel 1.0.

14.8.13

RR

Säkerhet: Oljepluggar, kylvätskepluggar, uppsamlingskärl och najning av skruvar ska uppfylla de generella reglerna.

Maskinen ska vara försedd med regnlampa baktill med ljusstyrka enligt gällande tekniskt reglemente. Lampan kan vara matad från batteri.

15 Bilaga D – REGLER FÖR PROVA PÅ OCH BANKÖRNING

RR

15.1 ARRANGÖR

RR

Svemo anslutna klubbar genomför prova-på och bankörning. Evenemanget ska inte innehålla tävlingsmoment.

15.1.2 Genomförande av prova-på och bankörning

RR

Arrangören planerar hur prova-på och bankörning ska genomföras, och ser till att gällande säkerhetsregler följs.

15.1.3 Icke Svemo ansluten arrangör av bankörning i samarbete med Svemo ansluten klubb

RR

Arrangör som samarbetar med Svemo ansluten klubb kan ta del av Svemos försäkringar om följande uppfylls:

 • Svemo ansluten klubb ska vara ansvarig för evenemanget.
 • Svemo-klubben ska utse träningsledare för evenemanget.
 • Miljö- och säkerhetskrav för banan ska följas.
 • Bemanningsplan för respektive Svemo-godkänd bana ska användas som en rekommendation. Licensierad Tävlingsledare/Träningsledare är ansvarig för att säkerheten bibehålls.
 • Svemo licensierade förare får endast träna i samma grupp som förare med Svemo prova-på licens under förutsättning att fordonet är registrerat för vägtrafik.

15.1.4 Instruktörer och föråkare

RR

Utsedda Svemo licensierade förare kan vara föråkare eller instruktör i grupp för förare med prova-på-licens. Föråkare och instruktörer räknas som funktionärer vid detta tillfälle.

15.2 FÖRARE

RR

Bankörning: Samtliga licensierade förare är välkomna att delta.

Prova-på: Olicensierade förare, mantalsskrivna i Sverige (se SR och Svemo NT för regler) ska köpa en prova-på-licens via www.svemo.se. Alla kriterier för prova-på och gällande säkerhetsregler (punkt 4) ska uppfyllas för att licensförsäkringen ska gälla.

15.2.1 Utländska förare

RR

Utländska förare som vill delta i bankörning ska intyga att de har en giltig personlig olycksfallsförsäkring. Utländska förare har via arrangerande klubbs banlicens en 3:e partsförsäkring. Detta gäller även när utländska förare vill delta i prova-på-event.

15.3 BANA

RR

Prova-på och bankörning körs enbart på bana med giltig Svemo banlicens.

15.4 SÄKERHETSREGLER

RR

För samtliga förare som tränar Roadracing ska ålders- och säkerhetsaspekterna enligt specialreglemente (SR) Roadracing uppfyllas. Se SR 2.1.2 för rätt ålder. Se SR 2.2 för personlig skyddsutrustning.

15.4.1 Säkerhet på fordon

RR

15.4.1.1 Prova på

RR

Motorcykeln ska vara godkänd för allmän trafik. Följande punkter ur SR avsnitt 3.1 gäller:

 • 3.1.3 Ljuddämpning
 • 3.1.5 Färdbroms
 • 3.1.6 Fotstöd och reglage
 • 3.1.14 Tankning
 • 3.1.22 Lamp- och reflexglas

15.4.1.2 Bankörning

RR

SR 3.1 för allmänna bestämmelser och säkerhet på fordon gäller (undantag: Oljeuppsamlare SR punkt 3.1.12 och Kylvätska SR punkt 3.1.15).

16 Bilaga E – SOLOMOTORCYKEL

RR

17 Bilaga F – MOTORCYKEL MED SIDVAGN (MCS)

RR

18 Bilaga G – MC SUPERSPORT OCH SUPERBIKE

RR

19 Bilaga H – SIFFROR OCH SIFFERBOTTEN MC

RR

Minimimått för bakgrundshöjd som gäller för samtliga startnummer är 140 mm. Beroende på antal siffror i startnumret ska bredd på bakgrund vara enligt följande:

1 siffra 90 mm bred

2 siffror 175 mm bred

3 siffror 260 mm bred

Vid 2 eller 3 siffror ska det vara 15 mm mellan siffrorna.

Det ska vara 10 mm bakgrund från startnumrens kant till bakgrundens ytterkant åt alla håll.

Exempel: Är bakgrunden 140 mm hög, och det ska vara 10 mm bakgrund åt alla håll, så är startnumrens höjd 120 mm.

Exempel på placering av siffror och sifferbotten på motorcykeln

Placering på motorcykelns sida:

Placering på framsidan:

20 Bilaga I – STARTGRID

RR

21 Bilaga J – SSP 300

RR

Följande modifieringar tillåts:

Yamaha R3 and Yamaha R3A:
Luftboxens luftfilterskydd kan minskas.
Lufttratt kan förkortas (utan minimigräns).
Inloppsröret till luftboxen kan avlägsnas (gummi).

Honda CBR500R:
Lufttratt kan förkortas (utan minimigräns).
Inloppsrör/tratt för luftboxen kan avlägsnas (den här delen är filterfästet).

Yamaha R3:

Får modifieras enligt följande:

Denna gummidetalj får demonteras:

Följande del får kortas i valfri längd:

1 ALLMÄNT

I detta specialreglemente för Roadracing refereras till bland annat följande förkortningar och regelverk:

 • SR- specialreglemente
 • Svemo NT – nationellt tävlingsreglemente.
 • SPAR – Svemo policy och allmänna regler.

Gällande version av detta reglemente med bilagor och tillägg finns publicerad på www. svemo.se.

Svemo Roadracing förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i hela specialreglementet. Vid tolkningsfrågor är det Svemos tolkning som ska gälla. Frågor kring specialreglementet besvaras av Svemo Roadracing. Kontakt via e-post: roadracing@svemo.se.

Det som inte är specificerat i detta reglemente är inte tillåtet.

1.1 Tävlingsform

Roadracingtävlingar arrangeras för solo- och sidvagnsmotorcyklar på slutna banor där ytbeläggningen motsvarar kraven för allmän trafik.

Tävlingsformer i Roadracing (lägsta till högsta nivå):

 • Klubbtävling
 • Nationell tävling
 • Internationell tävling
 • FIM-/FIM-Europe mästerskapstävling.

Se översikten ”Tävlingsformer Roadracing” på www.svemo.se (För föreningen, Arrangera tävling)

1.2 Supervisor och jury

Supervisor, grentekniker och jury har övervakande funktion under en tävling.

1.2.1 Vid SM-tävlingar ska en jury tjänstgöra
 • Juryn ska bestå av minst 2 medlemmar med rösträtt samt en ordförande.
 • Samtliga medlemmar i juryn ska inneha minst tävlingsfunktionärslicens inom Roadracing.
 • Ordförande/Svemo supervisor ska vara utsedd av Svemo Roadracing.
 • Endast en delegat får tillhöra arrangerande klubb.
 • Vid tillsättande av juryn ska hänsyn tas till att det inte uppstår en jävsituation.
 • Juryn ska ha sitt första möte minst 90 minuter före första officiella kvalificering.
1.2.2

För övriga nationella och internationella tävlingar kan Svemo Roadracing utse en supervisor.

1.3 Träningsledare

En träningsledare skall vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom. Träningsledaren ska inneha lägst tävlingsfunktionärslicens för Roadracing samt ha genomgått Svemo Träningsledarutbildning och finnas med på Svemos hemsida.

En träningsledare skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

 • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett sport) och som under året fyller lägst 13 år, Prova-På-licens.
 • Tar in träningsavgifter
 • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR samt gällande banlicens.
 • Rapporterar skada till Svemo via detta formulär.
 • Träningsledaren får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

 • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
 • Att de förare som kommer till anläggningen och provar sporten för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.
2 FÖRARE OCH PASSAGERARE
2.1 Förarlicens
 • Förare som tränar eller tävlar ska inneha giltig roadracinglicens.
 • Vårdnadshavare till förare under 18 år ska vara närvarande när föraren tränar eller tävlar.
 • Licens kan bara utfärdas till svensk medborgare, inskriven i allmän Försäkringskassa eller utländsk medborgare från land ansluten till FIM, under förutsättning att vederbörande är permanent bosatt och folkbokförd i Sverige.
 • Förare från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha lägst giltig licens samt starttillstånd från sitt förbund (FMN).
 • Se fullständiga regler gällande licenser i Svemo NT, kapitel 7.
 • Olycksfallsförsäkring ingår i förar-/passagerarlicensen. Utländska förare ska inneha en egen olycksfallsförsäkring, och har en tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.
 • För försäkringsinformation se Svemo NT eller www.svemo.se
 • Det är förarens ansvar att ha rätt licens.
 • Förare som erhållit licens ska äga full kännedom om gällande nationella och internationella regler och bestämmelser samt förbinder sig att följa desamma.
 • Samtliga licenser, helårslicenser och tillfälliga, köper föraren via sin profil på Svemo TA. Kontakta Svemos licensavdelning vid frågor.

2.1.1 Förarutbildning
 • För att erhålla förarlicens Roadracing, helårslicens, eller tillfällig licens, krävs förarutbildning och godkännande av behörig förarutbildare både teoretiskt och praktiskt.
 • Svemo anslutna klubbar med roadracingverksamhet bjuder varje säsong in till förarutbildning. Föraren kontaktar en aktiv roadracingklubb för mer information om utbildning och medlemskap. Se även www.svemo.se (Roadracing) eller IUP (utbildningsplattformen) för utbildningsdatum.
 • Notera att förarutbildningsintyg endast gäller i 12 månader. Helårslicens ska tas ut inom 12 månader efter utfärdandet av förarutbildningsintyg, annars ska ny utbildning ske.
 • Har föraren inte innehaft helårslicens inom en 5-årsperiod, behöver föraren återigen godkännas av godkänd förarutbildare. I samråd med Svemo Roadracing ska föraren gå en ny utbildning, antingen endast teori eller komplett utbildning med teori med uppkörning, beroende på tidigare erfarenhet.
2.1.1.1 Motorcykel för uppkörning

Gatregistrerad motorcykel eller motorcykel för bankörning kan användas för uppkörning (praktiskt prov i förarutbildningen). Motorcykeln ska fungera under alla väderförhållanden (kan föraren inte delta i uppkörningen, kan föraren inte få licens).

2.1.1.2 Svemo godkänd förarutbildare Roadracing
 • Förarutbildares behörighet att examinera är giltig i två år, därefter krävs fortbildning vartannat år.
 • Föråkare som deltar i uppkörningen ska lägst inneha Svemo baslicens.
 • Förarutbildning ska ske på banor med giltig Svemo banlicens i Sverige.
 • Se www.svemo.se (Roadracing) för aktuella godkända förarutbildare Roadracing.
2.1.2 Licensklasser Roadracing
Ungdomslicens12-16 år
Juniorlicens13-23 år
Seniorlicens24-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Elitlicens14-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Classiclicens16-64 år(med hälsodeklaration fr.o.m 65 år)
Baslicens15 år
Parad16 – 69 år(med hälsodeklaration fr.o.m 70 år. Parad är uppvisning vid Classic- tävlingar, giltig endast i Sverige.)

För Paradlicens ska kopia på giltigt körkort sändas till Svemo.

Hälsodeklaration
Se NT 6.1.1

2.1.2.1 Att välja rätt licens

Ungdomslicens
Giltig i klassen SSP 300. Giltig även för minimoto. Se SR minimoto för detaljer.

Junior-/ Seniorlicens
Giltigt i alla tävlingsklasser, förutom SM-klasserna Supersport 600 och Superbike. Licensen väljs efter förarens ålder. Licenserna gäller även i Classic Roadracing, och i minimoto. Se SR minimoto för detaljer.

Classiclicens
Gäller för deltagande i Classic Roadracing-tävlingar. Licensen gäller även i minimoto. För klassen Supermono gäller licenskategorier för modern roadracing (Junior, Senior, Elit).

Elitlicens
Förare som deltar i SM-klasserna ska ha elitlicens. Licensen gäller även i minimoto.

Baslicens
Baslicens (årslicens) gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling i roadracing och för träning i minimoto.

Tillfällig licens
Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna krävs en helårslicens för tävling.

Prova-På-Licens
Gäller endast för prova-på-aktivitet och kan köpas från det kalenderår föraren fyller 13 år. Kräver inget medlemskap. Se NT (Licenser) för mer information.

2.1.2.2 Nationell/internationell licens
 • Ungdoms-, Junior- och Senior- och passagerarlicens är nationella licenser.
  Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla grundförsäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige.
 • Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se www.svemo.se för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.
 • Baslicensen gäller endast i Sverige, kan ej kompletteras med internationellt tillägg.
 • Classic- och Elitlicens är nationella/internationella licenser, internationellt tillägg ingår
 • Eventuella FIM-licenser kan tillkomma vid tävling upptagna i FIM-kalenderarna.
2.1.3

Regler för klass-/kubiktillhörighet enligt ålder med motsvarande förarlicens Svemo licenser är giltiga per kalenderår. Licensierad förare får träna året innan kalenderåret då rätt ålder uppnås för tävling i en specifik klass (undantag: noteringar 1, 2 och 3 nedan).

Klass/kubikÅlderLicens
SSP 30013-23 årUngdom /Junior (se not. 1)
SSP 30024 årSenior
Moto3/125GP13 årJunior / Senior / Elit
Moto3 Standard13 årJunior / Senior / Elit
251 – 399cc13 årJunior / Senior / Elit (se not. 3)
400-600cc16 årJunior / Senior / Elit
400-600cc, 4cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-675cc, 3cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
400-749cc, 2cyl16 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>600cc, 4cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>675cc, 3cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
>749cc, 2cyl17 årJunior / Senior / Elit (se not. 2)
MCS (Sidvagn)17 årJunior / Senior / Elit
Classic klass 2, 2B och 314 årJunior / Senior / Elit / Classic
Övriga Classic-klasser16 årJunior / Senior / Elit / Classic
Supermono16 årJunior / Senior / Elit

Noteringar:

 1. Förare som under föregående kalenderår tävlat med minst minimotolicens i ett flertal tävlingar kan ansöka om att få tävla från 12 år. Ansökan skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavaren.
 • Under innevarande kalenderår kan förare som uppnått rätt ålder för elitklass även prova att tävla i Open 600/1000. Förare ska till nästa kalenderår besluta om att kvarstå i SSP 300 eller byta till elitklass.
 • Eventuell nedklassning från högre fordonsklass till SSP 300 beslutas av Svemo Roadracing. Ansökan om nedklassning skickas till Svemo Roadracing av föraren och vårdnadshavare.
 • Innehavare av elitlicens som är inom juniorålder (fr.o.m. året föraren fyller 13 år t.o.m. året föraren fyller 23 år) får köra klassen SSP 300 på sin elitlicens. Detta är tillåtet för att ge unga förare möjlighet till att utvecklas.

2. Förare som är uppklassad till Elitklass eller har tävlat i SSP 300 minst ett kalenderår får tävla i 600cc från 15 år. Svemo Roadracing beslutar efter ansökan från förare och vårdnadshavare om föraren ska tävla i Open 600 eller Supersport 600 (inkl. beslut om eventuell nedklassning). Förare som tävlat i Supersport 600 minst ett kalenderår får från 16 år tävla i Superbike.

3. Kawasaki 400 4cyl från 15 år.

2.1.4 Uppklassning
 • Uppklassning från Junior/Senior till Elitlicens sker efter ansökan till Svemo Roadracing av förare och vårdnadshavare.
 • Svemo Roadracing kan under säsongen besluta om automatisk uppklassning baserat på resultat och hastighet.
 • Svemo Roadracing tar ställning till varje ansökan individuellt.
 • Förare på totalplaceringar 1 till 4 i avslutad Openserie klassas automatiskt upp till elitförare. Efter uppklassning erhåller föraren elitlicens.
 • Deltagandet i första tävlingen i elitklassen under löpande säsong sker enligt Wildcard principen (se 2.1.6). Under första tävlingen i elitklassen kan föraren delta utan elitlicens; föraren anmäler sig direkt till arrangören.
2.1.5 Nedklassning
 • Förare med Elitlicens som under tre på varandra följande kalenderår inte innehaft helårslicens, förlorar sin behörighet att ta ut en Elitlicens. Efter ansökan om uppklassning till Svemo Roadracing kan Elitlicens beviljas.
 • Önskar föraren nedklassning, skickas ansökan om detta till Svemo Roadracing för beslut.
 • Automatisk nedklassning kan ske löpande under säsong, om en förare har visat en utveckling som gör att föraren klassar in i en icke-elitklass. Resultat och hastighet kommer att vara faktorer för Svemo Roadracing beslut om automatisk nedklassning under säsong.
2.1.6 Wildcard till elitklass
 • Junior/seniorförare som på de tre senaste tävlingarna har ett poängsnitt på 8 poäng eller mer kan, i mån av plats, vid ett tillfälle per kalenderår prova på att tävla i elitklass, och får då ett så kallat wildcard.
 • Ansökan om wildcard, med uppgift om vilken tävling och klass som önskas, skickas till sportkoordinator för Roadracing. Sportkoordinatorn tar emot ansökan och skapar turordningslista för respektive klass/tävling. Förare som får denna möjlighet kan inte tävla i junior/seniorklass vid samma tillfälle.
 • Arrangör har rätt att begränsa antalet wildcards vid ett och samma tillfälle.
 • Wildcard kan inte sökas för finalhelgen i årets SM-serie. Vill en förare köra en elitklass under finalhelgen, ska föraren ansöka om uppklassning till elit hos Svemo Roadracing.
2.1.7 Starttillstånd vid tävling utomlands
 • Vid träning eller tävling utomlands är det förarens ansvar att se till att inneha giltigt starttillstånd från Svemo och giltig licens.
 • Ett generellt starttillstånd finns på samtliga internationella licenser.
 • Licensen är digital och finns i förarens profil i Svemo TA.
 • Föraren kontaktar Svemos licensavdelning eller sportkoordinatorn om särskilt tillstånd erfordras, eller om frågor i samband med tävlingsanmälan uppstår.
 • Föraren rekommenderas att kontrollera att träning/tävling är sanktionerad av respektive lands FIM-anslutna förbund, så att Svemos licensförsäkring gäller.
2.1.8 Fasta startnummer
 • Förare som i föregående års SM-slutresultat kom på placering 1-3, har rätt till tävlingsnummer 1-3 i samma klass under kommande säsong. Svensk Mästare får nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplatsen får nummer 2 respektive 3.
 • Ansökan om positionsnummer 1–3 som tävlingsnummer skickas per mail till sportkoordinatorn.
 • Övriga tävlingsnummer väljer föraren själv via sin profil på Svemo TA.
 • Förare som deltagit i Classic Roadracings Nordiska Mästerskap och i föregående års slutresultat kom på placering 1-10, har rätt till tävlingsnummer 1-10 i samma klass under kommande säsong. Classic Nordisk Mästare får nummer 1, och förare med en andra- och tredjeplatsen får nummer 2 respektive 3 o.s.v.
 • Ansökan om positionsnummer 1–10 som tävlingsnummer i berörda Classic-klasser skickas per mail till sportkoordinatorn.

Efter annonsering på www.svemo.se har föraren möjlighet att bekräfta sitt startnummer från tidigare säsong, i samma klass inför kommande säsong.

 • Fyra veckor efter annonsering kan samtliga förare fritt boka startnummer i önskad klass.
 • Åtta veckor efter annonsering är det möjligt för förare i Classic att fritt boka startnummer.
 • Det är inte tillåtet att boka nummer i klasser man inte avser tävla i.
 • Tävlande ansvarar för att startnummer finns på motorcykeln enligt gällande regler (se avsnitt Tävlingsfordon och bränsle i detta SR).
 • Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna men ej tävlat i klassen det senaste kalenderåret mister sin rätt till sitt/sina bokade startnummer.

2.2 Klädsel- och skyddsutrustning
 • Kontroll av utrustning sker i samband med säkerhetsbesiktning.
 • Klädsel och skyddsutrustningen ska besiktas på föraren, för att även kunna kontrollera passformen.
 • Klädsel och skyddsutrustning får inte ha lagats med tejp eller liknande material.

Följande klädsel och skyddsutrustning ska av säkerhetsskäl alltid användas vid framförande av motorcykel:

2.2.1 Skinnställ för racing
 • Fr.o.m. 2024 är användande av airbagställ/airbagväst obligatoriskt, förutom för Classic Roadracing som är undantagna säsongen 2024.
 • För prova-på gäller inte kravet på airbagställ/airbagväst.
 • Skinnstället ska vara helt, både i material, sömmar och dragkedjor.
 • Perforering av delar på skinnstället är godkänt om stället levererats så från tillverkaren.
 • Skinnstället ska innehålla CE-godkända skydd för axlar, armbågar och knän alternativt att dessa skydd finns separat i annan skyddsutrustning som används.
 • Skinnstället ska sitta tight och ha en god passform.
 • Materialet närmast huden får inte smälta eller skada huden vid kraftig värme.
 • Skinnställ som kan delas med dragkedja rekommenderas ej, men är godkänd om dragkedjan är fäst i skinnställets yttermaterial och inte i fodret.
 • Dragkedja ska vara stängd under träning och tävling.

Någon av nedan symboler skall finnas någonstans i godkänt airbagställ (gäller endast vid inbyggd airbag, ej väst):

2.2.2 Skinnhandskar utformade för racing
 • Handskarna ska vara i skinn och vara hela, både i material, sömmar och stängningsanordning.
 • Handskarna ska ha ett slitskydd på ovansidan, vara så långa att de går omlott med skinnstället och ha en i övrigt god passform.
2.2.3 Stövlar utformade för racing
 • Stövlarna ska vara i skinn/lädermaterial och vara hela, både i material, sömmar och dragkedjor/ knäppen.
 • Stövlarnas delar får inte vara av gnistbildande material.
 • Stövlarna ska ge ett bra skydd för vristen.
2.2.4 Ryggskydd med ryggskena (enligt NT)
 • Ryggskyddet ska bestå av en mjuk stötdämpande del, ex. foam och ett kraftfördelande skal av ex. plast.
 • Ryggskyddet ska vara tillräckligt långt så att det täcker hela ryggen.
 • Bröstplatta rekommenderas men ersätter inte ryggskyddet.
 • Ryggskydd ska minst vara av Klass/Level 1 för ryggskydd fast monterade i airbagställ eller airbagväst som bärs innanför ställ. Används airbagväst utanpå skinnställ krävs ryggskydd av lägst Klass/Level 2.
2.2.5 Hjälm som uppfyller de allmänna hjälmbestämmelser NT bilaga D
 • Snabbfäste enligt standarden i allmänna hjälmbestämmelser är tillåtet.
 • Hjälmen ska vara hel. Större skrapskador eller skador genom lacklagret är ej tillåtet på hjälmen. Hjälm som tappat sin stabilitet eller fått uppenbara skador i skyddsmaterialet är ej godkänd.
 • Hjälmen ska vara av glasfiber-, kolfiber- eller kevlarmaterial. Plasthjälm är ej tillåtet.
 • Hjälmkamera eller annan egen utförd modifiering av hjälmens lacklager är ej tillåtet. Omlackering av hjälm ska ske hos auktoriserad hjälmlackerare i enlighet med tillverkarens krav.
 • Hjälmen ska ha en tight passform och inte kunna vrida sig på huvudet. Rekommenderat användande av tävlingshjälm är max 3 år. Hjälm äldre än 10 år från tillverkningsdatum är inte tillåtet.
 • Hjälm med öppning av gångjärnstyp är inte tillåtet.
 • Hjälm med integrerat solvisir är inte tillåten.

Om någon av de följande skadorna finns på hjälmen är den inte tillåten att använda:

 • Skador genom ytterhöljets lack/gelcoat som skadat den underliggande strukturen är ej tillåtet.
 • Hjälm som är strukturellt instabil när den utsätts för tryck av tummar/händer är ej tillåten.
 • Strukturell skada i form av intryckningar/krackeleringar i innanmätets stötupptagande material är ej tillåtet.
2.2.6

Ytterligare skyddsutrustning såsom nackkrage, bröstplatta m.m. får användas.

2.3 Personlig ID-bricka

Under träning och tävling ska föraren alltid bära en personlig ID-bricka runt halsen. Detta för att snabbt kunna identifiera föraren i fall av en olycka, och för att kunna påbörja rätt sjukvård så fort som möjligt.

 • ID-brickan ska visa förarens för- och efternamn och födelsenummer (fyra sista siffror rekommenderas, men inget krav) permanent, som t e x genom gravyr.
 • Brickans mått: minst 20 mm stor i diameter eller längd, max. 50 mm i längd. Mäter två sidor 50 mm vardera, får de andra två sidor maximalt mäta 25 mm vardera.
 • Brickan ska vara av hållbart material och den ska ha en jämn form med rundade, mjuka kanter. Spetsiga former och vassa, ojämna kanter är förbjudna.
 • Brickan ska fästas runt halsen med ett material som inte innebär en skaderisk för föraren vid olycka.
 • Brickan ska godkännas vid säkerhetsbesiktningen av personlig utrustning vid tävling eller träning. Vid tveksamheter ska brickan godkännas av cheftekniker.
 • Personlig ID-bricka används ej i classic roadracing.
2.4 Doping – generellt

Bestraffning av förare för dopingförseelse sker i enlighet med NT och Antidoping Sverige (Sveriges Nationella Anti-Dopingorganisation, NADO).

Se även NT.

3 FORDON OCH BRÄNSLE
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser

Motorcykeln finns närmare beskriven i vad som gäller för respektive tävlingsklass i SR. Elmotorcyklar får köras i den klass som Svemo Roadracing anser att den passar bäst i med hänsyn taget till fart, utförande etc. Förare till elmotorcykel ansöker till Svemo Roadracing om klassindelning. Ansökan ska innehålla alla nödvändiga tekniska specifikationer så att Svemo Roadracing kan göra klassindelning och sätta tekniska krav.

3.1.1 MC-ID

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett senast 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www.svemo.se (Roadracing).

För classic roadracing gäller maskinkort, se Bilaga C för mer information.

3.1.2 Utformning av startnummer på motorcykeln

Motorcykeln ska vara försedd med tre skyltar som visar startnumret.

 • En ska anbringas framtill, de två andra ska anbringas väl synliga längs med var sida av motorcykeln. Startnummer ska vara väl synliga för publik och funktionärer.
 • Så kallad ”outliner” för siffror är ej godkänt.
 • Siffror får ej sitta ihop. Motorcykel där siffror sitter ihop utan mellanrum enligt bilaga H, blir ej godkänd.
 • Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.
KlassBottenfärgSifferfärg
Moto3/125GPSvartVit
Moto3 StandardSvartGul
Supersport 600VitBlå
SuperbikeVitSvart
SSP 300VitBlå
Open 600RödVit
Open 1000RödVit
R7 CupBlåVit
RS 660 CupFritt
ElmotorcyklarGulSvart

Färger enligt RAL-färgkarta:
RAL grön 6024
RAL röd 3020
RAL vit 9010
RAL svart 9017
RAL vit 9010
RAL blått 5017
RAL gult 1018

För mått av siffror och sifferbotten se bilaga H.

Observera att sifferbotten ska vara hel och enligt mått i bilaga H.

3.1.3 Ljuddämpning, alla klasser

Kravet är enligt respektive banas miljökrav, dock max 95 dB(A) i förbifart.

Obs! Vid överskridande tas motorcykeln av banan och åtgärd ska vidtas innan ny körning får ske.

 • Tillåten ljudnivå fastställs ytterst enligt lokala miljöföreskrifter och Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsport (NFS 2004:16).
 • Svemos, FIM Europes och FIM:s regler syftar till att begränsa omgivningspåverkan och klara myndighetskrav.
 • Ljudnivå ska hållas vid all körning på bana. – Ljudmätning sker enligt manual för ljudmätning i roadracing, se www.svemo.se (Roadracing, Dokument & blanketter) för aktuell version.
 • Det är alltid banans/anläggningens kalibrerade mätutrustning som gäller.
 • Moto3 Standard ska ha enhetsljuddämpare anpassade för att klara av miljökraven med max 95 dB(A) i förbifart.
 • Förare rekommenderas att montera ljuddämpare med större volym än vad som är föreskrivet för den aktuella motorcykeln, för att få ner bullret, eller använda ett dubbelt ljuddämparsystem.
 • Att klä luftburkens utsida, airduktens utsida och om möjligt tankens undersida med ljuddämpande material kan också var för sig, påverka ljudet i positiv riktning, då det är motorcykelns totala ljudbild som mäts.
3.1.3.1

Ljuddämpare får skjuta ut bakom en linje dragen vertikalt genom bakdäckets bakre punkt. Detta kallas för ”bruten siluett”.

 • Alla ingående detaljer monteras på ett säkert sätt.
 • Det är tillåtet att montera extra ljuddämpare för att minska ljudnivån.
 • Vid besiktning märker teknikerpersonal upp ljuddämparen med eller utan dB-killer. Om försämrad förändring är genomförd vid efterkontroll blir föraren utesluten.
3.1.4 Ram

Ram ska vara original, ramens chassinummer ska vara läsbart.

3.1.4.1 Kryssad ram

På en kryssad ram (en ram där chassinumret är makulerat) ska man ändå kunna läsa hela chassinumret. Ram där chassinumret inte kan läsas (t.ex. chassinumret är helt eller delvis bortslipat) får inte användas. Syftet är att även en kryssad ram ska kunna spåras, för att säkerställa att den inte är stulen.

3.1.4.2 Rambyte

Vid byte av ram till en reservdelsram stämplas det gamla chassinumret in efter att styrhuvudet på den gamla ramen har skurits av. Kort på detta bifogas vid en MC-ID ansökan, för att få den godkänd.

3.1.5 Färdbroms

Motorcykel ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsar som ger fullgod verkan på två hjul.

 • Bromsskivor ska vara av järnhaltigt material.
 • Bromsledningar ska vara betryggande fastsatta vid motorcykeln. Vid fästpunkterna ska mellanlägg av mjukt material anbringas för att undvika nötning.
 • Bromsokens infästningsbultar ska vara låsta. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten. Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.
 • Bromsvätska får bytas.
 • Bromsskyddsbygel för handtagsreglaget ska vara monterad.
 • ABS får kopplas ur, dess ECU demonteras. Rotor för ABS får ersättas, tas bort eller modifieras.

3.1.6 Fotstöd och reglage

Fotpinnar:

 • Ska ha en diameter av minst 16 mm.
 • Ytterändarna ska vara rundade med en radie av minst 8 mm.
 • Fotpinnar ska vara av fast eller återfjädrande konstruktion. Fast monterade fotpinnar ska vara utrustade med en ändplugg av plast, aluminium eller liknande material.
 • De måste vara placerade framför en vertikal linje dragen genom bakhjulscentrum.
 • Övriga reglage ska formas rundade i ändarna.
 • Obelastad motorcykel måste kunna lutas minst 50 grader från vertikalplanet utan att annan del än däcken kommer i kontakt med marken. Markfrigången ska vara minst 100 mm vid obelastat fordon, undantag: sidvagn, se skiss i bilaga F.

Reglage:

 • Motorcykeln ska vara försedd med stoppknapp på styret för att stanna motor. Knappen ska kunna nås från styret utan att handen måste lyftas.
 • Gasreglage ska vara av självåtergående konstruktion.
 • Befintlig returvajer får inte demonteras.
 • Reparation genom svetsning av legering på handtagen är förbjuden.
3.1.7 Kåpbeklädnad

Kåpbeklädnaden ska:

 • Skydda föraren och medtävlare från vassa eller heta delar av motorcykeln.
 • Hindra spridning av delar från motorcykeln vid haveri eller omkullkörning.
 • Vara väl fäst vid motorcykel och vara av plast eller kompositmaterial.
3.1.8 Motorblock och motorkåpor
 • Motorkåpor som kan orsaka oljespill vid en omkullkörning ska skyddas med extra skydd. Skydden måste täcka minst 1/3 del av kåpan, inga vassa eller skarpa kanter är tillåtet.
 • Original motorkåpor kan förses med ytterligare skydd genom svetsning.
 • Kåpor får bytas till eftermarknadsprodukt men ska vara i kraftigare utförande än original. Gäller alla 4-takts motorer.
3.1.9 Fälgar, däck och innerslangar
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Det är förbjudet att ändra det av tillverkaren framställda däckmönstret.
 • Ventilhatten (av metall eller plast) ska vara försedd med gummipackning.
 • Däckvärmare får användas.
3.1.10 Styrstång
 • Styrstångens bredd ska vara minst 450 mm.
 • Styrstångens handtag får inte vara längre än 150 mm och de ska vara monterade i styrstångens ytterändar.
 • Om styrdämpare monterats får den inte fungera som styrstopp.
 • Styrstången får inte ha öppna rörändar, ändarna ska vara rundade.
 • Förarens hand måste gå fri mellan tank och styrstång vid fullt styrutslag.
3.1.11 Bränsletank

Bränsleuppsamlare, avsedd att uppsamla bränslespill från luftningsanordningar mm är obligatorisk. Minsta storlek på bränsleuppsamlare är 250 ml. Tanklock ska vara så konstruerat att bränsle inte kan läcka ut vid omkullkörning.

3.1.12 Oljeuppsamlare/uppsamlingskärl för kylvätska
 • Uppsamlingskärl för olja och kylvätska som kan komma ur motor och/eller transmission är obligatorisk.
 • Totala uppsamlingskapaciteten för bränsle, olja och kylvätska ska vara minst 0,5 liter. För 4-takts-motorer ska den undre kåpan vara konstruerad så att halva mängden olja och kylvätska hålls kvar i kåpan vid ett motorhaveri, och inte hamnar på asfalten. Denna konstruktion kallas för ”båt”.
 • Konstruktionen ska ha minst 1 hål i framkant med min. 25 mm i diameter som ska vara pluggad vid torrt väder men vid regn ska, på tävlingsledarens order, hålet kunna öppnas. Om motorcykeln tillverkas utan underkåpa ska en sådan monteras. Det är ej tillåtet att istället för plugg använda tejp för att täcka hålet i båten.

3.1.12.1 Oljeslangar

Oljeslangar får bytas men ska ha pressade eller gängade anslutningar och skruvas fast. Banjobultarna ska låsas med låstråd. OBS! Slangklämmor tillåts inte.

3.1.13 Drivmedel

För aktuella regler och normer, se Svemo NT, kapitel 10. Etanolbränsle, E85, är inte tillåtet. Eventuella undantag framgår av reglerna under respektive klass.

3.1.14 Tankning

Vid tankning ska motorn vara avstängd. Vid brott mot denna regel bestraffas föraren med uteslutning från tävlingen. Tankning ska ske på en godkänd miljömatta, se Svemo NT.

3.1.15 Kylvätska

Endast tillsatsmedel för smörjning och korrosionsskydd får tillsättas. OBS! Glykol är inte tillåtet.

3.1.16 Kedja
 • Nitad kedja är rekommenderad, eventuellt kedjelås ska säkras.
 • Kedjeskydd, så kallad hajfena, som förhindrar klämskador mellan bakdrev och kedja ska finnas monterat på svingarmens undersida.
 • För motorcyklar med stödrör under svingarm kan detta användas i stället för hajfena. På tävling fattas beslut kring detta av chefstekniker.
3.1.17 Svingarm

Hållare för depåstöd får monteras men ska vara rundade och utan vassa kanter.

3.1.18 Skruvförband
 • Standardskruvar får bytas till annat material, men titan är inte tillåtet.
 • Styrka och brottgräns för ändrade skruvar ska vara som original eller starkare.
 • Bultar får borras endast för användande av låstråd. Bultar och skruvar får inte borras i syfte att göra densamma lättare.
 • För kåpor får snabbskruvar användas.
 • Aluminiumbultar/skruvar får endast användas på icke-bärande skruvförband.
 • Aluminiumskruvar får ej användas till hjul- och motorfäste/upphängning. Eventuella avsteg framgår av regler för respektive klass.
3.1.19 Låsning av vissa muttrar, skruvar

Alla enskilda skruvar och muttrar som kan förorsaka oljespill om de lossnar, ska vara låsta med låstråd. Låstråden ska vara rostfri, glödgad och av blankdragen kvalitet, och inte tunnare än 0,7 mm.

3.1.20 Registreringsnummerplåtar

Registreringsnummerplåt och dess fäste får inte finnas monterad på tävlingsfordon.

3.1.21 Hastighetsmätardrivning, hjuldistanser och ryckutjämnare
 • Hastighetsmätardrivning får demonteras och ersättas med distans.
 • Inga modifieringar får göras på axlar och infästningar.
 • Det är inte tillåtet att modifiera bromsokens infästningar, varken fram eller bak.
 • För att hålla hjuldistanserna på plats får modifieringar på dessa göras.
3.1.22 Lamp- och reflexglas

Eventuella lampglas och reflexglas ska avlägsnas eller skyddstejpas. Strålkastarglas får dock endast demonteras om kåpinklädnad monteras framför strålkastarhuset.

3.1.23 Passagerarfotstöd, sido- och centralstöd

Eventuella passagerarfotstöd ska liksom sido- och centralstöd demonteras.

3.1.24

Samtliga motorcyklar med elektrisk bensinpump ska vara försedda med en kontakt som vid eventuell omkullkörning stänger bensinpump och bryter tändningen inom en sekund. Kontroll av denna anordning kan ske när som helst under träning och efter tävling.

3.1.25 Regnlampa

Alla motorcyklar ska ha en fungerande regnlampa med rött ljus monterad baktill på motorcykeln. Regnlampan ska kunna tändas oavsett var på banan man befinner sig när det är deklarerat wet race.

Lampan ska överensstämma med följande:

 • Ska lysa parallellt med motorcykelns centerlinje räknat i färdriktning, se bild nedan.
 • Ska vara väl synlig bakifrån med minst 15 graders vinkel åt båda håll räknat ifrån centerlinjen.
 • Ska vara monterad längst bak efter sitsen, se bild nedan.
 • Lampans styrka ca 10-15w vid led gäller 0,6-1,8w.
 • Lampans mått ska vara min 4 cm², ex: rektangulär 4 x 1 cm, cirkulär 2.25 cm i diameter.
 • Endast fast sken, inga blinkande lampor är tilllåtna.
 • Blinkande lampa är endast tillåtet i pitlane ihop med pitlimiter.
 • Inga batterilampor är godkända, endast 12v från motorcykelns batteri är godkänt, undantag Moto3/125GP och Classic roadracing.
 • Det är chefsteknikerns bedömning som gäller, inga undantag.
3.2 Restriktioner beträffande vikt, växel- och cylinderantal

Eventuella restriktioner vad avser vikt, antal växellägen och cylinderantal finns angivet under respektive klass.

3.3 Transponder, Laptimer, Telemetri och Dataloggning
3.3.1 Transponder

Alla tävlande måste ha en egen transponder avsedd för Roadracing, monterad på sin motorcykel för korrekt tidtagning.

 • Tidtagningstranspondern ska vara monterad på motorcykeln med därtill avsett fäste enligt tillverkarens beskrivning, inga snabbfästen.
 • Det är förarens ansvar att denna transponder är monterad och fungerar korrekt vid alla träningar, tidskvalificeringar och tävlingsheat.
 • Om förare inte skaffat egen transponder eller att den ordinarie inte fungerar kan sådan oftast hyras av arrangören mot avgift.
3.3.2 Laptimer, onboardkamera och annan elektronisk utrustning

Laptimers, kameror och liknande utrustning ska vara fastskruvade och säkrade på sådant sätt att de inte kan lossna från motorcykeln.

 • Utrustningen ska vara monterad vid besiktning och godkännas för att få användas under träning och tävling.
 • Hjälmkamera är förbjudet.
3.3.3 Telemetri & Dataloggning

Telemetri (trådlös överföring av mätdata från motorcykel till depå i realtid) är inte tillåten. Radiokommunikation mellan förare och teampersonal är inte tillåten. Positionering i realtid är tillåten för samtliga klasser.

4 TÄVLINGS- OCH TRÄNINGSOMRÅDE
4.1 Tävlings- och träningsbana
 • Banan ska uppfylla krav ställda av myndighet samt av Svemo.
 • För varje område, inklusive bana, bandepå, publikområde, parkeringsdepå och parkeringsområde ska finnas av Svemo utfärdad banlicens.
 • Bemanningsplan ska användas som en rekommendation för antal funktionärer vid respektive bana.
 • Träningsledare/tävlingsledare ansvarar för att bibehålla säkerheten vid träning och tävling.

Banlicensen indelas i fem olika kategorier:

Klass A: Internationella tävlingar (Krav för SM, NM, EM, VM).

Klass B: Nationella tävlingar (gäller även internationella tävlingar i Classic, Endurance, SSP 300, Open, Moto3/125GP, Aprilia RS 660 Cup och Yamaha R7 Cup).

Klass C: Klubbtävlingar/publikfria tävlingar.

Klass D: Uppvisning, tävlingsfria evenemang sanktionerade av Svemo. Klass E: Endast träning.

Svemo banlicens grundar sig på FIM:s och FIM Europes standard för Roadracingbanor, med nationella anpassningar godkända av Svemo banbesiktare.

4.1.1 Parkeringsdepå
 • Gånghastighet gäller för samtliga fordon, max 7 km/h.
 • Det ska finnas depåplats för servicefordon/teamfordon, tält, och motorcyklar för varje anmäld förare.
 • Vid uppställning och service av motorcykel i parkeringsdepå ska denna vara parkerad på miljömatta med minimimått 160 x 100 x 0,5 cm som har kapacitet att hålla minst 1 liter och har tät undersida. Se även Svemo NT.
 • Notera att miljömatta krävs vid såväl tävling som träning. Miljömatta ska användas under motorcykel och elverk.
 • Att inte använda miljömatta medför bestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas gäller uteslutning.(Se Svemo NT).
 • Djur ska vara kopplade och hållas på ett sådant sätt att de inte stör motorcyklar på väg till och från banan.

4.1.1.1 Brandsäkerhet
 • All form av användande av öppen låga ska ske restriktivt med hög säkerhet. Arrangören kan hänvisa till avskild plats. Detta gäller även grillning och all form av svetsningsarbete.
 • All form av användande av öppen låga är förbjuden i bandepån. Detta gäller även rökning.

4.1.1.2 Ordning och tvätt av fordon
 • Det åligger förare och/eller teamchef att hålla rent och städat vid sin depåplats. Placering av team utanför parkeringsdepå kan ske om detta inte åtlyds.
 • Tvättning av fordon får endast ske på av arrangören anvisad plats.
4.1.2 Bandepå
 • Ska finnas enligt banlicens.
 • Högsta hastighet i bandepå är 50km/h.
 • Tillträde förbjuds i bandepå för minderåriga under 12 år, barnvagnar, cyklar, ATV och hundar.
 • Team- och beachflaggor är inte tillåtna.
 • Överträdelse medför bestraffning enligt NT, SR eller tilläggsregler (TR).

4.1.2.1

Bandepå ska innehålla det antal depåplatser som minst svarar mot maximiantal startande motorcyklar enligt banlicens.

4.2 Depåtystnad

Mellan kl. 20:00-07:00 är det inte tillåtet att orsaka buller i depån eller inom depåområdet.

Buller är sådan verksamhet som uppfattas som störande av omgivningen som önskar nattvila.
Exempel på vad som kan räknas som buller är:

 • Provstart av motorer.
 • Arbete med mutterknackare, borrmaskiner, kompressorer, elverk och liknande.
 • Även nöjeskörning med depåfordon och musik från högtalaranläggningar kan upplevas som störande.

Tävlings-/träningsledningen/Arrangören kan medge undantag från depåtystnaden (i t.ex. tilläggsreglerna) inom begränsat och anvisat område efter förfrågan.

(Kom ihåg att det alltid är din omgivning som avgör vad som upplevs som störande).

4.3 Startområde

Enligt banlicens som utfärdas, med beaktande av särskild instruktion.

4.3.1 Startområde

Startlinjen ska förläggas till en rak bansträcka av minst 250 m längd enligt följande:

Minsta bredd:10 m.
Placering:Minst 50 m före första kurva och, om startlinjen också är mållinje, minst 50 m efter sista kurvan före startlinjen.
Uppställningsmarkeringar:Startpositionerna ska vara en linje på 80 x 8 cm och
målad med vit slirfri färg.
Placering:Startuppställningen ska vara förskjuten, både i sidled och djupled på gridden för att bakomvarande förare alltid ska ha fri bana framför sig. Pole position placeras till vänster om första kurva är en högerkurva och tvärtom. Antal startande, startled och startlinjer utmärks i banbesiktningsprotokoll. För måttangivelser och uppställning se bilaga I.
4.4 Sluten Depå (parc fermé) (gäller endast vid tävling)

Avspärrat depåområde med bevakning till vilket tillstånd för tillträde endast ges speciellt avdelade funktionärer och förare då de avlämnar eller hämtar motorcyklar. Max en mekaniker/motorcykel vid uppställning. Denne väntar på tillåtelse från tekniker för att komma in i Parc Fermé. Arrangör ansvarar endast för motorcyklar till 30 minuter efter officiell anslagen resultatlista.

5 ORGANISATION AV TÄVLINGAR
5.1 Tävlingsansökan

Arrangör ansöker om tävlingstillstånd via Svemo TA. Statustävlingar som SM och RM ska ansökas till Svemo Roadracing (roadracing@svemo.se) via särskild blankett.

5.2 Maximalt antal startande

Det maximala antalet startande i träning och tävling är enligt Svemo utfärdad banlicens.

5.3 Tilläggsregler (TR)

Tilläggsregler laddas upp i Svemo TA för respektive tävling. Mall som ska användas för tilläggsregler finns på www.svemo.se (Roadracing).

5.4 Tävlingsanmälan (avanmälan, återbud)
5.4.1 Anmälan

Anmälan till tävlingen öppnas när tilläggsreglerna är godkända. Föraren ska anmäla sig till tävling i Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är betald. Giltig förarlicens ska alltid kunna uppvisas vid incheckning till tävlingen.

5.4.2 Begränsning av antal heat

En förare får anmäla sig till flera heat samma tävlingsdag, endast under förutsättning att heatens sammanlagda körsträcka inte överstiger 500 km.

5.4.3 Återbud

Om återbud ej lämnats i tid enligt tilläggsreglerna, tillfaller anmälningsavgiften arrangören i sin helhet.

5.4.4 Avanmälan

Förare som väljer att avbryta tävlingshelgen har skyldighet att meddela detta till Tävlingsledaren

6 TÄVLINGAR OCH TRÄNINGARS GENOMFÖRANDE
6.1 Säkerhet/miljö

Vid all verksamhet på bana krävs ansvarig ledare:

 • vid tävlingsverksamhet Tävlingsledare med för året giltig licens.
 • vid träningsverksamhet Tävlingsledare eller person med Svemo träningsledarutbildning för Roadracing, lista på dessa finns på hemsidan, www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-roadracing.
 • Bemanningsplan som är bilaga till banbesiktningsprotokoll utfärdat av Svemo banbesiktare ska användas som en rekommendation för antal funktionärer vid respektive bana.
 • Träningsledare/tävlingsledare ansvarar för att bibehålla säkerheten vid träning och tävling.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).
6.1.1 Sjukvårdberedskap (minimikrav)

Generellt gäller regler för sjukvård enligt Svemo NT och respektive banas bemanningsplan och krav. Se bilaga A för sjukvårdsberedskap i Roadracing för träning och tävling.

Kommunikation ska finnas upprättad mellan akutsjukvårds- och ambulanspersonal samt tävlingsledning och verkställande funktionärer.

6.1.2 Brandförsvar
 • Funktionär med ansvar för brandförsvar ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.3
 • Om elmotorcykel deltar i tävlingen är det funktionär med ansvar för brandförsvar som ska tillse att det på alla banposteringar finns banfunktionär med kännedom om elmotorcykels funktion och de faror en havererad motorcykel kan innebära för omgivningen.
 • Erforderligt antal funktionärer speciellt avdelade och klädda i heltäckande klädsel för brandförsvar ska svara för brandskydd.
6.1.2.1 Utrustning

Erforderligt antal brandsläckare placerade utmed banan samt vid start/mål.

Se banbesiktningsprotokoll och bemanningsplan för erforderligt antal brandsläckare.

6.1.3 Bevakning /Säkerhet
 • Funktionär med ansvar för bevakning/säkerhet ska vara utsedd och representerad i tävlingsledningen, kan samordnas med ansvar enligt 6.1.2.
 • Erforderligt antal funktionärer och ordningsvakter, ska placeras ut på platser där publik kan befaras beträda område till vilket de inte äger tillträde.
 • För övriga bevakningskrav se aktuell RPS FAP 512-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana).
6.1.4 Chefsfunktionär

Utses av arrangören. Chefsfunktionären ansvarar för att leda arbetet för andra funktionärer. Exempel på chefsfunktionärer är: chefstekniker, starter, säkerhetschef m.fl.

6.1.5 Faktafunktionär

Utses av tävlingsledare och funktionärens namn och funktion ska stå i TR för respektive tävling.

 • Startfunktionär
 • Ljudmätare
6.1.6 Miljö

Svemos regler för miljö ska följas. Se Svemo NT och SPAR för regler och miljöpolicy.

6.2 Flaggsignaler

På varje del av banan kan ges flaggsignaler av funktionär, vilka förare omedelbart ska åtlyda. Ljussignaler kan ersätta flaggsignaler, deras placering och funktion ska förklaras både i tilläggsreglerna och vid förarmöte.

6.2.1 Officiella signaler

Flaggor och ljussignaler som används på träning och tävling ska ha samma betydelse.

6.2.2 Flaggstorlek

Flaggstorlek ska vara minimum 80 x 100 cm.

6.2.3 Flaggsignaler vid huvudpostering

Dessa flaggor får enbart användas av tävlingsledaren eller särskilt delegerad personal.

NationsflaggaStartflagga i nationens färger
Svart och vitrutigflaggaMålflagga eller signal om träningspass slut.
Röd flagga hållen stillaFår inte passeras, kan också användas vid pitlane- exit.
Svart flagga visad tillsammans med förares tävlingsnummer. Vita siffror mot svart botten.Angiven förare ska åka in i bandepån. Ohörsamhet att följa detta medför uteslutning efter 3:e passeringen.
Vid sammanslagning av klasser ska det tydligt framgå vilken förare och vilken klass som svartflaggningen gäller.
Svart flagga med fylld orange cirkel diam. 40cm.Visad tillsammans med förares tävlingsnummer. Vita siffror mot svart botten.
Informerar berörd förare att han/hon har mekaniskt eller fel på personlig utrustning som kan orsaka skada för sig själv och/eller andra. Föraren måste lämna banan omedelbart på ett säkert sätt och ställa sig i en säker zon.
6.2.4 Flaggor som används på posteringar:
Röd flagga svängandeVisas på alla posteringar och informerar förarna om att tävling eller träning avbrutits. Förare ska omedelbart under stor försiktighet och
långsamt tempo ta sig till bandepå, för att invänta vidare information. När röd flagga visas gäller omkörningsförbud. Signaleras efter beslut av tävlingsledaren.
Röd flagga stillaStillahållande röd flagga får ej passeras. Hålls normalt vid utsläpp eller vid startlinje. Röd stillahållen flagga ska visas ute vid asfalten längs banan vid tillbud som ej kan/får passeras. Signaleras efter beslut av tävlingsledaren.
Gul flagga svängandeVisas på en postering, så kallad kortflaggning (tävlingsledare kan beordra långflaggning. Hinder på eller vid sidan av banan, var beredd stanna.
Omkörning förbjuden till dess grön flagga passerats eller nästkommande postering även om den är obemannad. Omkörning av mycket långsammare förare är tillåten om denna har brutit tävling eller träningspass och är på väg till
bandepå. Förare ska då indikera detta med tydligt uppsträckt arm.
Gul flagga med röda ränder, stillahållenFörsämrat väggrepp på banan.
Grön flaggaBanan klar. Grön flagga hålls stilla, detta för att tydliggöra skillnaden mot röd flagga.
Vit flagga svängandeLångsamtgående fordon i omedelbar närhet.
Kan även visas om en förare leder sin motorcykel längs banan vid till exempel Endurance-tävling. Visas på två posteringar före det långsamtgående fordon som föranleder flaggningen.
Blå flagga svängandeOmkörning. Blå flagga informerar föraren att denne snart kommer att passeras av ett eller flera snabbare ekipage.
6.3 Bestraffning vid gul- och rödflagg (-signal)
 • Vid gul- och rödflaggning gäller omkörningsförbud.
 • Föraren måste sakta ned och vara beredd att stanna. Avslag ska göras så att varvtiden ökar med minst 3 sekunder.

Se även punkt 6.2.4 angående Flaggsignaler.

Ignorerar föraren gulflagg/signal och kör om medtävlande, resulterar detta i följande:

 • På träning: straffavgift
 • Under kvalifikation: förarens samtliga kvaltider stryks
 • Vid tävling: föraren utesluts.

Ignorerar föraren och passerar stillahållen rödflagg/signal resulterar detta i uteslutning.

6.4 Down is out
 • Avser när båda däcken har lämnat marken och/eller föraren släpper styret med båda händerna vid krasch eller olyckssituation.
 • Down is out betyder att föraren inte får fortsätta träning/warm-up/kvalificering/heat, utan ska om möjligt förflytta sig från banan skyndsamt samt följa funktionärs anvisningar.
 • Förare ska uppsöka sjukvård för kontroll och godkännande innan föraren får fortsätta delta i tävlingen. Tävlingsledning har rätt att kräva sjukvårdsansvarigs godkännande innan förare får fortsätta körning.
 • Motorcykeln ska ombesiktigas och godkännas innan tävling återupptas.
 • Vid träning har föraren ansvar för att motorcykeln är säker, för att fullfölja träningen.
6.5 Reparationer och tankning under pågående träning/heat

Endast i bandepå, och mitt för tilldelad bandepåplats, får ändringar, justeringar, reparationer och tankning ske under tävling.

 • Undantag kan göras efter tävlingsledarens beslut.
 • All reparation och tankning ska ske på en godkänd miljömatta, se Svemo NT för regler.
 • Det är inte tillåtet att stanna motorcykeln i fastlane, tävlingsledaren beslutar om bestraffning.
 • Under hela den tid som motorcykeln är föremål för bandepåtjänst ska motorn vara avstängd. Brott mot detta kan medföra bestraffning.
6.6 Regler för träning
 • Träningsledaren ansvarar för uppdelning av deltagare i lämpliga grupper, beroende på förarnas erfarenhet och motorcykel.
 • Träning ska bedrivas utan tävlingsmoment dvs. deltagare startar en och en eller med visst avstånd mellan varandra, eller på annat lämpligt sätt, så att momentet blir individuellt. (Undantag: startträning.)
 • Träning ska ske på permanenta banor eller på tillfälliga platser som är godkända av en Svemo banbesiktare. Vid behov av råd i dessa frågor ska arrangören kontakta en av Svemo banbesiktare för Roadracing.
 • Vid träning är klädsel och skyddsutrustning enligt SR 2.2 och 2.3 obligatorisk för samtliga förare och passagerare.
 • Fordonssäkerhet och ljuddämpning enligt SR kapitel 3 ska följas.

Se bilaga D i detta SR för regler kring prova-på och bankörning.

6.6.1 Träning i samband med tävling

För att få starta i tävlingsheat ska förare och i förekommande fall, passagerare, ha fullbordat minst 5 hela varv. Tävlingsledaren äger rätt att själv besluta om lägre krav för rutinerade förare. Träning sker i grupper enligt schema publicerad i tävlingens tilläggsregler (TR) och/ eller PM.

6.7 Regler för tävling

Svemoansluten klubb arrangerar tävling enligt gällande regler (SR Roadracing 5, Svemo NT, SPAR och aktuell SM-manual).

6.7.1 Förarsammanträde

Genomförande av och deltagande på förarmöte är obligatoriskt.

6.7.2 Säkerhetsbesiktning

Säkerhetsbesiktning är obligatorisk. Föraren ska medta följande:

 • komplett skyddsutrustning som föraren avser att använda under tävlingen, skyddsutrustningen ska besiktas på föraren.
 • personlig ID-bricka enligt 2.3
 • motorcykel som föraren avser att använda under tävlingen.
 • MC-ID Card (maskinkort för Classic MC)
 • motorcykelns underdel/kåpa ska kunna demonteras på begäran för kontroll.
6.7.3 Kontrollmärken

Efter godkänd besiktning anbringar teknikerpersonalen ett godkännandemärke på kåpan, väl synligt för funktionärer vid utsläppet. Även ljuddämpare och hjälmar märks efter godkänd kontroll.

6.7.3.1

Godkännandemärken måste finnas kvar på motorcykel och hjälm under hela tävlingen. Om ett godkännandemärke av någon anledning avlägsnas, t ex genom att del av motorcykeln byts ut, måste ombesiktning ske före nästa start. Vid krasch ska teknikerpersonalen avlägsna godkännandemärket innan motorcykeln återlämnas till föraren eller teampersonal.

6.7.3.2

Innan föraren anmäler sig till besiktning ska godkännandemärken från föregående tävling avlägsnas.

6.7.3.3

Uppgift om för tävling gällande kontrollmärken ska av arrangören lämnas till tävlingsledare/ Svemo supervisor.

6.7.4 Startförfarande
 • Masstart ska tillämpas.
 • Start sker med gående motor (undantag Endurance).
 • Placeringen på startlinjen avgörs av träningstiderna. Så kallad pole position anges i TR.
 • Oavsett att förarna startar från olika positioner bakom startlinjen i banans längdriktning anses samtliga ha startat från startlinjen.
 • Sighting lap, inte obligatoriskt
 • Warm Up lap, inte obligatoriskt
 • Start kan ske med flagga eller ljussignal
 • Under de sista två minuter före start får inom startområdet endast de tävlande och för starten nödvändiga funktionärer befinna sig.
6.7.4.1

Normal startprocedur

Förare ska infinna sig i rätt tid och på rätt plats för att starta sighting lap. Om förare kommer för sent till utsläpp och utfarten är stängd äger föraren rätt att starta warm-up lap från depån. Alternativt kan föraren leda ut sin motorcykel till grid före start av warm-up lap.

 • Ljudsignal 2 minuter innan utsläpp öppnar.
 • Ljudsignal när utsläppet från bandepå öppnar.
 • Utsläpp är öppet 2 minuter.

Wet Race

 • Vid regn eller blött underlag ska en skylt med WET RACE visas vid utsläpp enligt beslut från tävlingsledaren.
 • Om skylt med WET RACE visas kommer inte racet att avbrytas på grund av ändrad väderlek.
 • Det kan dock ske andra säkerhetsmässiga incidenter som gör att racet måste brytas.
 • Om Wet Race blir aktuellt och alla träningspass körts på torr bana ska 2 extra sighting lap köras. Racedistansen ska därefter minskas med lika många varv.

Startplattan

 • Vid startlinjen posteras en funktionär med röd flagga för att stoppa förarna vid sighting laps slut.
 • Den sista posteringen före start och mål ska ha svängande gul flagga för uppmärksamma förarna på att sighting lap är slut och att uppställning för warm-up lap ska ske.

Startled

 • Vid varje startled kan finnas en faktafunktionär (krav för SM-klasser) som visar förarna till rätt startposition.
 • Vid varje startled ska det finnas en funktionär som sträcker sin arm i luften för att markera att detta startled är klart.
 • När samtliga faktafunktionärer givit sitt klartecken visar den funktionär som är placerad bakom sista startled en grön flagga till TL och starter.

Vid regn:

 • Om det börjar regna ska en skylt med WET RACE visas.
 • Förarna har 10 minuter på sig att byta däck och göra de justeringar som behövs för ändrat väderförhållande.
 • När 1-minutersskylten visas, får endast en mekaniker finnas kvar (två för 4-taktsmotorcyklar) för att hjälpa föraren att starta.
 • Media och för starten erforderliga funktionärer får stanna kvar.
 • Allt arbete ska vara avslutat och ev. däckvärmare ska vara avlägsnade från däck i bandepå.
 • Om arbetet med motorcykel inte är klart ska motorcykel flyttas till bandepå där arbetet får färdigställas.
 • Motorcykel och förare ska vara flyttade från grid senast en minut före start av warm-up lap. Föraren ska i så fall starta från bandepå.

Tekniska problem

Förare som får tekniskt problem på sighting lap får återvända till bandepå för att reparera i detta fall ska förare starta warm-up från bandepå.

1-minutersskylten

 • 1 minut innan start av warm-up lap ska samtlig personal lämna gridden förutom en mekaniker (två för 4-taktsmotorcykel).
 • Mekanikerna ska fortast möjligt hjälpa förare att starta motorcykeln, ingen medveten fördröjning av start får ske.

30-sekundersskylten

 • Vid 30-sekunders skylten ska även mekaniker lämna gridden.

Warm-up lap

 • Warm-up lap startas med grön flagga eller grönt ljus.

Utfarten stängs

 • 30-sekunder efter Warm-up laps start ska bandepåns utfart stängas med röd flagga/ rött ljus.

Tekniska problem på Warm-up lap

 • Om förare får problem under warm-up lap äger föraren rätt att uppsöka bandepå för reparation av motorcykel men ska i så fall starta från bandepå men först när samtliga förare passerat.
 • Förare äger rätt att starta från bandepå tills dess ledare passerat startlinjen efter sitt första varv.
 • Detta ska skötas av tävlingsledaren eller av tävlingsledare utsedd ansvarig funktionär.
 • Om förare är framme på gridden efter warm-up lap, först när övriga förare redan är klara, ska denne starta sist eller göra start från bandepå.

Startposition

 • Vid återkomsten till startplattan efter warm-up ska förare återta sin respektive startposition.
 • Faktafunktionärerna kan visa en skylt med startledets nummer.
 • När startledet är komplett sänker funktionären skylten.
 • Inga arbeten eller fördröjningar av starten får göras.
 • När alla står på rätt plats och fältet är samlat visar återigen kontrollanterna detta med att resa en hand så att sista funktionären kan visa grön flagga till startern eller tävlingsledaren.

Start

 • Funktionär som står på startlinjen med en röd flagga tar sig bort från sin position och går till sidan av banan.
 • Nu ska röda lampor tändas och starten sker när de röda lamporna släcks, 2 till 5 sekunder efter att de tänts.
6.7.4.2 Delayed start
 • Om problem dyker upp på startplattan som kan äventyra säkerheten vid start ska ett blinkande eller roterande gult ljus tändas.
 • Skylt med texten ”delayed start” ska visas.
 • Samtliga förare ska stänga av sina motorer och invänta omstart.
 • Omstart sker från 1-minutskylt och ett nytt warm-up lap ska köras.
 • Racedistansen minskas därefter med 1 varv från den racedistans som tidigare meddelats.
6.7.4.3 Start med nationsflagga
 • När funktionären framför startgridden, med den röda flaggan gått till sidan av banan håller startern upp sin arm för att indikera för startfältet att start snart ska ske.
 • Sedan sänker startern långsamt ner armen.
 • Därefter ska startern inom 1-5 sekunder hastigt, föra startflaggan (nationsflaggan) som startern hållit dold bakom benen nerifrån och upp för att indikera att starten skett.
6.7.5 Tävlingskörning
6.7.5.1 Sidvagnspassagerares placering på motorcykel

Sidvagnspassageraren ska huvudsakligen befinna sig på avsedd plats på sidvagnen.

6.7.5.2 Omkörning
 • Tävlande som håller på att bli omkörd av annan, får inte medvetet hindra den snabbare föraren från att fullfölja sin avsikt.
 • Tävlande, som kör om annan tävlande, får inte skära in i medtävlarens bana så att denne hindras.
 • Omkörning inom bandepån, samt omkörning under gul eller röd flagga medför bestraffning.
6.7.5.3 Långsamt körande förare
 • Långsamt körande förare kan svartflaggas av tävlingsledaren om föraren bedöms som en säkerhetsrisk.
 • Tävlingsledaren kan fatta beslut, utifrån ett säkerhetsperspektiv, efter träning om långsamt körande förare får starta i tävlingen.
6.7.5.4 Avbrytande av tävling
 • Förare som avser bryta tävling får, såvida föraren inte stoppats av funktionär, på egen risk fortsätta i körriktningen till depå. Detta dock endast under förutsättning att motorcykeln därvid inte utgör fara för övriga tävlande.
 • Långsam transport mot bandepån ska markeras med uppsträckt hand, eller på annat tydligt sätt.
 • Förare som får stopp på banan, ska omedelbart förflytta sig själv och motorcykeln från banan, eller om detta är omöjligt, placera motorcykeln på den sida av banan där den utgör minsta olägenhet för medtävlare.
 • Om stopp sker i kurva, och det inte är möjligt att förflytta motorcykeln från banan, ska den skjutas bort från kurvan i körriktningen.
6.7.5.5 Tjuvstart
 • Flyttas motorcykeln under den tid som startlampan är tänd, utdöms 20 sekunders tidstillägg för tjuvstart.
 • Tidstillägget visas i resultatlistan.
 • Skylt ska visas vid huvudposteringen vid tjuvstart.
 • Skylten ska vara minst 800 x 600 mm och bereda plats för 5 rader och 5 förares startnummer.
 • Skylten ska visas för både de förare som fått tidstillägg och förarnas teampersonal.
 • Skylt för tjuvstart ska visas i 3 varv.
6.7.5.6 Omstart
 • Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävlingsheat. Om 3 varv eller mindre har fullföljts av ledande förare, sker omstart av heatet för samtliga förare.
 • Ett heat som stoppats efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen, avrundat nedåt till närmaste heltal, räknas som genomfört. Resultat enligt ställningen förarna emellan, sista gången samtliga förare passerade mållinjen.
 • Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart. Resultat från omstartsheatet räknas som slutresultat, ingen sammanslagning av heat genomförs. Griddpositioner för omstarts baseras enligt ställning förarna emellan varvet innan heatet avbröts.
 • Vid omstart ska antalet varv för omstartsheat, efter beslut av tävlingsledaren, minskas till minimum 2/3 av det ursprungliga antalet varv, avrundat uppåt till närmaste heltal. Vid omstart måste minst 5 varv genomföras, såvida inte distansen blir mer än den ursprungliga, då ska heatet istället räknas som avslutat.

Ex. Tävlingsheat på 24 varv: om rödflagg visas efter 9 varv, ska omstartsheatet vara 2/3 av 24 varv = 16 varv, minus 9 redan körda varv = 7 varv. Om rödflagg istället visas efter 13 varv, skulle 2/3 av 24 varv, minus 13 redan körda varv, generera 3 återstående varv, men blir istället 5 varv vilket är minimum antal varv för omstartsheatet.

 • Omstart av heat bör om möjligt genomföras inom 20 minuter.
 • Om omstart har skett på grund av rödflagg, ska föraren som har orsakat rödflaggssituationen uteslutas från omstart.
 • Om heatet har stoppats på grund av rödflagg, så ska föraren som har orsakat rödflaggssituationen uteslutas från resultatlistan.
 • Tjuvstart som sker av samma förare vid både ordinarie start och omstart innebär uteslutning från resultatet.
6.7.6 Slutresultat
 • Den deltagare i ett heat, som efter att ha fullbordat fastställt antal varv först passerar mållinjen och ges målflagg, är segrare i heatet.
 • Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat.
 • Förare, som därvid inte kört minst 3/4 av föreskrivet antal varv eller om denna beräkning inte ger ett helt tal, ett antal varv som svarar mot 3/4 höjt till närmast högre hela tal, anses inte ha slutfört heatet.
 • Desamma gäller förare som går i mål senare än 5 minuter efter segraren om banvarvet är mer än 2500 meter, eller vid kortare banvarv, senare än 2 minuter efter segraren.
 • Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.
6.7.7 Poäng per heat

Den enligt resultatet bäst placerade föraren, oavsett nation, erhåller 25 poäng och de därnäst följande, 20, 16, 13, 11, 10, 9,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, och 1 poäng.

6.7.8 Poäng i serie

Efter att samtliga tävlingar inom en serie har genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare. Den enligt resultatet bäst placerade förare erhåller 25 poäng och de därnäst följande, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, och 1 poäng.

6.7.9 Lika poäng
 • Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o s v.
 • Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.
 • Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p g a att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o s v avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.
6.8 Publicering av resultat
 • Slutresultat för en tävling/heat räknas som officiella och godkända resultat 30 minuter efter att resultatlistan anslagits. Detta under förutsättning att inga protester finns, och att ingen teknisk efterkontroll pågår.
 • Vid protest och teknisk efterkontroll räknas resultatlistan som officiell 30 minuter efter ny anslagen resultatlista.
 • Resultatlistor ska vara godkända av supervisor och/eller jury.

För krav på innehåll, se NT.

6.9 Protest

Protest mot såväl poängberäkning som placering mm ska inlämnas skriftligt och åtföljas av protestavgift, 500 kr, i enlighet med Svemo Nationella Tävlingsreglemente (NT).

6.9.1 Filmning

Inspelningar från onboardkameror och publika inspelningar kan räknas som bevismaterial i ett protestärende. Det är tävlingsjuryn som bestämmer vilket bevismaterial som används.

6.10 Bestraffning

Bestraffning sker enligt NT kap.14. Straffavgift enligt Svemo NT kan i Roadracing maximalt uppgå till 10 000 SEK per förseelse.

6.11 Supervisorns/tävlingsledarens åtagande efter tävling
 • Supervisorn ska senast 5 dagar efter avslutad tävling skriva in sin tävlingsrapport för respektive tävling i Svemo TA. Supervisorn skriver dessutom in eventuella skadade förare i sin tävlingsrapport.
 • Genom att skriva tävlingsrapporten, godkänner supervisorn resultat för tävlingen som finns uppladdat på Svemo TA.
 • Finns det juryprotokoll och andra underlag från tävlingen, så ska supervisorn ladda upp även dessa för respektive tävling på Svemo TA.
 • Upptäcker supervisorn något fel på banan, så ska supervisorn informera banbesiktaren och Svemo Roadracing.
 • Vid tävlingar utan supervisor är dessa åtaganden tävlingsledarens.
 • Tävlingsledare och sjukvårdsansvarig kan utfärda licensspärr för förare som befaras skadad med till exempel hjärnskakning.
6.12 Code 50
 • Code 50 kan användas i stället för rödflaggning. Det signaleras från samtliga posteringar samtidigt, antingen via flaggning, ljussignal eller skylt, vilket meddelas på förarmöte.
 • Code 50 innebär att de tävlande sänker hastigheten till 50 km/h, utan att tvärnita.
 • När Code 50 upphör signaleras det via grön flagga samtidigt på samtliga posteringar.
 • Under Code 50 är det förbjudet att göra en ride-through genom depån.
 • Som ride-through definieras att köra genom bandepån utan att stanna.
 • Code 50 kan signaleras med ”VSC” (Virtual Safety Car) vid användning av ljussystem för flaggsignaler.

7 REGLER FÖR GENOMFÖRANDE AV SVENSKT MÄSTERSKAP

Se bilaga B för Regler SM Roadracing.

8 TEKNISKA REGLER FÖR SVENSKA MÄSTERSKAPSKLASSER

Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

Tekniska regler för SM-klasser är enligt följande FIM-regler/internationella regler:

 • Supersport + Next Generation (NG) (FIM Supersport Championships Regulations)
 • Superbike (FIM European Superstock 1000 Cup Technical Regulations RR029T)

Följande undantag för Sverige i klasserna Supersport 600 och Superbike:

 • bakram är fri.
 • blipper får användas.
 • inget krav på tankfoam
 • inget krav på original insugningstrattar och -gummi
 • inget krav på originalfälgar. Eftermarknadsfälgar är fria att välja, de får dock inte vara av kompositmaterial. Dimension på fälgar ska vara som homologiserad.
 • kylare och oljekylare får bytas till icke-original
 • endast en minimivikt per klass (i FIM gäller olika minimivikter, se respektive regler)
8.1 Supersport 600 och Next Generation (NG)

Inga ändringar utöver nedan nämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM.

8.1.1 Begränsning i motorstorlek

600 cc- 750 cc, fyrtakt, 2 cylindrar.

500 cc- 675 cc, fyrtakt, 3 cylindrar.

400 cc- 650 cc, fyrtakt, 4 cylindrar.

8.1.1.1 TEKNISKA REGLER NEXT GENERATION (NG)

Punkt 8.1.1.1 till punkt 8.1.1.4 gäller NG exklusivt.

NEXT GENERATION HOMOLOGISERADE MC.

Nedan mc som homologiserades av FIM med chassinummer som börjar enligt nedan tabell är av FIM och Svemo godkända och tänkta att köra i Supersport, Next Generation och Open 600.

8.1.1.2

Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

Svemo kan vid en sådan ändring dels titta på de svenska förutsättningarna och dels söka stöd i FIM Supersport 600 + Next Generation (NG)(FIM Supersport championchips regulations 2022).

8.1.1.3

MC skall anpassas och uppfylla hela SR kap 3.

8.1.1.4
 • Motor och MC skall vara som homologiserad MC.
 • ECU skall vara original men får “flashas”.
 • Fjädring får bytas men enbart till sådana delar som är uppräknade i ”FIM Approved list” för respektive motorcykel.

8.1.2 Siffror och bottenfärg

Se punkt 3.1.2.

8.1.3 Originalskick

Om inget annat anges nedan i detta regelverk ska motorcykeln vara utrustad som i original för landsvägskörning. Motorcykeln ska vara som original, framifrån, bakifrån och i profil från båda sidor. Undantag för ljuddämpningen.

8.1.4 Minimivikt
 • Vid kontrollvägning efter tidsträning och tävling tillåts ingen avvikelse från nedanstående minimivikter.
 • Före kontrollvägning får ingen vikt, varken i fast eller flytande form, tillföras motorcykeln.
 • Montering av ballast är tillåtet, men ska vara fast monterat.
 • Användning av ballast är tillåtet för att ej underskrida minimivikten. Anordningen ska kunna uppvisas vid besiktning, där tekniker har möjlighet att bekräfta hållfastheten.
 • Ballasten ska vara tillverkat av solid metall, fastsatt på ett säkert sätt och monterad antingen via en adapter eller direkt i ramen alternativt i motorn, med minst 2 stålbultar (min. 8 mm diameter, min hållfasthet 8,8). Andra likvärdiga tekniska lösningar ska godkännas av Svemo tekniker.
 • Vid eventuell kontroll efter tidsträningspass och tävling ska motorcykel vägas i det skick den passerar mållinjen.

Minimivikt enligt följande:

MCMinimivikt MCMjuk maxvikt (a)Ekipagevikt (b)
Ducati Panigale V2 (1)161 kg173 kg242 kg
Honda CBR600RR161 kg 173 kg 242 kg
Kawasaki ZX-6R161 kg 173 kg 242 kg
Kawasaki ZX-636R (2)161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3 800 (1)161 kg 173 kg 242 kg
MV Agusta F3 Superveloce (1)161 kg 173 kg 242 kg
Suzuki GSX-R600161 kg 173 kg 242 kg
Suzuki GSX-R750 (3)161 kg 173 kg 242 kg
Triumph 675R161 kg 173 kg 242 kg
Triumph ST765RS (1)161 kg 173 kg 242 kg
Yamaha YZF-R6161 kg 173 kg 242 kg
 • a, Uppnår eller överskrider enbart MC mjuk maxvikt, behöver inte ekipagevikten uppnås. MC får inte vid något tillfälle understiga minimivikt MC.
 • b, Ekipagevikt MC+förare.
 • (1) Supersport Next Generation
 • (2) 2023
 • (3) Utvärderas och kan komma att ändras.
8.1.5 Huvudram och bakram

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.
8.1.6 Framgaffel

Framgaffel ska vara original som homologiserad motorcykel.

 • Originaldelar i gaffelbenen får modifieras.
 • Ventiler, dämpare och gaffelfjädrar får bytas.
 • Övre gaffelbenslocken får bytas eller modifieras så att justering av fjäderförspänning kan göras utifrån.
 • Gaffelns ytbehandling får ändras.
 • Dammskydd får tas bort.
 • Övre och undre gaffelkronor ska vara original.
 • Ride-height får ändras.
 • Styrdämpare får monteras eller modifieras.
 • Gaffelolja får bytas.
8.1.7 Svingarm

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning i svingarmen för att underlätta hjulbyte (fast montering). Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål. Länkar och utväxling ska vara som original.
8.1.8 Bakre stötdämpare
 • Stötdämpare bak får bytas till annat fabrikat.
 • Ride-height får ändras med hjälp av stöt-dämpare eller dess infästning.
 • Infästningar i ram och svingarm ska vara som original.
 • Länksystem ska vara som homologiserad mc.
8.1.9 Fälgar
 • Fälgar får bytas till icke-original.
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel.
 • Hjuldistanser får bytas eller modifieras för att hålla dessa på plats.
 • Drivning till hastighetsmätare får demonteras och ersättas med distans.
8.1.10 Bromsar
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas. Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad mc. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Bromsok och i dessa ingående delar är fritt, dock ska dess placering och infästning vara som original och överensstämma med homologisering. Adapterplattor för att ändra hålbilden vid montage av ok är ej tillåtet. Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Montering av extra kylluftskanaler till bromsar är ej tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras.
 • Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåten.
8.1.11 Däck
 • Fritt val av slicks- och regndäck.
 • Mönstrade däck är tillåtet.
 • Enhetsdäck kan införas efter diskussion med leverantörer och Svemo. Inga sådana avtal kan slutas utan Svemos tillstånd.
8.1.12 Fotpinnar
 • Fotpinnar och fotpinneplattor får bytas men original infästningspunkter ska användas.
 • Fotpinnar får vara fasta eller fällbara.
 • Fasta fotpinnar ska vara tillverkade i mjukt gnistfritt material och ha en diameter på minst 16 millimeter.
 • Om fällbara fotpinnar används ska de vara automatiskt återgående.
8.1.13 Styre och reglage
 • Styre får bytas, ändras och flyttas från original infästningspunkt.
 • Gashandtag måste återgå automatiskt.
 • Knapp för stopp av motor måste sitta på styret och ska kunna nås utan att handen flyttas från styret.
 • Broms- och kopplingsgrepp får bytas.
 • Kopplingspump ska vara original.
8.1.14 Kåpor

Kåpa ska likna original i utseende.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Motorcykel utan kåpor får ej förses med sådana. Endast underkåpa enligt punkt 3.1.12 får monteras.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.
8.1.15 Bränsletank

Tanken ska vara i originalutförande. Tanklock får bytas. Tankens sidor får kläs med skyddsmaterial tillverkat av komposit. Tank ska i övrigt uppfylla 3.1.11.

8.1.16 Sadel

Sadel får bytas men ska likna original.

8.1.17 Kabelstam

Kabelstam får bytas.

8.1.18 Batteri

Batteri får bytas, men mc ska gå att starta med egen startmotor efter träning och/eller tävling.

8.1.19 Kylare och oljekylare
 • Kylare får bytas och extra kylare får monteras.
 • Kylfläktar får demonteras.
 • Inga fästen får läggas till eller tas bort.
 • Inga modifieringar får göras på ram eller strömlinjeinklädnad.
 • Kylarslangar får bytas.
 • Extra fläktar får monteras, men siluetten på mc får inte ändras.
 • Värmeväxlare får demonteras eller modifieras.
 • Termostat och termostathus får demonteras eller modifieras.
 • Expansionstank får bytas och flyttas.
 • Oljekylare får monteras, modifieras och extra oljekylare får monteras.
8.1.20 Luftbox
 • Luftbox ska vara original.
 • Luftfilter får bytas eller demonteras.
 • Luftspjäll får demonteras eller sättas ur funktion.
 • Luftbox ska vara så konstruerad att ett slutet ventilationssystem uppnås och att minsta volym för oljespill är 1000 cc.
 • Samtliga evakueringsslangar som kan förorsaka oljespill ska ledas till Luftboxen.
 • Direkt atmosfärisk ventilation är förbjuden.
8.1.21 Insprutning/Bränsleförsörjning
 • Bränslepump och bränsletrycksregulator får bytas.
 • Spridare får bytas.
 • Insugstrattar och insugsgummin får bytas.
 • Spjäll och spjällhus får inte ändras.
 • Variabla insugningstrattar får inte eftermonteras.
 • Kontrollenhet för förändring av bränsletillförsel är tillåtet.
 • Elektroniskt styrda gasspjäll, ‘ride-by-wire’, får endast användas om den homologiserade motorcykeln är utrustad med det.
 • Bränsleledningar får bytas och snabbkopplingar får monteras.
 • Bränslefilter får monteras.
 • Bränslekran ska vara original.

8.1.22 Transmission, koppling, växellåda
 • Kraftöverföring får ändras.
 • Växellåda fri, antal växlar som homologiserad mc.
 • Blipper är tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Interna delar får bytas för ändring av växellägenas riktning.
 • Koppling och slirkoppling är fri för alla modeller.
 • Lameller, stålskivor och fjädrar får bytas men antalet ska vara lika med homologiserad motorcykel.
8.1.23 Tändning/motorstyrning
 • Tändstift får bytas.
 • Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras.
 • Kablar får bytas.
 • Tändspolar ska vara original.
 • Tändningsrotor och/eller tändpulsgenerator får bytas eller modifieras.
8.1.24 Generator och startmotor

Startmotor ska fungera normalt, och ska alltid gå att starta motorn med närhelst tekniker eller chefstekniker så anbefaller. Generator ska vara som på homologiserad motorcykel, inkopplad och förse batteriet med laddström.

8.1.25 Cylindrar och cylindertopp
 • Cylindertopp: Fritt
 • Topplockspackning får bytas.
 • Ventiler ska vara original.
 • Insug och avgaskanaler: Fritt
 • Cylindrar: Slagvolym skall vara som homologiserad MC. Vid haveri, kontakta chefstekniker.

8.1.26 Kamaxel och kamdrev

Fritt.

8.1.27 Vevaxel

Fritt.

8.1.28 Oljeförsörjning

Tryckledningar ska vara anslutna med pressade eller gängade kopplingar. Samtliga pluggar som kan orsaka oljespill ska säkras enligt Svemo SR och FIM säkerhetsreglementen. Detta gäller även oljefilter och värmeväxlare.

8.1.29 Vevstakar

Fritt.

8.1.30 Kolvar och kolvbult

Skall vara original.

8.1.31 Infästningar/skruvförband

Se 3.1.8.

8.1.32 Avgassystem

Avgassystemet får bytas i sin helhet. Antalet utloppsrör får ändras. Max ljud enligt SR 3.1.3.

8.1.33 Vevhus och motorkåpor
 • Kåpan över framdrev får modifieras eller demonteras för att underlätta drevbyte.
 • Sprängskydd för kedjan får monteras.
 • Kåpa över torrkoppling får modifieras för bättre kylning.
8.1.34 Tillåtna ändringar

Följande får bytas eller demonteras:

 • Instrument och kabelstam till instrument.
 • Hastighetsmätare.
 • Kylfläkt med vidhängande kabel.
 • Tändningslås och kabel.
 • Elektronisk startspärr.
 • Skruvade/bultade delar på bakram.
 • Lager får bytas.
 • Avgasrening får demonteras.
 • Luftspjäll i luftintag på kåpan.

Följande ska finnas monterad:

 • Strömbrytare som stänger bränslepump och tändning vid eventuell krasch ska monteras.

Följande ska demonteras:

 • Samtliga glas och reflektorer.
 • Blinkers
 • Signalhorn.
 • Hållare till registreringsskylt.
 • Passagerarfotpinnar.
 • Handtag till passagerare.
 • Parkeringsstöd. Fast monterad (svetsad) infästning på ram får inte tas bort.
8.2 Superbike

Inga ändringar utöver nedan nämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM, bortsett från kubikantal där vi valt att tillåta 1105cc. Detta reglemente kan ändras om osportsliga fördelar och/eller säkerhetsmässiga bedömningar framkommer.

8.2.1 Allmänt

Klassen körs med följande kategori motorcyklar:

651cc-1105cc4-cylindrar4-takt
751cc-1200cc2-cylindrar4-takt
751cc-1000cc3-cylindrar4-takt

8.2.2 Siffror och bottenfärg

Se SR 3.1.2.

8.2.3 Minimivikt

Minimivikt är 170kg inklusive kyl- och bromsvätska, motor-/transmissionsolja, startbatteri och bränsletank, samt bränsle.

 • Vid kontrollvägning efter tidsträning och tävling tillåts ingen avvikelse från ovanstående minimivikt.
 • Före kontrollvägning får ingen vikt, varken i fast eller flytande form, tillföras motorcykeln.
 • Montering av ballast är tillåtet men ska vara fast monterat.
 • Användning av ballast är tillåtet för att ej underskrida minimivikten. Anordningen ska kunna uppvisas vid besiktning, där tekniker har möjlighet att bekräfta hållfastheten.
 • Ballasten ska vara tillverkat av solid metall, fastsatt på ett säkert sätt och monterad antingen via en adapter eller direkt i ramen alternativt i motorn, med minst 2 stålbultar (min. 8 mm diameter, min hållfasthet 8,8). Andra likvärdiga tekniska lösningar måste godkännas av Svemo tekniker.
 • Vid eventuell kontroll efter tidsträningspass och tävling ska motorcykel vägas i det skick den passerar mållinjen.

Minimivikt enligt följande:

MCVikt mc
Alla motorcyklar170 kg
8.2.4 Däckbegränsning

Slicks och regndäck får användas utan begränsning.

8.2.5 Ram

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.
8.2.6 Framgaffel

Fritt. Även styrkrona är fri.

8.2.7 Svingarm bak

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning samt position i svingarmen.
 • Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål.
 • Länkar och utväxling ska vara som original.
8.2.8 Stötdämpare bak

Får bytas till annat fabrikat. Ride height får ändras med hjälp av stötdämpare eller dess infästning.

8.2.9 Fälgar
 • Fälgar får bytas till icke original.
 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel.
8.2.10 Bromsar
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas.
 • Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad mc. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Bromsok och i dessa ingående delar är fritt.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintar med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Montering av extra styrluftskanaler till bromsar är tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras. Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåtna.
8.2.11 Fotpinnar
 • Fotpinnar och fotpinneplattor får bytas men original infästningspunkter ska användas
 • Växelriktning får ändras.
 • Växellådan ska förutom ev. åtgärd för att ändra växelriktning vara original som homologiserad motorcykel.
8.2.12 Styre och reglage
 • Styre får bytas, ändras och flyttas från original infästningspunkt.
 • Gashandtag ska återgå automatiskt.
 • Knapp för stopp av motor måste sitta på styret och ska kunna nås utan att handen flyttas från styret.
 • Broms- och kopplingsgrepp får bytas.
 • Kopplingspump ska vara original.
8.2.13 Kåpor

Kåpa ska likna original i utseendet.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • För underkåpa se SR 3.1.12
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.
8.2.14 Bränsletank

Tanklock får bytas. Tankens sidor får kläs med skyddsmaterial tillverkat av komposit. Tank ska i övrigt uppfylla 3.1.11.

8.2.15 Sadel

Sadel får bytas.

8.2.16 Kabelstam

Kabelstam får bytas eller ändras. Generator ska leverera ström till batteri.

8.2.17 Batteri

Storlek, typ, antal och placering får ändras.

8.2.18 Vatten och oljekylare
 • Extra kylare för olja och vatten får monteras, men profil ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Extra hållare får monteras för detta ändamål.
 • Kylslangar och rör får bytas.
 • Kylfläkt och dess kabel får demonteras eller monteras.
 • Givare och sensorer får demonteras.
 • Termostat får bytas eller demonteras.
 • Kylarlock får bytas.
8.2.19 Luftbox
 • Luftboxen får modifieras men inte bytas.
 • Luftfilter får bytas eller demonteras.
 • Luftbox ska vara så konstruerad att ett slutet ventilationssystem uppnås. Samtliga evakueringsslangar som kan förorsaka oljespill ska ledas till Luftboxen.
 • Direkt atmosfärisk ventilation är förbjuden. Samtliga genomföringar ska tätas.
8.2.20 Insprutning/Bränsletillförsel

Insugstrattar och anslutning mellan injektor och cylindertopp är fri.

 • Modifiering av bränslepump eller på tryckregulator är tillåten.
 • Insugningstrattar och insugsgummin får bytas.
 • Spridare får bytas.
 • Spjäll och spjällhus får inte ändras.
 • Eprom får bytas.
 • Kontrollenhet för förändring av bränsletillförsel är tillåtet. Ytterligare kontrollenheter för att ändra bränsle/luft blandning får användas om det ansluts med originalkopplingar.
 • Klaffar, vars funktion är att förändra bränsle/luftblandningen får tas bort.
 • Bränsleledningar får bytas och snabbkopplingar får monteras.
 • Bränslefilter får monteras.
 • Bränslekran ska vara original.
8.2.21 Cylindrar och topplock
 • Topplock: Fritt
 • Topplockspackning får bytas.
 • Ventiler ska vara original.
 • Insug och avgaskanaler är fritt.
 • Cylindrar: Slagvolym skall vara som på homologiserad MC. Vid haveri, kontakta chefstekniker.
8.2.22 Kamaxel och kamdrev

Fritt.

8.2.23 Vevaxel

Fritt.

8.2.24 Vevstakar

Fritt.

8.2.25 Kolvar och kolvbult

Skall vara original.

8.2.26 Vevhus och motorkåpor

Kåpan över framdrev får modifieras eller demonteras för att underlätta drevbyte. Spräng- skydd för kedjan får monteras. Kåpa över torrkoppling får modifieras för bättre kylning.

8.2.27 Infästningar och skruvförband

Se 3.1.18.

8.2.28 Kraftöverföring, koppling, växellåda
 • Växellåda fri men antal växlar som på homologiserad MC.
 • Blipper är tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Kraftöverföring får ändras.
 • Koppling och slirkoppling är fri för alla modeller.
8.2.29 Tändning/motorstyrning

Tändstift får bytas. Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras. Kablar får bytas. Tändspolar ska vara original.

8.2.30 Elsystem

Strömbrytare som stänger bensinpump och tändning vid ev. krasch ska vara monterad

8.2.31 Avgassystem

Avgassystem får bytas i sin helhet. Max ljudnivå mätt enligt Svemo SR och NT.

8.2.32 Tillåtna ändringar

Följande får bytas eller demonteras:

 • Instrument och kabelstam till instrument.
 • Hastighetsmätare.
 • Kylfläkt med vidhängande kabel.
 • Tändningslås och kabel.
 • Elektronisk startspärr.
 • Skruvade delar på bakram.
 • Lager får bytas.
 • Avgasrening får demonteras.
 • Luftspjäll i luftintag på kåpan.

Följande ska finnas monterad:

 • Strömbrytare som stänger bränslepump och tändning vid eventuell krasch ska monteras.

Följande ska demonteras:

 • Samtliga glas och reflektorer.
 • Blinkers
 • Signalhorn.
 • Hållare till registreringsskylt.
 • Passagerarfotpinnar.
 • Handtag till passagerare.
 • Parkeringsstöd. Fast monterad (svetsad) infästning på ram får inte tas bort.
9 ÖVRIGA KLASSER

För icke-mästerskapsklasser, vissa körs som cuper, kan sådana startas och avslutas inför en säsong. I SR framgår reglerna för de klasser som är aktuella. Övriga klasser ska vara enkla att starta, jämfört med mästerskapsklasser. De ska ha enklare regler, och ska utgå från förarnas önskemål. Huvudsyftet med klasserna är glädje och kamratskap. Klasserna kan ha klassponsorer, vars namn kan ingå i namnet för klassen, och i cupen om klassen körs som cup. Reglementet för klasserna kan ändras om osportsliga fördelar förekommer, och om säkerhetsaspekter kräver en ändring.

9.1 SSP 300 Riksmästerskap

Inga ändringar utöver nedannämnda är tillåtet. Allt annat ska vara som original homologiserad motorcykel enligt FIM.

Följande undantag mot FIM, SSP 300:

 • Fälgar
 • Bromspump
 • Tankfoam
 • Snabbgas
 • Quick-shifter
 • Styre
 • KTM 390 max 320 diameter bromsskiva
9.1.1 Startfält

Vid fullt startfält ska ungdomar och juniorer ha företräde före seniorer.

9.1.2 Motorcykel

Klassen kommer att vara baserad på motorcyklar sålda i Europa som A2-klassade motorcyklar. Svemo Roadracing har rätt att bestämma vilka motorcyklar som ska vara tillåtna i denna klass.

Följande motorcyklar tillåts: (Listan kan ändras när som helst av Svemo Roadracing).

Honda CBR 500R
Kawasaki Ninja 300 (EX 300A/D/F)
Kawasaki Ninja 400 (EX 400G/H/J)
Yamaha YZF –R3 2019 (Euro 3 och 4)
KTM RC 390 (får byggas om till RC 390R med KTM originaldelar)
KTM RC 390R

Svemo reserverar sig rätten att använda viktutjämning för motorcyklar i denna klass för att bibehålla jämnheten mellan motorcyklarna.

9.1.3 Siffror och bottenfärg

Se punkt 3.1.2.

9.1.4 Originalskick

Utseendet på en SUPERSPORT 300 motorcykel framifrån, från sidan och bakifrån måste (utan där det i reglementet finns undantag) vara enligt det homologiserade utseendet (original från tillverkaren).

9.1.5 Minimivikter

Minimivikten och ekipagevikt för motorcyklarna I test/träning/tävling är:

Användandet av ballast är tillåtet för att komma över minimivikten.

Minimivikt enligt följande:

MCVikt mcKombinerad förare+mc
Honda CBR 500R147 kg210 kg
Kawasaki Ninja 300133 kg200 kg
Kawasaki Ninja 400137 kg210 kg
KTM RC 390/390R133 kg202 kg
Yamaha YZF-R3 (alla)137 kg204 kg
9.1.5.1 Varvtalsbegränsning

Varvtalsbegränsning krav från 2020.

Kawasaki Ninja 30013 000 rpm
Kawasaki Ninja 40010 350 rpm
Yamaha YZF-R3A (alla)13 300 rpm
KTM RC 39011 150 rpm
KTM RC 390R11 150 rpm
Honda CBR 50010 000 rpm

Slumpmässig varvtalskontroll kan ske när som helst.

9.1.6 Huvudram och bakram
 • Ramen måste vara originalmonterad och homologiserad del, ingen modifiering tillåten.
 • Hål förborras bara för att fästa godkända komponenter (ex kåpfästen, styrdämpare, sensorer o.s.v.)
 • Huvudram och sving får skyddas med delar tillverkade i kompositmaterial. Skydden ska följa ramens och svingens konstruktion och utseende.
 • Kraschskydd kan monteras på ramen med hjälp av befintliga punkter eller pressas in i axelns ändar.
 • Fästet för sidostödet får avlägsnas.
 • Ingenting annat får adderas eller tas bort från huvudramen.
 • Alla motorcyklar måste ha ett synligt chassinummer från tillverkaren på ramen.
 • Motorfästen och plåtar måste vara som original av tillverkaren för den homologiserade motorcykeln.
 • Främre subram/kåpfästen kan bytas eller ändras, men användningen av titan och carbon (eller liknande kompositmaterial) är förbjuden.
9.1.6.1 Bakram

Ram ska uppfylla krav enligt punkt 3.1.4 (inkl. 3.1.4.1 och 3.1.4.2).

 • Eventuell sadelhållare får monteras men, inte tas bort.
 • Till ram skruvade tillbehör får monteras bort.
 • Polering av ram är inte tillåten.
 • Motorfästen får inte ändras utan ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Bakram som är skruvad fast till huvudram får modifieras eller bytas ut.
 • Huvudram får skyddas med delar tillverkade i komposit. Skydden ska följa ramens konstruktion och utseende. Hål får borras för att montera dessa skydd samt även för styrdämparens infästning i ram. Inget får tillföras med hjälp av svetsning eller nitning. Inga nya hål för skruvförband får göras.
 • Reparation med inlägg av olika material som Helicoil® och Timesert® är tillåtet.
9.1.7 Framgaffel

Framgaffel ska vara original som homologiserad motorcykel.

 • Originaldelar i gaffelbenen får modifieras.
 • Ventiler, dämpare och gaffelfjädrar får bytas.
 • Övre gaffelbenslocken får bytas eller modifieras så att justering av fjäderförspänning kan göras utifrån.
 • Gaffelns ytbehandling får ändras.
 • Dammskydd får tas bort.
 • Övre och undre gaffelkronor ska vara original.
 • Ride-height får ändras.
 • Styrdämpare får monteras eller modifieras.
 • Gaffelolja får bytas.
 • Ingen elektronisk fjädring får användas.
9.1.8 Svingarm

Samtliga delar ska vara original som homologiserad motorcykel. Detta gäller även bakfjädringens länksystem.

 • Kedjeskydd (hajfena) ska monteras för att minimera klämrisken. Detta skydd ska skruvas eller nitas fast på ett betryggande sätt.
 • Kedjejustering är fri.
 • Fäste för depåstöd får monteras.
 • Det är tillåtet att ändra bromsokets infästning i svingarmen för att underlätta hjulbyte (fast montering). Svingarm och bromsoksfäste får modifieras för detta ändamål.
 • Länkar och utväxling ska vara som original.
 • ABS-fäste får tas bort på Kawasaki 400.
9.1.9 Bakre stötdämpare
 • Stötdämpare bak får bytas till annat fabrikat.
 • Ride-height får ändras med hjälp av stötdämpare eller dess infästning.
 • Infästningar i ram och svingarm ska vara som original.
 • Länksystem ska vara som homologiserad motorcykel.
 • Ingen elektronisk fjädring får användas.
9.1.10 Fälgar

Fälgar får bytas till icke-original. Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet. Fälgarnas dimension får inte ändras från homologiserad motorcykel. Hjuldistanser får bytas eller modifieras för att hålla dessa på plats. Drivning till hastighetsmätare får demonteras och ersättas med distans.

9.1.11 Bromsar
 • Motorcykeln ska ha två av varandra oberoende bromssystem.
 • Bromspump kan bytas till icke-original.
 • Bromsskivor får bytas. KTM 390 se undantag.
 • Wave-skivor är tillåtna. Diameter och radiell ventilation ska vara som homologiserad motorcykel. En tolerans av +/- 1.5 mm är tillåten på diametern och bromsskivans tjocklek, dock får inte minimigränsen av fabrikens mått underskridas. Bromsskivorna ska vara av stål och får monteras flytande.
 • Bromsok samt deras placering och infästning ska vara original och överensstämma med homologisering. Undantag enligt paragraf 8.2.10.
 • Ingen form av ytbeläggning är tillåten på bromsskivorna.
 • Montering av extra kylluftskanaler till bromsar är ej tillåtet.
 • Bromsslangar får bytas och snabbanslutningar får monteras. Främre bromsslangens delning får inte vara lägre än undre gaffelkronan.
 • Bromsbelägg får bytas, snabbmontage för bromsbelägg får monteras.
 • Bromsvätskebehållare och bromsvätska får bytas.
 • Bromsokens fästbultar ska vara låsta med låstråd. Sprintar för låsning av okens bultar är godkänt, under förutsättning att det är sprintat med låsning samt att det löper låstråd tight mellan dessa. R-sprint är ej tillåten.
 • Så kallad tumbroms kopplad till bakbroms är tillåten.
9.1.12 Däck
 • Fritt.
 • Max bredd på däck: 160 mm bak, 120 mm fram.
9.1.13 Fotpinnar
 • Fotpinnar kan bytas ut och flyttas, men hängare/fästen måste monteras i sina ursprungliga rammonteringspunkter.
 • Fotreglage, växel och bakbroms måste förbli manuellt manövrerad med fot och/eller tumbroms.
 • Fotpinnar kan vara fastmonterade eller en vikningstyp som måste innehålla en enhet för att återställa dem till normalt läge.
9.1.14 Styre och reglage
 • Handtag kan bytas ut.
 • Handtag och handreglage kan flyttas.
 • Gashandtaget måste återgå automatiskt när den inte hålls av handen. Snabbgas får monteras.
 • Koppling och bromshandtag kan bytas ut efter en eftermarknadsmodell. En justering till bromshandtaget är tillåten.
 • Tillåtet att använda övre styrkrona från KTM 390R.
9.1.15 Kåpor

Kåpa ska likna original i utseende.

 • Kåpan får ändras för att öka kylning till kylare. Kåpställning och kåpstag får bytas. Inga skarpa kanter får finnas. Original kombinationsinstrument får bytas.
 • Kåpglas får bytas men ska vara transparant. Bubbelform får användas.
 • Motorcykel utan kåpor får ej förses med sådana. Endast underkåpa enligt punkt 3.1.12 får monteras.
 • Kraschklotsar får monteras. Kåpan får modifieras så att dessa går att använda.
 • Luftkanal mellan luftbox och kåpan får bytas. Luftintaget i kåpan får ej modifieras och ska ha samma dimensioner som original.
 • Främre stänkskärm får bytas men ska likna original. Framskärm får höjas för att öka luftspalten mellan skärm och däck.
 • Bakre stänkskärm får ändras eller demonteras.
 • Bakskärm och kedjeskydd som är i ett stycke med varandra får modifieras för att ge plats för större bakdrev. Bakskärm och framskärm får höjas för att ge plats åt däckvärmare.
9.1.16 Bränsletank

Bränsletanken ska vara original. Tanklock får bytas.

9.1.17 Sadel

Sits, sittyta kan bytas ut.

9.1.18 Kabelstam

Kabelstam får bytas.

9.1.18.1 Dataloggning

Dataloggning är fri men endast följande signaler får loggas:
– Position och hastighet från GPS
– Motorvattentemperatur (water)
– Lambdasensorsignal
– TPS-signal
– Motorvarvtal
– Bakhjulshastighet
– Framhjulshastighet
– Bromstryck fram
– Bromstryck bak
– Fjädringsposition fram
– Fjädringsposition bak

9.1.19 Batteri

Batteri får bytas, men motorcykel ska starta med egen startmotor efter träning och/eller tävling.

9.1.20 Kylare
 • Skyddande nät får monteras framför olje- och/eller vattenkylare.
 • Rör och slangar till och från motorn kan ändras, men systemet måste vara oförändrat. Catch-tank kan ändras men måste fästas på ett säkert sätt.
 • Kylfläkt och kabeldragning kan tas bort. Termiska omkopplare, vattentemperaturgivare och termostat kan avlägsnas inuti kylsystemet.
 • Kylarlock är fritt.
 • En extra vattenkylare kan monteras men utseendet på motorcykeln sedd framifrån, bakifrån och i profil får inte ändras. Extra monteringsfästen till den extra kylaren är tillåtna.
 • Original vattenkylare får modifieras eller bytas ut.
9.1.21 Luftbox
 • Luftboxen måste vara original och ingen modifiering är tillåten. Se bilaga J.
 • Luftfilter får modifieras eller bytas ut, men inte tas bort och det måste vara monterat i originalposition.
 • Alla genomföringar i luftboxen ska tätas.
 • Alla motorcyklar ska ha ett slutet vevhusventilationssystem. Alla oljeledningar måste vara anslutna, ska passera genom en catchtank för olja och uteslutande tömmas i luftboxen.
 • Inget värmeskydd får läggas till i luftboxen.
9.1.22 Insprutning
 • Sekundärt gasspjäll får tas bort eller fixeras i öppet läge och elektroniken får kopplas ur eller tas bort.
 • Den sekundära gasspjällsaxelen måste vara på plats.
 • Alla delar av de variabla insugstrattarna (om det finns på den homologiserade motorcykeln) måste finnas och fungera exakt som homologiserad. Variabla insugstrattar får inte monteras om den inte finns på den homologiserade motorcykeln.
 • Luft och luft/bränsle blandning får enbart passera till bränslekammaren genom insprutningsbryggan.
 • Elektroniskt kontrollerade bränsleventiler, kallade ”ride by wire” kan bara användas om den homologiserade motorcykeln är utrustad med samma system.
 • Mjukvara får inte förändras och ursprunglig design måste bibehållas.
 • Kawasaki 400 (EX400 G/H/J) ska ha en restriktorbricka monterad mellan insprutningsbryggan och toppen. Brickan tillhandahålls av Svemo.
9.1.23 Bränsletillförsel
 • Snabbkopplingar får användas.
 • Bränslerör för ventilation får bytas.
 • Bränslefilter får monteras.
9.1.24 Transmission, koppling, växellåda
 • Kopplingssystem (våt eller torr) måste vara som homologiserad.
 • Lameller och stålskivor får bytas men antalet ska vara lika med homologiserad motorcykel.
 • Kopplingsfjädrar får bytas.
 • Kopplingskorgen (yttre) måste vara originalmonterad och av homologiserade delar, men får förstärkas.
 • Den ursprungliga kopplingens inre sammansättning kan modifieras eller ersättas av en eftermarknadskoppling. Slirkoppling är tillåten.

Transmission/växellåda måste vara originalmonterade och av homologiserade delar.

Ingen modifiering tillåten med följande undantag:

 • Quickshift för uppväxling är tillåtet.
 • Nedväxlingssystem (blipping) är inte tillåtet.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Främre kedjeskydd får modifeieras eller demonteras.
 • Kedjesydd får demonteras.
9.1.25 Tändning/motorstyrning

Tändstift får bytas. Tändbox och motorstyrningsenhet får bytas eller modifieras. Kablar får bytas. Tändspolar ska vara original.

Tändlåset kan flyttas, bytas ut eller tas bort. Batteri är fritt.

9.1.26 Generator och startmotor
 • Generator, alternator och elstart måste vara originalmonterade och av homologiserade delar, ingen modifiering tillåten.
 • Statorn måste vara placerad i sin originalposition och inte vara offsetting.
 • El-starten måste fungera normalt och ska alltid kunna starta motorn.
9.1.27 Motor

Topplockspackning kan bytas, cylinderfotspackning ska vara original, i övrigt ska motorn vara som homologiserad motorcykel. Bara normalt underhåll beskrivet i tillverkarens servicemanual är tillåtet.

De yttre fästena på kamkåpan kan ersättas av plåtar.

9.1.28 Kamaxel och kamdrev
 • Kamdreven kan vara slitsade för att möjliggöra justering av timing.
 • Pressade kamdrev kan bytas ut med en justerbar kåpa och kugghjul.
 • Kamkedja och kamkedjesträckare måste vara originalmonterad med homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.
9.1.29 Vevhus och växellådskåpa

Måste vara originalmonterade och av homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.

9.1.30 Oljepump och slangar

Oljepump och slangar måste vara originalmonterade och av homologiserade delar. Ingen modifiering tillåten.

9.1.31 Avgassystem

Avgasrör och ljuddämpare får modifieras eller bytas.

9.1.32 Antal motorcyklar

Endast en motorcykel per förare får besiktigas in under en tävlingshelg.

9.2 Open 600 och 1000

Open 600 och Open 1000 är klasser för de förare som har som ambition att bli elitförare. Open är uppdelat i två klasser utifrån kubikstorlek på motorerna. För samtliga motorcyklar i Open-klasserna gäller reglerna för tävlingsfordon (kapitel 3 i SR Roadracing).

I Open 600 är det även tillåtet att köra med Next Generation MC enligt SR 8.1.1.1 – SR 8.1.1.4.

9.2.1 Begränsning i motorstorlek
cccyl.takt (t)
Open 600395-6504cyl.4t
400-6753cyl.4t
400-7502cyl.4t
Open 1000651-11054cyl.4t
751-13251-2cyl.4t

9.2.2 Förarlicenser

Junior eller Seniorlicens. Se kapitel 2.1.3 för åldersgränser (licens och motorcyklar).

9.3 Endurance

Endurance betyder ”uthållighet”. Endurance-klasserna är långloppsklasser.

9.3.1 Seriekoordinator

Under det år Endurance-serie körs, utser Svemo en seriekoordinator.

9.3.2 Bana

Arrangemanget ska köras på av Svemo godkänd bana för roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation.

9.3.3 Supervisor och eventuell Jury

Tillsätts enligt SR.

9.3.4 Tävlingsledare

Tillsätts av arrangören och ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för roadracing.

9.3.5 Motorcykel

Endurance (Svenska Endurance Cupen – SEC, Stafett). Alla fyrtakts motorcyklar över 500 cc. Fri trimning.

9.3.6 Klasser

Svenska Endurance Cupen (SEC), Stafett. I SEC delar teamets förare på en motorcykel.

I Stafett används minst 2 och max 3 motorcyklar, samma antal som antalet förare. Transponder flyttas mellan motorcyklarna.

9.3.7 Transponder

Varje team ska förse motorcykeln med egen transponder för tidtagning. Saknar team transponder kan den hyras av arrangör. Motorcykeln ska ha nummerskyltar enligt SR.

9.3.8 Framdrivning

Motorcykeln får bara drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig gravitation.

9.3.9 Ljud/Ljuddämpare

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser. För mer information se 3.1.3.

9.3.10 MC-ID CARD

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett senast 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www.svemo.se (Roadracing).

9.3.11 Max tillåten tankvolym

Max tillåten tankvolym på motorcyklar i SEC är 24 liter. Max tillåten tankvolym i Stafett ska vara som original på berörd modell. Inga modifieringar av tankvolymen är tillåten.

9.3.12 Team

Teamnamnet ägs av den som är lagledare. Teamet registreras i Svemo TA.

9.3.13 Licens

SEC, Stafett: Elit, Senior eller Junior.

Tillfällig licens gäller endast i Sverige. För åldersgränser samt licenser se kapitel 2 i SR.

9.3.14 Teamsammansättning

Varje motorcykel körs av ett team på 2 eller 3 förare. Teamet har rätt att under säsongen använda sig av sammanlagt 5 förare per säsong. Det är fritt att välja vilka förare som kör varje enskilt lopp.

9.3.14.1

Samtliga förare i teamet ska ha en armbindel med färg enligt följande:

 • Förare 1 Vit armbindel
 • Förare 2 Röd armbindel
 • Förare 3 Blå armbindel

Armbindeln ska sitta på den arm som är synlig från tidtagningen.

9.3.15 Serieregistrering

Alla lag ska registreras av seriekoordinator innan anmälan via Svemo TA kan göras.

9.3.16 Startavgift/Serieavgift

Serieavgift kan bestämmas av seriekoordinator inför varje säsong. Startavgift enligt TR för respektive tävling.

9.3.17 Återbud

Återbud ska lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för återbud ska anges i tilläggsregler för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt att av föraren kräva en avgift på motsvarande startavgiften.

9.3.18 Deltagande i evenemang

Ett team anses ha deltagit i tävlingen efter att deltagit i minst ett träningspass.

9.3.19 Startnummer

Startnummer ansöks via seriekoordinator i samband med registrering av lag.

9.3.19.1

För Endurance klassen gäller svart nummerbotten med vita siffror. För Stafett-klassen valfri kombination, men ska vara tydligt läsbart. Outlines är inte tillåtet. Besiktningens bedömning gäller.

9.3.20 Krav för evenemang som körs under mörker

Om ett evenemang körs under mörker gäller FIM:s reglemente för denna paragraf.

9.3.21 Schema (enligt TR för respektive arrangemang)
9.3.21.1 Träningsschema/Kvalificering

Kvaltiden för Endurance är 45 minuter. Samtliga teamets förare måste delta i kvalet. För tävlingar utan kval bestäms startordningen av slutresultatet från föregående tävling, därefter efter betald tävlingsavgift.

9.3.21.2 Kvalificering

Endurance, Stafett: Genomsnitt av samtliga förares bästa varvtid.

9.3.22 Startgrid

Enligt kvalresultat.

9.3.23 Tillstånd att Starta

Tillstånd att starta har endast team som kvalat in.

9.3.24 Tid/Distans

Tid: Racet måste minimum vara 4 timmar.

Distans: Racet måste minimum vara 400 km.

9.3.25 Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

För race i flera heat, är startgridden som följer:

För första heat: enlig kvalificering.

För följande heat: enligt den aktuella placeringen i racet.

9.3.26 Körtid

Inbördes ordning som förarna kör är fritt. Ingen förare får köra mer än 2 timmar i ett körpass. Har förare utnyttjat sin maximala körtid på 2 timmar måste förare ha 1 timmes vila innan föraren får köra igen. Förarbyte får endast ske i teamets tilldelade depåplats. Om förare överskrider max körtid bestraffas teamet med 2 minuter Stop and Go.

9.3.27 Förare som kört omkull
 • Förare som kört omkull ska omedelbart köra in i bandepån och ska ovillkorligen besöka medicinsk ansvarig för tillstånd att fortsätta delta i racet.
 • Om förare fortsätter tävla utan att gå i depå efter omkullkörning bestraffas teamet med 2 min Stop and Go.
 • Fortsätter förare köra till målflagg uppnås bestraffas teamet med 10 minuter tidstillägg
 • Teamets övriga förare kan fortsätta racet så snart förare eller motorcykel som varit omkull tagit sig in i bandepå.
9.3.28 Bestraffning under Race

Om bestraffning delas ut under race ska teamet meddelas om detta.

9.3.29 Depåstopp

Varje team ska märka ut sin depåplats med startnummer. Justeringar, reparationer och förarbyte är endast tillåtet i respektive teams depåplats.

9.3.30 Stopp på banan
 • Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta motorcykeln i säkerhet så föraren inte är till hinder för andra förare.
 • Föraren får reparera motorcykeln med det denne har tillgängligt.
 • Om föraren vill ta den tillbaka till depån får denne skjuta motorcykeln i färdriktning.
 • För att snabbare nå depån är det tillåtet att ta genvägar.
 • Vid stopp framför depån är det tillåtet att skjuta in motorcykeln mot färdriktningen genom depåutfarten.
 • Det är tillåtet för förare att ta hjälp av funktionär för att starta motorcykeln.
9.3.31 Byte av delar

Under tävling är det tillåtet att byta ut delar på motorcykeln, undantaget ram och motorblock.

9.3.32 Neutralisering av Race

Tävlingsledaren reserverar sig rätten att när som helst använda Code 50 under träning och tävling för att neutralisera ett lopp. Reglemente för Code 50 gäller, se SR punkt 9.3.48.

9.3.33 Tankning/Tankdepå

Tankning får endast ske på särskilt av arrangör anvisat område.

 • I anvisat tankområde ska en ruta märkas upp med måtten 3 x 2 meter.
 • Vid tankning får endast förare, 1 spillvakt och 1 tankningspersonal befinna sig inom denna ruta. Brandpersonal ska stå beredd omedelbart utanför denna ruta med brandsläckare redo för brandbekämpning.
 • Tankpersonal och spillvakt ska ha flamsäkra kläder, handskar och balaklava.
 • Brandsläckaren ska vara kontrollerad och godkänd, godkännandet får ej vara äldre än ett år.
 • Tankutrustning ska vara slutna och så beskaffad att bensinspill undviks.
 • Miljömatta ska användas vid tankning.
 • Tankutrustning får ej vara trycksatt.
 • Tankutrustning och bensindunkar ska vara märkta med teamets nummer.
 • Varje team får endast ha bränsle för en tankning i tankdepån.
 • Används snabbtanklock av återfjädrande typ, får ej tankfoam användas.
 • Motorcykel ska stå på stöd vid tankning.
 • Förare får ej sitta på motorcykeln vid tankning.
 • Förare får tanka iklädd i skinnställ, hjälm och handskar.
9.3.34 Bränsledepå

Arrangör ska iordningställa en bränsledepå i anslutning till tankdepån för teamen att ställa sitt bränsle i. Tankutrustning får ej fyllas på i bandepån/boxar, detta ska göras i tankdepån.

9.3.35 Startprocedur
 • I det fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat.
 • 10 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.
 • 5 minuter före start stängs bandepån. Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepå.
 • På gridden ställs motorcyklarna upp diagonalt 45 graders linje med 2 meters lucka vid kanten med motorn avstängd. Varje motorcykel hålls av en assistent. Föraren ställer sig på motsatt sida av banan. Start sker med ljus eller flagga (specificeras i TR).
 • Start: Förare springer över till sin motorcykel. Föraren ska själv starta sin motorcykel, ingen assistans är tillåten. Om förare inte kan starta sin motorcykel kan Tävlingsledaren med hjälp av grön flagga tillåta assistans med att skjuta igång motorcykeln så snart Tävlingsledaren bedömer det säkert.
9.3.36 Stop & Go Procedur
 • Förare som får Stop & Go under race ska stanna i Stop & Go area.
 • Motorcykeln ska stå helt still och stängas av.
 • Var Stop & Go area är beläget ska anges i ”TR”.
 • Förare måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h).
 • Vid överträdelse av hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.
 • Efter att Teamet meddelats, visas Stop & Go skylt med startnummer vid huvudpostering. Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg.
 • För varje ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut.
 • Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på kvaltiden. Snabbaste team först.
 • En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area. Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area) under Stop & Go, ett stopp medför ett nytt Stop & Go.
 • I de fall arrangören inte har kunnat verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir teamet belagt med två varvs avdrag.
9.3.37 Beteende under träning och tävling

Beteende under träning och tävling Förare måste:

 • respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.
 • köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande och deltagare för fara.
 • alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen ska motorcykeln parkeras på säkert ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin motorcykel ska den inte köras tillbaka till bandepån.

 • Tävlingsledning ska snarast meddelas om teamets avsikt att bryta träningen/tävlingen.
 • Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå ska försäkra sig om att göra det så långt ifrån raceline som möjligt.
 • Förare får inte köra eller skjuta motorcykeln mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå utan att det sker under övervakning av funktionär.
9.3.38 Bestraffning
Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning2 min. Stop & Go
Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under tävling samt vid Code 502 min. Stop & Go
Omkörning under gulflagg2 min. Stop & Go
Bensinspill och oaktsamhet vid tankning2 min. Stop & Go
Mekande och förarbyte vid tankning2 min. Stop & Go
Överskridande av ljudnivå 95dB(A)2 min. Stop & Go
För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, (vid 3 st överträdelser utesluts teamet)4-8 min

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2 varvs avdrag.

9.3.39 Avslut av Race och Resultat
9.3.40.1 Race över distans

För race med angiven distans ska de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål.

9.3.40.2 Race över tid

Om ej klocka finns vid huvudpostering som räknar ner Racetiden ska de sista 10 minuterna räknas ner med tavla. Målflaggning sker när ledaren fullbordat tiden. När målflaggan visas stängs bandepån med röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra ut på banan. Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare ska blåflagg visas i samband med målflaggning.

9.3.41 Målgång

Resultat baseras på ordningen förare passerar mållinjen och antalet fullbordade varv. För att anses ha gått i mål måste förare passera mållinje på banan, (inte i bandepån). Mållinje måste passeras senast 4 minuter efter vinnaren och föraren måste vara i kontakt med sin motorcykel.

9.3.42 Resultatlista

Resultatlista ska innehålla följande information:

 • Teamets namn.
 • Startnummer.
 • Fabrikat på motorcykel.
 • Antal fullbordade varv.
 • Anmälare.
9.3.43 För tidigt avslutat Heat
9.3.43.1 Rödflaggning av race

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

9.3.43.2 Mindre än 3 varv

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla team får starta. Motorcykel får repareras eller bytas. Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

9.3.43.3 Mer än 3 varv

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla Team får starta som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på motorcyklarna, det är däremot tillåtet att montera däckvärmare. Alla motorcyklar ska stå i ”Parc Fermé”, även de som är i depå för tankning, däckbyte eller reparation. Kan inte motorcykeln flyttas ska den bevakas av funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas halva poäng ut. Det är tillåtet att montera däckvärmare på motorcykeln som befinner sig i parc fermé.

9.3.43.4 Mer än 2/3

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

9.3.44 Omstart av avbrutet Heat
9.3.44.1 Tid för omstart

Om omstart sker ska det göras snarast möjligt, förutsatt att banans kondition tillåter det. Så snart förarna återvänt till bandepån ska Tävlingsledaren meddela ny starttid, omstart bör ske inom 30 minuter efter att rödflagg visats.

9.3.44.2 Ny startuppställning

Ny startuppställning ska presenteras för teamen innan omstart får ske.

9.3.45 Efterkontroll

Tävlingsledare, supervisor och av Svemo utsedd tekniker kan besluta om efterkontroll av motorcykeln.

9.3.46 Poängberäkning

Poäng beräknas enligt följande för Endurance (SEC, Stafett):
Startpoäng: Start från grid = 1 poäng.
Racepoäng = 1 poäng per aktiv timma, med aktiv timma skall minst 75% av 60min vara ute på banan och inte i depån. Tiden mäts mellan varje hel timma.
Målpoäng = 1 poäng.
Placeringspoäng: Placering i race enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 11 poäng9:e 7 poäng13:e 3 poäng
2:a 20 poäng6:e 10 poäng10:e 6 poäng14:e 2 poäng
3:e 16 poäng7:e 9 poäng11:e 5 poäng15:e 1 poäng
4:e 13 poäng8:e 8 poäng12:e 4 poäng

9.3.47 Priser

Priser Endurance (SEC, Stafett): 3 pokaler till respektive team på platserna 1 – 3 i de 2 olika klasserna. Totalt 6 platser.

Serieseger berättigar till inteckning i vandringspokal, som utdelas i samband med årets sista race. Denna pokal återlämnas till seriekoordinator innan nästkommande års sista tävling. 5 inteckningar i vandringspriset medför att man får behålla pokalen permanent.

9.3.48 Code 50

Se 6.12. I övrigt gäller även nedan:

 • Under Code 50 är det inte möjligt att ta eventuella bestraffningar, som Stop & Go. Se 9.3.38.
 • I övrigt är det tillåtet att byta förare, tanka, göra reguljära depåstopp.
9.3.48.1 Rödflaggning under Code 50

Om heat rödflaggas under Code 50 (för ex. mycket långa saneringar på stor del av banan, otjänligt väder eller liknande) skall alla förare, i den ordningen de befinner sig i på banan, köra in i bandepån och stanna i fastlane, där alla MC står under Parc Fermé-regel. Det är vid detta tillfälle enbart tillåtet att kontrollera däcktryck, använda stöd samt montera däckvärmare.

Förare som redan befinner sig i bandepån får fortsätta att justera sin MC, men får inte ansluta till de MC som står i fastlane.

Tävlingsledare meddelar när det är 5 minuter kvar till omstart, och förare skall då vara beredda att köra ut på banan under Code 50 i den ordning de befann sig på banan innan röd flagga/ljus visades. När 5 minuter passerat sker utsläpp med alla förare på rad, och bandepån stängs därefter. Förare som inte lämnat bandepån innan rödflaggningen skalla stanna kvar i den samma.

På banan visas Code 50 på posteringarna till dess att förarna avverkat ett varv under Code 50, därefter ges grön flagg på huvudposteringen och racet återupptas med förarna på led. När alla förarna passerat och fått grön flagg vid huvudposteringen öppnar bandepåutfarten för de förare som finns kvar i bandepån.

9.4 Aprilia RS 660 Cup

RS 660 Cup är en enhetsserie där alla motorcyklar är av samma modell.

9.4.1 Seriekoordinator

Under det år RS 660 Cup körs utser Svemo en seriekoordinator.

9.4.2 Bana

Arrangemanget ska köras på en av Svemo godkänd bana för roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation och Svemo Roadracing.

9.4.3 Tävlingsledare

Tillsätts av arrangören och ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för roadracing.

9.4.4 Motorcykel

Endast Aprilia RS 660 från årsmodell 2020 och framåt är tillåtna.

Endast delar som funnits originalmonterade på en Aprilia RS 660 är tillåtna att användas.

Serien körs på enhetsdäck, Dunlop från Västerås Däck.

Man får dock byta till delar som suttit originalmonterade på andra årsmodeller än den årsmodell motorcykeln är så länge de suttit originalmonterade på en Aprilia RS 660.

Inga modifieringar av motorcykeln är tillåtna bortsett från följande:

 • Styre och styrpinnar, valfritt.
 • Kåpbeklädnad, det är tillåtet att byta ut de yttre kåporna av plast och kåpglas enligt kapitel 3 i SR, de ska likna original i utseende.
 • Slip-on (ljuddämpare), valfri (avgassystem fritt efter kollektor).
 • Fjädrar, cartridge får bytas men original yttre fjäderbensrör och konstruktion får ej modifieras. Stötdämpare bak är fritt att byta.
 • Fotpinnar (rear sets), valfritt.
 • Drev och kedja får ändras till annan storlek och dimension.
 • Fälgar får bytas till icke original om dimensionerna är samma som originalfälgarna (kompositfälgar är ej tillåtet).
 • Bromsar fram får ej modifieras, bromsar bak är fritt. ABS får kopplas ur mekaniskt, bromsbelägg och skivor är valfritt. Reglage för att anbringa bakbroms kan antingen vara fotopererad, handopererad eller i kombination. (Tumbroms är tillåten). Bromspump fram är fritt.
 • Motorskyddskåpor måste monteras.

I övrigt ska motorcykeln uppfylla reglerna för tävlingsfordon, kapitel 3 i SR. Däcken (Dunlop enligt promotorns avtal) kan endast köpas från Västerås Däck.

9.4.5 Transponder

Varje förare ska förse motorcykeln med egen transponder för tidtagning. Saknar föraren transponder kan den hyras av arrangör.

9.4.6 Framdrivning

Motorcykeln får endast drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig gravitation.

9.4.7 Ljud/Ljuddämpare

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser.

9.4.8 MC-ID CARD

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www. svemo.se (Roadracing).

9.4.9 Förare

Föraren registrerar sig i Svemo TA.

9.4.10 Licens

Helårslicens krävs för licensklasserna: Elit-, Senior och Junior. Tillfällig licens gäller endast i Sverige. För mer information gällande åldersgränser och licenser, se kapitel 2.

9.4.11 Serieregistrering

Alla förare ska registreras av seriekoordinator innan anmälan via Svemo TA kan genomföras.

9.4.12 Startavgift/Serieavgift

Serieavgift bestäms av seriekoordinator inför varje säsong. Startavgift enligt TR för respektive tävling.

9.4.13 Återbud

Återbud ska lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för återbud ska anges i TR för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt att av föraren kräva en avgift motsvarande startavgiften.

9.4.14 Deltagande i evenemang

En förare anses ha deltagit i tävlingen efter att ha deltagit i minst ett träningspass.

9.4.15 Startnummer

Startnummer ansöks via seriekoordinator.

9.4.15.1

För klassen gäller valfri nummerbotten med siffror i kontrasterande färg och ska vara tydligt läsbart. Besiktningens bedömning gäller. Bilaga H gäller.

9.4.16 Schema

Enligt TR för respektive tävling

9.4.17 Startgrid

Enligt kvalresultat, snabbast 1:a plats, näst snabbast 2:a plats o.s.v.

9.4.18 Tillstånd att starta

Tillstånd att starta har endast förare som kvalat in.

9.4.19 Tid /Distans

Tid: Racet är tidsatt till ca: 20-30 minuter.

Distans: Antal varv bestäms utifrån banans längd för att motsvara 20-30 min i så hög grad som möjligt i förhållande till de snabbaste varvtiderna i klassen.

9.4.20 Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

Se SR 6.7.5.6, omstart och 6.7.6 för slutresultat.

9.4.21 Förare som kört omkull

Förare som kört omkull är ute ur tävlingen, enligt 6.4

9.4.22 Bestraffning under Race

Om bestraffning delas ut under race ska förare meddelas om detta.

9.4.23 Stopp på banan

Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta motorcykeln i säkerhet så denne inte är till hinder för andra förare. Det är tillåtet för förare att ta hjälp av funktionär för att starta motorcykeln.

9.4.24 Neutralisering av Race

Tävlingsledaren har möjlighet att när som helst under träning och tävling använda Code 50 för att neutralisera ett race, se punkt 6.12.

9.4.25 Startprocedur

I de fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat. 5 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.

2 minuter före start stängs bandepån.

Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepån.

På gridden ställs motorcyklar upp i den ordning de har kvalat in till racet. Start sker med ljus eller flagga (specificeras i TR).

9.4.26 Stop & Go Procedur

Förare som får Stop & Go under race ska stanna i Stop & Go area. Motorcykeln ska stå helt still och stängas av. Var Stop & Go area är beläget ska anges i TR.

Förare måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h). Vid överträdelse av hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.

Stop & Go skylt med startnummer visas vid huvudpostering. Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg. För varje ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut. Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på kvaltiden. Snabbaste föraren först. En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area.

Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area) under Stop & Go, ett stop medför ett nytt Stop & Go.

I det fall arrangören inte har kunnat verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir föraren belagd med två placeringars avdrag.

9.4.27 Beteende under träning och tävling

Förare måste:

 • respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.
 • köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande eller deltagare för fara.
 • alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen ska motorcykeln parkeras på säkert ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin motorcykel ska den inte köras tillbaka till bandepån.

 • Tävlingsledning ska snarast meddelas om förarens avsikt att bryta träningen/ tävlingen.
 • Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå ska försäkra sig om att göra det så långt ifrån raceline som möjligt.
 • Förare får inte köra eller skjuta motorcykeln mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå utan att det sker under övervakning av funktionär.

Bestraffning

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning2 min. Stop & Go
Omkörning under gulflagg eller Code 502 min. Stop & Go
Bensinspill och oaktsamhet vid tankning2 min. Stop & Go
Överskridande av ljudnivå 95dB(A)2 min. Stop & Go
För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, (vid 3 st överträdelser utesluts teamet)4-8 min

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2 varvs avdrag.

9.4.29 Avslut av Race och Resultat
9.4.30 Race över distans

För race med angiven distans ska de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål. När målflaggan visas stängs bandepån med röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra ut på banan.

Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare ska blåflagg visas i samband med målflaggning.

Resultatlista

Ska innehålla följande information:

 • Förarens namn
 • Startnummer
 • Antal fullbordade varv
 • Placering
 • Ev. team (som innehar teamlicens)
9.4.32 Rödflaggning av race

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

9.4.32.1 Mindre än 3 varv

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla förare får starta. Motorcykel får repareras eller bytas.

Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

9.4.32.2 Mer än 3 varv

Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla förare får starta som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på motorcyklarna. Alla motorcyklar ska stå i ”Parc Fermé”, även de som är i depå för tankning, däckbyte eller reparation. Kan inte motorcykeln flyttas ska den bevakas av funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas poäng ut efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Det är tillåtet att montera däckvärmare på motorcykel som befinner sig i parc fermé.

9.4.32.3 Mer än 2/3

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

9.4.33 Efterkontroll

Tävlingsledare, supervisor och grentekniker kan besluta om efterkontroll av motorcykeln.

9.4.34 Poängberäkning

Poäng beräknas enligt följande för Aprilia RS 660 Cup:

Placeringspoäng: Antal startande förare avgör hur många poäng som fördelas. Vid 10 startande får 1:a 10 poäng, 2:a 9 poäng, 3:a 8 poäng ner till 10:a 1 poäng. Det innebär att fler startande ger fler poäng att fördela men att alla som går i mål får poäng.

9.4.35 Priser

Pokaler till respektive förare med placering 1–3. Förstaplats, andraplats och tredjeplats i serien belönas med pokaler. Det kan förekomma priser i form av produkter utöver plakett till platserna 1-6.

9.5 Yamaha R7 Cup

R7 Cup är en egen enhetsklass. Motorcykeln som används är Yamaha YZF-R7.

9.5.1 Motorcykel

De motorcyklar som får användas i ”R7 Cup” är YAMAHA YZF-R7 med GYTR-kit. I övrigt helt standard.

Obligatoriska R7 Cup-kit:

ARTIKELNUMMERBENÄMNING
BEB181A00000QSS (Quickshifter)
GYTABSEMUR70GYTR ABS eliminator R7
BEBFRACF1000GYTR YZF-R7 racekåpor
GYTRSCRNR600GYTR vindruta R7 R6 2017>
907983410100GYTR R7 Akrapovic helsystem
YA5850000000Öhlins bakstötdämpare R7 YA585
GYTFUELCAP00GYTR tanklock R1 R6 R3
GYTR7REARS00GYTR R7 fasta fotpinnar
GYTR70N0FFS0GYTR R7 on/off strömbrytare
BEBFFBRP0000Bromsskyddsbygel
BEBFSFIN0000Hajfena
GYTR STSPR700GYTR R7 styrstopp
GYTRBRAKLR70GYTR bromsslangar
BEBFGBEP0000GBR motorskyddskåpor set
BEBFGBEPWP00GBR R7 vattenpumpsskydd
MTSTLSKT01BRSafety wire lock bracket 3pc
BEBFSTPD0000Tankgrepp
GYTRBREZ0400Brembo Z04 racingbelägg
13S247137000Sits
GYTR7STICK00GYTR R7 dekalset

Tillbehör är inte krav.
Vid eventuell montering skall nedan uppräknade delar användas:

ARTIKELNUMMER BENÄMNING
BEBFRACFSP00GYTR R7 race sits
GYTFUCAPSC00GYTR racing tanklock R7 skruvat
GYTFUCAPTL00GYTR verktyg tanklock R-modell skruv
GYTR7RWCS000GYTR R7 snabbyte hjul
GYTSPACR7S00GYTR fixerade hjulspacers fram+bak
GYTRHDLBR100GYTR YSX-R1 racehandtagsset
GYTRHDLBRL00GYTR R1 racehandtag vänster
GYTRHDLBRR00GYTR R1 racehandtag höger
GYTRHDLBR600GYTR racehandtagsset R6
GYTRHDLRBR6STGYTR R6 reservhandtagspinne
GYTRBRGU0000GYTR bromsskyddsbygel
GYTR7REARSR0GYTR racing fast fotpinneplatta vänster
GYTR7REARSR0GYTR racing fast fotpinneplatta höger
BX4RSSPR0100GYTR racing reservfotpinne
BEBRFFBL0000Bromshandtag
B7NRFFCL0000Kopplingsgrepp
GYTR7FAXLP00GYTR hjulaxelskydd fram
2CRF71A00000Depåstödshakar
2CRFFRST0000Depåstöd fram
2CRFRRST1000Depåstöd bak
GYTRHBSWRR70GYTR R7 knappsats höger
GYTRHBSWLR70GYTS R7 knappsats vänster
9.5.2 Tävlingsform

R7 körs i form av en cup. Minimiålder 15 år.

9.5.3 Chassi

Ska vara standard.

9.5.4 Motor

Inga modifikationer är tillåtna.

9.5.5 Elektronik & luftfilter
 • ECU ska vara standard – ingen modifikation är tillåten.
 • Luftfilter ska vara Yamaha original.
9.5.6 Bromsar
 • Endast Yamaha R7 originalbromsskivor fram och bak får användas.
 • Bromsbelägg får bytas till Brembo Z04.
 • Bromspump ska vara original.
 • Bromsslangar får bytas till stålomspunna av märket GYTR.
 • Bromsok får ej bytas.
 • Bromsvätska får bytas till valfritt.
9.5.7 Framgaffel och bakfjädring

Framgaffel:
– Det är tillåtet att byta fjädrar samt olja i framgaffeln. Ej tillåtet att montera cartridge eller göra andra modifikationer.

Bakfjädring:
– Det är tillåtet att byta fjäder. Övriga modifikationer är ej tillåtna.

9.5.8 Drevning

Drevning/utväxling får ändras. Förare får använda 520-kedja och drev av märke GYTR.

9.5.9 Fälgar
 • Endast Yamaha originalfälgar tillåtna.
 • Flera reservfälgar är tillåtet.
 • Köp av begagnade originalfälgar är tillåtet.
9.5.10 Huvudram, bakram & sving
 • Huvudram och sving ska vara i originalutförande och får inte ändras.
9.5.11 Kylare/kylsystem

Kylare och kylsystem ska vara original. Kylare får inte innehålla glykol.

9.5.12 Däck

Man får endast använda däck av märket Michelin. Under en tävlingshelg får endast två set torrdäck användas. Dessa två set torrdäck köps på plats under helgen av Michelin. Ingen begränsning på antal regndäck.

Däcken kommer att vara märkta för att kunna kontrolleras. Bryter man mot detta stryks man från resultatlistan.

Dimensioner:
Torrdäck Power Cup 2:
Fram 120/70-17
Bak 180/55-17
Regndäck Power Rain.

9.5.13 Bränsle

Handelsbränsle.

9.5.14 Startnummer

Startnummerfärg blå, bottenfärg vit, enligt bilaga H.

9.5.15 Minimivikt

Minimivikt för klassen är 165kg.

9.6 Moto3/125GP

Klassen är öppen för motorcyklar med max 125 cc 2-t, max 1 cylinder (125GP) samt 250cc 4-t max 1 cylinder (Moto3).

9.6.1 Minimivikt

Minimivikt för 125cc, 1 cylinder / 2-t är 136 kg.

Minimivikt för 250cc, 1 cylinder / 4-t är 149kg.

 • Detta innebär att förare med full säkerhetsutrustning tillsammans med motorcykel inte får underskrida minimivikten under något tillfälle under en tävling.
 • Det är alltid förarens ansvar att tillse att minimivikten överskrids, underskrids minimivikten under tävling eller tidskval diskvalificeras föraren från tävlingen.
 • Arrangören ska tillse att förare eller teampersonal inte kan öka vikten på något sätt innan kontrollvägning efter avslutat körpass sker.
9.6.2 Siffror och bottenfärg

Se SR 3.1.2.

9.6.3 Framgaffel och bakfjädring
 • Framgaffel är fri.
 • Bakfjädring är fri dock gäller att fjädringssystem måste vara av konventionell, passiv, mekanisk typ.
 • Aktiva och semi-aktiva fjädringssystem med eller utan elektronisk kontroll är förbjudna.
 • Fjädrar ska vara av järnbaserad legering.
9.6.4 Styrdämpare

Styrdämpare är fri.

9.6.5 Däck och hjul

Fälgdimension fram max 2.5” x 17”.

Fälgdimension bak max 3.5” x 17”.

 • Fälgar tillverkade i kompositmaterial är inte tillåtet.
 • Däck är fritt.
9.6.6 Elsystem

Elsystem får modifieras eller bytas ut i sin helhet.

9.6.7 Batteri

Batteri är fritt.

9.6.8 Kylare

Oljekylare och kylare är fritt dock ska de rymmas innanför kåpan.

9.6.9 Airbox för Moto3 (4-takt)

Luftfilter och airbox får modifieras dock ska anslutning mot förgasare/insprutning sluta tätt. Alla genomföringar i luftboxen ska tätas. Samtliga 4-t motorcyklar ska ha ett inkopplat, slutet vevhusventilationssystem.

9.6.10 Förgasare/insprutning
 • Förgasare/insprutning är fri. Variabel längd på insugssystem, så kallat inlet-tract-system, är inte tillåtet.
 • Maximalt 2 bränsleinsprutare och 2 oberoende styreneheter är tillåtna.
 • Bränsletrycket får inte överstiga 5,0 bar.
 • Endast en gasreglageventil tillåts, vilken måste styras med enbart mekaniska medel (t.ex. vajer).
 • Inga andra rörliga enheter (utom bränsleinsprutare) är tillåtna i insugssystemet innan gasspjället.
 • Ingen annan mekanisk förbindelse mellan inlopps-och strypventilen tillåts. Justering av tomgång och motorbroms med hjälp av ett luft-bypass-system, som styrs av ECU, är tillåten.
 • Bränsleinjektorer måste vara monterade uppströms från motorns insugsventiler. Ej direktinsprutning i cylindrar.
9.6.11 Bränslesystem

Bränsleledningar får bytas, snabbanslutningar får användas, bränslefilter får anslutas.

9.6.12 Cylindertopp och ventiler

Cylindertopp är fri, för 4-t (Moto3) ska den vara av aluminiumlegering.

Pneumatiska eller hydrauliska ventilsystem liksom variabla ventilsystem är inte tillåtet.

9.6.13 Kamaxlar (4-takt)

Kamaxlar måste vara av stållegering. Spännanordning för kamkedja eller kamrem får bytas eller modifieras. Kamdrivning är fri, dock får endast en kamkedja användas.

9.6.14 Vevaxel

Vevaxel är fri men måste vara av stållegering.

9.6.15 Oljepump

Oljepump är fri.

9.6.16 Cylinderbultar

Cylinderbultar är fritt men måste vara av stål eller titanbaserad legering.

9.6.17 Kolvar, kolvringar, kolvbultar och clips
 • Kolvar, kolvringar, kolvbultar och clips är fritt.
 • För 4-t (Moto3) gäller dock att kolven ska vara av aluminiumlegering med en maximal diameter av 81 mm.
 • Svagt ovala kolvar är tillåtna.
 • Kolvbult ska vara av stållegering.
9.6.18 Cylinder

Cylinder är fritt dock gäller att materialet i huvudsak ska vara av aluminiumlegering.

9.6.19 Växellåda och transmission

Utväxling liksom modifiering av växellådan är fritt dock maximalt sex växlar.

9.6.20 Koppling

Koppling är fri dock får inte elektromekanisk eller elektrohydraulisk koppling användas.

9.6.21 Tändsystem, kontrollsystem
 • Tändsystem och motorkontrollsystem är fritt dock får maximalt ett tändsystem finnas
 • System för dataloggning är fritt.
 • Traction control är ej tillåtet.
9.6.22 Generator och startmotor

Generator och startmotor är fritt.

9.6.23 Moto3 Standard Cup

Klassen är öppen för Honda NSF 250R typ MR03.

9.6.24 Minimivikt
 • Minimivikt för motorcykel och förare är 145 kg.
 • Minimivikten kommer inte att tillämpas om motorcykelns vikt är 96 kg eller mer. Detta innebär att förare med full säkerhetsutrustning tillsammans med motorcykel inte får underskrida minimivikten under något tillfälle under en tävling.
 • Det är alltid förarens ansvar att se till att minimivikten överskrids.
 • Underskrids minimivikten under tidskval utesluts föraren från tidskvalet och får starta sist i tävlinsheatet förutsatt att minimivikten uppnåtts.
 • Underskrids minimivikten under tävling utesluts föraren från tävlingsheatet.
 • Arrangören ska se till att förare eller teampersonal inte kan öka vikten på något sätt innan kontrollvägning efter avslutat tidskval/tävlingsheat sker.
 • Montering av ballast är tillåtet men ska vara fast monterat.
9.6.25 Ram, framgaffel och bakfjädring
 • Skydd i kompositmaterial för ram, och baksving får monteras.
 • Fästen för stöd får monteras på bakram.
 • Förlängd bakram får användas.
 • Framgaffel ska vara original.
 • Fjädrarna på de homologerade gafflarna får bytas eller modifieras.
 • De inre delarna i cartridge kan modifieras eller bytas ut. Externt får den inte ändras, förutom att lägga till hål, eller förstora befintliga hål. Det är tillåtet att eliminera befintliga delar av den homologerade cartridgen, men de eliminerade delarna kan inte bytas ut mot inte original.
 • Gaffelvätska är fri.
 • Bakstötdämpare ska vara original.
 • Bakfjäder får bytas.
 • Inre ventiler och kolv i hydraul komponenterna får bytas eller modifieras.
 • Den totala längden av bakre stötdämparen får maximalt vara 312 mm mätt mellan centrum av infästningarna.
9.6.26 Styrdämpare

Styrdämpare är fri.

9.6.27 Däck och hjul
 • Fälgdimension fram max 2.5” x 17”.
 • Fälgdimension bak max 3.5” x 17”.
 • Eftermarknadsfälgar är tillåtna, dock endast av aluminiumlegering.
 • Hjulaxlar, lager och hjuldistanser kan modifieras.
 • Enhetsdäck ska vara Bridgestone.
9.6.28 Bromsar
 • Bromsskivor kan ersättas med eftermarknadsskivor som uppfyller följande krav:
 • Bromsskivor måste ha samma material som den homologerade skivan och bärare eller stål.
 • Frambromsskivans ytterdiameter måste vara mellan 290 mm och 300 mm, tjockleken är begränsad till max 5,5 mm.
 • Främre och bakre bromsok (fäste, hållare, upphängning) får bytas eller modifieras.
 • Monobloc-bromsok är förbjudet.
 • Kolvarna på den främre bromsoket är begränsade till 36 mm i diameter.
 • Främre och bakre huvudcylindern kan bytas med eftermarknaden produkter.
 • Behållare för främre och bakre bromsvätska kan bytas ut med eftermarknads produkter.
9.6.29 Motor

Motor ska vara original.

Endast normalt underhåll som föreskrivs i tillverkarens servicemanual är tillåtet.

9.6.30 Växellåda, transmission och koppling
 • Primär- och sekundärutväxling är fri.
 • Inga förändringar får göras i växellåda och koppling.
 • Quickshifter får monteras.
9.6.31 Styre och reglage

Eftermarknadsdelar får användas

9.6.32 Tändsystem, ECU, kontrollsystem

Mjukvara i ECU ska vara standard. Ändringar i inställningar får göras vad avser standardparametrar såsom tomgång, justering av insprutning.

9.6.33 Dataloggning

Dataloggning är fri men endast följande signaler får loggas:

 • Position och hastighet från GPS
 • Motorvatten temperatur (water)
 • Lambdasensor signal
 • TPS-signal
 • Motorvarvtal
 • Bakhjulshastighet
 • Framhjulshastighet
 • Bromstryck fram
 • Bromstryck bak
 • Fjädringsposition fram
 • Fjädringsposition bak
9.6.34 Övriga tillåtna ändringar

Följande får bytas eller ändras:

 • Bromsvätska, olja och oljefilter är fritt
 • Luftfilter
 • Bromsbelägg
 • Kåpglas
 • Kedja
 • Fotpinnar
 • Fotpinnsplattor, bromspedal och växelpedal
10 CLASSIC ROADRACING

Tävlingsreglementet och maskinreglementet för Classic Racing hanteras av MCHK-Racing, enligt delegering från Svemo Roadracing. Se Bilaga C för ”Regler Classic Roadracing”. För Classic Roadracing kompletteras Svemo SR Roadracing med dessa regler.

11 SUPPORTKLASSER/-CUPER CLASSIC ROADRACING

Supportklasser Classic Roadracing följer Svemo SR och NT. Classic-licens gäller. Supermono räknas som modern Roadracingklass och därmed gäller licenskategorier för modern Roadracing enligt Svemo SR 2.12 och 2.1.3.

11.1 Nordic Supermono (Classic Klass 9)

Körs som nordisk cup vid nordiska Classic-evenemang. För tekniskt reglemente och kontakt se Nordic Supermono Assocation’s Facebook-sida.

11.2 Nordic 250GP Racing (Classic Klass 12)

Körs som nordisk cup vid nordiska Classic-evenemang.

Kontakt för information och tekniska regler, se Classic Roadracing, bilaga C.

12 Bilaga A – Minimum Sjukvårdsberedskap för Roadracing
13 Bilaga B – REGLER FÖR SM ROADRACING
13.1 TÄVLINGAR

Svenskt mästerskap (SM) genomförs enligt dessa regler, SM-manual Roadracing för aktuell säsong och kompletterande information från Svemo Roadracing, som publiceras på www. svemo.se (Roadracing).

Vid SM-tävling i roadracing ska av Svemo Roadracing utsedd grentekniker och Supervisor närvara.

13.1.1 Antal deltävlingar och antal heat per tävling

SM kan genomföras med det antal deltävlingar som beslutas av Svemo Roadracing. Deltävlingar kan vara en- eller tvådagarsevenemang. SM kan avgöras som direktavgörande tävling. Se information på www.svemo.se för aktuell säsong. I en SM-tävling ska tre tävlingsheat per klass köras och heat-resultat för varje klass ger poängtilldelning enligt punkt 7 i dessa SM-regler. SM-tävling ska innehålla ett längre heat, max 45 km, samt 2 kortare heat, max 30 km. Se SM-manual för aktuellt körschema.

Ett tävlingsheat som blir inställt av olika anledningar kommer inte att ersättas med ett nytt tävlingsheat.

13.1.2 Avlysande av tävling

Svemo kan, tillsammans med tävlingsledning, och utan angivande av skäl, antingen direkt eller genom supervisorn, avlysa en eller flera klasser med SM-status i en SM-tävling under förutsättning att detta meddelas senast 7 dygn före tävling.

13.2 ARRANGÖR

Arrangör av Svenskt Mästerskap i Roadracing ska följa gällande regler (SR/NT/SPAR) och av Svemo Roadracing framtagen SM-Manual. Se www.svemo.se för SM-manual.

13.2.1 Inbjudan och tilläggsregler (TR)

TR ska senast 45 dagar innan tävling läggas in på Svemo TA för godkännande av utsedd Svemo Supervisor. När TR är godkända öppnas anmälan till tävlingen. TR laddas upp till Svemo TA för respektive tävling. Mall för TR som ska användas finns på www.svemo.se (Roadracing).

13.2.2 Program

För varje SM ska program produceras. Program kan vara tryckt eller digitalt. I programmet ska, förutom startlistor upptagande de startande i varje heat, återfinnas uppgifter enligt NT. Anmälare (team/företagslicens) vilken anmält en förare till tävling, ska ha sitt namn i program, start-, kval- och resultatlista.

13.3 DELTAGARE

SM är öppet för:

Svenska förare med av Svemo utfärdad årslicens enligt följande:

a) Elitlicens i någon av klasserna Supersport 600, Superbike

b) Förare med giltig licens från övriga FIM-anslutna förbund ska inneha starttillstånd samt en licens med likvärdig licensklass enligt punkt a).

13.3.1 Minsta antal deltagare

För att tävlingen ska godkännas som SM-deltävling gäller att minsta antalet är 10 anmälda och betalda 30 dagar innan tävlingen i respektive SM-klass.

13.4 KLASSER

SM arrangeras i följande klasser:

 • Supersport 600 (Elitlicens)
 • Superbike (Elitlicens)

För tekniska krav på motorcykeln, se klassens tekniska reglemente i SR Roadracing, kapitel 8.

13.5 ANMÄLAN

För samtliga tävlingar ska anmälan och betalning av träning och tävling ske genom Svemo TA. Anmälan är inte giltig förrän anmälnings- och träningsavgiften är betald (30 dagar innan tävlingen). Giltig förarlicens ska alltid kunna uppvisas vid incheckning till tävlingen.

13.6 TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE
13.6.1 Allmänt

Tävlingar genomförs enligt SR Roadracing, Svemo NT/ SPAR, aktuell SM-Manual samt tilläggsregler för respektive tävling.

13.6.1.1 Funktionärer

Vid genomförande av SM-deltävling ska följande funktionärer vara tillsatta:

 • Supervisor, tillsätts av Svemo Roadracing
 • Grentekniker roadracing, tillsätts av Svemo Roadracing
 • Jury, tillsätts av arrangören, ledamöterna måste ha giltig funktionärslicens för roadracing
 • Tävlingsledare, innehavande giltig licens, som ansvarar för att samtliga funktionärer känner till, följer och arbetar enligt gällande reglementen och anvisningar.
 • Tidtagningsansvarig
 • Chefstekniker, innehavande giltig chefsteknikerlicens
 • Säkerhetsansvarig
 • Tävlingssekreterare
 • Sjukvårdsansvarig
 • Miljöansvarig, ska ha genomgått Svemos miljöutbildning
 • Faktafunktionärer; ljudmätare, startledsfunktionärer, hastighetsmätare
 • Övriga funktionärer, se bemanningsplan för rekommendation. Tävlingsledaren ansvarar för detta.

Utöver dessa bör nedanstående utsedda funktionärer finnas:

 • Biträdande tävlingsledare
 • Mediaansvarig
 • Publikvärd
 • Depåansvarig
 • Startledsfunktionärer
 • Chefsfunktionärer i den omfattning som behövs.
13.6.2 Träning i samband med SM

För att få starta i tävlingsheat ska förare och, i förekommande fall, passagerare, ha fullbordat minst 5 hela varv. Tävlingsledaren äger rätt att själv besluta om lägre krav för rutinerade förare. Träning sker i grupper enligt schema publicerad i tävlingens tilläggsregler (TR) och/ eller PM.

13.6.3 Teknisk efterkontroll (parc fermé)

Teknisk efterkontroll genomförs i anslutning till avslutat heat i parc fermé. Visar det sig i den tekniska efterkontrollen att motorcykeln inte uppfyller gällande regler, så medför det automatisk uteslutning ur tävlingsheatet. Om motorcykel plomberas på förarens begäran och det vid efterkontroll visar sig att inget tekniskt varit felaktigt ska föraren återinföras i resultatlistan. Se 6.3.4 Plombering.

13.6.3.1 Våg
 • Arrangör ska tillhandahålla godkänd våg.
 • Kalibreringsdokumentation ska finnas.
 • Den våg som arrangör tillhandahåller är officiell våg för arrangemanget.
 • För de klasser med restriktioner för vikt kan chefstekniker när som helst kräva vägning av motorcykeln.
 • Föraren är skyldig att utföra vägning enligt ovan. Om inte, kan föraren bli utesluten från tävlingsheat.
 • Kontrollen ska göras av motorcykeln som den passerar mållinjen och efter avflaggningsvarv till bandepå.
13.6.3.2 Ballast

Användande av ballast för att nå viktgränser enligt respektive klass är tillåtet. Ballast ska vara säkert fastsatt i motor eller ram.

13.6.3.3 Bränsleprov
 • Vid provtagning kommer analys att ske enligt bestämmelser för Svensk och Europeisk standard.
 • Provtagning sker genom att tappa 1 liter bränsle i två för ändamålet lämpliga kärl, som förseglas och förses med förarens och kontrollantens signatur.
 • Proverna ska sedan genom grentekniker eller supervisorns försorg omedelbart sändas till ackrediterat laboratorium för analys.
 • Se separat instruktion för bränsleprovtagning, som tillhandahålles av Svemo supervisor.
 • Bränsleprov beordras samt bekostas av Svemo. Kostnad för provtagning kan krävas av förare vars bränsle befunnits otillåtet vid prov. Se punkt 15.1.7 i NT.
 • Om bränsleprov avviker från tillåtna värden bestraffas föraren med uteslutning från aktuell tävling och dessutom ska anmälan göras till förbundsbestraffning.
13.6.3.4 Plombering
 • Efter beslut av Tävlingsledare eller Supervisor, eller vid inlämnad protest som inte kan kontrolleras på plats, kan motor plomberas för efterkontroll på av Svemo utsedd plats/ verkstad.
 • Vid plombering ska blankett ”plomberingskontroll” användas där det klart ska framgår vad kontrollen avser.
 • Bryts plombering innan kontroll utförts bestraffas förare genom uteslutning från gällande tävling.
 • I samband med avgörande av teknisk protest ska förlorande part ansvara för alla kostnader för såväl mätning, isärtagning samt återställande av uppmätt objekt (motor/motorcykel).
13.6.5 Byte av motorcykel
 • Varje förare får endast besiktiga in en motorcykel per klass till tävlingen. Har föraren ytterligare motorcyklar får dessa inte förvaras i depåtält eller depåbox.
 • Tävlingsledaren eller den som denne utser, har rätt att medge byte av motorcykel endast om chefstekniker bedömt att ordinarie motorcykeln ej går att reparera och dömer ut den.
 • Reservmotorcykel får besiktigas in till tävlingen först efter att ordinarie motorcykel är utdömd av chefstekniker.
 • Utdömd motorcykel får ej förvaras i depåtält eller depåbox.
 • Delar får demonteras från utdömd motorcykel för att användas på annan motorcykel.
13.6.6 Tävlingskörning

Enligt kapitel 6.7 ”Regler för tävling” i SR Roadracing.

13.6.6.1 Tävlingssträcka

Min är 15 km, max 45 km.

13.6.6.2 Code 50

Se 6.12. I övrigt gäller även nedan:

 • Code 50 får endast tillämpas under högst 2 varv för ex. snabb bärgning av fordon. Bedöms situationen ta längre tid att hantera ska heatet istället rödflaggas enligt punkt 6.2.4.
 • Vid överträdelse av hastigheten eller omkörning under Code 50 bestraffa föraren vid kval genom att kvaltid strykes, vid race med uteslutning.
13.7 SM-POÄNG OCH SLUTRESULTAT

Endast den poängberäkning som är godkänd av Svemo, efter avslutad tävling och av supervisorn registrerad tävlingsrapport i Svemo TA, är officiell och avgörande. Supervisor kan dock meddela en preliminär poängställning efter varje heat.

13.7.1 Poäng per heat

Placeringspoäng i sprintrace enligt följande:

1:a 15 poäng5:e 9 poäng9:e 5 poäng
2:a 13 poäng6:e 8 poäng10:e 4 poäng
3:e 11 poäng7:e 7 poäng11:e 3 poäng
4:e 10 poäng8:e 6 poäng12:e – sista plats 2 poäng

Placeringspoäng i de längre racen enligt följande:

1:a 25 poäng5:e 15 poäng9:e 11 poäng13:e 7 poäng17:e 3 poäng
2:a 23 poäng6:e 14 poäng10:e 10 poäng14:e 6 poäng18:e – sista plats 2 poäng
3:e 20 poäng7:e 13 poäng11:e 9 poäng15:e 5 poäng
4:e 17 poäng8:e 12 poäng12:e 8 poäng16:e 4 poäng

Detta innebär att alla som går i mål får poäng.

Samtliga förare kommer att synas i resultatlistan för respektive deltävling. Samtliga förare kan ta en pallplats och få pokal i en deltävling. Detta oavsett om föraren har giltig Svemolicens eller giltig licens i annat FIM-anslutet förbund.

13.7.2 Poäng i SM-serie

Efter att samtliga SM-deltävlingar genomförts, sammanräknas samtliga resultat för varje förare, som summeras i seriesammanställningen.

13.7.3 Lika poäng

Om två eller fler förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt i första hand genom antalet segrar, i andra hand genom antalet andraplaceringar o.s.v. Om inte heller denna tillämpning kan skilja förare åt placeras den före som i den sist arrangerade tävlingen uppnått det bästa resultatet.

Om inte heller denna tillämpning ger möjlighet till särskiljning p.g.a. att två eller flera av förarna ifråga brutit den sista tävlingen är resultaten i den näst sista tävlingen o.s.v. avgörande. Vid delad placering utgår nästkommande placering.

13.8 MÄSTERSKAPSTECKEN

Efter avslutat mästerskap/mästerskapsserie utdelas mästerskapstecken och medaljer enligt nedan.

Svenska Mästerskapsklasser:
Supersport 600
Superbike

Slutsegraren erhåller;

 • RF stora SM-tecken (könsneutral) under förutsättningen att slutsegraren innehar Svemo licens. Innehar slutsegraren licens av annan FIM-ansluten federation, delas RF-tecknet inte ut.
 • Svemo SM-medalj i guld, (förgylld brons)
 • Svemo SM-diplom

Andra pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i silver, (vitmetall)

Tredje pristagaren erhåller;

 • Svemo SM-medalj i brons
14 Bilaga C – REGLER CLASSIC ROADRACING

MCHK-RACING

MASKIN- OCH UTRUSTNINGSREGLEMENTE; 2024:1

Dessa regler gäller, om inte annat anges från januari 2024. Dessa regler och klassindelning är godkända av de nordiska länderna och gäller för Nordiska mästerskapet/cupen samt nationella mästerskap/cuper. Vad gäller klassindelning kan avsteg förekomma för FIM Europe Vintage Cup. I fall av tolkning så är det den engelskspråkiga utgåvan, som finns på www.mchk-racing.org, som anses vara originalet.

Upplysningar om klassindelning och allmänna regler lämnas av Per Holmström; 073-809 32 86. E-mail: maskin@mchk-racing.org

Upplysningar om maskinreglementet lämnas av MCHK-Racingsektionens Maskinkommitté:
Solo: Per Holmström: 073-809 32 86
MCS/Sidvagnar: Marcus Andersson.tel: 08-27 80 04

Innehåll

 1. Allmänna regler för Classic Roadracing. Tävling, Paradkörning och Banträffar.
 2. Maskinreglemente för banträffar och paradkörning.
 3. Maskinreglemente för Classic Roadracing (tävling).
 4. Maskinreglemente för Roadracing, Sidvagnar Klass 8 A, B, C och D.
 5. Maskinreglemente för Roadracing, klassen 7 A + 7B Period 3 t.o.m. – 79.
 6. Reglemente för Klass 7 C FORMULA 80-87
 7. Reglemente för klass 13; Classic Superbike och Classic Supersport
 8. Reglemente för klass 12a; GP 250 och 12b: GP 125
14.1 ALLMÄNNA REGLER FÖR CLASSIC ROADRACING. TÄVLING, PARADKÖRNING OCH BANTRÄFFAR.

För Classic Roadracing kompletteras Svemo specialreglemente Roadracing med dessa regler.

Allmänt

Maskiner ska vara s.k. fabriksracer, produktionsracer eller maskiner byggda att likna racers från aktuell tidsperiod. Motorcykeln skall ha funnits tillgänglig på marknaden i Europa eller deltagit i tävlingsverksamhet i Europa före eller under de säsonger som anges i klassen samt MC därefter producerad i oförändrat skick.

Förtydligande av punkt 1.0.: En maskin i klassen <48 ska se ut som en racer från före 1948.

En maskin från 50-talet ska se ut som en racer från 50-talet. En maskin från 60-talet ska se ut som en racer från 60-talet. En maskin i klassen 7 ”Forgotten Era” t.o.m. -79 ska se ut som en racer mellan 1973-1979.

Maskiner med utseende från en viss tidsperiod men med någon eller några nyare delar kan inte klassas upp till en senare period och kommer sålunda inte att godkännas.

OBS! Det åligger ägaren att bevisa och dokumentera att maskin och ingående delar fanns tillgängliga inom tidsperioden.

Motorcykelns tillverkningsår ska i första hand bestämma i vilken klass den ska köras. Motorcykel som passar in i existerande klass bör inte förändras för att passa in i annan klass. Detta gäller särskilt produktions- och fabriksracers eftersom de har ett såpass stort historiskt värde. Det är godkänt att nytillverka ramar och att modifiera fabrikstillverkade ramar.

För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln; man får fritt kombinera ram och motor, dvs. kombinationen måste inte ha funnits under den aktuella tidsperioden. Maskinen ska vara iordningställd till en hög standard, såväl avseende säkerhet som utseende, för att kunna erhålla maskinkort. Om en maskin inte bedöms hålla acceptabel standard, kan maskinkort vägras eller dras in tills att den bedöms acceptabel.

Tips: Om Du är det minsta osäker, tag kontakt med maskinkommittén för rådfrågning, innan Du köper, bygger eller bygger om Din maskin.

OBS! Vid hastighetstävlingar gäller dessutom Svemos tävlingsreglemente. Följande detaljer måste vara utförda/uppfyllda enligt anvisningar. Personlig utrustning ska medföras vid besiktningen!

14.1.1

Licens: Vid hastighetstävling krävs giltig roadracinglicens enligt åldersgräns i respektive klass. För paradkörning i samband med tävling krävs giltig roadracinglicens eller paradlicens.

14.1.2

Hjälm: Godkänd enligt nordisk eller europeisk standard. ”Potthjälm” ej godkänd. Hjälmar av polykarbonat, lexan etc. får ej vara målade. Hjälmen ska vara felfri och oskadd. Chefstekniker äger rätt att underkänna (och omhändertas under tävlingshelgen) hjälm som ej uppfyller ovan nämnda krav. Hjälm av gångjärnstyp (typ BMW) är inte tillåten. Inbyggt solvisir ej tillåtet.

14.1.3

Skinnställ: Ska vara godkänt för roadracing enligt nordisk- eller europeisk standard. Hel eller delad overall. Hel overall rekommenderas. Stället ska vara av god kvalitet. Ryggskydd ska användas. Skinnställ som kan delas med dragkedja rekommenderas ej, men är godkänd om dragkedjan är fäst i skinnställets yttermaterial och inte i fodret. Dragkedja ska vara stängd under träning och tävling.

14.1.4

Stövlar: Av typ speciellt för mc-körning. Ej crosstövlar.

14.1.5

Handskar: Av skinn.

14.1.6 Nummerbottnar och siffror
14.1.6.1

Nummerplåt: 230×280 mm

1 st fram, 1 st på varje sida av maskinen.

Färgerna ska vara enligt följande:

50 ccvit bottensvarta siffror
<175 ccsvart bottenvita siffror.
250 ccgrön bottenvita siffror. Även Forgotten Era < 250 cc
350 ccblå bottenvita siffror
500 ccgul bottensvarta siffror
500 – 750 ccvit bottensvarta siffror
Forgotten Era >250 ccröd bottenvita siffror.
Sidovagnarvit bottensvarta siffror*

*Alla sidvagnsklasser delar samma nummerserie. Sidvagnars startnummer ska även innehålla ett suffix visande vilken klass som motorcykeln tävlar i, t.ex. 10B, om cykeln har startnummer 10 och tävlar i klass 8B.

Vid tävling: färger och siffror enligt arrangörens tilläggsregler om dessa säger annat än ovan.

14.1.7

Utseende: Maskinerna ska vara tidstypiskt lackerade, d.v.s. inte en massa blixtar eller annan grafitti-liknande lackering. Påklistrade dekaler som inte hör hemma i tidsperioden bör ej heller förekomma. Dekaler från ev. sponsorer accepteras.

14.1.8

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.1.9

Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.1.10

Kedjeskydd: Motorcykel ska vara försedd med så kallad ”hajfena” fästad vid ram eller sving och täcka drev och kedja. Se bild

14.1.11

Bakljus: Motorcyklar i klasser som använder slicks/regndäck, ska vara försedda med ett rött bakljus. Det ska vara monterat vid besiktning men kan tas bort vid tävling i torrt väder. Ljuset ska slås på när tävlingsledaren så kräver. Ljusstyrkan ska vara likvärdig med en 10-15 W normal glödlampa eller 0,6-1,8 W LED. Ljuset ska vara fast, ej blinkande. Storleken på det lysande fältet ska vara minst 4cm2, t.ex. 2x2cm eller med en diameter av 2,25cm.

14.1.12

Oljeuppsamlare: Oljeuppsamlare är kravställt på alla motorcyklar med 4-taktsmotor. Uppsamlaren ska vara stadig och ha en säker fastsättning. Kapaciteten ska vara hälften av den totala vätskemängden (olja + kylvätska) i motor och växellåda. För torrsumpsmotorer är oljemängden i motor, satt till 0,3 liter. Uppsamlaren ska ha ett djup av minst 50 mm och ev öppningar ska sitta minst 50 mm över uppsamlarens botten. Uppsamlaren ska, i botten framtill, vara försedd med 2 st. hål med minst 25 mm diameter. Dessa ska normalt vara pluggade, men ska vid regn kunna öppnas om tävlingsledaren så kräver.

14.1.13

Oljekylare: Oljekylare ska vara försedd med skydd för stenskott.

14.1.14 Bränsle

För classic racing är det tillåtet att köra på E85.

14.1.15 Definition av MC:s tillverkningsår

Med tillverkningsår avses tillverkningsåret för den nyaste av motor eller ram. Om väsentliga komponenter (t ex hjul, gaffel etc.) moderniserats vid senare tillfälle ska detta tillfälle räknas som årsmodell. Exempel: En maskin byggd 1934 och som moderniserats i början av 50-talet med plungerfjädring och teleskopgaffel ska betraktas som en 50-talsmaskin. En nybyggd kopia (replika) räknas som av samma tillverkningsår som originalet.

14.2 MASKINREGLEMENTE FÖR BANTRÄFFAR OCH PARADKÖRNING.

En giltig förarlicens för roadracing eller parad är obligatorisk för deltagande i banträffar och paradkörning.

14.2.1

Typ och ålder: Deltagande maskiner måste vara av racertyp (se punkt 1.0), överensstämma med den tidsperiod maskinen tillhör och maskiner till och med 1998 års modell är tillåtna. Fabriks och produktionsracers är tillåtna med en rullande 15 års gräns. För banträffar är även Supermono maskiner tillåtna.

För parad är maskinerna indelade i Parad 1 (”riktiga” racer och exklusiva och ovanliga maskiner) eller Parad 2 (vanliga och väl ombyggda ”vanliga” maskiner). Ange Parad 1 eller Parad 2 i maskinkortsansökan. För parad ska maskinerna vara välbyggda och uppfylla kraven enl. punkt 1.0

14.2.2

Maskinkort: Erfordras vid paradkörning. Ej vid banträffar.

14.2.3

Ram, sving: Original, replika eller nybyggd ram av tidstypiskt utseende. Fjädring fritt så länge den är tidstypisk. Centralfjädring endast på maskiner som ursprungligen var utrustade med sådana.

14.2.4

Framgaffel: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden.

14.2.5

Styrning: Typ av styre är fritt.

14.2.6

Hjul: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden.

14.2.7

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden. Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material.

14.2.8

Däck: Dimensioner ska vara så nära standarddimensioner från aktuell tidsperiod som möjligt. Däcken måste vara i gott skick. Mönstrade däck ska ha ett mönsterdjup av minst 2,5 mm. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas. Slicks är inte tillåtet.

14.2.9

Stötdämpare: Fjädring fritt så länge den är tidstypisk. Bakstötdämpare med utvändig behållare endast på maskiner som ursprungligen var utrustade med sådana.

14.2.10

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av typ och modell som användes inom tidsperioden. Motorcykel får köras utan kåpa men ska då vara försedd med framskärm.

14.2.11

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.2.12

Motor: Tillverkad innan åldersgränsen eller utseendemässigt identisk med motor som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning.

14.2.13

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.2.14

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. se även punkt 1.12.

14.2.15

Förgasare: Tidstypiskt utseende, f.ö. fritt.

14.2.16

Tändning, nödstopp: Fritt (ev. i efterhand monterad elektronisk tändning ska döljas). Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.2.17

Växellåda: Tidstypiskt utseende, f.ö. fritt.

14.2.18

Transmission: Fritt. Om remdrivning användes ska denna döljas för insyn. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dylikt.

14.2.19

Avgassystem: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning: Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.2.20

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.2.21

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.2.22

Fotpinnar: Fotpinnar ska ha en diameter av minst 16 mm. Ytterändarna ska vara halvsfäriska med en radie av minst 8 mm. Fotpinnarna ska vara av återfjädrande konstruktion. Fast monterade fotpinnar ska vara utrustade med en ändplugg av plast, aluminium eller liknande material. Enl. Svemo SR Roadracing punkt 3.1.6.

14.3 MASKINREGLEMENTE FÖR CLASSIC ROADRACING (TÄVLING).
14.3.1 Solomaskiner 1948 – 1972. (Period 1 och 2)
14.3.1.1

Typ och ålder: Maskinen ska vara av race-typ och överensstämma med maskiner inom tidsperioden (se punkt 1.0.). Motorcykeln ska ha funnits tillgänglig på marknaden i Europa eller deltagit i tävlingsverksamhet i Europa före eller under säsongen -67 för 2-takt respektive -72 för 4-takt samt motorcykel därefter producerad i oförändrat skick. Om tävlingsledningen finner så lämpligt kan efterkrigsklassen delas in i period 1 (tillverkad senast 31/12-63) och i period 2 (fr.o.m. 1964 till ovan nämnda datum). 50 cc motorcykel ska ha varit tillgänglig på marknaden tävlingssäsongen -72 oavsett 2- eller 4-takt. I klass 5 (500 CC) endast 4-takt. 2-taktare i klass 2 som varit tillgängliga på marknaden under säsongerna 1968 till 1972 är tillåtna med en maximal cylindervolym av 125 cc. För dessa cyklar är enbart trumbroms tillåtet.

Under en testperiod av säsongerna 2023 och 2024 är 2-taktare som varit tillgängliga på marknaden under säsongerna 1968 till 1972 tillåtna i ”nästa” klass med större cylindervolym. Detta gäller för klasserna 3-6. Enbart trumbromsar är tillåtna på dessa cyklar.

Valfrihet gäller material i fälgar och typ av styre på maskiner från 1948 och fram till 1955. Maskiner från denna tid ska också tillåtas ett något mera standardmässigt utseende. För modifiering av ovan nämnda motorcyklar samt nybyggda gäller följande:

14.3.1.2

Maskinkort: För start i tävling erfordras giltigt maskinkort. Maskinkort obligatoriskt även för förare från de övriga nordiska länderna. Inget maskinkort = Ingen start.

För testperioden enligt 3.1.1, ska maskinkorten knytas till den klass cykeln ska köras i och inte baserat på cylindervolymen.

14.3.1.3

Ram, sving: Ska vara av rundrör i stil och typ som användes i Roadracing innan åldersgränsen. Svingarmen ska vara av rundrör, endast ett rör per sida. Det är godkänt att nytillverka ramar och att modifiera fabrikstillverkade ramar. Man får fritt kombinera ram och motor, dvs. kombinationen måste inte ha funnits under den aktuella tidsperioden. För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln; att man får fritt kombinera ram och motor som funnits under den aktuella tidsperioden.

14.3.1.4

Framgaffel: Ska vara av typ och modell som användes inom tidsperioden. Mekanisk eller hydraulisk anti-dive, samt gaffelstabilisator s.k. ”vobbelstag” d.v.s. stag/fäste som förbinder undre gaffelbenen är ej tillåtna. Max. gaffelbensdiam. 35 mm. Var maskinen försedd med grövre gaffelben som original ska detta dokumenteras.

14.3.1.5

*Styrning: Motorcykel ska vara försedd med Clipp-on styre. Valfrihet gäller typ av styre på maskiner från 1948 och fram till 1955. I övrigt se Svemo reglemente.

14.3.1.6

Hjul, fälgar: Fälgar av aluminium med hög eller låg kant. Valfrihet gäller material i fälgar på maskiner från 1948 och fram till 1955. Hjulen ska vara trådekrade och av minsta dimension 18″. Fälgbredd max. VM 3 både fram och bak i alla klasser upp t.o.m. 500 cc. Över 500 cc fälgbredd fritt.

14.3.1.7

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande än vad som användes inom tidsperioden. Max. enkel skiva fram (300 mm) om ej dubbla fanns på maskinen innan åldersgränsen. Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material. I klasserna upp t.o.m. 500 cc bör trumbroms prioriteras. I klassen över 500 cc tillåts dubbla skivor av typ som fanns att köpa som tillbehör över disk före 73. Skivorna får ej vara borrade, ventilerade slitsade eller flytande. Bromsok ska vara av modell som fanns inom tidsperioden och får ha max 2 kolvar. Tvåtaktare ska ha trumbromsar. På fyrtakt får trumbroms bytas mot skivbromsar både fram och bak.

Exempel på godkända bromsok:

 1. Brembo F05 och F08 (det tidiga svarta oket, typ Moto Guzzi T3. Both type with single M10 bleed valve and the one with two M6 bleed valves are allowed.)
 2. Yamaha (typ XS 650)
 3. Honda (typ CB 750, CB600, CB450 upp t.o.m 1972)
 4. Lockheed/AP; CP 2195 och CP 2696
 5. Dunstall (inkluderat i gaffelbenet)
 6. Grimeca; typen som ser ut som Lockheed-oken enligt ovan.

14.3.1.8

Däck: Slicks får ej användas. Ej heller skurna slicks. Max. bredd i klass över 500 cc, fram 110 mm. bak 130 mm. Moderna typer av så kallade regndäck (speciellt framtagna regndäck för våt beläggning) är ej tillåtna. Däck ska vara enl. tillverkarens utförande. Extra mönster får ej skäras. Förbud mot användande av däckvärmare. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.3.1.9

Stötdämpare: Utvändiga behållare ej tillåtna. Centralfjädring endast om maskinen var utrustad med detta innan åldersgränsen.

14.3.1.10

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av stil och utseende som användes inom tidsepoken. Kåpor och sadlar får ej vara av modernt snitt, typ spetskåpor med mage. Motorcykel får köras utan kåpa men ska då vara försedd med framskärm. Bensintank av aluminium eller plast ska innehålla tank-foam (explosionshämmande material) vid all körning på bana.

14.3.1.11

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.3.1.12

Motor: Motorblock, cylinder och topp av typ som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning. Bearbetning och ändring av originaldelar liksom montering av tidstypiska tillbehör är tillåtet. Omborrning till kolvar i original överdimension tillåten utan att maskinen klassas upp även om cylindervolymen överskrider klassgränsen. Triumph T140 och Norton 850 motorblock samt andra motorblock tillverkade efter -67/72 men identiska med -67/72 godkänns. Norton 850 cc cylindrar är godkända, OBS! dock max 750 cc cylindervolym. Motor får över-/eller underborras och över-/eller understrokas för att köra i annan klass. Utseendet på motorn får inte ändras, men kylflänsar på originalcylinder och topplock får förlängas upp till 8 mm. Originalformen och tjockleken måste bibehållas. Detta gäller både för ändrade originaldelar och nytillverkade.

14.3.1.13

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del).Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.3.1.14

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/ växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimikapacitet 0,5 liter.

14.3.1.15

Förgasare: Power jet, flatslide, accpump eller moderna tillbehörs smoothboreförgasare ej tillåtna undantaget Amal MK 2. Insprutning ej tillåten.

14.3.1.16

Tändning, nödstopp: Fritt. Om ej original elektronisk tändning användes ska komponenterna döljas. Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.3.1.17

Växellåda: Typ och modell som användes inom tidsperioden. Antal växlar och utväxlingar fritt.

14.3.1.18

Transmission: Fritt. Om kuggremsdrift användes ska denna skyddas för insyn. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dyl.

14.3.1.19

Avgassystem, ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.3.1.20

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.3.1.21

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.3.1.22

Replikor: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.3.1.23

Övrigt: Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.3.2 Tillägg för klass 1 före -48.
14.3.2.1

Generellt: Maskinen ska vara av race-typ och överensstämma med maskiner inom tidsperioden

14.3.2.2

Ram, sving, framgaffel: Ska överensstämma med utseende inom tidsperioden. Hydrauliska dämpare får användas, dessa ska vara dolt monterade och enbart ha envägsdämpning. Senare tillverkade ramar/svingarmar är godkända om de dimensions och utseendemässigt överensstämmer med en motorcykel tillverkad före 1948. Nytillverkade delar ska synbart överensstämma med delar från denna period.

14.3.2.3

Styre: Ska vara tillverkat i ett stycke.

14.3.2.4

Hjul, fälgar och bromsar: Fälgbredd max WM 2 fram och WM 3 bak. Stål eller aluminiumfälgar godkänt. Min 19″ om ej annat satt original.

Ska överensstämma med tidsperioden Endast halvnav max 7″ bromstrumma gäller både fram och bak. Större dimension och/eller dubbelverkande bromsar är godkänt om det var originalmonterat.

14.3.2.5

Tank, sadel, stänkskärmar och kåpa: Tank ska vara tidstypisk och tillverkad av metall, t.e x. aluminium eller stål. Motorcykel ska vara utrustad med solosadel av läder eller gummi och om så önskas bönpall. Ej så kallad ”limpa”, om det inte var originalmonterat.

Skärmar: Tidstypiskt utseende och tillverkade av metall, t.ex. aluminium eller stål. Kåpa: Endast så kallad Fly screen.

Nummerplåtar: Ska ej vara tillverkade av plast. Se avsnitt 1.6.

14.3.2.6

Motor: Alla synliga delar ska falla inom tidsperioden. Fri trimning.

14.3.2.7

Växellåda: Utvändigt före -48, BSA och Triumph pre-unit t.o.m. 1953 är godkända. Mindre avvikelser för infästningar och hastighetsmätardrivninar är godkänt. Växellänkage får ändras. 5 eller 6 växlade lådor är inte godkända om de inte var originalmonterade.

14.3.2.8

Förgasare: Fram till och med 1960 års modell är godkänt.

14.3.2.9

Transmission: Remdrivning kan godkännas om den är helt dold med tidstypisk transmissionskåpa.

14.3.2.10

Reglage: Koppling, broms och gashandtag ska vara av tidstypiskt snitt. Gaswire får vara parallell med styret.

14.3.2.11

Oljeuppsamlare: Uppsamlare (tråg) ska finnas under motor och växellåda.

14.3.3 Tillägg för klass 2B 50cc 1961- 1983.

Ändring gällande uppdelning av klass 2b i en luftkyld och en vattenkyld klass. Grundregeln är att alla GP-cyklar inom tidsperioden upp t.o.m. 1983, oavsett om de är luftkylda eller vattenkylda är godkända att tävla med.

50 cc tävlingscyklar som är godkända att tävla med är indelade i tre kategorier:

14.3.3.1 Kategori 1 racer:

Generellt gäller att en motorcykel är godkänd om den har under 50 kubiks epoken 1961-1983 deltagit i en nationell (motsvarande SM) eller internationell (EM/VM 50 cc roadracing tävling, detta under förutsättning att den är i samma utförande; utseende och specifikationer.

14.3.3.2 Kategori 2 racer:

Replika av sådan är också godkänd om den överensstämmer i väsentliga delar som: Ram, motor, gaffel, tank, sits, kåpa, hjul och bromsar.

14.3.3.3 Kategori 3 racer:

Om motorcykeln inte faller under texten ovan och är byggd utan förlaga gäller följande: Ta alltid kontakt med maskinkommittén eller klassrepresentanten innan du börjar bygga en maskin utan förlaga. Vad gäller delarna, utförande och detaljer som är tillåtna, gäller reglementet nedan. Motorcykeln ska vara byggd att efterlikna en epok inom perioden så t.e x. ett chassi från 60-talet ska inte förses med en motor eller kåpset från 80-talet. Denna kategori representerar de (flesta) 50 cc cyklarna som det tävlades med och som var byggda av privatförare, med ett stort antal kombinationer av motor och chassi.

14.3.3.4 Ram:

Traditionell rundrörs, backbone, pressad stålram eller monocoqe. Balkramar byggd av 2 större profiler typ Honda RS-125 icke godkänd.

14.3.3.5 Hjul:

18 eller 19 tums ekerhjul med stål eller aluminiumfälgar. Max tillåten fälgbredd före 1983 är 1,4” fram och 1,6” bak.

Alternativt: Gjutna magnesium eller aluminiumfälgar med ett utseende från rätt tidsepok.

14.3.3.6 Däck:

Mönstrade däck avsedda för ändamålet. Max bredd 2.00 fram och 2.25 bak. Ej tillåtet: slicks, regndäck eller i efterhand skurna slicks.

14.3.3.7 Framgaffel:

Teleskopgaffel med max 30 mm gaffelben.

Ej tillåtet: Hydraulisk antidive och uppsidedown gaffel. Styrdämpare av kolv, membram eller friktionstyp är tillåten. Den måste vara ”anonymiserad”: Alla logotyper eller namn ska vara borttagna. Färgen ska, för att bibehålla den klassiska looken, vara silver.

14.3.3.8 Baksving:

Tillverkad av rund eller fyrkantsrör med dubbla stötdämpare eller centralt placerad enkeldämpare. Multi-link fjädring inte godkänt.

14.3.3.9 Motor:

Alla motorer som deltagit i nationell (motsvarande SM) eller internationell (VM) 50 kubiks roadracingtävling t.o.m. säsongen 1983. Motorns huvuddelar (topp, cylinder och block) ska överensstämma med det som fanns t.o.m. 1983.

14.3.3.10

Sidokåpor får modifieras eller tas bort, ombyggnad till slidmatning och torrkoppling är tillåtet.

14.3.3.11

Fri inre trimning och delar från olika fabrikat får blandas. Växellådan får ha max 6 växlar (undantag racers och replikor enligt punkt 1.0 och 1.1), extern manuell överväxel tillåtet. Moderna cylindrar måste vara ”anonymiserad”: Alla logotyper eller namn ska vara borttagna. Färgen ska, för att bibehålla den klassiska looken, vara silver. Alternativt täckta med en tidsenlig kåpa för att bibehålla det klassiska utseendet.

Egenbyggd motor (t.ex. fräst ur aluminiumblock så kallad billet) ska vara replika.

14.3.3.12 Förgasare:

Förgasaren kan ha rund eller platt trottel

Godkända rundtrottelförgasare: Mikuni typ VM, Dellorto eller Kehin. Godkända ”flatslide”förgasare: Lectron, Pekar/Lenkar och Gardner.

Pre 1983: Powerjet är godkänt Electronic Powerjet är inte godkänt. D-trottel inte godkänt (Keihin PWK och liknande.)

Reedventil är inte godkänt.

14.3.3.13 Kåpa, sadel, tank, reglage, clip-on:

Ska ha funnits en förebild inom tidsperioden. Dekaler och lack ska ha ett tidstypiskt utseende.

Kolfiber ska vara övermålad med täckande färg. Fotpinnar m.m. enl. gällande tekniskt reglemente.

14.3.3.14 Tändning:

Fritt. Dock bör moderna tändboxar och kablar mm. byggas in i lämpliga boxar alternativt gömmas, för att tidsenligt utseende eftersträvas.

Data logging och knacksensor ej tillåtet.

14.3.3.15

Instrumentering: Fritt men tidsenlig dvs analoga instrument.

14.3.3.16 Bromsar:

Ska vara av trum eller skivtyp och ha ett tidstypiskt utseende och storlek. ”Waveskivor” är ej tillåtet.

Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material och singelskiva får ha en maximal diameter av 230 mm, dubbelskivor max 200 mm diameter.

Bromsok: ska vara av klassisk modell, med max 2 kolvar och max kolvdiameter av 32 mm. Främre bromscylinder: ska ha cylinder parallell med styret, fabrikat fritt och integrerad vätskebehållare.

14.3.3.17

Ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.3.3.18

Avgassystem: Designen av avgassystemet är fri.

14.3.3.19

Bränsle: Handelsbränsle.

14.3.3.20 Övrigt:

Motorcykeln ska hålla en hög teknisk standard samt utförande på detaljer och färgsättning. Den minimalt tillåtna torrvikten är 55 kg. Eventuella lätthål ska vara placerade på ett klokt sätt. Borrning eller extrem lättning av fälgar, nav eller gaffelben är av säkerhetsskäl inte tillåtet.

Det som här inte nämnts eller uttryckligen godkänts är ej tillåtet. Utöver detta tilläggs reglemente för klass 2B så gäller

 • MCHK-R:s ALLMÄNNA MASKIN- OCH UTRUSTNINGSREGLEMENTET
 • Samt Svemos reglemente Roadracing.
14.4 MASKINREGLEMENTE FÖR ROAD-RACING, SIDVAGNAR KLASS 8 A, B, C OCH D.
14.4.1

Typ och ålder: Racermotorcykel med sidvagn ska utseende- och konstruktionsmässigt motsvara utförandet som gällde för tidsperioden t.o.m. -72. Replikor är tillåtna.

Klass 8A, -1972: Hjulstorlek fram och bak 16″ eller större. Fälgbredd max VM4. Motor max 500 cc för tvåtakt och 750 cc för fyrtakt, t.o.m. 1972.12.31.
Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1972. Sidvagnen måste vara ”framburkad”.

Klass 8B, -1972: Hjulstorlek fram och bak 10″, 12” eller 13” med en maximal bredd mot asfalten av 140 mm eller 5,5”. Slicks eller skurna slicks är inte tillåtna.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1000 cc för fyrtakt, t.o.m. 1972.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1972. Sidvagnen måste vara ”framburkad”.

Klass 8C, -1979: Hjulstorlek fram och bak max 13” av typ och modell som användes inom tidsperioden. Max fälgbredd 10” bak och 8” sida och fram.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1300 cc för fyrtakt, t.o.m. 1979.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1979. Sidvagnen kan vara ”fram eller bakburkad”.

Klass 8D, -1987: Hjulstorlek fram och bak max 13” av typ och modell som användes inom tidsperioden. Max fälgbredd 10” bak och 8” sida och fram.
Motor max 750 cc för tvåtakt och 1300 cc för fyrtakt, t.o.m. 1987.12.31. Motorn måste ha tävlats med i sidvagnstävling innan eller under säsongen 1987. Sidvagnen måste vara ”bakburkad”.

14.4.2

Maskinkort: För start i tävling erfordras giltigt maskinkort. Maskinkort obligatoriskt även för förare från de övriga nordiska länderna. Inget maskinkort = Ingen start.

14.4.3

Ram: Om sidvagnen inte är integrerad med cykelramen ska den vara fäst till denna i minst 4 fästpunkter. I dessa får inte finnas något glapp eller spel. Dimensioner för ekipage: Maxbredd 1700 mm inkl. avgassystem. Minsta frigångshöjd obelastat ekipage 60 mm.

Klass 8A: Ska vara tillverkad av rör och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8B: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8C: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i prestanda jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Klass 8D: Ska vara tillverkad av rör eller plåt och om tillverkad senare vara likvärdig i design jämfört med ram från aktuell tidsperiod.

Replikor av maskiner, med dokumenterad racinghistoria är godkända även om de inte har en tidstypisk design.

14.4.4

Framgaffel: Ska vara av bottenlänk eller teleskoputförande och av typ och modell som användes inom tidsperioden.

14.4.5

Styrning: se Svemo reglemente. Styrning på sidvagnshjul är inte tillåtet. Styrdämpare är tillåtna.

14.4.6

Hjul, fälgar: Utseende ska motsvara tidsperioden. Dimensioner se avsnitt 4.1.

14.4.7

Bromsar: Ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. De ska vara utförda som två, av varandra oberoende system och verkande på minst två hjul. Dubbla bromsskivor fram är tillåtet. Installationen ska överensstämma med aktuell tidsperiod.

Bromsskivor ska vara tillverkade i järnhaltigt material. Bromsok ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod och får ha max. 2 kolvar. Enkelverkande tvåkolvscaliprar är ej tillåtna. Klass 8D; 4 kolvsok som användes inom tidsperioden är godkända.

14.4.8

Däck, innerslang: Klass 8A och 8B: Ska vara mönstrade med minsta profildjup 1 mm. Slicks, skurna slicks eller regndäck är inte tillåtna. Däckvärmare är ej tillåtna. Klass 8C och 8D: Slicks, skurna slicks samt regndäck är tillåtna. Däckvärmare är ej tillåtna. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.4.9

Fjädring: Ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Gummielent eller stötdämpare är godkända för bakhjulsfjädring.

14.4.10

Kåpa: Kåpa ska vara av typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Sidvagnshjul och fronten av plattformen ska vara täckta.

14.4.11

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.4.12

Motor: Fri invändig trimning.

14.4.13

Oljepluggar och slangar: Alla oljepluggar, både avtappning och påfyllning, på motor, växellåda och ev. kardansving och -hus ska vara låsta med tråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.4.14

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimum kapacitet 0,5 liter.

14.4.15 Förgasare:
14.4.15.1

klass 8A och B: Måste överensstämma med förgasare som användes under tidsperioden. Amal MK 2 tillåten.

14.4.15.2

klass 8C och D: Måste överensstämma med vad som användes under tidsperioden. Insprutning endast tillåten om maskinen kördes med detta under perioden. Bränsletillförsel kan ske genom gravitation, mekanisk eller elektrisk pump.

14.4.16

Tändning, nödstopp: Fritt, modern elektronisk tändning måste vara dold i klass 8A och B. Kontakt som bryter strömmen till tändning och ev. bensinpump om föraren ramlar av ska finnas. Rekommenderas att vara monterad på styret med snodd till armen.

14.4.17

Växellåda: Typ och modell som användes inom respektive tidsperiod. Antal växlar max 6.

14.4.18

Transmission: Om transmissionen är öppen, måste det finnas en skyddsanordning som hindrar förare och passagerare att komma i beröring med denna. Detta gäller även kardananslutning mellan växellåda och baksving. Belt är tillåten om den är dold. Endast ett drivhjul är tillåtet.

14.4.19

Avgassystem, ljuddämpning: Ska vara riktade bakåt för klass 8A och B. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning: Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.4.20

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ. Undantag: Desmondromisk funktion exempelvis Del´orto.

14.4.21

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.4.22

Replikor: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.4.23

Övrigt: Maskinen ska vara i gott skick och preparerad för racing i enlighet med de generella reglerna för solomaskiner. Mellan bakhjul och sidvagn ska finnas ett skydd, som förhindrar att passageraren kommer i beröring med hjulet. Ekipaget ska göra två spår vid färd rakt fram.

14.5 MASKINREGLEMENTE FÖR ROAD-RACING, KLASSEN 7 A + 7B PERIOD 3 T.O.M. – 79.

Klassen är indelad i: Klass A, maskiner >250, max 1300cc och klass B, maskiner < 250cc med tvåtaktsmotorer och < 500cc med fyrtaktsmotorer.

14.5.1

Typ och ålder: Maskiner ska vara fabriksracer, produktionsracer eller vara byggda att likna racer från tidsperioden det handlar om (se punkt 1.0.) och följande gäller:

Klass 7A cyklar ska ha funnits tillgängliga under 1979 års säsong. Undantag för denna regel ang. årsmodeller:

Yamaha TZ250 G (1980) är tillåten då den anses likadan som TZ250 F (1979).

Yamaha TZ350 G (1980) and (H) är tillåtna då de anses likadana som TZ350 F (1979). Suzuki RG500 Mk V (1980) and Mk VI (1981) är tillåtna då de anses likadana som Mk IV (1979). MK VI är tillåten att användas med original anti dive.

Yamaha TZ500 G (1980) and H (1981) är tillåtna då de anses vara replikor av den prototyp som fabriken tävlade med I GP tävlingar under 1979.

Klass 7B cyklar ska ha funnits tillgängliga under 1980 års säsong.

4-taktsmotorcyklar baserade på gatmotorcyklar upp till 500 cc är tillåtna i denna klass. Maskinen måste ha funnits tillgänglig inom tidsperioden. Även maskiner utanför tidsperioden är godkända under förutsättning att det inte är några skillnader gentemot maskiner tillgängliga inom perioden.

Repliker av motorcykel enligt ovan är tillåtna. Motorcykel enl. svenskt SuperBike reglemente före 1980 ej tillåtna.

Motorcykelns tillverkningsår ska i första hand bestämma i vilken klass den ska köras. Motorcykel som passar in i existerande klass bör inte förändras för att passa in i annan klass. Detta gäller särskilt produktions och fabriks-racers eftersom de har ett såpass stort historiskt värde.

För modifiering av ovan nämnda motorcyklar samt nybyggda gäller följande.

14.5.2

Maskinkort: Maskinkort erfordras för tävling och parad.

14.5.3

Ram, sving: Stil och typ som användes innan åldersgränsen. För nybyggda maskiner är det inte tillåtet att kombinera ram/motorkombinationer som inte funnits inom tidsperioden. För existerande maskiner gäller den gamla regeln.

14.5.4

Framgaffel: Ska vara av typ och modell som användes innan åldersgränsen. Mekanisk eller hydraulisk anti-dive är ej tillåtet.

14.5.5

Styrning: Se Svemo reglemente.

14.5.6

Hjul: Hjulen ska vara tidstypiska och av minsta dimension 18″. Vid trådekrade hjul fälgar av aluminium med hög eller låg kant.

14.5.7

Bromsar: Får ej vara av nyare typ eller utförande som användes innan åldersgränsen. Skivorna får ej vara ventilerade eller flytande och ska vara utförda i järnhaltigt material. Bromsoken ska vara av modell som fanns inom tidsperioden och får ha max. 2 kolvar. Enkelverkande bromsok med 2 kolvar är inte tillåtet.

Förtydligande: Halvflytande skivor av typ som fanns inom perioden är tillåtna. Borrade och slitsade skivor tillåts.

14.5.8

Däck, innerslang: Slicks, slicks med skuret mönster eller regndäck är ej tillåtet i denna klass. Däckvärmare är ej tillåtet. Ventil bör vara av kort modell. Ventilhatt av metall med packning ska användas.

14.5.9

Stötdämpare: Länksystem i fjädringen ej tillåtet, om det inte varit originalmonterat.

14.5.10

Tank, sadel och kåpa: Ska vara av stil och utseende som fanns inom tidsperioden. Motorcykel ska vara försedd med kåpa.

14.5.11

Nummerplåt: Se avsnitt 1.6.

14.5.12

Motor: Motorblock, cylinder och topp av typ som fanns innan åldersgränsen. Fri trimning. Bearbetning och ändring av originaldelar liksom montering av tidstypiska tillbehör tillåten. Omborrning till kolvar i original överdimension tillåten utan att maskinen klassas upp även om cylindervolymen överskrider klassgränsen.

14.5.13

Oljepluggar och slangar: Oljepluggar eller skruvar som om de lossnar orsakar oljeläckage ska ”najas” till fast del på motor eller växellåda (ej till avgasrör eller annan vibrerande del). Najtråden ska vara rostfri glödgad tråd min. 0,7 mm. Ej koppartråd. Utvändiga oljeslangar ska vara försedda med skruvkoppling och säkrade. Om skruvkopplingar inte går att använda ska slangar med slangklämma vara najade och säkrade till fast del av motor, oljefilter eller oljekylare.

14.5.14

Oljeuppsamlare: Slang från vevhus/ växellådsventilation ska mynna i lämplig behållare. Minimikapacitet 0,5 liter.

14.5.15

Förgasare: Ska vara av typ som fanns tillgänglig inom perioden.

14.5.16

Tändning, nödstopp: Fritt. Strömbrytare i någon form (kortslutning eller strömbrytare för matningsspänning) ska finnas och vara lättåtkomlig på eller vid styret.

14.5.17

Växellåda: Inga yttre elektriska hjälpmedel är tillåtna.

14.5.18

Transmission: Fritt. Kedjelås ska låsas med låstråd eller dyligt.

14.5.19

Avgassystem, ljuddämpning: Gäller för all körning. Motorn måste förses med någon form av fungerande ljuddämpning. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.5.20

Reglage, instrument: Fritt. Gasreglage måste dock vara av självåtergående typ.

14.5.21

Bromswire: Fram min. 1,75 mm, bak min. 2,5 mm. Lödda nipplar, ej skruvade.

14.5.22

Repliker: Ska utseendemässigt i huvudsak överensstämma med originalet.

14.5.23

Övrigt: Motorcykel ska vara tävlingspreparerad. Ev. sidostöd och kickstartsanordning ska demonteras.

14.6 REGLEMENTE FÖR KLASS 7 C FORMULA 80-87

(Ingår för närvarande ej i FIM Europe Vintage Cup)

Detta reglemente administreras av CRS (Classic Racing Club) i Norge.

De svenska förare som ev. är intresserade av klassen får ta kontakt med den norska klubben för reglemente och maskinkort:
Classics Racing Club
Postboks 20
2322 Ridabu
Norge

Hemsida: www.crc.no

14.7 REGLEMENTE FÖR KLASS 13 CLASSIC SUPERBIKE

Beskrivs i ett separat dokument. Detta reglemente administreras av CRC (Classic Racing Club) i Norge. Ändringar i reglerna beslutas på det Nordiska mötet. Hemsida: www.crc.no

14.8 REGLEMENTE FÖR KLASS 12a; GP 250 och 12b; GP 125
14.8.1

Typ och ålder: Klassen är öppen för tvåtakts Grand Prix maskiner (fabrikstillverkade tävlingsmotorcyklar; vanligtvis benämnda produktionsracers), från årsmodell 1986 till och med 2009.

Även 125 cc och 500 cc GP motorcyklar (i klass 12a) samt replikor av motorcyklar som deltog i GP-tävlingar under tidsperioden är tillåtna.

Sport-Production 250 cc motorcyklar är också tillåtna då sådana var tillåtna i klassen på nationell nivå fram till 2010.

Exempel på tillåtna motorcyklar:

250GP: Aprilia RSV250, RSW250, Yamaha TZ250, Honda RS250.

Sport-Production 250SP: Aprilia RS250, Yamaha TZR250, Honda NSR250, Suzuki RGV250.

125GP: Yamaha TZ125, Honda RS125, Aprilia RSW125. 500GP: Suzuki RGV500, Honda RS500V, Yamaha YZR500.

14.8.2

Nummerbottnar och siffror:

125GP: Svart botten, vita siffror.

250GP and 250SP: Grön botten, vita siffror.

500GP: Gul botten, vita siffror.

14.8.3

Motor: Fri trimming med teknik som fanns inom perioden.

125GP: maximum 125cc, en cylinder.

250GP and SP: 126-250cc, maximum två cylindrar.

500GP: 256-500cc, maximum fyra cylindrar.

14.8.5

Vikt:

125GP: >135kg med förare

250GP and SP: >100kg torr

500GP: >130kg torr.

14.8.6

Växellåda: Maximalt sex växlar.

14.8.7

Styrning och chassie: Prototyp regler; Modifieringar som gjordes/fanns inom tidsperioden är tillåtna.

14.8.8

Bromsar: Huvudcylindrar och bromsok ska vara av typ som fans inom tidsperioden. Kolfiberskivor är ej tillåtna.

14.8.9

Hjul och däck: 17 tums slicks, regndäck och sportdäck av bandagstyp är tillåtna. Kolfiberfälgar är inte tillåtna.

14.8.10

Avgassystem: Modifiering av avgassystem är fritt. Maximal ljudnivå bestäms av reglerna för respektive bana och ska anges i inbjudan eller tilläggsreglerna.

14.8.11

Reglage: Fritt

14.8.12

Kåpor: Ska ha samma utseende som de som användes inom tidsperioden. Modifieringar tillåtna, se kapitel 1.0.

14.8.13

Säkerhet: Oljepluggar, kylvätskepluggar, uppsamlingskärl och najning av skruvar ska uppfylla de generella reglerna.

Maskinen ska vara försedd med regnlampa baktill med ljusstyrka enligt gällande tekniskt reglemente. Lampan kan vara matad från batteri.

15 Bilaga D – REGLER FÖR PROVA PÅ OCH BANKÖRNING
15.1 ARRANGÖR

Svemo anslutna klubbar genomför prova-på och bankörning. Evenemanget ska inte innehålla tävlingsmoment.

15.1.2 Genomförande av prova-på och bankörning

Arrangören planerar hur prova-på och bankörning ska genomföras, och ser till att gällande säkerhetsregler följs.

15.1.3 Icke Svemo ansluten arrangör av bankörning i samarbete med Svemo ansluten klubb

Arrangör som samarbetar med Svemo ansluten klubb kan ta del av Svemos försäkringar om följande uppfylls:

 • Svemo ansluten klubb ska vara ansvarig för evenemanget.
 • Svemo-klubben ska utse träningsledare för evenemanget.
 • Miljö- och säkerhetskrav för banan ska följas.
 • Bemanningsplan för respektive Svemo-godkänd bana ska användas som en rekommendation. Licensierad Tävlingsledare/Träningsledare är ansvarig för att säkerheten bibehålls.
 • Svemo licensierade förare får endast träna i samma grupp som förare med Svemo prova-på licens under förutsättning att fordonet är registrerat för vägtrafik.

15.1.4 Instruktörer och föråkare

Utsedda Svemo licensierade förare kan vara föråkare eller instruktör i grupp för förare med prova-på-licens. Föråkare och instruktörer räknas som funktionärer vid detta tillfälle.

15.2 FÖRARE

Bankörning: Samtliga licensierade förare är välkomna att delta.

Prova-på: Olicensierade förare, mantalsskrivna i Sverige (se SR och Svemo NT för regler) ska köpa en prova-på-licens via www.svemo.se. Alla kriterier för prova-på och gällande säkerhetsregler (punkt 4) ska uppfyllas för att licensförsäkringen ska gälla.

15.2.1 Utländska förare

Utländska förare som vill delta i bankörning ska intyga att de har en giltig personlig olycksfallsförsäkring. Utländska förare har via arrangerande klubbs banlicens en 3:e partsförsäkring. Detta gäller även när utländska förare vill delta i prova-på-event.

15.3 BANA

Prova-på och bankörning körs enbart på bana med giltig Svemo banlicens.

15.4 SÄKERHETSREGLER

För samtliga förare som tränar Roadracing ska ålders- och säkerhetsaspekterna enligt specialreglemente (SR) Roadracing uppfyllas. Se SR 2.1.2 för rätt ålder. Se SR 2.2 för personlig skyddsutrustning.

15.4.1 Säkerhet på fordon
15.4.1.1 Prova på

Motorcykeln ska vara godkänd för allmän trafik. Följande punkter ur SR avsnitt 3.1 gäller:

 • 3.1.3 Ljuddämpning
 • 3.1.5 Färdbroms
 • 3.1.6 Fotstöd och reglage
 • 3.1.14 Tankning
 • 3.1.22 Lamp- och reflexglas

15.4.1.2 Bankörning

SR 3.1 för allmänna bestämmelser och säkerhet på fordon gäller (undantag: Oljeuppsamlare SR punkt 3.1.12 och Kylvätska SR punkt 3.1.15).

16 Bilaga E – SOLOMOTORCYKEL
17 Bilaga F – MOTORCYKEL MED SIDVAGN (MCS)
18 Bilaga G – MC SUPERSPORT OCH SUPERBIKE
19 Bilaga H – SIFFROR OCH SIFFERBOTTEN MC

Minimimått för bakgrundshöjd som gäller för samtliga startnummer är 140 mm. Beroende på antal siffror i startnumret ska bredd på bakgrund vara enligt följande:

1 siffra 90 mm bred

2 siffror 175 mm bred

3 siffror 260 mm bred

Vid 2 eller 3 siffror ska det vara 15 mm mellan siffrorna.

Det ska vara 10 mm bakgrund från startnumrens kant till bakgrundens ytterkant åt alla håll.

Exempel: Är bakgrunden 140 mm hög, och det ska vara 10 mm bakgrund åt alla håll, så är startnumrens höjd 120 mm.

Exempel på placering av siffror och sifferbotten på motorcykeln

Placering på motorcykelns sida:

Placering på framsidan:

20 Bilaga I – STARTGRID
21 Bilaga J – SSP 300

Följande modifieringar tillåts:

Yamaha R3 and Yamaha R3A:
Luftboxens luftfilterskydd kan minskas.
Lufttratt kan förkortas (utan minimigräns).
Inloppsröret till luftboxen kan avlägsnas (gummi).

Honda CBR500R:
Lufttratt kan förkortas (utan minimigräns).
Inloppsrör/tratt för luftboxen kan avlägsnas (den här delen är filterfästet).

Yamaha R3:

Får modifieras enligt följande:

Denna gummidetalj får demonteras:

Följande del får kortas i valfri längd:

Innehållsförteckning